Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'
91512123de laatste jaren verschillende keren in het UZ Leuven opgenomen. Heb het personeel gade geslagen : zo hard werken ze niet hoor. Hetzelfe voor thuiszorg en hulp : gaan winkelen voor de oudjes , dat doen ze graag , de rest .... In rusthuizen weet ik het niet, maar ja daar moet de patient zijn vragen stellen in het pools of het roemeens2016-11-25 09:29:05jean-luc baudoux1511785Zwaar werk voor de zorgsector en dus opslag en minder werken. Hetzelfde voor iedereen die niet in de privé werkt. Wees gerust, Maggie zal wat tegenpruttelen, maar uiteindelijk krijgen ze wat ze vragen, net zoals de verkeersleiders, havengidsen... Wie zal dat betalen? De anderen! Politiekers zijn immers ook ambtenaren, en wat kan hen de toekomst van het land schelen.2016-11-24 22:30:11Andre Vranckx1511737Mocht men met de huidige technologische mogelijkheden over de mutualiteiten heen de uitkeringen naar patiënten en zorgverstrekkers (in hospitaal of thuiszorg) gepersonaliseerd bundelen, dan zou men in geen tijd de misbruiken die het systeem ontwrichten kunnen blootleggen en mogelijks de ganse papierwinkel drastisch saneren. Denk dat men achterover zou slaan van het resultaat t.a.v. misbruiken in het aantal behandelde patiënten en aangerekende honoraria zelfs voor niet gepresteerde zorg. Dit kan direct de budget ruimte geven voor een betere vergoeding en zorgverlening.2016-11-24 21:35:20Raphaël Defour1511719Men voert het credo van werkbaar werk, zijn rimpeldagen hier niet het grote voorbeeld van?2016-11-24 21:07:11jeff verschaeken1511701Zou Crombez een socialistisch ziekenhuis en of bejaardenhuis kunnen aanwijzen die zijn prijzen in bedwang houd, of is het zo dat zij net zoals de kaloten ziekenhuizen en bejaardenhuizen als melkkoeien zijn van de brave werken de burger, met wie zij geen respect hebben maar alles doen om hun geld uit de beugel te halen, ten voordele van de beheerders, maar niet voor de zieke of oudjes2016-11-24 21:03:12Bernard Dewaele1511617Schandalig, ze(de klassieke partijen) hebben zoveel armoede en miserie ingevoerd, op een bepaald moment mochten enkel zorgbehoevende migranten hier blijven met als gevolg dat veel (I)landen hun zieke mensen naar hier stuurden en de gezonden volgden dan voor de uitkeringen. En de uitslovers mogen zich steeds meer uitsloven voor steeds minder toekomst en zelf zullen ze nooit de zorg krijgen die ze nu verlenen.2016-11-24 19:57:24klara de smet1511529Eens te meer het linkse credo. Steeds meer, de putten komen vanzelf en verdwijnen ook wel vanzelf. De erbarmelijke staat van de staatsfinanciën zijn hiervan het gevolg, doch links blijft dit ontkennen of negeren. Iedereen moet voor links belastingen betalen in verhouding met hun inkomen. Wat is het inkomen van de vakbonden en mutualiteiten ? en hoeveel belastingen hebben zij op hun winsten betaald ? nul , nul. Dat is de linkse realiteit, haal het geld bij de anderen maar blijf van onze centen. Laat hen hun financiële toestand openbaar maken en zet een zware boete op het niet correct opgeven hiervan indien zou blijken dat hun centen in het buitenland of off-shore niet werden bekend gemaakt.2016-11-24 18:26:59schelfhout andre1511411Mijn mening: NIET zoals de socialisten rijden zonder omzien! Het enorme overheidstekort is aldus ontstaan. Als de socialisten dan toch zooooo begaan zijn met de arme en de zieke medemens, dat hun stinkend rijke zuil het geld teruggeeft dat van de Staat in een tijdspanne van 71 jaar afgetroggeld werd.2016-11-24 17:03:47Walter Claeys1511353Rimpeldagen invoeren voor alle mensen met zware beroepen en afschaffen voor de de jobs in de zorgverstrekking die zelf geen zorg hoeven te verlenenDan heb ik het bv over mensne die achter de computer zitten en afspraken regelen enz Maar wanneer de zorgverleners recht hebben op rimpeldagen waarom de bakker en de bouwvakker dan niet?2016-11-24 16:35:00richard mestdagh7810052016-11-24 14:03:152016-11-24 15:07:18BelgaPas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'

In de rand van de nationale staking van de non-profitsector zijn de oppositiepartijen keihard voor het sociale beleid van de regering Michel. 'De besparingen van de regering zijn eenzijdig, onrechtvaardig, en moeten worden teruggedraaid.'

yesJasper Van Loy2016-11-24 14:05:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/scherpe-oppositie-in-marge-non-profitbetoging-eerst-de-patienten-niet-de-centen/article-normal-781005.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/scherpe-oppositie-in-marge-non-profitbetoging-eerst-de-patienten-niet-de-centen/article-normal-781005.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Scherpe oppositie in marge non-profitbetoging: 'Eerst de patiënten, niet de centen'

In de nationale betoging van de non-profitsector liepen zo'n 17.000 (politie) tot 20.000 (vakbonden) mensen mee. Onder heen een delegatie (parlements)leden van Groen én voorzitter Meyrem Almaci. 'De witte woede is begrijpelijk en terecht', zegt ze.

'Onze zorgverleners zijn de dupe van de besparingen, want zij moeten de gaten vullen die de regering maakt. Het kan niet dat in een welvarende regio als Vlaanderen we zorgverleners zo onder druk zetten. Het is een politieke keuze om te besparen op de mensen die zorg nodig hebben en zorg geven', aldus Almaci.

Door besparingen lopen zorgverleners volgens Groen zich de voeten onder het lijf om meer werk met minder te doen. 'Schaf de rimpeldagen(verlofdagen voor oudere werknemers, nvdr) niet af en zorg ervoor dat de job dragelijk is tijdens de hele loopbaan. In plaats van te besparen op werkbaar werk in de zorgsector door eenzijdig rimpeldagen af te schaffen, zou de regering beter samen zitten met de sociale partners om de hele loopbaan onder de loep te nemen. Kwaliteit en langer werken zijn enkel mogelijk als jobs ook houdbaar zijn.' Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) liet eerder al optekenen dat wie nu al recht heeft op rimpeldagen, met andere woorden wie nu al ouder is dan 45 jaar, die dagen nog steeds krijgt.

'Investeren met geld uit miljonairstaks'

'Elk van ons heeft vroeg of laat zorg nodig, maar te veel mensen krijgen vandaag niet de zorg die ze nodig hebben. Bovendien neemt de werkdruk voor de zorgverleners elk jaar toe', besluit Almaci. Haar ambtgenoot, sp.a-voorzitter John Crombez, beaamt dat. 'We zien dat de regering telkens vraagt om langer te werken, maar dat door allerlei maatregelen onmogelijk maakt', zegt Crombez. Het overleg dat de federale ministers donderdagochtend hadden met de vakbonden zal volgens Crombez 'weinig soelaas' brengen. 'De regering overlegt constant maar snoeit daarna vaak gewoon verder, alsof ze niet op de hoogte is van de problemen', klinkt het scherp. 'De regering moet terug investeren in de publieke sector en de eenzijdige, onrechtvaardige besparingen terugdraaien', aldus nog Crombez.

De besparingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block zijn waanzinnig. Dat zegt Raoul Hedebouw, federaal parlementslid voor PvdA. 'De minister moet juist investeren in de sector, met geld uit de miljonairstaks en van de 'big pharma'. Eerst de patiënten en niet de centen', aldus Hedebouw. Ook de Franstalige groenen van Ecolo ondersteunen de eisen van de vakbonden. "Het moratorium op de medische huizen bijvoorbeeld is onaanvaardbaar", zegt Zoé Genot, Brussels Parlementslid van Ecolo. Ze verwijst ook naar de problemen van de wachtlijsten voor kindercrèches in Brussel.

PS-voorzitter en oud-premier Elio Di Rupo liet optekenen dat hij het betreurt dat medicijnen duurder worden en gezondheidsinstellingen moeten afslanken om te beantwoorden aan de besparingen. Volgens de PS-voorzitter volhardt de regering 'in zijn onrechtvaardig beleid'.

(BELGA/JVL)

LOWMeyrem AlmaciMaggie De BlockJohn CrombezRaoul HedebouwEcolo
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'
11491173Elio & Co voelen nattigheid, misschien een cordon sanitair rond de PTB en PVDA. Dat is toch hun manier om af te rekenen met tegenstanders.2016-11-11 01:46:22Gaby Wuyts7743112016-11-08 16:56:322016-11-08 21:00:49KnackPas de parutionOpinionarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'

Han Renard - Het succes van de radicaal-linkse PVDA-PTB en haar kopman Raoul Hedebouw in Wallonië stelt de zenuwen van de andere linkse partijen danig op de proef. Om te beginnen die van Ecolo.

yesrmgimport newsgate2016-11-09 06:00:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-pvda-ptb-dwingt-haar-concurrenten-om-almaar-radicaler-uit-de-hoek-te-komen/article-opinion-774311.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/de-pvda-ptb-dwingt-haar-concurrenten-om-almaar-radicaler-uit-de-hoek-te-komen/article-opinion-774311.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'De PVDA-PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen'

Han Renard - Ze gedragen zich als kippen zonder kop, de onder druk staande linkse concurrenten van de PTB in Wallonië. Van een duidelijke strategie tegenover de donkerrode partij lijkt nergens sprake. Neem nu Ecolo, dat in de opiniepeilingen een stuk onder de tien procent is gezakt. Een paar weken geleden zei gewezen Ecolo-wonderboy Jean-Michel Javaux dat hij geregeld met vriend en cdH-voorzitter Benoît Lutgen over politieke vernieuwing brainstormt. Bloeide daar iets moois? De kiemen van een nieuwe Franstalige progressieve centrumpartij, misschien? Veel reactie kwam er niet op Javauxs uitspraken. Behalve dat ook de zich opnieuw op de voorgrond werkende Joëlle Milquet (cdH) gecharmeerd leek door een toekomstig verbond tussen humanisten en groenen.

Han Renard -

Han Renard - De PTB dwingt haar concurrenten om almaar radicaler uit de hoek te komen

Han Renard - In een interview met La Libre Belgique liet Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi het voorbije weekend dan weer haar voorkeur blijken voor een alliantie met de PTB. Haar partij was daar om verschillende redenen niet bepaald verguld mee. De PTB heeft de dictatuur van het proletariaat nooit afgezworen, dus over het democratische gehalte van de partij kan volgens menigeen worden geredetwist. Bovendien willen de andere linkse Franstalige partijen de kiezer in de eerste plaats ervan overtuigen dat een stem voor de PTB een nutteloze, weggegooide stem is. Dan helpt het niet om Raoul Hedebouw en zijn kameraden als bevoorrechte coalitiepartners op te voeren.

Han Renard - Diezelfde dag nog moest Khattabi tegenover persagentschap Belga gas terugnemen. En terwijl boven het interview in La Libre nog als kop 'Ecolo pourrait s'allier au PTB, un parti democratique' stond, alsof er daadwerkelijk een project in de maak was, werd dat op de website van de krant later afgezwakt tot het neutralere 'Ecolo n'a aucune opposition de principe à s'allier au PTB'.

Han Renard - De vaststelling blijft dat de PTB haar concurrenten dwingt om almaar radicaler uit de hoek te komen. In hetzelfde interview beschuldigde Zakia Khattabi PS-voorzitter Elio Di Rupo ook van politieke diefstal. 'Ecolo', zei Khattabi, 'pleit al veel langer voor de vierdagenwerkweek, en ook het interne denkproces over een universeel basisinkomen is bij ons een stuk verder gevorderd.' Daarnaast wil Ecolo op korte termijn een voorstel uitwerken - Theo Francken zal het graag horen - over het vrije verkeer van personen. De Europese politiek van de gesloten grenzen heeft volgens Khattabi haar langste tijd gehad.

Han Renard - Het mag duidelijk zijn dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ook in Franstalig België in volle gang is. En dat de PTB de partij is geworden waarnaar de rest van Franstalig links staart als konijnen naar een lichtbak.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlRaoul HedebouwJean-Michel JavauxBenoît LutgenZakia KhattabiWalloniëPVDAPTBEcolo
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'
211449539Als je niet op de kern van het betoog kan ingaan van je politieke tegenstander, moet Ide hebben gedacht, dan maar allerlei kwalijke associaties leggen met regimes aan het andere eind van de wereld. Maar in feite kan je dat evengoed met N-VA doen. N-VA is nationalistisch. Dus eerst maak je een lange lijst van de akeligste nationalistische regimes en terroristengroeperingen ter wereld. En dan zeg je: besef wel dat je met nationalisten zoals N-VA het hele pakketje krijgt.2016-10-11 17:58:30Dirk De Mondt1447889@rudy: geen enkele communistische partij heeft ongelijkheid ongedaan gemaakt of een welvaartsstaat uitgebouwd. Om een welvaartsstaat uit te bouwen moet je welvaart hebben. Dat is onmogelijk onder communisme.2016-10-10 17:03:38Bernard Van Couwenberghe1445223Ide heeft een dodelijke schrik van een tegenbeweging die komaf maakt met extreme ongelijkheden en belastingsontduiking en die de welvaartsstaat terug op de rails zet2016-10-08 15:51:12rudy bourgeois1444267Men kan het ook anders stellen: "Met de visie van de NVA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf" Hierbij denk ik dan wel aan andere Zuid-Amerikaanse regimes die ondertussen gelukkig verdwenen zijn.2016-10-07 19:15:44Bernard Van den Eynde1443913Eindelijk geeft Jean Rutten volmondig toe dat hij communist ishoogstwaarschijnlijk stalinist want hij wil er de wereld mee veroveren"bekeren" noemt hij het verdorie !! En we weten allen verdraaid goed dat "bekeren" altijd met rivieren van bloed is gebeurd, nooit op democratische wijze. Jean is een anti-democraat.2016-10-07 16:31:54paul broodhaers1443873Ik meen ooit gelezen te hebben dat de deelname van de bevolking aan onderwijs en gezondheidszorg in Cuba van het beste was van heel Zuid-Amerika, zij het dan dat die gezondheidszorg niet het technische niveau had van westerse landen. Als dat waar is, dan wordt het beeld van het cubaanse communisme, dat hier in de westerse media verspreid wordt, wel in de positieve zin bijgesteld. Ook als er voor de rest misschien een leidende bevoorrechte elite was, en dat er nogal wat mensen misschien om politieke of ideologische redenen in de gevangenis zaten. Dat laatste hebben de Amerikanen dan probleemloos overgenomen van de Cubanen in Guantanamo Bay.2016-10-07 16:16:08frans Van Looveren1443859Van Doeselaere, een succesvolle zelfstandige heeft jaren genoeg een kapitaal opgebouwd al dan niet in het zwart. De klagers hebben slecht geboerd, zo simpel is dat.2016-10-07 16:09:37jean luc gallet1443653Marc Segher, ook de Castro's en Chavez meenden dat zij alle recht bezaten om geweld te gebruiken. Het resultaat was dat begin jaren zestig haast 20% van de Cubaanse bevolking in concentratiekampen opgesloten zat. Mogen de Cubanen nu ook geweld gebruiken om de Castro-dictators te verjagen en eindelijk vrije verkiezingen uit te schrijven of is geweld enkel het privilege van de ene toegestane partij?2016-10-07 13:52:11pieter lemmens1443575Mijnheer Paul Mariën arbeiders uitbuiten, angst aanjagen, eisen dat ze flexible zijn of anders de c4. Dat zijn allemaal vormen van onzichtbaar geweld die mensen onderuit halen. Dus dan moet u niet verschieten dat de tegenpartij ook kiest voor het geweld, het geweld dat hun ter beschikking staat. Democratie daar hebben werkgevers lak aan.2016-10-07 12:57:43Marc Segher1443547Een bewezen psychopaat als Guevara nog steeds vereren als hét voorbeeld van een vrijheidsstrijder is in deze internettijden toch niet meer aanvaardbaar. Dat de Castro-clan, samen met een kliek van hogere officieren, hand heeft in elke industriële of financiële transactie in Cuba tot de cocaïnehandel toe, willen ze bij de PVDA nog steeds niet geweten hebben. In april van dit jaar werd 400 kg cocaïne onderschept op een Cubaans schip dat richting België voer. Cuba is ook een van de grote wapenleveranciers van Noord-Korea. Waar is de verontwaardiging van Mertens?2016-10-07 12:27:27pieter lemmens1443499Waarom sloeg het communisme, hand in hand met de bevrijdingstheologie zo aan in Zuid-Amerika, Ide? Omdat zij tot op het bot uitgebuit werden door politici van het slag n-va. Waarom zijn de communistische leiders niet echt geslaagd? Spijtig genoeg door zelf teveel aan de smaak van de rijkdom toe te geven misschien, maar vast en zeker vooral door de keiharde economische boycot die zij hebben moeten trotseren. Was die boycot er niet geweest, dan hadden ze ons in Europa en Noord-Amerika en Azië al reeds lang kunnen 'bekeren' en stonden we nu wereldwijd een eindeloos stuk verder. Ik blijf geloven in de ideologie van mijn jeugd! Ze moet de wereld terug veroveren!2016-10-07 11:55:12JEAN RUTTEN1443445Je moet je verhaaltje eens proberen te verkopen Mr Ide aan een zelfstandige met 1080 euro pensioen , die 45 jaar heeft bijgedregen . Veel succes alvast . Neen , mijn keuze is gemaakt bij de volgende verkiezingen .2016-10-07 10:57:36Van Doesselaere Willem1443319De achterliggende bedoeling van het artikeltje is nogal duidelijk. Voor de N-VA mag de PvdA niet populair worden in Vlaanderen, want dat zou hun theorietje over de "twee democratieën in één land" niet ten goede komen. De PvdA mag wel sterk zijn in Wallonië (neen, ze MOET er sterk staan), terwijl ze in Vlaanderen niet mag doorbreken. En dus wordt de grove borstel gehanteerd en ouwbollige schema's over het communisme weer bovengehaald. Allemaal toch zo doorzichtig. In de prullenmand ermee.2016-10-07 09:31:19frans Van Looveren1443215Voor diegenen die het communisme zo genegen zijn nog dit: er is geen enkel communistisch regime dat democrartisch tot stand gekomen is en democratsch aan de macht gebleven is. Geen enkel, want dat kan ook niet in een plan economie. Wat denk je dat er gebeurt als fabriek A beslist X te produceren ('democratische arbeiderscontrole') terwijl het land eigenlijk Y nodig heeft? Communisctische regimes kunnen zich zelf alleen in stand houden met geweld en extreme repressie. En ja, ecomonisch en sociaal zijn ze ook steeds een puinhoop.2016-10-07 08:11:18Paul Mariën1443143Ide schrijft: "Om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen hoef je geen communist te zijn." *** Of de PVDA voor een rechtvaardige fiscaliteit zou zorgen weten we niet. Van de N-VA weten we het nu wel. Bedenk eens wat nieuws. Een vijandbeeld ophangen, met cherry picking van feiten, van de oppositie heeft niet meer de impact van, laten we zeggen, tachtig jaar geleden. Mensen hebben veel meer toegang tot informatie als toen en herkennen halve waarheden als een leugen.2016-10-07 05:37:49swa peeters1443073Dit belachelijk en lachwekkend artikel bewijst alleen maar dat de PVDA een serieuze luis in de pels is van de huidige regering ! De schrik noopt de VOKA-NVA om wild om zich heen te schoppen en dat doen ze door overdrijvingen, halve leugens en halve waarheden neer te schrijven . Zou Louis Ide niet beter zich bezig houden met de Panamezen, de Luxemburgers en de Zwitsers ? ? ? JCLEM2016-10-06 23:49:45Jean-Claude Lemahieu1443049Het soort mensen dat Trends leest, ik noem ze de elite, is uiteraard tegen de PVDA. Met de PVDA zou de elite wat minder macht krijgen. Ze zouden moeten inbinden en soberder gaan leven. Artsen zouden bijvoorbeeld hun hebzucht in toom moeten houden en de patiënten wat minder uitbuiten. Het communisme was gedoemd om te mislukken omdat de elite al heel vlug de leiding nam. Het is ook steevast de elite die ons naar een oorlog leidt als ze zich in het nauw gedreven voelt. Een oorlog waar ze wijselijk zelf meestal niet lijfelijk aan deelnemen en die hun in de meeste gevallen nog rijker maken. De heren Mertens en Hedebouw wolven noemen vind ik wel een goede benaming. Wolven zijn eerlijk, kennen mededogen en komen op voor elkaar zonder onderscheid. Hun leiders zijn niet vals. Ze leiden een roedel waar iedereen op iedereen kan rekenen, een roedel waar het goed is om leven.2016-10-06 23:11:12Marc Segher1443009NVA is nog erger dan communisme : laat de arbeider maar werken en zwoegen tot hij doodvalt, liefst voor het wettelijk pensioen en als hij of zij ziek wordt of werkloos, geen verzorging of geen werkloosheidsuitkering, ook niet na 35 jaar hard labeur, tenzij hij of zij eerst zijn huisje verkoopt en zijn laatste spaarcenten afgeeft.2016-10-06 22:04:02johan de vulder1442979Met het beleid en de cijfers van Van Overtveldt lijken die scenario's niet zo ver af meer. De kracht van verandering is dus de kracht van het afgeven op anderen en zeggen dat het hun schuld is?2016-10-06 21:47:00Jan Dirckx1442901als iemand van de ene partij zo n artikel schrijft over n andere partij,dan is dan enerszijds voor het falen van het beleid van zijn partij te verbloemen en anderszijds met de hoop valse argumenten die hij aanhaalt is het te hopen dat er n aantal vlamingen zich eens verdiepen in dat pvda-programma, 80% vd arbeiders stemde misschien nva maar als ze de economische programma's naast elkaar zouden leggen zouden ze beseffen dat pvda wel achter hun staat en nva niet2016-10-06 20:46:07filip de cock1442833Ide zegt: "Ik voel de zenuwachtigheid van de PS tot hier. " Ik voel vooral zenuwachtigheid bij dhr. Ide.2016-10-06 19:48:46Rik Lievens7614392016-10-06 18:50:362016-10-06 18:52:28NonePas de parutionOpinionarticleLouis Ide (N-VA)Par Louis Ide (N-VA)BelgiëKnack.be

'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'

Louis Ide (N-VA) - 'Wie mee stapt in het verhaal van PVDA moet wel beseffen dat men dan een volledig pakketje krijgt, en niet aan cherry picking kan doen', schrijft Louis Ide (N-VA). Hij heeft geen goed oog in de economische plannen van de partij.

yesJan Herregods2016-10-06 18:51:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/met-de-economische-visie-van-de-pvda-lijken-zuid-amerikaanse-scenario-s-niet-meer-zo-veraf/article-opinion-761439.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/met-de-economische-visie-van-de-pvda-lijken-zuid-amerikaanse-scenario-s-niet-meer-zo-veraf/article-opinion-761439.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - Met een hoog aaibaarheidsgehalte slaagt Raoul Hedebouw erin het communisme weer aantrekkelijk te maken in Franstalig België. Als we de peilingen (VTM) mogen geloven halen ze daar om en bij de 16%. Ik voel de zenuwachtigheid van de PS tot hier. Maar het communistisch reveil deint vooralsnog niet uit over Vlaanderen. Ondanks het feit dat Hedebouw als tweetalige ook Vlaanderen tracht aan te spreken én ondanks de communistische wolven in schaapsvacht Dirk Van Duppen en Peter Mertens, haalt de PVDA geen 4%. België, land van twee democratieën?

Louis Ide (N-VA) - Achter de simpele slogans: 'doe de rijken de crisis betalen' zit wel veel meer. Het oogt rechtvaardig zo'n uitspraak, maar wie mee stapt in het verhaal van PVDA moet wel beseffen dat men dan het volledig pakketje krijgt en niet aan cherry picking kan doen. Na de val van de Berlijnse muur is het communisme nog een vage en verre herinnering. Wie wat ouder is echter kent de gevolgen van het communistisch regime. Om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen hoef je geen communist te zijn.

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - 'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - Ik zelf zal nooit vergeten waarom alle leden van het jongenskoor van Riga zo gedisciplineerd waren, toen ze hier bij ons op concerttour waren. Zelfs in de gastgezinnen zat die fascistoïde discipline erin. Klokslag 22 uur ging iedereen naar bed. Ook al drongen de gastouders er op aan nog even te blijven praten.

Louis Ide (N-VA) - Later werd duidelijk waarom. Eind van de dag kregen de jongens een klein bedragje buitenlandse deviezen. Steevast kregen er drie dat niet. Dat waren er drie die de regels hadden overtreden. Deze drie werden verklikt door de jongens zelf. Als je betrapt was op het niet respecteren van de regels had je er alle belang bij een andere te vinden die ook buiten de lijntjes te kleurde.

Louis Ide (N-VA) - Krisjanis -zo heette één van die jongens die bij ons verbleef- is nooit betrapt zodat hij met al zijn geld zich sportschoenen bij de Shoe Post maat 46 kon permitteren. Hij was doodgelukkig want in de Sovjetunie werden al jaren geen maat 46 meer gemaakt. Het was voor mij de eerste ervaring met het begrip planeconomie. Dat bedoel ik dus met 'het ganse plaatje', als je voor communisten kiest.

Louis Ide (N-VA) - Ondertussen kennen we de replieken van Mertens en Hedebouw al: ze willen niets te maken hebben met Noord-Korea en de tijd van Stalin en de DDR ligt al lang achter hen. Het gaat om het nieuwe communisme dat tot een betere wereld zou moeten leiden. Daarom is het interessant eens over het muurtje te kijken naar een aantal landen die de laatste jaren van dat nieuwe communisme hebben kunnen genieten.

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - 'De Venezolaanse economie ligt in de lappenmand, de inflatie is onbeheersbaar, de winkelrekken zijn leeg.'

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - Venezuela verkoos in 1998 Hugo Chavez - de grote held van menig PVDA'er- tot president. Het land wordt nu een kleine 20 jaar bestuurd door nieuwe stijl marxisten en staat op het punt om in elkaar te storten. Het begon nochtans mooi met vele grote beloftes en alles leek goed te lopen dankzij zeer hoge olieprijzen. Tot bleek dat het hele systeem onbetaalbaar was en het land steeds dieper de afgrond in zonk. De Venezolaanse economie ligt in de lappenmand, de inflatie is onbeheersbaar, de winkelrekken zijn leeg. De bevolking moet leren leven met een tekort aan medicijnen en voedsel, wat betekent dat miljoenen burgers één maaltijd per dag overslaan. De bevolking wil de president Maduro (opvolger van Chavez) weg, maar het regime gebruikt straatgeweld en invloed op de instellingen om een afzetting via het parlement te vermijden.

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - 'Castro moet steeds meer het communistisch economisch model loslaten om Cubo overeind te houden.'

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - Ook Cuba, toch wel de favoriet van de zich zelf respecterende marxist, zit in nauwe schoentjes. Castro moet steeds meer het communistisch economisch model loslaten om het land overeind te houden. Symbolisch hiervoor was de afschaffing van de gratis lunch. Blijkbaar geldt de regel "there's no such thing as a free lunch" nu ook in Cuba. Net als in Venezuela zien we de oude garde zich vast klampen aan de macht.

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - Columbia daarentegen kende geen communistisch bestuur maar werd een halve eeuw lang gekweld door een communistisch guerrillaleger. Het FARC streed onder andere voor een betere verdeling van de landbouwgronden maar ontzag zich in zijn strijd niet van methodes zoals afpersing, ontvoering en cocaïneproductie om de opstand te financieren. Onlangs werd het vredesvoorstel tussen rebellen en regering door de bevolking verworpen.

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - 'In Zuid-Amerika kent de huidige generatie de andere kant van het communistische verhaal en neemt men een kritischere houding aan.'

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) - Bij een groot deel van de bevolking leefde de vrees dat de zachte aanpak van de voormalige rebellen een opstapje zou kunnen zijn voor een communistisch bestuur. Vooral de regeling dat de ex-FARC sowieso minstens 10 zetels krijgen in de parlementen, ongeacht de verkiezingsresultaten deed deze angst toenemen. In Zuid-Amerika kent de huidige generatie de andere kant van het communistische verhaal en neemt men een kritischere houding aan, in tegenstelling tot Europa, waar men dit stuk geschiedenis schijnbaar vergeten is.

Louis Ide (N-VA) - Zo wordt de PVDA in de pers vaak gecatalogeerd als een linkse partij, de term extreem links zien we steeds minder vaak opduiken. Wie twijfelt aan het extreme karakter, doet er goed aan Trends van 16 juni te lezen waarin de partij haar economische visie uit de doeken doet. Dan lijken de Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf.

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

Louis Ide (N-VA) -

LOW248ide-louisAlgemeen Secretaris van N-VA en arts.Ide (N-VA)Louisreporter/assets/26/avatar_13542.jpg<Para>Algemeen Secretaris van N-VA en arts.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/louis-ide-n-va-248.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/louis-ide-n-va-248.htmlpolitiekLouis IdeRaoul HedebouwBelgiëVenezuelaCuba
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'
461438179Dat een groot deel van de kiezers ontgoocheld is in het beleid van de traditionele partijen, is begrijpelijk. Stemmen voor een extreem-linkse of extreem-rechtse partij is echter niet de oplossing.2016-10-03 12:42:40Wouter De Smet1437827Madame Laurette is ondertussen een karikatuur van zichzelf geworden, koppig vastgeroest in haar eigen grote gelijk.2016-10-03 09:44:05Leon Van Dyck1437749Wie had dit ooit voor mogelijk gehouden ? De PVDA slaagt er zowaar in een ferm stuk van de PS-kiezers weg te lokken. Paniek bij de PS. In een regering zie ik de PVDA niet stappen. Het enige voelbare gevolg van hun succes zal zijn : nog meer stakingen in Wallonië. De strategie van De Wever werkt wel degelijk.2016-10-03 08:30:09noel van gatspiegel1437713Pw van Cutsem: Zou niet slecht zijn een revolutie om de boel eens op te kuisen en zeker in het politieke landschap2016-10-03 08:08:43PW van Cutsem1437549Extreem is nooit goed. Zowel links als rechts. Maar moesten al de andere partijen nu eens als volwassen mensen de koppen bij elkaar steken en de problemen deftig aanpakken ipv mekaar steeds het leven zuur te maken, dan zouden we al een grote stap verder zijn.2016-10-02 22:40:54Patrick Zaman1437523Jean Marchand, het is moeilijk te geloven dat er nog steeds mensen zijn die niet goed doorhebben, of willen doorhebben, waar de PVDA voor staat. Ze willen dus geen revolutie meer? Geen eenpartijstaat? Geen planeconomie? Ze willen enkel het huidige systeem verbeteren? Welke oplossingen hebben ze dan al aangedragen die niet neerkomen op voornoemde standpunten? Hun oppervlakkige en valse distanciering van Mao zal daar niets aan veranderen, het blijft communisme. Tenzij je toegeeft dat het echte communisme eigenlijk nooit gerealizeerd werd, en men bij socialisme is blijven steken. Maar ook met een scheutje semantiek erbij zal er niet veel veranderen. We weten wat de geloofsgenoten van de PVDA aangericht hebben. Ook al tracht de PVDA nu te doen of ze daarmee niets te maken hebben, ze zitten in dezelfde club.2016-10-02 21:57:37Dries Driesen1437299Steun de sossen.U zal er wel bij varen. De PTB zal in elk geval meer vertrouwen van de kiezer dan die huichelaarster.2016-10-02 18:57:06Michel Heylen1437217ps spa n-va cd&v mr en dan nog de multinationals: we kunnen dat allemaal missen als kiespijn!2016-10-02 17:57:54Hans Ronsmans1437039jean luc Gallet, beste, De Pvda van vandaag is al lang niet meer de AMADA van vroeger, zeer communistisch en revolutionair ingesteld . Goed dat u hun ideologie herbekijkt, zonder vooroordeel weliswaar. Ik kan u hun congresuitgave 2015 zeer aanbevelen. Ik kan hier helaas niet veel over uitweiden. Maar politiek is als een tuin. daar is altijd werk aan. En macht corrumpeert. Laat jij je echt nog zot maken door de klassieke partijen die verzuild als ze zijn geheel ons economisch stelsel in de handen van kapitalisten willen houden. Ze zijn de loopjongens van de banken en de grote aandeelhouders hier in Belgie en dansen naar de pijpen van Amerika en gebruiken het volk als hun slachtvee. Ze zijn alleen bevreesd hun oppermacht te verliezen . Het feit dat PVDA Marxistisch ingesteld is, betekent niet dat ze de communisten zijn die zijn visie hebben misbruikt zoals een god in religie misbruikt is. Ze noemen zich terecht socialisme 2.0 en zijn momenteel de beste tegenwind tegen rechts...2016-10-02 16:03:54JEAN MARCHAND1436861Alle beeldspraak ten spijt is het ergens nog grappig om, naar men kan vernemen, de bijnamen van "la Laurette" eens te citeren. "Laurete la mitraillette" "Laurette la sulfateuse", en de laatste die opgepikt werd "Laurette la kalashnikova". When a picture describes better than a thousand words can ever express...Mooie historische foto . Moet uitgehangen worden in de gangen van het parlement of in een hip dans-café... Foto doet denken aan Chroutchov met zijn schoen slaande op het spreekgestoelte van de Verenigde Naties... ???2016-10-02 13:43:08Chris De Munter1436857Ik geloof dat zij zelf gelooft dat de PS er is om mensen te helpen...2016-10-02 13:42:14Jan Paulussen1436773Ze hebben groot gelijk. PVDA/PTB is een staatsgevaarlijke bende die verboden moet worden. In het verleden hebben deze revolutionairen reeds bewezen wat ze waard zijn. Aanrichten van vernielingen, brandstichting, spoor sabotage, geweld tegen politie zelfs vernieling van het ministerieel kabinet Geens. Op 7 oktober moet de staatsveiligheid aanwezig zijn om beelden te schieten van die bende. Verder moeten de speciale interventieploegen in paraatheid gebracht worden om iedere vorm van opstand totaal en met alle middelen te onderdrukken.2016-10-02 12:56:24jean luc gallet1436739De partij die bij hoog en bij laag beweerde dat de N-VA een kort leven was beschoren, zit zelf op de schuifaf. Di Rupo, Onkelinckx, Magnette ... volks manipulators eerst klasse. Maar na de leugen komt het verval.2016-10-02 12:36:14Marc Baeyens1436617Laurette mitraillette kopstuk van de grootste corrupte partij zal straks in het parlement de bottinnekes van de revolutie horen marcheren in, ze had beter moeten geluisterd naar de bottinnekes van de evolutie uit het noorden voor het welzijn van alle Gewesten.2016-10-02 11:10:41Jeanine De Vreese1436585Ze beginnen onder mekaar ruzie te maken onze Waalse vrienden...2016-10-02 10:44:08meyvaert raymond1436581Kijk kijk, Dulle Griet!!2016-10-02 10:43:23Sam Klee1436577Magnette die bij zijn openingsspeech aan UHasselt verkondigde dat hij de transferten "vernederend" vond ... welnu ik wacht nog altijd op de economische daadwerkelijke realisaties van zijn (papieren) Marshall plannen zodat de transferten jaar na jaar kunnen afgebouwd worden ... van een fier franstalig volk dat over de allerbeste studiedienst zou beschikken (of is het alleen maar de grootste?) en dat geen "vernederingen" wil ondergaan lijkt me dat de logica zelve, nietwaar ... ??? Dus maar wat afleidingsstrategie gebruiken van het WARE probleem dat magnette niet wil zien: de ps kalft af ... de MR groeit ... eens de MR meer stemmen haalt dan de ps is er terug hoop voor griekenland aan de Samber en Maas en voor Vlaanderen dat in de toekomst dan misschien wat minder zal moeten bijspringen ... !!!2016-10-02 10:42:11Emiel Segers1436531Gebeten door hun eigen luizen,en nu komt de angst.In Vlaanderen zijn de mensen veel te rationeel om dat links gezwets te geloven.2016-10-02 09:59:47JEAN DE BACKER1436505Ach Laurette, het is zo moeilijk om in eigen boezem te kijken.2016-10-02 09:43:12Gilbert Haelewyn1436487politiek is strategie,di rupo had daar enige notitie van maar door de pariteit had hij de altjid de macht in handen om het land te besturen,BDW is een strateeg maar die heeft niet de macht van di rupo omdat zijn eigen coalitiepartners oppositie voeren tegen de NVA,BDW moet wachten totdat wallo-brux zichzelf opheft ,door een politiek te voeren die hen versmacht hetgene de strategie is van BDW,en dat fenomeen vergt tijd,maar we zijn op de goede weg,dit zou nooit gebeurd zijn zonder de NVA2016-10-02 09:36:36jean castelein1436447De werkwijze voor corrupte politici: als je wandaden uitkomen ga je enkele maanden low profile en dan kom je terug alsof er niets gebeurd is, in de hoop dat de mensen het vergeten zijn. Zijn ze het nog niet vergeten ? Geen probleem, het gepeupel moet toch zwijgen en buigen voor de Waalse partijcriminelen.2016-10-02 08:54:23Johan Emmers1436439och ja, van de socialisten weten we al lang dat de indien de kiezer anders stemt (dus niet op de socialisten) dat het een domme kiezer is ...2016-10-02 08:49:50Jaak Claes1436391De PS voelt dat de macht haar aan het ontglippen is naar de communisten (!). De strategie van de NVA werkt: de PS voor eeuwig in de oppositie vastklinken, zodat ze ten einde raad zelf het confederalisme zullen aanvragen.2016-10-02 08:02:22Bart Pluymers1436345Onkelinx mag dan nog gelijk hebben wat de PvdA betreft maar haar omver maaiende kritiek is waardeloos zolang ze haar eigen benen spaart. Ze kan misschien het boekje van haar partijgenoot en Waals minister president Magnette eens lezen, "la gauche ne meurt jamais". Die doet in hoofdstuk 1 , "de crisis van links" , een zelden geziene oefening van linkse zelfkritiek en vooral de paragraaf " de nostalgie van de kameraden" moet haast onverteerbaar zijn voor bepaalde gefossileerde syndicale geesten. Wat een schril contrast met het rancuneuze gif van Crombez die door het rondsproeien van een niet Marxistische variant van de populistische prietpraat van de PvdA er zelfs in slaagt om vanuit de oppositie te ontgoochelen. Ik hoop voor Magnette dat zijn eigen electoraat zijn boek niet leest. Die zijn immers niet gediend met een links hand in eigen boezem maar enkel op zoek naar een zondebok voor de zelf ervaren negativiteit, de verstoring van het geruststellend status-quo.2016-10-02 04:28:53frank verleyzen1436323Het gevaar Laurette komt niet uit het noorden maar heeft zich al diep genesteld in het zuiden.2016-10-02 00:47:32Jeanine De Vreese1436307Magnette is de Comical Ali van Franstalig België. Die zei namelijk dat de strijd voor het Iraakse regime voorspoedig verliep in Bagdad op de televisie, terwijl de Amerikaanse tanks de hoofdstad reeds binnenreden. Magnette is evenzeer een cultfiguur aan het worden als archetype van de aperte leugenaar. Geleerd van zijn grote voorbeeld 'Alles kaat koed' Di Rupo.De PS zit gewoon vol met zulke clowns, en Laurette Mitraillette bewijst het ook weer.2016-10-01 23:58:38Jessica Grimhilt1436261De PS zakt in alle peilingen en dat is de fout van andere.De ogen van de ps kiezers gaan langzaam open.2016-10-01 22:24:34WILLY PHILIPPAERTS1436253Ja mensen , Raoul Hedebouw slaat nagels met koppen . 13 - 14 % voor de PTB - GO , dat zal pijn doen hoor .2016-10-01 22:16:13Van Doesselaere Willem1436241Voor goed gefundeerde naar de kern gaande vitriool oppositie moet je bij de PVDA zijn, de rest spat met verdund spoelwater.2016-10-01 22:01:16rudy bourgeois1436221Ze heeft gelijk, maar het is eigenlijk wel hilarisch2016-10-01 21:36:51Willem Govaerts1436171Een Cordon rond de pvda dringt zich op: ondemocratische partijen, of samenwerking daarmee, kunnen niet getolereerd worden.2016-10-01 20:45:50Alex Flour1436121De PS beschermd "de burgers"... Zolang ze er zelf rijk van worden...2016-10-01 20:10:00Joris Jansens1436083Onkelinx, was dat die justitieminister die diplomatenpapieren gaf aan een misdadiger om uit de handen van de politie te blijven, en dat dit aan haar ex man was doet niet terzake. Waarom werd die vrouw niet aangehouden, valsheid in geschrifte , meineed enz. De ande partijen keken de andere kant op.2016-10-01 19:38:19Bernard Dewaele1436041Roepen en tieren, meer moet dat niet zijn bij de PS.2016-10-01 19:07:14Theo Deronde1436025De strategie van NV-A werkt dus wel degelijk :-)2016-10-01 18:57:47Annelies Cobergs1435975En de PS is er om kiezers met Vlaams geld te lokken door ze op den dop,ziekenkas of OCMW te zetten!2016-10-01 18:35:57gerard coenegrachts1435949De PS zit met een ei. De peilingen bevestigen de neerwaartse spiraal voor PS en de enige Vlaamse partij die dit ooit heeft kunnen klaarspelen is de N-VA, de enige hoop voor Vlaanderen, en daarom zullen ze in 2019 opnieuw op mijn stem kunnen rekenen.2016-10-01 18:20:58luc lievens1435885Leg de PS -SPA schandalen van de laatste 15 jaar eens naast elkaar, dan weet ge waarom deze lichting KAVIAARsocialisten den daver op hun lijf hebben voor de volgende verkiezing2016-10-01 17:53:16jos gastmans1435871Franstalig België krijgt wat het verdient. Ze zijn altijd zot geweest op "Links" en nu krijgen ze "Extreem Links". En uiteindelijk is dat goed voor N-VA want hoe sterker PVDA-PTB hoe minder sterk de PS is.2016-10-01 17:40:34Gilbert Wellens1435861De onvrede met het huidig beleid zou de PS ten goede moeten komen en niet de communisten. Dat zij de vruchten niet plukken bewijst dat de kiezer van hen geen beter beleid verwacht en dat hij ontevreden is met het beleid in Wallonië. In Vlaanderen halen de communisten bijna niets.2016-10-01 17:30:23Emiel Bogemans1435837Ja ja, 40 jaar wanbeheer en cliëntisme laat zich voelen.2016-10-01 17:05:39johan de vulder1435835Als ik het goed begrijp is het volgens La Mitrailette terug de schuld van .... de N-VA. Goed bezig P$.2016-10-01 17:04:45Willy Borremans1435807Die Laurette Retteketet toch...Ze reageert nog basaler dan de meest Pavloviaanse anti-links adepten op de fora. Vooroordelen mogen niet bij het gewone volk. Maar politiekers van het (lage) allooi van Laurette mogen ongestraft hun stereotype vooroordelen rondstrooien om hun tanende electorale positie te verdedigen. Irrationale angst zaaien. Het is niet de eerste keer dat Laurette daarin zwaar overdrijft en loeiend hard de grens van de belachelijkheid overschrijdt. Het is paniek bij de PS. In tijden van een rechtse regering met een extreem Waals democratisch defeciet achteruit gaan als linkse partij ? Dat is afgaan als de uitvinders van de koude kernfusie.<br> Arme PS, nochtans met de huidige NVA klunzen hoeft men maar het ontij uit te zitten en men zou moeten kunnen oogsten. Het is hoogst vermakelijk hoe de sossen alle kensen vergooien met korte beentjes als Laurette of John. Bijna zo schoon als de autodestructie van de NVA !2016-10-01 16:44:19Hans Hoppe1435791P.S.: kaviaarsoclaliste.2016-10-01 16:39:13Michel Heylen1435781Net zoals de N-VA hier kan foeteren op het Vlaams Belang.2016-10-01 16:31:02Smulders Walter1435765Wat zegt de PVDA zelf over 'revolutie'? Ik heb eerder de indruk dat de PS angst heeft haar machtspositie in Franstalig België te verliezen, dan dat ze begaan is met het lot van de Kleine Man.2016-10-01 16:07:10Jozef Nagels7592792016-10-01 15:53:062016-10-01 15:53:06NonePas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'

Zowel Waals minister-president Paul Magnette als PS-politica Laurette Onkelinx haalt zaterdag in de kranten uit naar de extreemlinkse PVDA.

yesJan Herregods2016-10-01 15:53:13http://www.knack.be/nieuws/belgie/laurette-onkelinx-pvda-is-er-niet-om-mensen-te-helpen-maar-verwacht-enkel-de-revolutie/article-normal-759279.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/laurette-onkelinx-pvda-is-er-niet-om-mensen-te-helpen-maar-verwacht-enkel-de-revolutie/article-normal-759279.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Laurette Onkelinx: 'PVDA is er niet om mensen te helpen, maar verwacht enkel de revolutie'

Volgens Paul Magnette is de opmars van de PVDA in de peilingen een "gemediatiseerd fenomeen", zo zegt hij in een interview met La Libre Belgique. "Op dit moment zijn ze goed voor 5 procent en men geeft hen meer aandacht in de media. En dan krijgen ze, want ze worden groter, nog meer aandacht. Het is een spel", aldus Magnette.

Laurette Onkelinx zegt op haar beurt in L'Echo dat de PVDA er niet is om de mensen te beschermen, maar enkel revolutie verwacht. Als Raoul Hedebouw (PVDA) zegt dat hij op twee jaar tijd de Europese verdragen kan veranderen, "dan liegt hij", aldus de PS-politica. "Dat is niet mogelijk en dat bevestigt wat hij al heeft gezegd: verwacht u niet aan een PVDA aan de macht binnen de tien à vijftien jaar. Wat wil zeggen dat ze er niet zijn om de mensen te beschermen of een alternatief voor te stellen. Ze verwachten een revolutie."

Dat de partij het in de peilingen zo goed doet, is volgens Onkelinx het gevolg van de onvrede over de federale regering. Waals minister-president Paul Magnette betreurt overigens zaterdag ook de zwakke positie van groene partij Ecolo in het politieke landschap. "Ik ben altijd een voorstander geweest van een olijfboomcoalitie (PS-cdH-Ecolo)".

(Belga/JH)

LOWPaul MagnetteLaurette OnkelinxRaoul HedebouwPVDALa Libre BelgiqueEcolo
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen
431496691Per toeval aan een famillie lid gevraagd die in vlaanderen woont2016-11-14 23:40:22eddy van dorst1455061Wat betekent dat "populair" zijn. Synoniem van "bekend" of "gekend". Wel dan is Dutroux ook "populair". Voor wanneer een miss verkiezing onder de politici? Stavros denkt zelf dat België gered wordt door de aanwezigheid van N-VA in de regering. Weet waarschijnlijk niet wat Magnette voor het ogenblik uitspookt, wegens "niet populair".2016-10-15 10:09:00Willy Borremans1449315geen enkele federale staat heeft een federale kieskring mensen...2016-10-11 14:47:38Bernard Van Couwenberghe1448237Als deze peiling juist en correct is uitgevoerd , dan bewijst het nogmaalsl dat de Vlamingen inderdaad een volk zijn, dat collectief klaagt van pijn aan hun amandelen als ze de zoveelste trap in hun edele delen mochten ontvangen.2016-10-10 20:56:26Jaak-Henri Poortman1434393BDW is ook populair in Wallonië ,van De Block denken ze dat het een van hen is?zou kunnen tegen vallen.Waarschijnlijk stelt men multiple choice vragen(ken niemand bevraagd).Die kunnen lezen klikken dan een keuze aan volgens het humeur van de dag.Vandaar de winst van VB.2016-09-30 15:39:37Remi De Clercq1408873Ik geloof er geen snars van.2016-09-15 07:48:49Christine Vermeir1406879Waardeloze peilingen. kom veel op TV en je haalt het. De Walen vinden de separatisten nu ok... laat ons dus lachen. De Block schept medelijden met haar gezwollen voorkomen want ze doet inderdaad niets speciaals. De opinie is hetzelfde volk dat naar het voetbal kijkt, roept, scheld, drinkt en dan in de brievenbussen gaat pissen. Hun mening heeft niet het minste belang. De echte peilingen zijn verkiezingen.2016-09-13 18:22:53Emiel Bogemans1405837Allé jong en is de oppergod ( dewever ) nu niet kwaad ?.2016-09-13 10:24:15walter verkest1405491Spijtig dat ze er niet bijgezet hebben hoe ze die enquete hebben uitgevoerd. De doelgroepen, het aantal, de locaties in Vlaanderen, enz... Maar al bij al, komt ze wél voor een stuk(je) geloofwaardig over. Niet om mee te stoeffen, dat zeker niet....2016-09-13 00:19:51Patrick Zaman1405187Geen enkel Vlaming kan deze enquete ernstig nemen zelf in Wallonie lachen ze ermee. Dus opnieuw beginnen, blijkbaar heeft de krant zoveel tijd te over na de sluiting van Caterplillar dat er geen ander nieuws is. Voor de journalist is dit bezigheidstherapie .2016-09-12 18:41:24Bernard Dewaele1405037Dat Maggie De Block steeds zo hoog scoort is nogal logisch, deze mevrouw valt op, daar kan men niet langs kijken gezien haar postuur.2016-09-12 17:22:05andre vandebosch1405033En Kris Peeters tweede populairste in Vlaanderen? Heb toch mijn bedenkingen bij deze enquete hoor.2016-09-12 17:19:39Wouter De Smet1404669Als deze peiling juist en correct is uitgevoerd , dan bewijst het enkel dat de vlamingen enorme schaapachtige , ongeëngageerde wezentjes zijn geworden .2016-09-12 14:45:25Emiel Arron1404577Wie nu de grootste of de populairste is, dat is bijkomstig. Feit is dat deze regering werkt. Charles Michel en Bart De Wever rijden geen slecht parcours. Deze regering is een heilzaam tegenmiddel tegen jarenlange PS-destructie. Grote vraag is natuurlijk wat BDW met zijn communautair programma zal doen. Of misschien beseft hij dat België toch werkt zonder PS/SPa en CD&V in een tweederangspositie? Ik weet het niet hoor.2016-09-12 14:10:46Bart Pluymers1404559Daar is het bewijs : N-VA is Volkspartij àf. Als je een volkspartij wil zijn zorg je voor het volk, en niet alleen voor je rijke vriendjes.2016-09-12 14:02:52Marleen Panne1404487moens, dat is wel al gebleken uit gelijkaardige polls als deze, vele franstaligen hunkeren naar een no nonsense leidersfiguur, in die mate zelfs dat ze zouden stemmen op BDW bij gebrek aan een daadkrachtige figuur in franstalig belgië ... niet iedereen is daar roodgroenlinks ... !!!2016-09-12 13:30:06Emiel Segers1404477Een peiling van La Libre Belgique en de RTBF in Vlaanderen? Dat moet een juiste uitslag geven!2016-09-12 13:27:21lydia van nyverseel1404475Ja natuurlijk La Libre en de RTBF,nog zo een en het jaar is uit.2016-09-12 13:26:38patrick van belle1404461Wel Eric, het moeten fantastische tijden zijn voor proffen en studenten politicologie.2016-09-12 13:19:36Stavros Kanakaris1404443Voornaamste is dat in alle regio's de top 5 vooral bevolkt wordt door leden van de actuele meerderheid. Hoopgevend. Voeg daarbij de kentering die zich voordoet in de recente RTBf-peiling naar kiesintenties, als de resultaten van april 16 met september 16 vergeleken worden. En rond het geheel af met de vaststelling dat alle economische indicatoren positief evolueren..... Dan inderdaad is er hoop voor de toekomst..... Als nu nog de media zouden ophouden met hun voortdurend verzuurde en verkrampte berichtgeving, zou de toekomst ons voorwaar stralend toelachen.2016-09-12 13:10:16Jan De Vos1404401Ik zie dat heel scherp Stavros en kan je alleen bijtreden in je visie. :)))2016-09-12 12:54:05Erik Moens1404255Als obees zijn, want ik zie er niet onmiddellijk een andere, een reden is om zo populair te zijn en, om onverklaarbare redenen, te blijven, dan wacht een groot deel van onze bevolking een grote politieke toekomst.2016-09-12 12:00:16JEAN RUTTEN1404245Luc Lievens, Eric Moens, u ziet werkelijk het hilarische niet in van de situatie? Arm Vlaanderen2016-09-12 11:57:15Stavros Kanakaris1404221""Moest er een federale kieskring zijn dan zou N-VA veel stemmen in franstalig belgië halen""... en uiteindelijk gewldig kletterend op haar doos krijgen. Dream on, segers.2016-09-12 11:44:22Erik Moens1404189Zij die niets doen, kunnen niets fout doen. Vandaar de populariteit van De Block en premier Michel.2016-09-12 11:34:08Jessica Grimhilt1404185Sterk duo Charles en Bart, tot spijt van...2016-09-12 11:31:58simonne goossens1404143Ik vermoed dat De Wever daar heel gelukkig mee is. De media en de Franstaligen hebben van hem een soort halfgod gemaakt, of beter, opgedrongen. Als er een antipode van de Franstalige 'zonnekoning' bestaat dan zal het De Wever wel zijn. Een man die liefst van al in alle onopvallendheid werkt aan de toekomst van Vlaanderen. Maar die luxe werd hem niet gegund. En toch zet hij door, tot spijt van ontelbare afgunstig postjesjagers.2016-09-12 11:08:33Marc Baeyens1404133Moest er een federale kieskring zijn dan zou N-VA veel stemmen in franstalig belgië halen. Mits één m/v = één gelijkwaardige stem in het ganse land en afschaffing pariteiten, grendels en alarmbellen zou een federale kieskring een optie kunnen zijn ...2016-09-12 11:02:29Emiel Segers1404131Zo populair in Vlaanderen dat hij bij de volgende verkiezingen nul stemmen in Vlaanderen zal halen.2016-09-12 11:00:47Jan Roggemans1404123Gewéldig fantastisch, Stavros. Er is zéker nog hopen hoop. Leve België! :))2016-09-12 10:57:19Erik Moens1404059Dat is te danken aan de vele aandacht die de premier schenkt aan de Vlaamse Media ... ik heb een premier nog nooit zo vaak op TV gezien, in het journaal, in terzake, in de zevende dag ...2016-09-12 10:13:22Jaak Claes1404053Ik stel mij telkens opnieuw de vraag waarom de Vlaming mevrouw De Block kiezen: wat presteert zij eigenlijk? Iemand aandacht ervoor gehad dat ze de walen terwille wil zijn met bv de ingangsexamens van de artsen?2016-09-12 10:11:20margariet neven1404037Komaan Stavros...zolang VBart De Wever in de top vijf zit en Jambon zelfs plaats vier bezet in Brussel is er voor U geen reden om te hopen en dit fantastisch te vinden, of is een kinderhand dan echt zo rap gevuld?2016-09-12 10:05:51luc lievens1403975Da's zo gepiept, bayes :))2016-09-12 09:28:32Erik Moens1403967Hahaha, dat weten we toch, 1 tegen allen. Opletten echter voor het gevoel voor de underdog in Belgie... Het enige wat de trado aanhangers kunnen is tegen NVa zijn. Voor vlaanderen staat al lang niet meer op de agenda. Waar zijn ze toch mee bezig? Nog watmeer tansfers?2016-09-12 09:21:24Rigo Vangheel1403953Wil je nu zeggen dat vlamingen domme carnavalisten zijn omdat ze Michel populairder vinden dan bédéwé, de bie? Jij bent dus één van die 'fiere' vlamingen. Jij bent dus zo een zielige calimero die neerkijkt op wie niet aan je lijntje mee huppelt of zo. Check de peilingen nog eens vriend want sinds het feestje in plopsaland gisteren...2016-09-12 09:00:16Erik Moens1403951Maak dat een onnozelaar wijs ...2016-09-12 08:54:30Marc Baeyens1403931als je de problemen voor je uit schuift ben je populair als je ze aan klaagt ben je een wijsneus2016-09-12 08:42:10hubert erarts1403919Daar zijn ze weer met hun peilingen = brood en spelen = bezigheidstherapie op fora en aan de toog.2016-09-12 08:33:40Jeanine De Vreese1403915@ Koen Janssens, leg eens uit, welke diepzinnige gedachten liggen aan de basis van uw uitspraak?2016-09-12 08:31:48Kris Scherpereel1403881Ja met zo'n karnaval brilletje en neus zou je voor minder. Wat ze in de Walen kwijt willen dumpen ze maar in Vlaanderen.2016-09-12 07:52:04Pierre De Bie1403873Fantastisch. Er is nog hoop. Leve België2016-09-12 07:32:08Stavros Kanakaris1403859In een land met zovele ambtenaren als België verbaast me dat niet.2016-09-12 07:01:08Koen Janssens7511232016-09-12 06:56:042016-09-12 10:00:50NonePas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen

Premier Charles Michel is de meest populaire politicus in Vlaanderen en verslaat daarmee N-VA-voorzitter Bart De Wever.

yesNaomi Skoutariotis2016-09-12 06:56:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/charles-michel-populairder-dan-bart-de-wever-in-vlaanderen/article-normal-751123.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/charles-michel-populairder-dan-bart-de-wever-in-vlaanderen/article-normal-751123.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Charles Michel populairder dan Bart De Wever in Vlaanderen

Premier Charles Michel is populairder dan N-VA-voorzitter Bart De Wever in Vlaanderen. De nummer 1 blijft in de drie gewesten echter Open Vld'ster Maggie De Block. Kris Peeters (CD&V) is de tweede populairste politicus in Vlaanderen. Michel en De Wever vervolledigen de top vier. Dat blijkt uit een peiling van RTBF/La Libre.

Opmerkelijk is ook dat N-VA-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in Brussel PS-voorzitter Elio Di Rupo voorbijsteekt, weliswaar na het trio De Block - premier Charles Michel en diens partijgenoot Didier Reynders. De eerste PS'er in het Brussels gewest is dus pas vijfde. De PS'ers laten dus duidelijk pluimen. Zo moet Waals minister-president Paul Magnette in zijn regio tevredenheid nemen met de zevende plaats, net achter ... PTB/PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw.

De top drie in Wallonië bestaat uit De Block-Di Rupo-Michel. Jan Jambon is vierde, net zoals in Brussel. De peiling werd tussen 2 en 6 september via internet uitgevoerd, dus voor de aankondiging van de sluiting van Caterpillar in Gosselies, bij 2.881 Belgische kiezers. De foutenmarge bedraagt 3,2% per gewest en 1,8% over het hele land. (Belga/NSK)

LOWpolitiekCharles MichelBart De WeverMaggie De BlockJan JambonElio Di RupoDidier ReyndersPaul MagnetteRaoul HedebouwVlaanderenBrussel
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'
21397817Spijtig genoeg kan Magnette aan de sluiting van Caterpillar niets veranderen, noch had hij deze kunnen voorkomen, niemand trouwens!2016-09-08 11:04:38Eddy Lauwers1397635Dat is nu het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Als het er op aan komt, gaan alle traditionele partijen samen werken. In Vlaanderen zou men in hetzelfde debat met elkaar in strijd zijn gegaan. De Waalse partijen verdedigen Wallonië, de traditionele Vlaamse partijen verkopen Vlaanderen. De PTB mag meedoen aan de tv debatten, de PP wordt er genegeerd.2016-09-08 09:38:28Gilbert Haelewyn7494352016-09-07 11:02:302016-09-07 11:22:25KnackPas de parutionOpinionarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'

Han Renard - Bij de afwikkeling van het Caterpillar-drama zal Paul Magnette (PS) twee keer zijn extreemlinkse concurrenten van de PTB in de gaten moeten houden: als Waals minister-president en als waarnemend burgemeester van Charleroi.

yesrmgimport newsgate2016-09-07 11:02:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/nu-komt-magnette-voor-zijn-ware-politieke-vuurdoop-te-staan/article-opinion-749435.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/nu-komt-magnette-voor-zijn-ware-politieke-vuurdoop-te-staan/article-opinion-749435.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan'

Han Renard - De aangekondigde sluiting van Caterpillar, waardoor 2200 arbeiders hun baan verliezen en naar verwachting nog eens een veelvoud daarvan bij onderaannemers van de fabriek, is een sociaal drama dat niet alleen Charleroi maar heel Wallonië treft. De situatie is zo ernstig dat de traditionele Franstalige politieke partijen tot een tijdelijke union sacrée of politieke wapenstilstand hebben opgeroepen. Oppositiepartij Ecolo kan zich daar min of meer in vinden. Al vond Ecolo-kopstuk Jean-Marc Nollet de oproep wel een erg gemakkelijke manier van de traditionele partijen om zichzelf van elke verantwoordelijkheid te ontslaan.

Han Renard -

Han Renard - Nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan.

Han Renard - Maar de extreemlinkse PTB lapt de union sacrée aan haar laars. In het debat over Caterpillar zit de PTB precies waar de partij het liefst zit: alleen tegenover alle anderen. PTB-woordvoerder Raoul Hedebouw mag door sommigen dan 'Trumpebouw' worden genoemd, hij is een buitengewoon sterk communicator. Met verve hekelt hij de volgens hem zelfgeorganiseerde machteloosheid van de politiek tegenover grote multinationals in het algemeen en de door de PS mee goedgekeurde fiscale cadeaus als de notionele-intrestaftrek in het bijzonder. Tijdens de zondagse televisiedebatten vroeg de PTB de Waalse regering om een uitzonderingsmaatregel te nemen en de gebouwen en het machinepark van Caterpillar op te vorderen. Regeringspartij cdH bestempelde het voorstel als populisme van het zuiverste water. De PS, die duidelijk verveeld zit met de kwestie, ontweek de vraag. Volgens haar is zoiets op dit moment gewoon niet aan de orde.

Han Renard -

Han Renard - De PTB vraagt om de gebouwen en het machinepark van Caterpillar op te vorderen.

Han Renard - Toen hij erover aan de tand werd gevoeld, noemde Paul Magnette de PTB in dit dossier wel de laatste van zijn zorgen. Dat zal best kloppen, maar de populariteit van de Waalse minister-president en zijn partij laat de laatste tijd te wensen over, ook door de steile opgang van de PTB. En net nu komt Magnette voor zijn ware politieke vuurdoop te staan. Als Waals minister-president moet hij de ongetwijfeld lastige onderhandelingen met de Amerikaanse bedrijfsdirectie voeren, de reconversie van de industriële site begeleiden en de sociale gevolgen van de fabriekssluiting verzachten.

Han Renard - Ook als burgemeester en sterke man van Charleroi moet Magnette een uppercut van formaat incasseren, met ernstige gevolgen voor de stedelijke financiën. Net nu het een beetje beter ging met de door armoede en werkloosheid geteisterde stad.

Han Renard - Een zware taak rust dus op de schouders van Paul Magnette. En als het misgaat, dreigt hij vanwege zijn dubbele politieke pet twee keer de rekening te moeten betalen.

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlPaul MagnetteJean-Marc NolletRaoul HedebouwCharleroiWalloniëPSPTBCaterpillar
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
421351961Euro-communisten zijn democraten. Niets verkeerd mee. Kan allemaal bijdragen om het nogal maatschappelijk blinde (dollar ogen-) kapitalisme te helpen socialiseren.2016-08-09 11:16:20rudy bourgeois1350213@Emiel Bogemans. Kan de armoede onder Ho Chi Minh misschien ook iets te maken hebben met het feit dat het land platgebombardeerd werd door de Amerikanen, met 1 tot 3 miljoen Vietnamese doden tot gevolg?2016-08-08 11:19:17Carl Dehez1348747Vietnam was onder het goed bedoelde communisme van Ho Chi Minh een geïsoleerd land. Armoede en afgesloten van de voortschrijdende wereld. Na zijn dood kwam de Doi Moi, de dooi van dat communisme. De deuren werden wat open gezet en de welvaart nam zienderogen toe. Nu is het land een éénpartij land maar ik kan dat geen communisme meer noemen. De bevolking wordt mondiger en welvarender. De volgende stap is een meerpartijen systeem met een sterke leiding zoals het koninkrijk Thailland waar de welvaart stappen verder staat. Er is geen plaats meer voor een communist.2016-08-07 00:13:56Emiel Bogemans1348007Och, meneer @Guido Backers, het bleke beeld dat u schept over de ex-communistische landen is niet anders dan dat van kapitalistische landen. Of dacht u dat armoede en corruptie niet heersen in bv. Zuid-Afrika? Of in Argentinië? Of in het huidige Rusland? Ik heb niet de minste sympathie voor de ex-regimes van deze ex-communistische landen. Maar dat betekent nog niet dat het kapitalisme zoveel beter is. Dat soort argumenten houdt niet de minste rekening met de context van deze en van onze regimes. De wereld is niet verdeeld tussen goed en kwaad, hoezeer dit simplisme u ook moge aanspreken. En een deel van de kritiek van de PvdA is zeer zeker niet onterecht, wat niet betekent dat ik hun ideologie aanvaard. Maar de uwe aanvaard ik ook niet.2016-08-06 13:27:13Bert Herregods1347867@ Kamiel V: Waarom gebruikt u niet, zoals alle andere forumgebruikers, uw volle naam? En dan nog, in uw inzending: "succesvolle Marxistische bedrijven": Wat is dat voor iets, kan u een voorbeeld geven? Ik heb hier nooit van gehoord. - Andere forumgebruikers stellen dat marxisme gelijk staat voor "herverdeling" - misschien dat die Waalse marxisten dan ook België gaan "herverdelen" - zou een goeie zaak zijn, niet? Alhoewel ik er sterk aan twijfel dat kameraad Hollande Wallonië al zoveelste departement zou willen aanvaarden.2016-08-06 12:12:27Roger Rymen1347017Kapitalisme is niet het probleem, wel corporatisme - waar vele politici graag aan meedoen, ook socialisten.2016-08-05 16:19:21Koen Janssens1346785Voorbeelden van succesvolle Marxistische landen zijn er niet echt (alhoewel dat ik neoliberale landen zoals de VS of België toch ook niet succesvol zou noemen), maar succesvolle Marxistische bedrijven zijn er wel. Voor mij liever ook geen communistische staat, maar een economie meer gebaseerd op Marxistische principes zie ik wel zitten. Er zijn genoeg bedrijven die aantonen dat het kan.2016-08-05 13:58:48Kamiel V.1346343Iedereen die communistisch gezind is wil herverdeling, oh wat klinkt dat mooi, maar wil in feite leven op andermans kosten. Liefst door er zo weinig mogelijk voor te doen. Kapitaal en geld zijn het kwaad zelve, behalve om het te krijgen. Krijgen is de boodschap. Ik ben in (ex)communistische landen geweest: dat wil je niet meemaken: complete apathie, geen drive naar kwaliteit of efficiëntie, verloedering in alles, een gitzwarte economie onder de tafel en een welig tierende corruptie. Elk regime dat onder deze vlag vaart gaat in de vernieling, zonder uitzondering!2016-08-05 09:34:20Guido Backers1346297Dank u Mr. Smeets , ik wil niet meegaan in het rampenscenario van Hedebauw . Nergens en nooit hebben zijn ideeën tot enige welvaart en democratie geleid , integendeel zelfs . Ze werden ontelbare keren in al hun vormen toegepast en gaven altijd , zonder enige uitzondering uit op miserie, armoede, ongelijkheid , chaos...Zie Venezuela.2016-08-05 09:07:31Jean-Marie Laffut1346151Ach wat! Waarom zouden we in België niet eens het communisme versie Hedebouw/Wallonië uitproberen? Wees eerlijk: nu betalen we ons rot aan vanalles wat in het buitenland goedkoper is en beter functioneert dan hier! Onze politici zijn al even betrouwbaar/geloofwaardig als de communisten van de jaren zestig en hun drang om voor zichzelf te zorgen en de schuld van hun wanbeleid (zie zonnepanelen-verhaal) aan het kiesvee toe te schrijven is enorm. Dus: ...2016-08-04 23:49:12Jef SMEETS1346077Hoe dan ook, het sociaal protest is er en gerechtvaardigd. Mondjes toe bij de rest...2016-08-04 22:20:37Hugo Hermans1346067Raoul heeft er al vaker op gewezen dat de inkomensbeperking die hij zichzelf oplegt een voorbeeld is naar alle andere politici, niet voor de mensen die hun kost verdienen buiten de politiek. Burgers mogen in de ideale maatschappij van de PVDA1 zoveel verdienen als ze willen/kunnen, met dien verstande dat de grotere verdieners meer belastingen betalen dan de kleine verdieners, welvaartsherverdeling noemt men dat. En om de welvaartsherverdeling eerlijker te maken wil de PVDA dat de multimiljonnairs in België een kleine vermogensbelasting betalen. Dat de schrijver va2016-08-04 22:10:18Sooi Van Limbergen1346063Gewoon ter info: 'Campagnevoeren met pistolen en machinegeweren, zoals voorganger Amada in 1979, is er niet meer bij' lees ik hier. Ik placht in die periode wel eens hun blaadje te kopen aan de toegang naar het werk ('bediende' zijnde werd ik door een hoger geplaatste hiervoor op het matje geroepen), maar wapens zoals hierboven vermeld, heb ik er niet gezien hoor. @wendy leyn: 'geven en nemen' gebruikte ik tot voor kort ook regelmatig tot ik vernam dat de correcte uitdrukking 'geven en krijgen' moet zijn. Iemand als u die van psychologische begrippen houdt, zal dit wel kunnen beamen mag ik aannemen. Goed bedoeld hoor!2016-08-04 22:07:10dirk huysentruyt1345937Keer terug naar Rusland, man in plaats van hier schaamteloos belastingsgeld te plunderen.2016-08-04 20:27:14Roland Contreras1345861Ik wacht nog steeds op een antwoord op de heel eenvoudige vraag waarom - in het licht van de geschiedenis van het communisme - we erop zouden moeten vertrouwen dat we het onder hun beheer beter zullen hebben2016-08-04 19:24:19rodolf van der miere1345791Wendy Leyn in een inclusieve gemeenschap moet het mogelijk zijn een andere mening te hebben en te ventileren dan deze van de leiding van die gemeenschap. Ken jij één gemeenschap met de ideeën van Hedebauw waar dit kan en mag?2016-08-04 18:31:36Willy Borremans1345787En welke soort communisme moet er dan komen? Dat van Noord-Korea of dat van Venezuela? Xe gaan beleven.2016-08-04 18:28:31Johan Goddaer1345761Enkele maanden geleden heb ik deze man zien debatteren, ik denk op Terzake met enkele "slimmere mensen". Ik heb nog nooit zulke nietszeggende antwoorden en partijpolitieke standpunten zien/horen verklaren van deze man.2016-08-04 18:07:18Willy Grandsard1345709Hele oude (cubaanse?) wijn in een nieuw vat. De dag dat er ter wereld 1 democratie is ,gebaseerd op het linkse gedachtegoed dat MEER welvaart en welzijn oplevert voor de middenmoot kies ik voor je Raoul ! Het zou echt wereldnieuws zijn . Communisme dat niet bezwijkt onder zijn eigen wanprestatie.2016-08-04 17:36:03Jan Geerts1345571Wendy Leyn, bent u ervan overtuigd dat het marxisme 2.0 van Hedebouw voldoende inclusief zal zijn? In de tijd van de leermeester zelf was dit alleszins niet het geval, die vond naast de bourgeois en de joden ook het lompenproletariaat en de boeren maar niks. Vooral het feit dat Marx vond dat de sukkelaars en de boeren geen rol konden spelen in de revolutie die met wetenschappelijke zekerheid zou volgen duidt eerder op een instrumenteel efficientiedenken dan op een streven naar inclusiviteit. Laat Hedebouw eerst maar eens ondubbelzinnig duidelijk maken wat hij in zijn 2.0 versie wenst te behouden van het origineel alvorens we verder praten. Ik vraag mij ook af waarom men er enkel naar streeft een "remake" van de politieke Marx van "das kapitaal" te worden en niet van de Marx psycholoog en humanist van voor 1844 en denker van de aliënatie. Deze Marx als inspirator van o.a. Erich Fromm's "hebben of zijn"zou veel meer getergde zielen kunnen bekoren heden ten dage.2016-08-04 16:23:28frank verleyzen1345533hij gaat hier het regime van castro herinvoeren , iedereen zelfde loon , zelfde huis, en het kapitaal weer doen vluchten, of denkt hij dit in te palmen om aan waalse werklozen uit te betalen , mooi vooruitzicht2016-08-04 16:08:13elisabeth vandyck1345479Een inclusieve samenleving geeft ook een plaatsje aan de communisten. Dat wil daarom niet zeggen dat je zelf communist moet worden. Je kan er natuurlijk wel eens voor stemmen als een proteststem die meer is dan een fuck you politiekers zeggen. Het zou toch raar zij dat hard ploeterende werkmensen zich minstens niet een klein beetje in het discours van die pvda+ herkennen. Eens zien of die gasten na de verkiezingen hetzelfde zeggen en verdedigen als na de verkiezingen? Wie weet bestaan er toch nog politiekers die doen wat ze zeggen.2016-08-04 15:31:55wendy leyn1345445Dat "sociale vooruitgang er alleen via de straat en nooit via parlementaire weg is gekomen" is inderdaad bediscussieerbaar. Zeker is echter wel dat er nog nooit een communistisch regime via democratische weg tot stand is gekomen, en er gebleven is.2016-08-04 15:13:20Paul Mariën13453751) Een nieuw pak maakt van een oude, lichtjes dementerende man nog geen Superman. 2) Wanneer deze PTB-lieden boel willen maken door betogingen, stakingen en vernielingen, mij goed, maar dat ze dat dan binnenshuis houden en er Wallonië mee opzadelen maar er de werkers in Vlaanderen niet mee lastig vallen want hier in Vlaanderen moet gewerkt worden om de tekorten in het zuiden te financieren.2016-08-04 14:35:35Roger Rymen1345275In een land waar diversiteit nog mogelijk is, voor hoelang nog trouwens, hoeft niemand bang te zijn van een idealistische partij zoals de pvda+. Beschouw hen als het geweten en de lakmoes van het gevoerde meer of min neo-liberaal en marktgecorrigeerde (?) beleid. Hier in Begië en Vlaanderen hebben de communisten bij mijn weten geen al te grote stommiteiten of misdaden begaan, tenzij misschien een paar betwistbare verzets/vergedingsdaden tijdens en na de oorlog. Maar soit ook Vlaams Nationalisten kregen meer dan één nieuwe kans, waarom de communisten van eigen kweek dan niet? Antonio Gramsci of Rosa Luxemburg als extra politieke inspiratiebron?2016-08-04 13:47:07wendy leyn1345243is er hier geen cordon sanitaire of verbod noodzakelijk, madam Sommen .Liesbet of past het links extremistische gevaarlijke ideeëngoed beter bij jouw syndicale sympathieën.2016-08-04 13:29:42jean luc gallet1345229Dankzij de ultraliberale rechtse uitmelkregeringen wordt zijn partij slapend rijk.2016-08-04 13:21:44peter francken1345215Geen zakkenvuller en ook weeral niet goed.2016-08-04 13:15:36rudy bourgeois1345201We willen geen communisme en eveneens geen neoliberalisme, laat het ons houden bij een markteconomie met sociale correcties.2016-08-04 13:03:51johan de vulder1345195Hedebouw mag eens één communistisch land noemen dat of welvaart heeft gecreëerd of dat democratisch en vrij is. Eén van beide eigenschappen is voldoende.2016-08-04 13:01:36Paul Mariën1345125Sinds meer dan 100 jaar werd en wordt het socialisme/communisme , in zijn meest zachte vorm ( voorbeeld PS in Frankrijk ) tot zijn meest extreme vorm ( Noord-Korea) ingevoerd in honderden landen, regio's .........en altijd heeft dit socialisme/communisme alleen maar geleid tot miserie, chaos, armoede, uitbuiting, ongelijkheid , kortom geleid tot onoverzichtelijke ellende. Nooit en nergens hebben de socialistische/communistische ideeën, filosofieën, .......geleid tot het steeds beloofde socialistische paradijs. Hetgeen Hedebauw nu predikt is al tientallen keren op een compleet fiasco uitgedraaid in vele landen. Mest recent voorbeeld is Venezuela waar de Hedebauw-theorieën tot in de puntjes werden toegepast en waar nu na ongeveer 5 jaar socialisme, simpelweg geen economie meer bestaat, de werkende middenklasseis is weggevaagd , er niks meer te krijgen is en 70 % van de bevolking crepeert van de honger.Op de koop toe is wat Hedebauw verkondigt simpel racisme in de ergste graad. Unia ?2016-08-04 12:33:20Jean-Marie Laffut1345113Willy Borremans, moest Hedebouw eerlijk zijn, dan zou hij van zijn 5000 euro maandwedde, 3500 euro terugstorten in de Staatskas, aangezien hij genoeg heeft met 1500 euro. Maar het gaat naar de Partij. Dus iedereen een klein loon, en de rest naar de Partij. Dat is de filosofie van de PVDA. Communisten vergeten dat onze levensstandaard ontstaan is dank zij de "drang naar geld en bezit". Dat die drang moet ingekaderd worden is een feit, maar mag niet te niet gedaan worden. Bij een bevolking waar die drang niet bestaat, is er geen onderwijs, geen sociale zekerheid, geen ziekenzorg, geen infrastructuur, geen verdediging.2016-08-04 12:30:18Gilbert Haelewyn1345037Hij komt toe met 1500 € per maand - netto neem ik aan. Daarmede vrouw en kind onderhouden? Heeft waarschijnlijk geen auto? Heeft geen royale onkostenvergoeding van de partij? Doet al zijn verplaatsingen te voet? Hij betaalt wel belastingen op zijn parlementaire wedde, met zijn 1500 € per maand? Ach, ik heb de PVDA nog nooit betrapt op ... het vertellen van de waarheid. Ondersteunen van acties? Je zou denken dat actie voeren = werken, maar bij deze mensen is dat juist het tegengestelde.2016-08-04 12:07:34Willy Borremans1345005De boodschap van Marx was en is even emancipatorisch als de ideologie van Jezus Christus. We weten dat op die boodschappen aan weerszijden kerken zijn gebouwd en genadeloze vervolgingen zijn gebeurd. Ook kapitalisme en neo-liberalisme klinken als muziek in de oren, maar ook daar vallen een heleboel mensen steeds opnieuw uit de boot. We kunnen blijkbaar niet zonder een ideologisch kompas, maar leven is en blijft een dagelijks probeersel van mensenwerk. Een beetje geven en nemen en hopen dat je een deel van de koek in je bord krijgt.2016-08-04 11:47:43wendy leyn1344967"'In 2019 in de Kamer een echte fractie kunnen vormen met vijf verkozenen, onder wie een à twee uit Vlaanderen" Dus een minderheid aan Vlamingen is meer dan genoeg. Hedebouw komt over als een charmeur, mooiprater. Ik wacht nog altijd op een bedrijf dat draait volgens de stellingen van de PVDA. Een bewijs, dat hun thesis werkt, is er niet.2016-08-04 11:29:04Gilbert Haelewyn1344951Hebben een potentieel van 20 procent in Vlaanderen. Alle mensen die in armoede leven of langzaam maar zeker door het rechts beleid in de problemen of gewetensnood komen zouden minstens 1 keer voor deze hic et nunc vernieuwende partij moeten kiezen. Communisten in het parlement is een goede zaak. Als ze maar met niet teveel zijn. Maar dat geldt voor alle partijen. Want zodra ze met teveel zij of te lang aan het potje zitten gaan ze steeds opnieuw naast hun schoenen lopen. En vergeten ze dat ze verkozenen des volks horen te zijn.2016-08-04 11:16:05wendy leyn1344947Hoera iedereen arm! En de patrons zijn stoute pitou's ! Vakbondsafgevaardigen werken die eigenlijk of is die hun belangrijkste dagtaak, klagen en zagen?2016-08-04 11:11:16Maarten Vekens1344941Die 6 à 8 miljard van zijn miljonairstax is dezelfde als de progressieve vermogensbelasting van Piketty die volgens diezelfde Piketty op kruissnelheid tussen de 2 à 4% van het nationaal inkomen aan de publieke middelen zou toevoegen. Ik weet niet of Hedebouw hier dezelfde conclusie aan verbindt als Pikkety, namelijk dat deze op geen enkele manier de huidige financiering van de sociale staat kan vervangen maar eerder als functie heeft het rechtvaardigheidsgevoel te versterken. Als hij iets concreet wil gaan betekenen voor de resterende armen in onze contreien dan denk ik dat hij beter van strategie veranderd en een Jaures 2.0 wordt in plaats van een Marx 2.0. De huidige sociale staten zijn er gekomen niet via een straatrevolutie en de dictatuur van het proletariaat maar via een democratische evolutie. Indien hij zoals Marx wetenschappelijkheid claimt dan hoop ik dat hij juister de economische wetmatigheden ontwart want Marx die zat er in zowat al zijn voorspellingen flink naast.2016-08-04 11:08:55frank verleyzen1344925Ach, alle op het marxisme en aanverwante ideologieën gebaseerde overheden gaan uiteindelijk voor de bijl, is de laatste eeuw meer dan genoeg gebleken. Telkens opnieuw wint het 'kapitalisme' het op de lange termijn, en stuurt het zelfs zijn eigen uitwassen bij. Ik bewonder het poltieke talent van Hedebauw en Mertens maar hun partij zal nooit meer zijn dan een zweeppartij.2016-08-04 11:00:24Olav Heirman1344887Verwaarloos en voorbijgaand fenomeen in een beschaafd Vlaanderen. In de waalse jungle kan zoiets wel gedijen. Maar dat raakt ons niet.2016-08-04 10:43:22Paul Bonnyns1344853Verbod op extreem-links wegens aanzetten tot haat graag. Geen twee maten en twee gewichten.2016-08-04 10:33:46Steve Hoste1344801Waarom noemt men extreem-links steevast radicaal-links?2016-08-04 10:07:13Chris Ulrichts7353412016-08-02 18:15:082016-08-04 11:51:43KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'

Han Renard - De unitaire, radicaallinkse Partij Van De Arbeid-Parti du Travail wordt gezien als de onzichtbare hand achter het sociale protest en de stakingen in Wallonië van de voorbije maanden. Ondertussen schiet de ster van het perfect tweetalige boegbeeld Raoul Hedebouw pijlsnel omhoog.

yesrmgimport newsgate2016-08-02 18:14:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/raoul-hedebouw-vlaamse-communist-in-wallonie-het-kapitalisme-moet-op-de-schop/article-longread-735341.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/raoul-hedebouw-vlaamse-communist-in-wallonie-het-kapitalisme-moet-op-de-schop/article-longread-735341.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'

Han Renard - Raoul Hedebouw is volgens vriend en vijand een fidele kerel met veel humor. Belangstellende journalisten ontvangt hij in Le Building, een volkse bistro in een buitenwijk van Luik nabij het kantoor van de PTB-Liège, zijn uitvalsbasis.

Han Renard - 'Raoul', want de meeste mensen spreken hem met de voornaam aan, is een trending topic sinds de PTB in een peiling van Le Soir en RTL in Wallonië 13,5 procent scoorde, daarmee Ecolo en het CDH achter zich latend. Die steile opgang van radicaallinks in Wallonië gaat vooral ten koste van de PS en is in hoge mate de verdienste van de vlot pratende, mediagenieke Raoul Hedebouw.

Han Renard - De man die op grond van zijn politieke en retorische talent in de Franstalige pers de Waalse Bart De Wever wordt genoemd, draait eigenlijk al twintig jaar mee in de top van de PTB maar was tot voor kort volslagen onbekend, ook in Wallonië. In enkele jaren tijd is hij uitgegroeid tot een politiek fenomeen. Zijn functie van nationaal woordvoerder, te allen tijde beschikbaar om de standpunten van de partij toe te lichten, heeft hij van nul gecreëerd. 'Met communicatie waren wij vroeger niet bezig', lacht Hedebouw bij een glas icetea. 'Op onze pamfletten en affiches stonden hele boeken afgedrukt, die niemand las. Vandaag zijn we veel minder drammerig.'

Han Renard -

De vernieuwingsoperatie

Han Renard - Via een geslepen charmeoffensief richting sleutelfiguren in de media is Hedebouw erin geslaagd van zijn gemarginaliseerde minipartij een respectabele gesprekspartner te maken. 'Het imago van de PTB is natuurlijk sterk verbeterd dankzij Raoul Hedebouw, maar als je een beetje dieper graaft, stoot je al snel op de grenzen van de vernieuwde PTB', zegt ULB-politicoloog Pascal Delwit, die een kritisch boek schreef over de vernieuwingsoperatie van de partij. 'Dat mag ook niet verbazen. Heel wat berstuursleden zitten al in de partij van in het prille begin. Ze waren erbij toen de PTB Stalin, Tiananmen en Timisoara verdedigde.'

Han Renard - Die vernieuwingsoperatie van Hedebouw - in samenwerking met partijvoorzitter Peter Mertens in Vlaanderen - heeft de PVDA-PTB salonfähig gemaakt in het politieke debat. De voormalige maoïsten transformeerden hun sektarische clubje tot een hedendaagse radicaallinkse partij die de wind in de zeilen heeft, net zoals Podemos, de SP of Die Linke in andere Europese landen. Raoul Hedebouw is het sympathieke gezicht van de partijvernieuwing. Maar achter 's mans bonhomie gaat een nauwgezette planning, strategie en organisatie schuil. Een haast wetenschappelijke benadering van partijopbouw en propaganda - niet verwonderlijk voor een bioloog en plantkundige van opleiding, die ideologisch is geschoold in het wetenschappelijke socialisme van Karl Marx. 'Er zijn veel te veel advocaten en veel te weinig wetenschappers in de politiek', lacht Hedebouw.

Han Renard -

Han Renard - Raoul Hedebouws partij heeft een eigen geschiedenis van België bij elkaar verzonnen waarin sociale vooruitgang er alleen via de straat en nooit via parlementaire weg is gekomen. En dat klopt van geen kanten.

Han Renard - Politicoloog Pascal Delwit

Han Renard - De vurige Standard Luik-supporter besteedt de helft van zijn boordevolle agenda aan activiteiten buitenshuis. Huisbezoeken, stakers een hart onder de riem steken, aan talloze debatten deelnemen, geen inspanning lijkt de ambassadeur van het communisme 2.0 - zelf verkiest hij allicht de term marxisme 2.0 - te veel. 'Raoul' is op dit moment alomtegenwoordig in Wallonië en steeds meer ook in Vlaanderen, waar hij tot aan de verkiezingen van 2014 zo goed als afwezig was. Een sterke aanwezigheid op het terrein, in de volksbuurten, rondom de fabrieken en aan de universiteiten, is sowieso een van de sleutels van het huidige succes van de PTB.

Han Renard - Hedebouw, die op het punt staat voor het eerst vader te worden, is een gehaast man. Hij moet het ijzer smeden nu het heet is. Hij kan daarbij rekenen op de steun van een uiterst gedisciplineerd en tot grote persoonlijke offers bereid partijapparaat. Voor zijn geliefde hobby, vogels kijken op de Maasvlakte, blijft jammer genoeg nauwelijks nog tijd over.

Rage Against the Machine

Han Renard - Raoul Hedebouw werd geboren in Luik op 12 juli 1977, als zoon van Vlaamse ouders. Hij groeide op in de cité van Herstal, een arbeidersstad dicht bij Luik. Thuis werd Nederlands gesproken, waardoor Raoul perfect tweetalig is.

Han Renard - Zijn moeder Paula Hertogen, afkomstig uit Limburg, en zijn vader Hubert Hedebouw, afkomstig uit West-Vlaanderen, waren actief bij de christelijke vakbond en gestaalde PTB-kaders van het eerste uur. De hele familiegeschiedenis van Raoul ademt de strijd voor de sociale rechten van de arbeidersklasse. Zijn overgrootouders en grootouders aan moeders kant waren actief lid van de christelijke arbeidersbeweging. Zijn ooms, de toenmalige christelijk-sociaal geëngageerde studenten Jan en Kris Hertogen, speelden een vooraanstaande rol in de grote mijnstaking van 1970 in Limburg.

Han Renard - Vader Hubert Hedebouw onderbrak zijn studie psychologie om conform de maoïstische leerstellingen met de arbeiders in de fabriek te gaan werken. Hij was een schoolvriend en intimus van Ludo Martens, de historische oprichter van Amada (Alle Macht Aan de Arbeiders), de voorloper van de in 1979 opgerichte PVDA-PTB. In de jaren 1970 ruilde vader Hedebouw op verzoek van Ludo Martens Limburg voor Luik en ging aan de slag bij staalfabriek Cockerill. Samen met andere sterkhouders uit de partij zoals Kris Hertogen en Herwig Lerouge moest Hedebouw Waalse partijafdelingen gaan uitbouwen, want Ludo Martens vond dat er onder de extreemlinkse groupuscules in Wallonië geen geschikt equivalent voor Amada voorhanden was.

Han Renard - Raoul Hedebouw1977: geboren in Luik als zoon van Vlaamse ouders. Groeide op in een arbeidersbuurt in Herstal.Studie: biologie aan de universiteit van Luik.1995: wordt politiek actief tijdens de grote scholierenstakingen in Franstalig België.2009: publiceert samen met Peter Mertens Priorité de gauche.2012: wordt verkozen als gemeenteraadslid in Luik.2013: wordt nationaal woordvoerder van de PVDA/PTB.2014: wordt Kamerlid.

Han Renard - 'Raoul Hedebouw is het mooiste succesverhaal van de politieke emigratie van Vlaamse communisten naar Wallonië', zegt oom Jan Hertogen, links socioloog en activist. Een Vlaams exportproduct dus, dat samen met de zonen en dochters van de andere Vlaamse communistische migranten in Wallonië vandaag een hecht netwerk vormt. 'Het enthousiasme van mijn kinderen voor hun neef is trouwens ook spreekwoordelijk', vervolgt Jan Hertogen. 'Raoul is het boegbeeld geworden van een verloren generatie dertigers en veertigers, die alle hoop op een betere toekomst kwijt was maar er nu opnieuw in gelooft.'

Han Renard - Raoul was volgens Hertogen in de familie altijd 'de plezante met inhoud'. Een non-conformist ook, en erg goedlachs. Een kind dat vaak het hoge woord voerde en dat later als DJ Rayoul het Luikse nachtleven deed bruisen. 'Ik begon elke avond met Barry White', vertelt Hedebouw. Nadien volgde steviger werk uit de jaren 1980 en 1990, zoals Rage Against the Machine, maar ook De Kreuners.

Han Renard - Zijn politieke wake-upcall situeert Raoul Hedebouw zelf in 1992. Hij was vijftien toen zijn moeder door het Amerikaanse chemiebedrijf waar ze werkte vanwege haar activiteiten als vakbondsafgevaardigde aan de deur werd gezet. Midden in de winter kampeerde Paula Hertogen uit protest tegen haar ontslag zes weken lang aan de ingang van het bedrijf. 'Ik ging haar bezoeken met mijn vader', vertelt de zoon. 'Ik had grote bewondering voor de moed van mijn moeder, maar ook verdriet om het onrecht dat haar was aangedaan.'

Han Renard -

Scholierenstakingen

Han Renard - In Raoul Hedebouws laatste jaar aan het atheneum van Herstal brak in Wallonië het massale scholieren- en studentenprotest uit tegen de ingrijpende bezuinigingsplannen van de opeenvolgende Franstalige ministers van Onderwijs Michel Lebrun (PSC) en Laurette Onkelinx (PS). De toenmalige PS-burgemeester van Luik, Jean-Maurice Dehousse (PS), liet een studentenbetoging hardhandig uiteenslaan. 'Van dan af was het Jean-matraque (wapenstok, nvdr) Dehousse. Voor ons had de PS toen definitief afgedaan', zegt pianist Alberto Di Lena, schoolvriend en medestander van Raoul.

Han Renard - De jonge Hedebouw organiseerde wekenlang mee de scholierenstakingen, een politieke leerschool waar zijn redenaarstalent en zijn vermogen om mensen om zich heen te verzamelen goed van pas kwamen. 'Raoul houdt van menselijk contact en dat gaat hem ook goed af. Hij stelt mensen op hun gemak', vervolgt vriend Alberto.

Han Renard - Franky Verdickt

Han Renard - Niet dat Raoul Hedebouw toen een klassieke politieke carrière overwoog. 'Wij waren achttien. Wij wilden de wereld veranderen', lacht Alberto. 'Nachtenlang kon Raoul daarover doorbomen. Hij zag voor zichzelf een rol in de vakbond of in de derdewereldbeweging. Hij had nooit gedacht dat hij ooit in het parlement zou belanden.'

Han Renard - Na zijn studie biologie aan de universiteit van Luik gaf Hedebouw korte tijd les op een middelbare school. Begin jaren 2000 vertrok hij voor twee jaar naar Congo. Hij verbleef er bij gewezen PTB-voorzitter Ludo Martens, die in de jaren 1990 door zijn persoonlijke vriend Laurent Kabila als adviseur naar Kinshasa was gehaald. Volgens zijn cv deed Hedebouw in Kinshasa aan ontwikkelingshulp. In werkelijkheid was hij door de partij uitgestuurd om in Congo een linkse beweging uit te bouwen. Van dat laatste is weinig terechtgekomen. Maar Raoul leerde er om zich in alle omstandigheden uit de slag te trekken.

Han Renard - Vanaf 2005 ging hij voltijds aan het werk als nationaal woordvoerder van de PTB. In 2012 werd hij verkozen in de gemeenteraad van Luik, waar hij met opgeheven vuist de eed aflegde. In 2014 schopte hij het met zijn PTB-GO-verruimingslijst tot federaal volksvertegenwoordiger. Met Raoul Hedebouw en partijgenoot Marco Van Hees uit Henegouwen zitten er voor het eerst in dertig jaar opnieuw communisten in de Kamer.

Protest en agitatie

Han Renard - Maar de laatste unitaire partij in België heeft wel alleen Waalse verkozenen in het federale parlement. Dat komt deels omdat de vernieuwingsoperatie van de partij in Wallonië consequenter is doorgevoerd dan in Vlaanderen, betoogt socioloog Jan Hertogen, die in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 samen met 150 intellectuelen de linkse verruimingsoperatie PTB-GO steunde. Die operatie kwam er onder impuls van Raoul Hedebouw en 'in weerwil van het rigide partijkader', zegt Hertogen. 'Raoul wist zelfs voor het eerst in dertig jaar de handen in elkaar te slaan met de trotskisten.' Geen geringe prestatie in het radicaallinkse wespennest.

Han Renard - 'De starre houding van Peter Mertens heeft de PVDA in Vlaanderen stemmen gekost', aldus Jan Hertogen. 'Je kunt je langzaamaan beginnen af te vragen wanneer Raoul, als hij zijn politieke potentieel ook in Vlaanderen echt volop wil benutten, zal breken met de rigide partijleiding en een politieke en ideologische vadermoord zal begaan.'

Han Renard -

Han Renard - De markteconomie kan de sociale en ecologische problemen niet oplossen.

Han Renard - Raoul Hedebouw

Han Renard - ULB-politicoloog Pascal Delwit schreef met PTB, nouvelle gauche, vieilles recettes een overtuigend boek over de januskop van de huidige PTB: soepel, open en modern aan de buitenkant, streng marxistisch-leninistisch in de leer en gesloten, strak centraal geleid aan de binnenkant, ook al zijn dubieuze steunbetuigingen aan Mao, Stalin, het regime van Noord-Korea of Sadam Hoessein al geruime tijd uit het partijdiscours geschrapt en van de partijwebsite verwijderd. Maar de partij maakt wel deel uit van de internationale communistische beweging, de bestuursleden bestuderen Marx, Lenin en Mao, en vatten de partij nog steeds op als het revolutionaire hoofdkwartier van de klassenstrijd, die tot doel heeft een socialistische samenleving tot stand te brengen.

Han Renard - 'De PVDA-PTB is geen Podemos of Syriza, partijen die binnen het kader van de vrijemarkteconomie en de representatieve democratie beleidsverantwoordelijkheid willen opnemen', zegt Pascal Delwit.

Han Renard -

Kapitalisme op de schop

Han Renard - Op het partijvernieuwingscongres in 2008 werden hamer en sikkel overboord geworpen, maar de PVDA-PTB is daarmee nog geen sociaaldemocratische beweging geworden of gewoon een linksere PS of SP.A. Campagnevoeren met pistolen en machinegeweren, zoals voorganger Amada in 1976, is er niet meer bij. En ook de term 'revolutie' lijkt niet langer in zwang. Maar de partij wil wel korte metten maken met 'het systeem'. Het kapitalisme moet op de schop. Dat kan volgens de PTB niet alleen via de bestaande democratische instellingen. Protest en agitatie zijn minstens even belangrijk.

Han Renard - 'Maar wij proberen ons niet anders voor te doen dan we zijn, hoor', zegt Raoul Hedebouw. 'De PTB is geen traditionele partij die het spelletje braaf meespeelt. Wij denken niet binnen het bestaande economische kader en geloven sterk in de kracht van mobilisatie buiten het parlement. Dat maakt van ons een heel specifieke partij. Maar wij strijden met open vizier. Wij zitten niet in een kelder complotten te smeden om de bestaande orde omver te werpen. Maar wij aanvaarden de huidige spelregels niet. De markteconomie kan de sociale en ecologische problemen niet oplossen.'

Han Renard - Dat de klassenstrijd niet alleen in het parlement moet worden gevoerd, leidt geen twijfel. Volgens politicoloog Pascal Delwit heeft de PTB een eigen geschiedenis van België bij elkaar verzonnen waarin sociale vooruitgang er alleen via de straat en nooit via parlementaire weg is gekomen. 'En dat klopt van geen kanten', zegt Delwit.

Han Renard - Belga ImageRaoul Hedebouw.

Han Renard - De PTB wordt gezien als de onzichtbare hand achter het sociale protest en de stakingen in Wallonië van de voorbije maanden. 'Nogal wat vakbondsmensen zijn lid van of hebben sympathie voor de PTB, dat klopt', zegt Hedebouw. 'Maar de vakbonden komen zelf in actie.'

Han Renard - Dat benadrukt ook Francis Gomez, de voorzitter van de socialistische vakbond FGTB in Luik, die op 150 meter van het ouderlijke huis van Raoul Hedebouw woont in Herstal. 'Raoul is een briljant politicus', zegt Gomez. 'Maar wij hebben als FGTB geen structurele of bevoorrechte contacten met de PTB, noch met enige andere politieke partij, ook niet de PS. Zeker in Luik koesteren wij als vakbond onze autonomie.'

Han Renard - Wel staat de PTB systematisch aan de kant van de actievoerders. De partij zal zelden een sociale actie of zelfs een wilde staking veroordelen - in naam van de strijd/la lutte wordt veel door de vingers gezien. Zelfs toen de cipiers het kabinet van minister van Justitie Koen Geens kort en klein sloegen, werd dat niet ondubbelzinnig afgekeurd. µ

Han Renard -

Culturele invloed

Han Renard - Vakbondsvertegenwoordigers van de FGTB en de CSC (de Franstalige tegenhanger van het ACV) die lid zijn van de PTB helpen bij het organiseren en oppoken van het sociaal verzet, maar hebben met hun radicale houding ook invloed op het algemene sociale klimaat. 'In sommige sectoren van de Waalse vakbonden leeft de romantische idee dat je een rechtse regering kunt doen vallen door middel van straatprotest. Dat zou ik de culturele invloed van de PTB noemen', aldus Pascal Delwit.

Han Renard - Volgens CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy reikt die culturele invloed tot in Vlaanderen. 'De radicalisering van het ACV in Vlaanderen is een kwalijk neveneffect van de opmars van de PTB in Wallonië. Die opmars heeft een opbod veroorzaakt tussen FGTB en CSC waardoor ook ACV-voorzitter Mark Leemans zich heeft laten meeslepen. Om zijn unitaire vakbond te behouden, pleit ook Leemans nu voor zaken zoals een rijkentaks.'

Han Renard - Op grote belangstelling voor het dagelijkse parlementaire werk kan Raoul Hedebouw in de Kamer niet worden betrapt, vindt Eric Van Rompuy, wiens zus Tine sinds jaar en dag voor de PVDA militeert. 'De meeste Kamerleden mijden de PTB-verkozenen, maar ik ga, ook omwille van mijn zus, regelmatig een praatje met hen maken in de koffiekamer', aldus Van Rompuy. Hij typeert Raoul Hedebouw als 'een joviale man die zichzelf kan relativeren'. Uit heel ander hout gesneden dan zijn kompaan Marco Van Hees, de financiële specialist van de partij, die 'technisch veel beter onderlegd is', maar voor het overige een 'typisch communistische zuurpuim'.

Han Renard -

Han Renard - De radicalisering van het ACV in Vlaanderen is een kwalijk neveneffect van de opmars van de PTB in Wallonië.

Han Renard - Erik Van Rompuy

Han Renard - Het werk in de parlementaire commissies kan Hedebouw misschien maar matig boeien, maar in de plenaire vergadering is hij in zijn element. Als volleerd volksmenner gebruikt hij het spreekgestoelte als een forum voor zijn partij, met bikkelharde aanklachten tegen de uitbuiting van de kleine man. De filmpjes van zijn interventies in het parlement worden op YouTube massaal bekeken. Het bewijs dat de PTB de vinger op de wonde legt, of het nu gaat over de vroege pensioenleeftijd van parlementariërs, de onpopulaire flexibilisering van de arbeidsmarkt, dure geneesmiddelen of ons onrechtvaardige belastingstelsel.

Han Renard - De PTB bepleit onder meer het nationaliseren van belangrijke economische sectoren en van de banken, de invoering van een dertigurige werkweek zonder loonverlies en een miljonairstaks die volgens eigen berekeningen 6 à 8 miljard euro opbrengt. Economische larie en apekool volgens de talrijke politiek tegenstanders, maar de aanwezigheid van Hedebouw in de Kamer brengt wel schwung in het debat. Of liever: zet de politieke tegenstellingen opnieuw op scherp, want zelden gaan andere Kamerleden ook echt met PTB-volksvertegenwoordigers de discussie aan. Hedebouw krijgt ook weinig applaus op de andere oppositiebanken, zeker niet van Franstalige concurrenten op links zoals Ecolo en de PS.

Han Renard - Hedebouw zet de gevestigde politiek, en met name de 'blingbling socialisten', dan ook graag neer als een graaiende kaste en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar he walks the talk. Raoul Hedebouw komt rond met 1500 euro per maand, de rest van zijn parlementaire wedde staat hij af aan de partij. 'Belgische politici zitten in een ivoren toren. Ze weten niet hoe gewone mensen leven. Een parlementariër verdient 5000 euro netto per maand. Dan voel je de verhoging van de prijzen aan de pomp natuurlijk niet.'

Han Renard - BelgaMarco Van Hees en Raoul Hedebouw van PVDA-PTB.

Een echte fractie

Han Renard - De hype rond de PTB is leuk maar brengt ook extra druk met zich mee, zegt Raoul Hedebouw bij een tweede glas icetea. 'We hebben intern nog veel vraagstukken op te lossen. We willen geen politieke steekvlam zijn. We moeten op de lange termijn blijven denken, onze studiedienst versterken en nieuwe afdelingen uitbouwen, vooral in de centrumsteden. Zeker in Vlaanderen is er nog veel werk aan de winkel, maar ik geloof wel dat het potentieel er is. Kijk ook naar het succes van de SP in Nederland.'

Han Renard - De vraag over een eventuele machtsdeelname schuift Hedebouw voor zich uit. 'Eerst moeten de machtsverhoudingen wijzigen.' En dus komt het er erop aan de PVDA-PTB groter en sterker te maken. 'In 2019 in de Kamer een echte fractie kunnen vormen met vijf verkozenen, onder wie een à twee uit Vlaanderen. Dat is vandaag mijn voornaamste doelstelling.'

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlRaoul HedebouwWalloniëLuikVlaanderenPTBPVDA
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'
461315225@Martin Engelen: zelfs als Mertens zegt dat water nat is, dan nog moet je hem wantrouwen. Mertens zou geen half woord in Knack publiceren indien dat niet in zijn politieke agenda zou passen. Die agenda is niet om fouten te vinden in ons huidige politieke bestel, om die daarna te verbeteren. Zijn agenda is om het systeem zelf aan te vallen, en het te vervangen door het systeem waar hij in gelooft, nl. het Marxisme. Mertens wilt een marxistisch staatsbestel. Die zal niet democratisch zijn, tenzij iedereen marxist wordt. Daarom probeert hij de antipolitieke gevoelens te bespelen, om daarmee het systeem zelf aan te vallen. Hij roept weerstand tegen de democratie op, maat hij zal pas zeggen wat hij zelf denkt wanneer hem dat uitkomt. Mogen we dan nog opmerken dat het Marxisme de ideologische basis was van vele mislukte en wreedaardige regimes? Het communisme heeft een bloederig spoor door de geschiedenis getrokken, en het is in naam van de 95 miljoen slachtoffers ervan dat ik hier reageer.2016-07-14 22:39:36Dries Driesen1314161Eens het communisme à la pvda aan de macht ZOU zijn zal er opeens geen ontluizingsperiode meer zijn voor de partijtop, haar nomenclatura en haar schare apparatsjiks en partijgetrouwen. Banken, ondernemingen, industrie, kortom alles zal gecontroleerd worden door dat kleine kringetje van 1% machtigen (de nieuwe rijken) rond PM. Eén van de eerste maatregelen zal de afschaffing zijn van alle cash en contante betalingen zodat de Staat absolute controle heeft via haar genationaliseerde banken over elke eurocent van ELKE particulier tot de aankoop van zijn toiletpapier toe ... geen aangenaam vooruitzicht ... iedereen gelijk, geen sprankel privacy meer over de geldelijke bestedingen (of schenkingen aan kinderen) nog privéleven (verklikkers) en iedereen arm op het kringetje van 1% machtigen na ... !!!2016-07-14 07:51:33Emiel Segers1313423Peter Mertens:Weer een schot in de roos.Kort gezegd waar NVA voor de verkiezingen OVERAL TEGEN was doen ze nog erger mee met bv postjes binnen te rijven. Ze voeren onder elkaar op de achtergrond zelfs kleine oorlogen om de postjes en cumuls binnen te rijven. Dat is hun kracht van verandering. Ik lach me kapot. De politiek (allemaal ook de NVA) zit verweven in de banken, water, stroom, rioleringen, afval, kort gezegd overal waar ze geld kunnen binnenhalen met er de raden van bestuur te zetelen en er beslissingen te nemen die WIJ alleen moeten betalen. Ze richten holdings op om indirect (langs omwegen om) extra belastingen binnen te halen met gewoon holdings een andere naam te geven, BV Limburg.MAFFIA - Nuhma enz. zodat de inkomsten naar de staat en gemeenten vloeit. Het kind een andere naam geven he. Ze helpen hun vrienden met zelfs de 942 miljoen euro belastingsgeld NIET terugvorderen bij de 36 multinationals zoals de EU hen oplegt. Als wij extra moeten betalen is de EU de schuldige.2016-07-13 11:46:05Jansens Marcel1313189Voor diegenen die PM verwijten toeroepen over communisme, Noord-Korea en andere onzin naast de kwestie, hierbij de maatregelen die hij voorstelt in het artikel en waarmee jullie het blijkbaar moeilijk hebben: 5 jaar ontluizen Er zou een periode van vijf jaar moeten komen vooraleer men, na een betaald mandaat in de privé, ook een politiek bestuursmandaat kan uitvoeren. En andersom: een periode van vijf jaar ontluizing na een publiek mandaat (dat geldt natuurlijk niet voor een onbezoldigd engagement in sociale of culturele vzw's). Hetzelfde principe zou men moeten toepassen voor de topmedewerkers van de kabinetten. Met welk deel zijn jullie niet akkoord? Als je je opponent allerlei geheime agenda's en fouten uit een ver verleden (of land) toedicht wordt elk debat onmogelijk en ontneem je hem in feite zijn spreekrecht.2016-07-13 00:31:20Martin Engelen1313187Zolang spaarbanken en zakenbanken niet volledig gescheiden zijn zal er verder aan casino gokken gedaan worden door de banken, met de spaarcenten van de arbeider, bediende en zelfstandige. Die banken moeten naar IJslands model gewoon failliet gaan en de bankiers en hun acolieten de gevangenis in en hun bezittingen verbeurd verklaart worden. Met een levenslang verbod om nog ooit te bankieren... Het is klaar dat dit niet door een klein land kan ingevoerd worden. Duitsland zal (dixit Schauble) terug beletten dat de Deutsche Bank terug failliet gaat, daarom moet Europa blijven bestaan en voor deze bank blijven opdraaien. Punt uit.2016-07-13 00:18:43Chris De Munter1312609Willy Borremans Ja je hebt gelijk hij begint helemaal op De Wever te trekken. Het zijn de socialisten, heyt zijn die andere. Allee ik vind De Wever nog wel een stuk verder gaan hoor.2016-07-12 14:33:09Jakvo Schram1312481En waarom zou de PVDA bij die commissie moeten zitten? Alleen de fracties, en dat zijn zij niet. In de landen die met de ideeën van PVDA sympathiseren zitten er alleen mensen van die partij, en geen andere. Zijn al onze politici corrupt, en is alleen de PVDA heilig en maagdelijk? Ik heb anders Mertens nog nooit betrapt op het vertellen van ..... de waarheid.2016-07-12 13:22:43Willy Borremans1312465Oei oei, wat een calimero verhaal. Zij zijn groot en ik ben klein, en ik mag niet mee doen. Nochtans ben ik de enige goede en zijn al de andere de slechte. In Noord Korea kijken ze nu wel heel verwonderd naar ons "ondemocratisch" bestel. En ondertussen maar rustig verder raketjes afvuren.2016-07-12 13:18:10Willy Borremans1312409Kurt Van Braband en denk je dat dit met de PVDA anders zal zijn. Hun doel is om Banken en bedrijven te nationaliseren, zodat de politiek de volledige macht krijgt over heel het gebeuren en het verleden in andere landen heeft ons geleerd dat deze strekking in de politiek ook enkel de top bediend en de burger, die ze zogezegd vertegenwoordigen, in de kou laat staan.2016-07-12 12:49:51jeff verschaeken1312373Dit maal heeft Mertens gelijk, er is hier veel te veel een ons kent ons mentaliteit. Het is heel moeilijk corruptie aan te tonen, en daarom moet het heel hard bestraft worden als het bewezen wordt. Maar in dit landje kan je zelf in dit geval je proces afkopen ( met zwart en corrupt geld)!!Rest alleen de vraag of dat het onder een communistisch regime het beter zal zijn? Ik vrees van niet!2016-07-12 12:33:08Edwin Dambre1312351peter francken: inderdaad, zelf met buren ook al eens een bezwaarschrift ingediend bij de bevoegde provinciale diensten. Niet tegen het volledige verkavelingsproject gerealiseerd door een projectontwikkelaar, maar gewoon voor enkele kleine aanpassingen. Dag voor het beroep behandeld werd kregen we bericht dat het niet doorging. Dan nog een email met uitleg dat ons bezwaarschrift niet aanvaard was. Blijkt naderhand dat het beroep wel doorgegaan is. Ook nog later horen we dat de projectontwikkelaar banden heeft met Bartje Verhaeghe. En wie is de bestendige deputée? Inderdaad: een nva'er. Zelfs personen die jarenlang op de stedebouwkundige dienst van de gemeente gewerkt hebben begrepen absoluut niet waarom het bezwaarschrift niet aanvaard werd.2016-07-12 12:19:16Kurt Van Braband1312289Op een keer ontploft deze ballon en de gevolgen zullen bloederig worden.2016-07-12 11:31:30Hans Verheyen1312181Feit is wel dat nv-a ondertussen stilaan evenveel boter op het hoofd heeft als de traditionelen.2016-07-12 10:09:08peter francken1312177Ik geef Mertens alvast gelijk, communist of niet. Ik ben zelf militant geweest van een politieke partij en soms vond ik het ook er over. En dan was dat nog heel plaatselijk. Maar dit soort praktijken hebben altijd bestaan. Zelfs in de meest landelijke gemeenten was het " goed" om goed overeen te komen met de burgemeester. Voor mij stelt de vraag zich, kan de politiek leven zonder de financiële wereld, en kan de financiële wereld leven zonder de politiek? Hoogbouw betekent appartementen waar mensen komen in wonen. Het is onmogelijk dat ieder een huisje met een tuintje bezit. Daar is geen plaats voor. Verder is de materie zo ingewikkeld, met opzet?, dat minder gestudeerde burgers het minder begrijpen. Die burgers , zoals ik, zijn gevoelig voor zulke artikels. Dat nijgt naar populisme.2016-07-12 10:06:03Gilbert Haelewyn1312157De feiten zijn wat ze zijn, maar de geschiedenis heeft bewezen dat de strekking die deze politieker aanhangt, wanneer ze aan de macht zijn, in het zelfde bedje ziek zijn. Als je de geschiedenis van de mensheid nagaat is dit een steeds weerkerend fenomeen, blijkbaar is dit ingebakken in de menselijke natuur. het enige wat we kunnen beogen is het binnen de perken houden.2016-07-12 09:50:25jeff verschaeken1312143Wanner Peter Mertens en Jean-Marie Dedecker hetzelfde zeggen, dan loont het de moeite van eens te luisteren.2016-07-12 09:35:47len latimer1312121Dries Driesen 2016-07-12 08:07:29 Nu er een golf van verontwaardiging is bij het publiek kunnen ze het niet laten om daar op mee te surfen, om er hun voordeel mee te doen. Mertens is gewoon de zoveelste. NEE hij schreef dit al in zijn boek, hoe durven ze!!!! En aan de gene die alleen maar op de man of communisme bashen zonder argumenten. Ja er zijn partijen die je niet alleen aan de macht moet laten, zoals vlaams blok en communisten maar de partij van CaliNero hoort daar zeker ook bij!!2016-07-12 09:16:42jos van der Wielen1312083Wat stelt hij dan in de plaats: zelfregulerende afspraken tussen nomenclatura, apparatsjiks en de allerhoogste partijleiders ... ???2016-07-12 08:55:11Emiel Segers1312075PM heeft overschot van gelijk én als er iets onjuist in staat zouden betrokkenen wel iets laten horen,quod non.Gelukkig zijn er nog een PM en een JMDD die namen/feiten noemen .Het gesjoemel, de graai-/schraapzucht van de " elite"-kaste loopt de spuigaten uit,aan hun luxe-voordelen mag niet geraakt worden .Maar de afrekening is op komst met een reusachtige foertstem à la Brexit2016-07-12 08:42:55guy dyck1312051Martin Engelen: het is inderdaad zo dat er weinig inhoudelijke reacties zijn, maar dat heeft een reden. Sinds Optima overkop ging, zijn er al tientallen artikelen van dit soort geweest: allemaal mensen die blijkbaar de hele tijd al alles wisten. Zelfs mensen als Geert Noels en Paul De Grauwe waren blijkbaar op de hoogte, en ook een hele trits journalisten en commentatoren. Welnu, waar zaten al die dames en heren toen Optima nog actief was? Nu er een golf van verontwaardiging is bij het publiek kunnen ze het niet laten om daar op mee te surfen, om er hun voordeel mee te doen. Mertens is gewoon de zoveelste. En waarom schrijft Mertens hierover? Omdat hij een communist is en hoopt hiermee zijn agenda een stukje vooruit te helpen. Daarom dat mensen terecht zeggen dat ze zijn agenda niet hoeven. De kritieken zijn fragmentarisch en anekdotisch, maar de "remedie" is dat niet. Die is systematisch, rigide en nog veel erger dan de kwaal.2016-07-12 08:07:29Dries Driesen1312029Wie kan er nu tegen een ontluizingsperiode van 5 jaar zijn? Ah ja, CD&V, NVA en OVLD. De NVA heeft de machtspolitici verbazend snel ingehaald.2016-07-12 07:49:58Tom Luyten1311991Bedroevend hoe weinig inhoudelijke reacties er komen. Een communist heeft blijkbaar geen recht om de feiten te vermelden, hij mag/kan de waarheid niet spreken, alleen omdat hij communist is. Dan maar op de man spelen. Voor mij toont het enkel maar zijn gelijk aan in deze.2016-07-12 01:43:59Martin Engelen1311975Meneer Mertens, één van de fundamenten van machtsmisbruik en machtsafwending is de TIJD. Hoe langer men macht heeft, hoe meer deze aandikt. Het netwerk breidt uithet aantal mensen met macht in andere beleids- of beslissingsdomeinen die zich tot wederdienst verplicht hebben, neemt toe. Verder treedt er gewenning op. Naarmate men meer kan 'fiksen', hoe groter de omvang van hetgeen geritseld wordt. Een eerste regel zou dus moeten zijn dat men slechts voor twee opeenvolgende legislaturen een politiek mandaat mag opnemen. Het tweede fundament is, dat men het volk te veel macht ontnomen heeft. Tussen om de zoveel jaar een bolletje inkleuren en revolutie, ligt niets effectiefs. Daarom moet hier een democratie naar Zwitsers model worden ingevoerd, zodat het volk middels bindende referenda de politieke klasse kan bijsturen. Verder moet het volk via referendum een politicus die er niks van bakt, kunnen de bons geven. Een mandaatdrager hoort PERSONEEL te zijn van het volk. Niet van een partij2016-07-12 00:57:59Walter Claeys1311973Het vastgoedputje in Antwerpen stinkt nog erger: Joeri Dillen werkt tot een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen als adviseur bij toenmalig schepen voor Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (N-VA). In 2012 vertrekt hij om operationeel directeur te worden bij de Société d'Investissement Foncière (SIF) en directeur-generaal van de nv Kattendijkdok, dochtervennootschappen van Land Invest Group (LIG). Na de verkiezingsoverwinning wordt hij kabinetschef van burgemeester BDW. Deze krijgen er een zeer gecontesteerde hoogbouwbouwvergunning doorgeduwd voor een (2 keer raden) uitzonderlijk hoogbouwproject van ... LIG op de Renaultsite. Dat er hoogbouw zou komen verklaart dan weer de veel te hoge prijs die er oorspronkelijk voor de grond werd betaald. Voorkennis? Joeri Dillen verwijnt dan weer net op tijd als kabinetschef. Toevallig? LIG is gelieerd aan Optima (ze verzorgen de verkoop vd apartementen in de hoogbouw). En zo hangt alles aan elkaar. Dit is slechts 1 extra voorbeeld.2016-07-12 00:48:41Kurt Vanoosterweyck1311939Vastgoed , banken en politici , wie heeft deze combine van op geld beluste en onbetrouwbare sujetten bedacht? Ge moet al erg naïef zijn om te denken dat het hen om iets anders dan uw geld te doen is. In de vastgoedsector is oplichterij schering en inslag: regelmatig hoor je van makelaars die hun klanten (zelfs legaal) oplichten. En dan sta je daar als burger zonder verhaal , want het is altijd de fout van de zwakste!2016-07-11 23:16:22gerard coenegrachts1311885Geloof nooit een bankier want hij spreekt altijd in het belang van de bank en nooit in uw belang. Als er al eens een idealist moest tussenzitten wordt hij snel weggepromoveerd naar de hoofdzetel, ver van het publiek. Vertrouw ook nooit een praatjesmaker uit de vastgoedsector. Ga voort op uw eigen mening en als ge dan de bal mis klopt, ja dan is het uiteraard uw schuld maar iedereen heeft recht op een paar stommiteiten in zijn leven, liefst niet te veel en geen te grote uiteraard.2016-07-11 22:12:17clement van den borre1311875Als zelfs Theresa May nu al gaat voor een conservatieve regering die iedereen dwingt om al zijn/haar belasting te betalen, moet Peter Mertens een parkeerplaats in de waarheid hebben. Onze lamentabele liberalen en hun conservatieve meelopers uit de totalitair-nationalistische rangen daarentegen ...2016-07-11 22:02:01Jan Beke1311823Ja, en pinguïns kunnen vliegen en Peter Mertens kan liegen!2016-07-11 20:59:49Jef Van Aalst1311817Het VB mag al sinds 1989 aan hélemáál niets meedoen. Of ze nu vijf parlementsleden in hun fractie hadden of niet. Maakte allemaal niets uit. Zet daar eens een boom over op en zeur dáár eens over ipv alleen wanneer het u goed uitkomt, Pjotr Mertens.2016-07-11 20:56:57Jessica Grimhilt1311813Tuurlijk heeft hij gelijk, anders zou hij toch met argumenten tegengesproken worden door de nv-a aanhang en co. Met argumenten. Het blijft stil.2016-07-11 20:49:48peter francken1311807Het VB mag al sinds 1989 aan hélemáál niets meedoen. Of ze nu vijf parlementsleden in hun fractie hadden of niet. Maakte allemaal niets uit. Zet daar eens een boom over op en zeur dáár eens over ipv alleen wanneer het u goed uitkomt, Pjotr Mertens.2016-07-11 20:41:37Jessica Grimhilt1311793En de oplossing is.....communist worden. Dan zijn er geen nauwe banden meer tussen politiek en zakenleven, want er zal geen zakenleven meer zijn. Een doorgedreven scheiding der machten hoeft ook niet meer, er is immers niemand van enig aanzien die geen communist is. Het is vooral te hopen dat in het marxistische systeem dat de PVDA nastreeft iedereen verplicht wordt om bondiger te zijn dan Peter Mertens. Gelukkig is dat per eenvoudig decreet van een partijbons te regelen.2016-07-11 20:29:27Dries Driesen1311755Onze huis-pinguin is nu heel erg boos op jullie. Hij vliegt iedere avond naar de Noordpool en terug. Maar ja, ontluizing is pijnlijk. Kaal scheren en zo. In de kampen. Na de bevrijding. Overal zitten die beesten. En jeuken dat het doet. Vooruit, Knack, censureer me weg. Liefste politicasters, jullie zijn de schaamte voorbij. Steek uw kop in uw eigen gat. En het (klootjes)volk het telde ruiten van de paleizen om ze in te gooien.2016-07-11 19:49:22Jan van Helmont1311749Eigenlijk draait bij een groot aantal heren en dames alles rond macht, omkoperij, chantage, bedrog en meer van dat stinkend goed. En de "kleine, bange en toch wel domme burger(ham)", die kijkt er naar en kiest er weer voor. Zelfgenoegzaam en vaak met weinig of geen burgerzin. Wie is er verantwoordelijk voor de verzuring in de samenleving? Juist, degenen die ze door hun ondemocratisch handelen ontwrichten.2016-07-11 19:43:35Anthelme Claeys1311747Het is belangrijk om een geesteszieke luis als Peter Mertens overal uit te houden.2016-07-11 19:43:07luc lievens1311733Hoewel ik fel tegen communisme ben (ik geloof dat elk mens het recht moet hebben voor zichzelf geweldige welvaart bij elkaar te werken), heeft Peter Mertens hier helemaal gelijk. De verwevenheid tussen banken, bedrijfsleven, politici en ambtenaren is véél te groot. En hoewel hij het enigszins beschrijft, vergeet hij justitie nog. De graai cultuur is helemaal niet de bakker die wat in het zwart werkt (nadat hij telkens om 4h op staat om tot s'avonds te werken), Ook niet de KMO baas die dag en nacht werkt, en er inderdaad volgens de wet toch nog te weinig van afgeeft. Het is een gigantische graaicultuur geworden bij de overheid, en met steun van vakbonden. Daardoor zijn bijna alle welvaart-maak-jobs weggepest, maar wordt ons BNP nog uitsluitend kunstmatig hoog gehouden door orgastische voorwaarden aan stakende ambtenaren uit te delen... Benieuwd hoe lang we dat nog kunnen opvangen met schulden en telkens een nieuw rondje belastingverhoging...2016-07-11 19:21:30Jan Paulussen1311663Zolang spaarbanken en zakenbanken niet volledig gescheiden zijn zal er verder aan casino gokken gedaan worden door de banken, met de spaarcenten van de arbeider, bediende en zelfstandige. Die banken moeten naar IJslands model gewoon failliet gaan en de bankiers en hun acolieten de gevangenis is en hun bezittingen verbeurd verklaart worden. Met een levenslang verbod om nog ooit te bankieren... Het is klaar dat dit niet door een klein land kan ingevoerd worden. Duitsland zal (dixit Schauble) terug beletten dat de Deutsche Bank terug failliet gaat, daarom moet Europa blijven bestaan en voor deze bank blijven opdraaien. Punt uit.2016-07-11 18:38:46Chris De Munter1311643Dat er inderdaad een stinkend potje is opengedaan is zoveel zeker. En RUTTEN gaat daar niets aan doen, enkel onder de mat vegen, want ze zat zelf te smullen van de champagne en kaviaar, waarna ze nog een speech gaf. Haar goudvinkje Versnick zit veilig, wie heeft de bouwmaatschappijen en immobiliën in zijn achterzak en vette giften of was het smeergeld, wij weten het niet, voor de partijkas. En van E. Vanrompuy moet je niets verwachten, zijn mond is gesnoerd door ARCO.2016-07-11 18:20:29Bernard Dewaele1311613Het probleem dat PM hier aanhaalt is correct. Zelfs als liberaal vind ik het helemaal van de pot gerukt. Idem voor zij die vinden dat ze bij overheidsdiensten ook torenhoge lonen kunnen hebben. Ga je voor de overheid werken, dan is dat niet voor het geld. Dan waag je je kans maar in de privé. Nu is het zo dat de bureaucratie zichzelf verhoudingsgewijs gigantisch vergoedt, hier geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor heeft, gewoon maar omdat zij bureaucraat zijn. Een overheid die haar macht dus misbruikt. En dat is het grote probleem.2016-07-11 17:54:38David Pittomvils1311547@Sam Klee, Je hebt gelijk, maar omdat Peter Mertsens zijn ideaalen gevaarlijk zijn wil niet automatisch zeggen dat hij geen gelijk heeft. Er zijn zaken de fout gaan en tot een zekere hoogte volg ik de man.2016-07-11 17:10:03Kevin Deckx1311537Pinguïns hebben ooit gevlogen, zoveel is zeker, maar communisten hebben nog nooit gevlogen ... ondanks het feit dat ze nooit gevlogen hebben was hun landing hard ... KEIHARD ... !!!2016-07-11 17:03:11Emiel Segers1311501Maar Peter toch. Wat een ver uitgesponnen proza, een diep ondergraven stelling. Ik kon alles goed volgen, klare taal, feitenkennis... prima. Maar het uitgangspunt is natuurlijk verkeerd: pinguïns kunnen helemaal niet vliegen.2016-07-11 16:36:05Chris Van Gendt1311497de excessen moeten aangepakt wordende gewone burger die wordt voor het kleinste vergrijp gestraft , de "elite" amper ... en het is inderdaad verdacht stil in antwerpen ivm optima ... ze zullen wel weten waarom ...2016-07-11 16:34:20peter verbruggen1311489als je anderen wantrouwt PM, moet je niet verschieten dat die anderen jouw neo-communistisch discours vertrouwen. PvdA aan de macht zou pas crisis betekenen, het kwadraat van nu.2016-07-11 16:25:25Wouter Beyen1311447Iedereen stemt PVDA en alle problemen zijn opgelost. Nietwaar Peter? Dan verdwijnen alle grootbanken en internationale bedrijven uit Belgenland en worden alle ontslagen werknemers betaald door de PVDA. Het bedrijfsleven is een harde wereld waarin om alle grote orders gevochten wordt en waarbij banken en politici zo nuttig zijn. En zeg niet dat ik het niet weet. Wie is er zo naïef om te veronderstellen dat een land leefbaar is zonder banden tussen de politiek, de vakbonden, de banken en het bedrijfsleven?2016-07-11 15:51:04Sam Klee1311401Weer maar eens overschot van gelijk. Ik begin echt mottig te worden van de manier waarop regeringspartijen enkel en alleen met zichzelf bezig zijn, ten koste van de bewoners van deze regio en dit land. Chapeau voor het Waals parlement dat de cumul afgeschaft heeft. Hopelijk waait het stevig, de volgende keer Bourgeois moet spugen, dan spreekt bij misschien eens over zaken in ieders naam.2016-07-11 15:23:51Alfred Jodorowski7274892016-07-11 15:15:152016-07-11 15:26:19NonePas de parutionOpinionarticlePeter Mertens (PVDA)Par Peter Mertens (PVDA)BelgiëKnack.be

'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'

yesSimon Demeulemeester2016-07-11 15:16:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/zelfregulerende-afspraken-tussen-politici-bankiers-en-vastgoedbonzen-ja-en-pinguins-kunnen-vliegen/article-opinion-727489.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/zelfregulerende-afspraken-tussen-politici-bankiers-en-vastgoedbonzen-ja-en-pinguins-kunnen-vliegen/article-opinion-727489.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'

Peter Mertens (PVDA) - Ons land is een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie rijker. De onderzoekscommissie Optima. De commissie moet de 'brede problematiek' bekijken, zo klinkt het. 'Er zijn eigenlijk geen beperkingen. Het is de bedoeling om het hele verhaal onder de loep te nemen, vanaf het toekennen van de licenties tot aan het einde.', aldus Luc Van Biesen (Open VLD).

Peter Mertens (PVDA) - Geen beperkingen ? Toch wel! Het wordt opnieuw een onderonsje van de klassieke partijen. De new-kids-in-town, de volksvertegenwoordigers van PVDA dus, worden netjes uit de onderzoekscommissie gehouden. Alleen fracties met vijf parlementsleden mogen deelnemen, zo heeft de meerderheid bepaald. Een compleet arbitraire beslissing, die veel vragen oproept. Men gaat het hele verhaal van ons-kent-ons onder de loep nemen. En dat zal gebeuren door een commissie van, juist, ons-kent-ons. Commissieleden van de Open VLD, SP.A, N-VA, en PS moeten het Optima-dossier en de mogelijke betrokkenheid en rol van hun eigen partij onderzoeken. De PVDA is één van de enige partijen die niet of nooit betrokken is geweest in het Optima-schandaal. Zij wordt buiten de commissie gehouden.

This Must Be Belgium: een ons-kent-ons-commissie moet een ons-kent-ons-verhaal onderzoeken

Peter Mertens (PVDA) - Volksvertegenwoordiger Marco Van Hees (PVDA) heeft er zijn levenswerk van gemaakt om belangenvermenging, financiële schandalen, belastingparadijzen en de dubieuze rol van de grootbanken aan het licht te brengen. Hij schreef er verschillende boeken over, en vriend en vijand moeten zijn expertise erkennen. Nu wordt Van Hees uit de onderzoekscommissie gehouden. 'De klassieke partijen hebben er nochtans alle belang bij om open kaart te spelen', argumenteerde hij in de commissie Financiën. 'In het dossier van Optima Bank worden politici uit meerdere partijen genoemd. Het is dus van wezenlijk belang dat alle partijen die in het parlement zetelen, deel kunnen uitmaken van de onderzoekscommissie. De beslissing om kleinere partijen uit de onderzoekscommissie te houden voedt de sfeer van ons-kent-ons, en van antipolitiek.'

Peter Mertens (PVDA) - Het amendement om de PVDA toe te laten in de onderzoekscommissie werd zonder motivatie weggesteld door de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD en MR). Marco Van Hees kwam tot driemaal tussen met de vraag : 'Motiveer uw uitsluiting tenminste'. Maar dat gebeurde niet. 'We hoeven ons niet te motiveren', zo vertelde een liberaal Kamerlid nadien. Tja. Lang leve de ratio, de verlichting en de waarden van de Franse revolutie. Tot het grote geld in het spel komt. BelgaRaoul Hedebouw en Marco Van Hees (PVDA-PTB)

Peter Mertens (PVDA) - Kamerlid Raoul Hedebouw (PVDA) pleitte er in het parlement op zijn beurt voor om de opdracht van de onderzoekscommissie te verbreden. Opdat de onderzoekscommissie zich ook - en vooral zelfs - zou kunnen richten op de nauwe banden tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen. Dat is toch de clou van de zaak. Met de woorden van Kris Vanmarsenille, hoofdredactrice van Gazet Van Antwerpen : 'Hoe kun je als regering een financieel en fiscaal beleid verdedigen als dit soort onduidelijk gekonkel van politici en bankiers blijft bestaan? De ministers moeten niet klagen dat niemand hen gelooft als dit soort verhalen telkens weer bewijzen dat de hele rijken meer kunnen en mogen dan u en ik'. De onderzoekscommissie had dat kunnen doen: komaf maken met draaideurpolitiek, en werk maken van waterdichte schotten tussen politiek en big business. Te vrezen valt dat het onderonsverhaaltje opnieuw niet veel zoden aan de dijk zal brengen.

Peter Mertens (PVDA) - 'Zelfregulerende afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen ? Ja, en pinguïns kunnen vliegen'

Peter Mertens (PVDA) - Peter Mertens

Peter Mertens (PVDA) - Dat er wellicht niet veel zal veranderen, horen we ook in de balonnetjes die Gwendolyn Rutten oplaat. De voorzitster van de open liberalen vindt het logisch dat politici nauwe banden hebben met de bedrijfswereld. Het moet alleen wat transparanter, zo zegt ze. Transparanter ? Of schaamtelozer ?

Peter Mertens (PVDA) - Grote projectontwikkelaars zoals Matexi, Immogra en Brummo betaalden duizenden euro's op het eetfestijn van de Open VLD. Voor 500 euro mocht men zijn benen onder tafel schuiven in de sjieke Club of Flanders. De wet op sponsoring bepaalt dat alle sponsorbedragen hoger dan 125 euro aangegeven moeten worden. Bovendien moeten de bedragen in proportie moeten zijn met de tegenprestatie. Immogra legt 6.000 euro neer, Matexi 2.000 euro en Brummo 2.200 euro. Voor welke tegenprestatie? De - naar verluid erg lange en vervelende - toespraak van Gwendolyn Rutten op dat etentje ? Kom zeg.

Peter Mertens (PVDA) - Maar voor Rutten zelf is er alweer geen vuiltje aan de lucht. Ze heeft zelfs een plan klaar tegen gesjoemel. Met drie regels.

Peter Mertens (PVDA) - Eerste regel : 'Mandatarissen mogen zichzelf nooit in een positie brengen die hun handelings- of beoordelingsvrijheid beperkt.' Quid Geert Versnick? Quid haar eigen etentjes met de vastgoedbonzen?

Peter Mertens (PVDA) - Tweede regel : 'Sponsorcontracten kunnen, maar ze moeten steeds op voorhand transparante afspraken maken.' Transparante afspraken tussen politici, bankiers en vastgoedbonzen. Ja, en pinguïns kunnen vliegen.

Peter Mertens (PVDA) - Derde regel : 'Bij geldzaken geldt het vierogenprincipe: twee mensen kunnen een betere inschatting maken dan één.'

Peter Mertens (PVDA) - Nou moe. Even in het Nederlands vertalen: er zal gewoon niets veranderen. Dit soort illusie in zelfregulering is dezelfde illusie als in zelfregulerende banken. Van de geloofsleer in 'de onzichtbare hand' draagt de wereld vandaag nog steeds de gevolgen. Een beroep doen op goodwill zonder afdwingbaarheid, is alsof je een vos vriendelijk zou vragen zich in te houden, en voortaan toch alsjeblieft geen kip meer te eten. BelgaGwendolyn Rutten

Peter Mertens (PVDA) - De regeltjes die Rutten voorstelt tonen vooral aan dat zij niets wil veranderen

Peter Mertens (PVDA) - Wat is - met de woorden van Rutten - de ' handelings- of beoordelingsvrijheid ' van iemand als Guy Verhofstadt? Over zijn belangenvermenging bij de privatisering van het Griekse water schreef ik eerder al een stuk voor Knack.be: 'Beste Guy Verhofstadt, van uw maandloon kunnen 40 Griekse families leven'.

Peter Mertens (PVDA) - En wat is de 'handelings- of beoordelingsvrijheid' van die andere liberale partijgenoot, Geert Versnick ? Is er ergens een machtsbastion op de grens tussen partijpolitiek en bedrijfsleven? Je mag er donder op zeggen dat Versnick er in zit. Watermaatschappij Farys, POM Oost-Vlaanderen, Elia, Eandis, Waalse Krook, Autonoom Havenbedrijf: tel door tot je 16 betaalde mandaten hebt bijeengeteld.

Peter Mertens (PVDA) - Wanneer het water in april dit jaar aan de lippen staat van Optima Bank, doet CEO Jeroen Piqueur (Lees hier een interview met de topman van Optima) een voorstel aan het Oost-Vlaamse provinciebestuur (met Geert Versnick), om tien miljoen euro te beleggen tegen een aantrekkelijke rentevoet. Belastingsgeld dus. Optima had toen al officieel verbod gekregen van de Nationale Bank om geld op te halen bij openbare besturen. Maar dat mocht niet deren. Hoe gaan de regeltjes van Rutten de belangenvermenging verhinderen van een graaibankier die namens een bank geld vraagt aan een openbaar bestuur, waarin iemand anders van diezelfde bank zit? De regeltjes van Rutten gaan niets oplossen. Helemaal niets.

Peter Mertens (PVDA) - Ander voorbeeld: Geert Versnick is ook betrokken bij twee megalomane luxe-woontorens die Optima Global Estate, de vastgoedochter van Optima, mag bouwen aan het station Gent-Sint-Pieters. Ondanks zwaar protest van het buurtcomité Buitensporig, dat vreest voor de leefbaarheid van de buurt en (terecht) stelt dat de hoge woontorens in strijd zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan, geeft de Stad Gent op 15 maart 2013 toch een bouwvergunning. Belga ImageGeert Versnick

Peter Mertens (PVDA) - Het stadsbestuur van SP.A, Groen en Open VLD kiest voor de vastgoedbonzen, en niet voor de buurtbewoners. Buurtcomité Buitensporig laat het daar niet bij en gaat in beroep bij de provincie. De buurtbewoners krijgen ongelijk, en de bestendige deputatie (de uitvoerende macht van de provincie) keurt de bouwvergunning toch goed.

Peter Mertens (PVDA) - Maar wie zit er in de bestendige deputatie ? Koekoek! Geert Versnick van Optima Global Estate. Pas in 2016 zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen de betwiste bouwvergunning vernietigen. De regeltjes die Rutten voorstelt wegen zo licht, dat ze lichtzinnig worden. En lichtzinnig is de harde tante van het Vlaamse Thatcherisme allerminst. Het toont vooral aan dat zij aan dit zelfbedieningsysteem in wezen niets wil veranderen.

Waterdichte schotten tussen politiek en privé

Peter Mertens (PVDA) - Bij vastgoedpoot Optima Global Estate is er wel meer aan de hand. In Gent geven sociaaldemocraten, groenen en liberalen groen licht voor hoogbouw van Optima Global Estate in de stationsbuurt. Tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan in. In Antwerpen geven nationalisten, christendemocraten en liberalen groen licht voor hoogdbouw van Land Invest Group aan de zogenaamde Renaultsite, bij de ingang van de 'konijnenpijp' aan de Tunnelplaats.

Peter Mertens (PVDA) - Het Antwerpse stadsbestuur overrulede alle regels en adviezen: van de stedelijke hoogbouwnota tot de dienst vergunningen bij Stedenbouw. Voor de commercialisering van de nieuwe hoogbouw werkt Land Invest Group samen met... Optima. En wie vinden we in de raad van bestuur van Land Invest Group? Luc Van den Bossche (ex-SP.A) en Geert Versnick. Ons-kent-ons.

Peter Mertens (PVDA) - In Gent gaan sociaaldemocraten en groenen door de knieën voor de hoogbouwprojecten van Optima, en blijven potdoof voor de buurtcomitees. In Antwerpen, waar ze niet in het bestuur zitten, doen ze het tegendeel. De verzuchtingen van de macht. In Gent wijzen de nationalisten met een beschuldigende vinger naar de sociaaldemocraten die plakken aan het web van het Optima-dossier. In Antwerpen zijn de nationalisten erg stil over Optima, en willen ze liever niet te veel kritische vragen over de rol die de N-VA speelt in de almacht die de vastgoedsector stilaan speelt in de koekenstad: Renaultsite, Slachthuissite en Tolhuissite. Plannen worden op maat gemaakt van de projectontwikkelaars. Het is niet anders in Antwerpen, in Luik, in Gent en in Brussel. Het toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om échte schotten te bouwen tussen politiek en privé, en dat voor alle partijen. En hoe belangrijk het is om de partijen die niet genoemd worden in het dossier, in de onderzoekscommissie toe te laten.

Peter Mertens (PVDA) - 'In Gent gaan sociaaldemocraten en groenen door de knieën voor de hoogbouwprojecten van Optima, in Antwerpen niet, want daar zitten ze niet in het bestuur'

Peter Mertens (PVDA) - Waar komt het geld vandaan waarmee Land Invest Group haar bouwprojecten financiert? Het overgrote deel is afkomstig van het Luiks pensioenfonds Ogeo Fund, dat gecontroleerd wordt door de van corruptie verdachte PS'ers Alain Mathot en Stéphane Morreau. Zo werd aan het licht gebracht door de nieuwssite Apache. Wanneer het Luikse gerecht de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathont vraagt, om smeergeld in een corruptiezaak te kunnen onderzoeken, wordt die vraag weggestemd in het parlement. Opmerkelijk: ook de N-VA stemt tegen de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van PS'er Mathot. Het mogelijke affairisme van de PS, toegedekt door de partij van Bart De Wever. Waarom? Ook Open VLD, SP.A en - uiteraard - PS stemmen tegen de opheffing van de onschendbaarheid. Precies die partijen die allemaal genoemd worden in het Antwerpse vastgoedluik van Optima, houden nu allemaal samen de hand boven het hoofd van Alain Mathot. Toeval? Misschien. Aan de onderzoekscommissie om dit uit te klaren. Maar dan zal dat wel transparant moeten gebeuren, en niet opnieuw in achterkamertjes zonder pottenkijkers.

Het politieke adressenboekje van Van den Bossche en vrienden

Peter Mertens (PVDA) - Vijf jaar geleden schreef ik een boek over de draaideurpolitiek tussen politiek, zakenwereld en hoge ambtenarij. Over de ons-kent-ons-cultuur waar publieke mandatarissen ook deals regelen in achterkamertjes, ver weg van democratische besluitvorming. Over zelfbediening en schaamteloze zelfverrijking en de arrogante cultuur van wie-doet-ons-wat. 'Hoe durven ze ?' werd een bestseller, geroemd in alle media. Maar verder gebeurde er niets.

Peter Mertens (PVDA) - Alles gaat gewoon door en ondertussen is Optima het nieuwe symbool geworden van de draaideurpolitiek. In 2011 schreef ik hoe Luc Van den Bossche bijna 700.000 euro per jaar verdiende bij Brussels Airport Company, "uitbetaald aan een managementvennootschap, zo hoeft er geen personenbelasting op betaald". Niemand gelooft dat hij voor minder naar Optima overstapte. Wanneer hij begin 2015 als CEO van Optima Bank het gangetje oversteekt naar Optima Global Estate, in feite een gewone functiewisseling, krijgt hij een 'ontslagvergoeding'. Mooi gearrangeerd, toch? Via een tussenweg uitbetaald, zodat er geen rechtstreeks spoor is tussen Optima Bank en Van den Bossche.Reporters

Peter Mertens (PVDA) - Luc Van den Bossche, door een krant typerend omschreven als 'de sos die steeds de schat wist liggen', beweert dat hij zijn politieke contacten 'nooit gebruikt of aangesproken' heeft voor Optima. Liesbeth Van Impe, hoofdredactrice van Het Nieuwsblad, antwoordt : 'Denken die toppolitici echt dat ­enkel hun uitzonderlijke capaciteiten hen zo ­interessant maken voor het bedrijfsleven? Al hebben ze vaak op geen enkele manier kaas ge­geten van de bedrijfstakken waar ze plots voor veel geld en weinig inspanningen het goede weer mogen gaan maken? Denken ze echt dat hun adresboekje geen deel van de deal is? Het is hoog tijd om die draaideur tussen politiek en bedrijfsleven in vraag te stellen'.

Peter Mertens (PVDA) - Natuurlijk is dat politiek adressenboekje van Van den Bossche essentieel. Bijvoorbeeld om een banklicentie voor het dubieze investeringsfonds Optima in de wacht te slepen. Dat zou wellicht nooit mogelijk zijn geweest zonder politieke steun. Daarom zitten die politici in de bankwereld. Of om op zoek te gaan naar lucratieve vastgoedprojecten. Denk maar aan Optima Global Estate of Land Invest Group. Of aan het dossier van het nieuwe voetbalstadion van AA Gent. Wanneer in 2008 de eerste steen van het toekomstige stadion gelegd wordt, liggen er niet minder dan drie scharen in de zon te blinken. Een schaar voor burgemeester Daniël Termont (SP.A), een schaar voor zijn 'goed vriend' Jeroen Piqueur die - geheel toevallig - was aangezocht als projectontwikkelaar van het stadion, en een schaar voor Luc Vanden Bossche, voorzitter van de cvba Artevelde-stadion, de eigenlijke bouwheer, sinds augustus 2008 ook voorzitter van de Raad van Bestuur van Optima. Maar Optima kreeg de financiering van het nieuwe stadion niet rond en Termont moest op zoek naar een nieuwe investeerder: Ghelamco.

Vastgoed, banken en elektriek: het politieke establishment in België

Peter Mertens (PVDA) - 'Het is me wel wat, de Vlaamse socialisten en hun liefde voor het financiële establishment. Norbert De Batselier werd directeur bij de Nationale Bank van België. Steve Stevaert kwam in de bestuursraad van Ethias. Bruno Tuybens komt van KBC-verzekeringen, en nu wil ook Luc Van den Bossche de wijde bankwereld intrekken.', schreef ik vijf jaar geleden in 'Hoe durven ze?'. In mijn boek trek ik hard van leer tegen het bankensocialisme van mensen zoals Herman Verwilst, de man die rood zag van verontwaardiging. Niet over de speculatie met spaarcentjes bij zijn bank, Fortis. Maar wel omdat zijn ontslagpremie bij Fortis van vijf miljoen euro naar 'slechts' 800.000 euro zakte. Verwilst vroeg zich toen af: 'Ben ik ideologisch gezien een progressieve liberaal of een realistische socialist?' Inderdaad. Wat is nog het verschil tussen een Versnick, een Verwilst en een Vanden Bossche? Vastgoed, banken en electriek. Het politieke establishment in België.

Peter Mertens (PVDA) - Ofwel kies je een carrière als volksvertegenwoordiger. Dat is geen lichte verantwoordelijkheid. Een mandaat uitoefenen om in naam van anderen te mogen handelen en beslissen. Dat is een taak die je verricht voor de gemeenschap. Die kan je niet combineren met een taak voor private belangen, die vaak tegengesteld zijn aan de gemeenschapsbelangen. Op Knack.be pleitte ik er onlangs voor om het vermogen van politici openbaar te maken, en om een maximumloon in te voeren. Als je snel veel geld wil verdienen, dan zou je niet in de politiek moeten gaan. Het is pervers dat ministers, proviciale bestuurders of gemeentelijke bestuurders betaalde mandaten bekleden in banken, multinationals, beursgenoteerde bedrijven of openbare bedrijven zoals Fluxys en Elia. Je kiest: ofwel werk je voor de gemeenschap ofwel voor privé-belangen.

Sinds wanneer worden wetten mee geschreven door de vastgoedlobby?

Peter Mertens (PVDA) - De N-VA is aan de macht gekomen met de belofte grote kuis te houden tegen de achterkamerpolitiek, en het affairisme van het Belgisch stelsel. 'De kracht van verandering' heeft uiteindelijk niet veel veranderd. De N-VA doet schaamteloos mee, net als alle andere partijen.

Peter Mertens (PVDA) - Onlangs raakte bekend dat in maart dit jaar een zogenaamde 'interkabinettenwerkgroep' bijeen kwam waarop 'uitzonderlijk' enkele grote vastgoedspelers aanwezig waren. De private vastgoedlobby was uitgenodigd op de kabinetten. Op de agenda: een nieuw fiscaal statuut - het Gespecialiseerd VastgoedBeleggingsFonds - dat buitenlandse investeerders naar ons land moet lokken. In ruil voor het statuut zou een vennootschap een eenmalige exit-taks moeten betalen. Sinds wanneer worden wetten mee geschreven door de vastgoedlobby?

Peter Mertens (PVDA) - Alle contacten met bedrijven zouden verplicht openbaar moeten geregistreerd worden, én altijd moeten verlopen in bijzijn van een ambtenaar van de betrokken bevoegde administratie (met verplicht verslag van de ontmoeting). BELGAMinister van Justitie Koen Geens (CD&V)

Peter Mertens (PVDA) - Ook de christendemocraten spelen het spel mee. Dat zie je bij minister van Justitie Koen Geens. Zijn voormalig zakenkantoor, Eubelius, speelde destijds een grote rol bij de totstandkoming van de afkoopwet. Die wet werd geschreven op maat van de vermogende klanten van Eubelius. Dankzij de afkoopwet - de verruimde minnelijke schikking - kan een verdachte een vertrouwelijke deal sluiten over de geldsom die hij moet betalen om een einde te maken aan de vervolging. Een wet, weer volgens Apache, geschreven op maat van (en met de hulp van?) een groot zakenkantoor.

Peter Mertens (PVDA) - Maar dat is niet alles. Want de Zweedse coalitie maakte vervolgens Koen Geens minister van Justitie. En als minister verdedigt hij de afkoopwet met hand en tand. De verwevenheid tussen publieke belangen en private belangen is groot. Voor wie rijdt Geens eigenlijk? Voor de bevolking? Of voor de superrijke klanten van zijn vroegere zakenkantoor?

Ontluizingsperiode van minimum vijf jaar, in beide richtingen

Peter Mertens (PVDA) - Tony Blair (Labour) pakt miljoenen in het consultancycircuit.

Peter Mertens (PVDA) - De Duitse ex-bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) verkocht de Duitse arbeidsmarkt uit aan het bedrijfsleven, en verkocht vervolgens zichzelf uit aan het Russische Gazprom.

Peter Mertens (PVDA) - Sociaaldemocraat Wim Kok ging werken voor Shell en vertrok daarna naar China waar hij zijn diensten aanbiedt aan zakenmensen.

Peter Mertens (PVDA) - Neelie Kroes (VVD) beloofde als Europees Commissaris om na haar mandaat zeker 'geen verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven op te nemen, zelfs geen bed and breakfast'. Kroes is nu aan de slag voor Uber en Bank of America Merrill Lynch.

Peter Mertens (PVDA) - Karel De Gucht is ondertussen bestuurder bij staalreus ArcelorMittal. Dat is precies achttien maanden nadat zijn mandaat bij de Europese Commissie afliep, de wettelijke cooling-off periode. Het toont aan dat die afkoelingsperiode veel te kort is.

Peter Mertens (PVDA) - En vorige week raakte bekend dat José Manuel Barroso, oud-voorzitter van de Europese Commissie, een postje krijgt bij zakenbankGoldman Sachs International. Dat is onvoorstelbaar. Barroso is naar eigen zeggen 'erg onder de indruk van de inspanningen van Goldman Sachs om aan de hoogste ethische standaard te voldoen'.

Peter Mertens (PVDA) - Geen wonder dat er, integenstelling tot de retoriek, geen Hercules-maatregelen werden genomen om de Augiasstallen van de bankwereld uit te kuisen. Hoogstens één emmertje water werd gegooid, en de bankwereld balanceert vandaag alweer op de rand van een nieuwe crisis.

5 jaar ontluizen

Peter Mertens (PVDA) - Er zou een periode van vijf jaar moeten komen vooraleer men, na een betaald mandaat in de privé, ook een politiek bestuursmandaat kan uitvoeren. En andersom: een periode van vijf jaar ontluizing na een publiek mandaat (dat geldt natuurlijk niet voor een onbezoldigd engagement in sociale of culturele vzw's). Hetzelfde principe zou men moeten toepassen voor de topmedewerkers van de kabinetten. Denk maar aan het geval Mathieu Isenbaert. Isenbaert was een half jaar lang kabinetschef van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Samen met gewezen adjunct-kabinetschef Philippe Bielen heeft hij nu een nieuw advocatenkantoor opgestart.

Peter Mertens (PVDA) - Op de website van Sintax, hun advocatenkantoor, prijzen de twee zich aan bij bedrijven die het oneens zijn met de Europese beslissing dat België 942 miljoen euro moet terugvorderen bij de 36 multinationals die gebruik maakten van de 'excess profit rulings'. De gewezen kabinetschefs van de N-VA-minister leggen uit op welke manier de multinationals kunnen reageren, zowel tegen de Europese Commissie als tegen de Belgische staat. Dat kunnen ze doen met informatie uit de eerste hand, die ze haalden op het kabinet waar ze werkten. Georganiseerde perversiteit is dat, en het zou verboden moeten worden.

Peter Mertens (PVDA) -

LOW106mertens-peterVoorzitter PVDAMertens (PVDA)Petercolumnist/assets/26/avatar_13405.jpghttps://twitter.com/peter_mertens<Para>Peter Mertens is voorzitter van PVDA en auteur van 'Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up'.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/peter-mertens-pvda-106.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/peter-mertens-pvda-106.htmlLuc Van BiesenMarco Van HeesRaoul HedebouwKris VanmarsenillePeter MertensGwendolyn RuttenGeert VersnickGuy VerhofstadtJeroen PiqueurLuc Van den BosscheAlain MathotStéphane MorreauBart De WeverLiesbeth Van ImpeDaniël TermontLuc Vanden BosscheNorbert De BatselierSteve StevaertBruno TuybensHerman VerwilstKoen GeensTony BlairGerhard SchröderWim KokNeelie KroesKarel De GuchtJosé Manuel BarrosoMathieu IsenbaertJohan Van OvertveldtPhilippe BielenGentOptimaOpen VLDPVDASP.AN-VAPSOptima BankMRMatexiImmograBrummoFarysEliaEandisNationale BankOptima Global EstateGroenRaad voor VergunningsbetwistingenLand Invest GroupStedenbouwOgeo FundBrussels Airport CompanyAA GentNationale Bank van BelgiëEthiasFortisFluxysEubeliusLabourSPDGazpromShellVVDEuropees CommissarisArcelorMittalEuropese CommissieGoldman Sachs InternationalGoldman SachsSintax
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'
291215777zijn dat niet de mensen volgens "groen" die zullen zorgen voor ons pensioen of waren het de sossen die dit orakelden,wie helpt mij deze gordiaanse knoop door te hakken,dank u voor uw hulp2016-04-29 17:39:56jean castelein1215533Ja, ik verschiet daar niet van..vele politici doen gewoon alsof ze werken zolang er geen klachten zijn.. Zijn er klachten? Geef de klager een proces, schadeclaim.. en doe gewoon verder..2016-04-29 16:05:11tine devroye1215527Ja, Phillippe, het is een schande dat er geld gegeven wordt aan partijen die haat prediken, asociale en ondemocratische wetten stemmen, de staat kapot willen, de mensen terroriseren met belastingen, veroordeeld zijn voor racisme, enz. enz... Stuur er inspecteurs op af.2016-04-29 16:04:12swa peeters1215277Het gaat niet lang meer duren voor de VN ons land voor het gerecht zal dagen, voor het financieren van terrorisme, op deze manier. Want dat is het!2016-04-29 14:02:59Jessica Grimhilt1215227Vakbonden betalen werkloos uitkeringen uit. Zij zijn dus in eerste instantie verantwoordelijk. Uitbetalingen in eerste instantie wegnemen bij vakbonden. Wat schandalen gaan we nog allemaal krijgen via deze vetbonden.2016-04-29 13:28:48Emiel Vanderwegen1215169Die terroristen zijn geradicaliseerde moslims, en dat is de schuld van de westerse maatschappij. Die hebben toch hun uitkering nodig om hun thuisblijvende vrouw(en) en kinderen niet te laten verarmen? Géén kritiek dus. Anders is het kot te klein bij de linkse opiniehebbers en hun knuffelallochtonen. En er dan maar verontwaardigd van opkijken dat rechtse partijen sterker worden in Europa... Ja, wij slechte westerlingen toch.2016-04-29 12:52:28Marie Schmidt1215125Hierover heb ik gisteren (28/4) op het late nieuws van VRT niets gehoord, of is dit het verhaal van "De bevolking rustig laten slapen"? Trouwens, nu weet ik ook meteen dat die aanslagen gefinancierd worden met belastinggeld.2016-04-29 12:40:28Roger Rymen1215065Groen is beter in het "binnenhalen van documenten". Alle socialisten, net zo goed als CD&V'ers en OVLD'ers, wisten hier toch ook al decennia lang van! De Winter heeft overschot van gelijk. Een ware schande zo met belastinggeld omgaan.2016-04-29 12:25:03Gilbert Vermeersch1215057maar als ge als jong gepensionneerde met een pensioen van 1150€ meer dan 7000 € bijverdient ( per jaar !!!!!!!!!!) , terugbetalen man !!!! onherroepelijk. En intussen leeft het grootste schorremorrie in Molenbeek of Borgerhout in gemeentelijke huur subsidie panden , trekt 1200 € kindergeld per maand en nog 2 leeflonen en minstens 1 gehandicapte werkonbekwame belastingsvrije bonus per gezin. = hoeveel ben je dan waard Evy van Vier ? 5000 € netto per maand.2016-04-29 12:18:15johan de clercq1214969Een kennis schreef bij vergissing 31 nov. ipv 30 nov. op zijn stempelkaart en moest daardoor een paar maanden op zijn uitkering wachten. De splinter en de balk.2016-04-29 11:17:27marc van den bossche1214957Werkloosheid uitkering aan terroristen in de gevangenis... Dit alles omdat de "privacy" voor criminelen heilig is, mag hun opsluiting aan niemand bekend gemaakt worden. Onze eigen autochtone bevolking heeft daar geen recht op, want afluisteren, bespioneren, inbreken in uw computer enz, zijn schering en inslag... Dit is de beste reclame om nog méér terroristen naar dit land te lokken! Onder het motto: " wees welkom! als je bij ons al ooit in de gevangenis komt, dan krijg je op uw bankrekening een gegarandeerd inkomen!" Aanplakken op alle onze ambassade muren over de ganse wereld! Dit is het toppunt van rode en groene multiculti politiek!2016-04-29 11:10:27Chris De Munter1214923De kracht van verandering wordt vaak smalend aangekaart, soms terecht, maar wat we nu allemaal zien bovenkomen van de vorige jaren is toch ongelooflijk. Er komt dan toch verandering, zij het niet altijd in de zin die we zouden willen. Schandalen met banken, banken waarin loodgieters en ministers van staat bestuursfuncties hadden, oplichten van de eigen leden van ACV via Arco, stempelgeld voor terroristen en gedetineerden, het ongestraft over de balk gooien van geld door politiekers - Freyaatje , Bert Bibber, en ga zo maar door. Peeters nu maar doordrammen , om zieltjes te winnen, dat er niet meer kan bespaard worden in de sociale zekerheid. Wees ervan overtuigd dat er zo nog vele zaken aan het licht gaan komen. Kregen de "strijders- moordenaars" misschien ook een uitkering op het slagveld? Kregen hun meegereisde echtgenotes stempelgeld, hun kinderen kindergeld? Krijgen ze een ziekteuitkering als ze gekwetst terugkomen( wat al een schandaal is dat ze mogen terugkomen). Hilarisch toch.2016-04-29 10:48:01guy van meeuwen1214887" 'Een uitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? ". Terrorist zijn is een knelpuntberoep. Wie tijdelijk werkonbekwaam is door ziekte of ongeval, geniet van de sociale zekerheid. Wel moet men nagaan of ze in orde zijn met hun sociale bijdragen. Hoe zit het met de pensioenopbouw van terroristen? Is daar al over nagedacht? Op welke leeftijd , gelet op de uitoefening van een gevaarlijk beroep, zijn ze pensioen gerechtigd? Dit alles komt natuurlijk slechts in aanmerking voor de "goede" terroristen.2016-04-29 10:31:17bart claesen1214823Inderdaad "ze zouden zich moeten schamen" maar doen ze dat... helemaal niet... wat er tegenwoordig allemaal boven water komt is echt ongelooflijk... we zijn niet voor niets getekend als "domme Belgen" en met recht... de gewone burger ziet en hoort dit alles en heeft zijn bedenkingen want die heeft meer gezond verstand dan de hele regeringspartij.2016-04-29 10:09:25Marjet Ducès1214697Terroristen in de gevangenis trekken een werkloosheidsuitkering. Mijn minachting voor 't Belgikske kan niet lager zakken.2016-04-29 09:05:05Bart Pluymers1214681misschien is de oplossing om nog wat méér partijgebonden ambtenaren in dienst te nemen, die er kunnen op toe letten dat het juiste gelde naar de juiste personen toegaat? probleem is echter dat je niet mag discrimineren om die juiste ambtenaren te vinden2016-04-29 08:57:00jeff janssens1214577Gedetineerden moeten wel in orde blijven met de sociale zekerheid. Want zijn er geen plannen om hen voor allerhande service ook zelf te laten betalen? En als ze hun straf of voorarrest hebben uitgezeten mag het toch niet zijn dat hun sociale zekerheidsdossier een complete ramp is. Wellicht voor voer de sociaal assistenten of verpleegkundigen in de gevangenissen.2016-04-29 07:28:27wendy leyn1214501Belgie, surrealistisch land maar dom land : extremisten gedijen hier goed, uitkeringen en voedsel, land van 'melk en honing'...... haha2016-04-29 00:10:05Kris Van Den Eeckhaut1214443België zelf onder "extreem" rechts NVA krijgen ze zelf de meest "elementaire"organisaties niet onder controle. NVA is echt de "pedalen" kwijt. Dat gaat ons nog "wind-eieren" brengen!!2016-04-28 22:44:04johan thomas1214395En als je als Belg een kruisje verkeerd zet kan je fluiten naar je uitkering!2016-04-28 21:42:04LEO SCHAUWERS1214371Terroristen die ons haten worden vergoed met ons belastinggeld, om ons te doden, Dat kan hier dus allemaal!2016-04-28 21:30:11Valère Pauls1214319in deze supersonische high tech wereld slagen ze er in Brussel nog niet in om de databank van de RVA te linken aan de databank van justitie. Bill Gates lacht zich een breuk.Onvoorstelbaar. Peeters is minister van stilstand ipv werk. Zolang die pipo op die post blijft zitten gebeurt er gewoon niets. Veel wind maar weinig electriciteit.2016-04-28 20:44:04marc van eetvelde1214265Nergens wordt er zo met geld gesmeten als in de Belgische Soc. Zekerheid. Zelfs terroristen vechten in Syrie met een Belgische uitkering.2016-04-28 19:47:03Jef Dubois1214259Ik meende en meen dat iedere geregistreerde werkloze die een vergoeding trekt en die meer dan een maand het land verlaat bijna automatisch geschorst werd of wordt door de RVA. Of geld dit voor bepaalde mensen niet?2016-04-28 19:42:50Jaak-Henri Poortman1214251En iemand die in het buitenland in de gevangenis vliegt ? Hoe gaat men dat te weten komen ? Net zoals de werkloosheidsuitkeringen zullen wij in de toekomst onbeperkt in de tijd moeten werken, om die feestjes te blijven betalen.2016-04-28 19:33:43JAN KENIS1214231De scherpte is weg bij het Vlaams belang.2016-04-28 19:09:27Ivan beelaert1214217Alles we eens alles moesten weten wat er zoal uitbetaald wordt terwijl er zogezegd moet bespaard worden op mensen die zelf ganse leven hebben bijgedragen... is ook niet echt verwonderlijk als je bedenkt welke aasgieren van de politiek dit allemaal helpen regelen.2016-04-28 19:00:06Frans Claerboudt1214157De vakbonden zullen aan de RVA niet zeggen : die mogen we niet verder betalen Dan snijden ze in hun eigen vel Hoe onlogisch dat vakbonden de uitbetalingen van de werklozen mogen doen2016-04-28 18:28:36Gilbert Temmerman1214153Filip De Winter laat de kans liggen om nog verder te gaan en écht diep te gaan . Hoe zit het met de Syriëstrijders (teruggekeerd of niet ): kregen die nog dop of eventueel kindergeld, toen ze daar zaten/zitten ? Krijgt de teruggekeerde Syriëstrijder met scherf in het hoofd een gehandicaptenuitkering ? Heel pienter zijn ze daar niet bij VB . Van de vierde macht (pers), ook niks gehoord sinds 2012, toen dit voor de eerste maal werd aangekaart in het parlement. De vorige minister van arbeid , Monica De Koninck (Spa) ?2016-04-28 18:20:13Dirk Vleeschouwer6972272016-04-28 17:42:372016-04-28 20:41:50NonePas de parutionNormalarticleNaomi SkoutariotisPar Naomi SkoutariotisBelgiëKnack.be

Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'

Filip Dewinter kon in de Kamer niet lachen met het nieuws dat enkele gedetineerden een werkloosheidsuitkering ontvangen. En minister van Volksgezondheid Maggie De Block verklaarde dat het 'de keuze is van verzekeringen om het bedrag van sommige consultaties - bij de huisarts en de gynaecoloog - volledig terug te betalen'.

yesNaomi Skoutariotis2016-04-28 17:43:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/dewinter-een-werkloosheidsuitkering-geven-aan-terroristen-hoe-is-het-in-hemelsnaam-mogelijk/article-normal-697227.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/dewinter-een-werkloosheidsuitkering-geven-aan-terroristen-hoe-is-het-in-hemelsnaam-mogelijk/article-normal-697227.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Dewinter: 'Een werkloosheidsuitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'

Filip Dewinter (Vlaams Belang): 'Een uitkering geven aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Het had een slechte grap kunnen zijn uit de eindejaarsconferentie van Geert Hoste.' Een van de grote nieuwsfeiten van de afgelopen week, was dat sommige mensen in de gevangenis nog steeds een werkloosheidsuitkering ontvangen. De Vlaams Belanger richtte zijn pijlen op minister van Werk Kris Peeters (CD&V). 'Veroordeelde terroristen moeten in de cel geen uitkering maar de doodstraf krijgen.'

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="nl" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/deKamer?src=hash">#deKamer</a> 'België = Absurdistan. Veroordeelde terroristen moeten in de cel geen uitkering maar de doodstraf krijgen.' <a href="https://t.co/HE6c5um56Q">pic.twitter.com/HE6c5um56Q</a></p>-- Filip Dewinter (@FDW_VB) <a href="https://twitter.com/FDW_VB/status/725683347331125248">April 28, 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Minister Peeters gaf aan zich bewust te zijn van de problematiek en te werken aan maatregelen. 'Justitie werkt sinds begin dit jaar aan technische gegevensuitwisseling. RVA zal met die lijst zelf nakijken wie in de gevangenis zit en dan nagaan of die persoon geen werkloosheidsuitkering krijgt.

Daarnaast zullen RVA-inspecteurs naar de gevangenis gestuurd worden om gericht informatie te vergaren. Personen met een enkelband - die het huis niet mogen verlaten - zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en zullen ook geen werkloosheidsuitkeringen meer mogen krijgen.'

'De maskers vallen af' (bis)

'Na al die - onterechte - maatregelen zijn we samen met Finland het enige land dat we tewerkstellingsgraad achteruit ziet gaan', haalde PS-Kamerlid Frédéric Daerdenaan. 'De maskers vallen af, alleen de rijksten worden gespaard door uw regering.' Hij wilde weten of minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bereid is om zijn aanpak voor het creëren van jobs, de bijdragen en andere maatregelen te herzien.

'We zijn 0,1 procent achteruit gegaan en zitten nog steeds onder de ambitie van de huidige regering. Ik hoop dat we nog jobs gaan creëren. Maar de studie aangrijpen om te zeggen dat dit de verkeerde richting is, dat is niet juist. Tussen eind 2014 en einde 2015 zijn er 30.700 jobs gecreëerd, dat is informatie van onze eigen RSZ. En de bevolking in ons land is sneller toegenomen dan in onze buurlanden', veegde Peeters de opmerking van tafel.

'De taxen zijn er, de jobs niet. Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen dat het ligt aan de bevolkingsgroei en dergelijke', besloot een ontevreden Daerden (PS).

'Keuze van ziekenfondsen om consultaties volledig terug te betalen'

Ook de volledige terugbetaling van een consultatie bij de huisarts of de gynaecoloog, kwam aan bod. 'Om de kosten te drukken hebt je al de maximumfactuur en het derdebetalersysteem voor patiënten. Het principe van het remgeld is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn gezondheidszorgconsumptie', aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Solidaris wil nu alles terugbetalen, ook het remgeld, via een bijkomende verzekering. 'Wat niet de rol is van die bijkomende verzekering. We zetten de dialoog met de ziekenfondsen verder, maar het is uiteraard hun eigen keuze om het bedrag volledig terug te betalen.'

'Ik denk dat Solidaris hier vooral een publiciteitsstunt heeft', besloot Damien Thiéry.

'Jullie moeten beschaamd zijn'

Terwijl het einde van het vragenuurtje naderde, was het een geagiteerde Raoul Hedebouw (PTB-GO) die de show stal. Hij haalde uit naar minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): 'Stemmen dat iedereen tot zijn 67ste werkt, maar zelf op pensioen gaan op 55: dat is gemakkelijk.'

'Hier is mijn identiteitskaart, ik kan u verzekeren dat ik 63 ben', repliceerde Bacquelaine die duidelijk niet onder de indruk was van de uithaal. 'Is dit een populistische vraag? Ik ben niet bevoegd voor de pensioenen van parlementsleden.' Een antwoord waar Hedebouw geen genoegen mee nam. 'Dat is een gemakkelijk antwoord. Jullie moeten beschaamd zijn.'

LOW1341skoutariotis-naomiRedactrice Knack.beSkoutariotisNaomireporter/assets/420/avatar_215481.jpgRedactrice Knack.be<p>Redactrice Knack.be</p>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/naomi-skoutariotis-1341.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/naomi-skoutariotis-1341.htmlsamenlevingwerkpolitiekFilip DewinterMaggie De BlockGeert HosteKris PeetersFrédéric DaerdenDamien ThiéryRaoul HedebouwDaniel BacquelaineFinlandKamerVlaams BelangRVARSZPSOpen VldPTB-GO
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
111132511De Abdeslams en BE piloten (en wie we daar tussen haakjes nog allemaal gedropt hebben): de term Syriëstrijders wordt ambigu.2016-03-04 16:46:47Jan Beke1131983Die hele regio is een wriemelend wespennest van tegenstrijdige belangen, gaande van primitieve stammen/ religieuze oertwisten tot ondoorzichtige geopolitieke machinaties. De strijd tegen IS is zelfs geen algemene noemer, maar evenzeer een rookgordijn of decoy voor heel andere doelstellingen. Het is een " spel " waarin elke speler op zijn manier de " mol " is. Als kleine gemanipuleerde speler hieraan deelnemen, is heel risicovol.2016-03-04 11:48:08marc van den bossche1131673Dat de politici maar opletten met hun beslissing , dat het GEEN wereld oorlog uitlokt ! Liever niet te veel inmengingen , Leve vrede op aarde !2016-03-04 09:37:45Ronald Van Daele1131543Opgepast mr de premier voor de te korten in de begroting ! militair tussen komen in syrie gaat bommen ( ha ha ha ) geld kosten en als assad en zijn leger een scheetje laten zitten onze helden zeker ginder in hun broek te plassen in hun vliegtuig.2016-03-04 08:06:52walter verkest1131423@Sam Klee: Over welk probleem heb je het eigenlijk dat ze moeten oplossen? Datgene dat de VS en de coalitie partners zelf gecreëerd hebben - instabiliteit in die regio? Zouden ze nu niet beter samenwerken met Rusland dat blijkbaar veel meer winst op IS boekt dan dat onze coalitie tot nu nog maar gedroomd had te kunnen doen? Of is de echte 'geopolitieke inzet' niet het afstoppen van Rusland en Assad weg, en niet echt IS? Zo duidelijk lijkt dat toch niet. Onze coalitie wil Assad, de legitieme regering in Syrie, weg. Dat is het doel, en zelfs IS is een bondgenoot om dat doel te bereiken als het moet, niet?2016-03-03 23:57:35Jan Boonen1131407Ik neem aan dat de Russen met Poetin en de US met Obama als moderatoren van het bestand een duidelijke afbakening hebben gemaakt van de uit te drijven IS en wie hierbij welke verzetsgroep steunt. Denk dat het vooral belangrijk zal zijn dat Poetin Assad en de US en zijn EU partners Erdogan bij de les houden. Als zij die brand kunnen blussen gaan zij de geschiedenis boeken in als wereldleiders en mogelijks met een Nobel prijs.2016-03-03 23:42:01Raphaël Defour1131307@Willy Wijndaele. Jaja, laat de anderen het probleem maar voor ons oplossen. Zo zijn we toch. Stel dat er in ons Belgenlandje een paar grote aanslagen zouden plaatsvinden, zou u uw lesje dan ook niet geleerd hebben?2016-03-03 21:51:39Sam Klee1131273Heeft het Westen zijn les nog niet geleerd? Blijf weg uit het Arabische wespennest!2016-03-03 21:20:01Willy Wijndaele1131261Beseffen we wel in welk moeras we ons begeven? De zogenaamde Amerikaanse coalitie tegen IS bestaat uit landen zoals Turkije, die een genocide op de Koerden willen uitvoeren, Saudi-Arabie die een andere variant van Islamitische Staat willen installeren in Syrië, Qatar die een gaspijpleiding door Syrië willen aanleggen, de VS die zelf vooral Assad willen bestrijden en het bestaan van IS en Al Nusra een nuttig kwaad vinden.<BR>En al die landen gebruiken IS als een schaamlapje voor hun niet zo bonafide doelen. Waarom zou België of Europa aan zo een malafide coalitie moeten meewerken?<BR>Wat is het plan hierachter? Meer "vluchtelingen" creëren? Meer terrorisme veroorzaken? F-16 Piloten trainen? De NATO in Brussel houden?<BR>Tegen IS vernietigen of de Syrisch burgeroorlog oplossen, is alleszins niet een geloofwaardig doel. Want dat gaan we zeker niet kunnen bereiken met deze coalitie.2016-03-03 21:07:00Koen Peeters1131145Effen vragen aan al onze Belgisch-Turkse parlementsleden wat ze dan wel vinden van de Turkse bombardementen op IS en anderen in Syrie,.Ik kan me moeilijk voorstellen dat Assad zo lief is geweest Erdogan hiervoor carte blanche te geven.2016-03-03 19:18:13guido de raeymaecker1131043"Binnen de eigen meerderheid waarschuwde Veli Yüksel (CD&V) dat ons land zich zonder internationaal mandaat buiten de internationale rechtsorde zou begeven, al beseft hij wel dat IS verslaan zonder militaire actie uitgesloten is.".Veli Yüksel kan ook voorstellen om aan al Assad een verzoek te richten om België uit te nodigen deel te nemen aan de strijd in Syrië tegen IS.2016-03-03 18:00:11bart claesen6737152016-03-03 17:50:252016-03-03 17:50:25NonePas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'

Ons land heeft de verantwoordelijkheid solidair te zijn binnen de internationale coalitie tegen IS om de veiligheid bij ons te garanderen en de stabiliteit aan de buitengrenzen te garanderen, zegt premier Charles Michel (MR) naar aanleiding van vragen over een operatie van Belgische F-16's boven Syrië.

yesSimon Demeulemeester2016-03-03 17:50:45http://www.knack.be/nieuws/belgie/militaire-operatie-tegen-is-in-syrie-en-irak-michel-wil-ook-politieke-strategie-libie-is-slecht-voorbeeld/article-normal-673715.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/militaire-operatie-tegen-is-in-syrie-en-irak-michel-wil-ook-politieke-strategie-libie-is-slecht-voorbeeld/article-normal-673715.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Militaire operatie tegen IS in Syrië en Irak, Michel wil ook politieke strategie: 'Libië is slecht voorbeeld'
Ons land heeft de verantwoordelijkheid solidair te zijn binnen de internationale coalitie tegen IS om de veiligheid bij ons te garanderen en de stabiliteit aan de buitengrenzen te garanderen. Dat heeft premier Charles Michel (MR) verklaard in de Kamer, naar aanleiding van vragen over een operatie van Belgische F-16's boven Syrië. De eerste minister benadrukte het belang van een diplomatiek-politieke strategie naast militaire actie.

De Verenigde Staten hebben ons land formeel gevraagd zijn militaire operatie tegen Islamitische Staat uit te breiden van Irak naar Syrië. Vanaf juli neemt ons land opnieuw de fakkel over van Nederland en hernemen onze F-16's hun bombardementen, maar momenteel beperkt die operatie zich tot Irak. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) liet intussen al verstaan voorstander van een uitbreiding te zijn.

Verschillende fracties voelden premier Michel tijdens het vragenuurtje aan de tand over het standpunt van de regering. Opvallend was dat oppositiepartij CDH uitgesproken voor een operatie boven Syrië is. Georges Dallemagne somde een waslijst aan Syrische en Iraakse steden op die zonder tussenkomst van de internationale coalitie in handen van IS zouden zijn terechtgekomen. De premier antwoordde dat de regering snel een antwoord zal bieden, maar expliciteerde niet in welke richting dat zou gaan.

Twee juridische basissen

Er bestaan volgens hem twee juridische basissen voor een uitbreiding van het actiedomein: een VN-resolutie van november 2015 die op initiatief van Frankrijk tot stand kwam en artikel 51 uit het VN-Handvest over de wettelijke verdediging.

De eerste minister zei ook dat hij er altijd voor heeft gepleit lessen te trekken uit de operaties uit het verleden, en dat er naast militaire actie ook een politieke strategie moet worden uitgewerkt. "Libië is wat dat betreft een slecht voorbeeld", luidde het. Daar volgde op de NAVO-bombardementen die dictator Muammar Khaddaffi ten val brachten chaos en een politiek vacuüm. AFPDidier Reynders

Michel verwees ook naar de onderhandelingen die in Genève plaatsvinden. "Er is een strategie om een kans te geven aan een democratische transitie".

Er is volgens Michel een geopolitieke inzet. De premier sprak van een instabiliteit in de regio die mensenlevens kost, waarbij hij verwees naar de doden die bij de aanslagen in Parijs vielen. "Het is onze verantwoordelijkheid als Europeanen om solidair te zijn met de internationale coalitie om de veiligheid bij ons te verzekeren en de stabiliteit aan de buitengrenzen van Europa te bewaken", luidde het.

'Reynders is aannemer zonder bouwplannen'

Binnen de eigen meerderheid waarschuwde Veli Yüksel (CD&V) dat ons land zich zonder internationaal mandaat buiten de internationale rechtsorde zou begeven, al beseft hij wel dat IS verslaan zonder militaire actie uitgesloten is. Tim Vandenput (Open VLD) benadrukte dat een uitbreiding van de militaire actie de politieke actie niet mag verdrijven, maar die net moet versterken.

Oppositielid Dirk Van der Maelen (SP.A) was "geschrokken" over de snelheid waarmee minister Reynders op de Amerikaanse vraag inging. "Hou hem in toom", richtte Van der Maelen zich tot de premier, "want hij is een aannemer zonder bouwplannen. Ga niet blindweg bombarderen", herinnerde de SP.A'er aan de "puinhopen" die in Afghanistan, Irak en Libië werden achtergelaten. Ook hij pleitte voor een politiek-strategisch plan voor de toekomst.

Raoul Hedebouw (PVDA) kantte zich volledig tegen een militaire operatie. (Belga/SD)

LOWCharles MichelDidier ReyndersGeorges DallemagneMuammar KhaddaffiVeli YükselTim VandenputDirk Van der MaelenRaoul HedebouwSyriëIrakLibiëMRIslamitische StaatCDHOpen VLDPVDA
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks
471126667Mr Mertens, als men een diefstal pleegt en betrapt wordt dan moet de diefstal teruggeven worden samen met een schadevergoeding. Ons aller Freya is de dief niet Turtelboom, Ons Freya liet een put achter van 1,7 miljard <b> euro </b> subsidies en zadelde Turtelboom met een lijk op dat in een veel erge staat van ontbinding was dan Turtel kon vermoeden en bijgevolg zou ons aller Freya de diefstal moeten terugbetalen, zodat de moe geplaagde belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor háár diefstal. De "socialistische" familie Van den Bossche heeft zich meer dan tegoed gedaan aan de belastingbetaler, het kan eraf. Of is iedereen nog altijd gecharmeerd door haar blote bips en slip die ze zo rijkelijk liet bewonderen als verkiezingsstunt. Misschien kan JMDD zijn ontleedmes eens gebruiken om na te gaan hoeveel ons Freya en de hele socialistische partij "bedankt" is geworden voor de rijkelijke uitgedeelde subsidies, met Agusta e.a. in het achterhoofd lijkt de geschiedenis zich te2016-02-29 21:47:06Jeanine De Vreese1126265Ja, jaa, allemaal waar en iedereen hier heeft gelijk... maar weerom wat gaan wij eraan doen? Zagen, zeuren en bleiten en op het einde van de rit, netjes die Turteltaks betalen, zoals altijd. De dag dat we nog eens een witte mars krijgen, met blauwe ballonnen en rode en gele en groene om het politiek geweld te stoppen, dan, en pas dan zal ik terug een beetje vertrouwen krijgen in ons volkje, mijzelf meegerekend. Alleen ga ik natuurlijk niet de straat op. Veels te gevaarlijk... Wat krijgen wat we verdienen, zo simpel is het. Vlaanderen, België, cocooners, met mooie grote hagen en NIMBYs, allemaal grote monden en verder niets. Laf dus. Maar brullen en schrijven, dat kunnen we als de beste. Zelfs ik...2016-02-29 17:28:36Jaak Vossen1126227De overheid heeft destijds beloften gedaan betreffende zonnepanelen en een aantal mensen heeft daar gebruik van gemaakt. Die mensen nu via een zonneplantagestaks de subsidies laten terugbetalen is contractbreuk. Ik denk dat Huts veel meer kans zou maken om voor een rechtbank deze zonneplantagetaks vernietigd te krijgen dan de Pvda de Turteltaks. Om nog niet te spreken over de klappen die de geloofwaardigheid van de overheid zou krijgen. Stel dat de overheid morgen gedurende 15 jaar subsidies beloofd om de bio-landbouw te promoten. Gaat iemand daar nog intrappen? Om na 7 jaar een biolandbouwtaks op je brood te krijgen zeker?2016-02-29 17:14:38MARC DRIESSENS1126159Mr Lemmens ,betalen de rijken de crisis,ik denk het niet,het zijn de gewone mensen die niks te zeggen hebben in gans dat debat die alles betalen.Ja de lage pensioenen gaan erop vooruit 8€ per maand .Heb je zonnepanelen op je dak ,wel zo veel te beter ,moet ik daarvoor betalen die er geen heeft ,NEE.Dat ze inderdaad eens gaan kijken bij al die GROTEN die in verhouding praktisch niks betalen.Ik ben geen pvda stemmer ,ben ook niet met alles akkoord,maar hier scoort hij bij mij.2016-02-29 16:32:49Ivan beelaert1125927Alex: het valt niet te ontkennen dat je een van de nva'er zijt en een groot verdiener dus het maak voor u niet uit of je 100 euro meer moet betalen maar voor vele van ons wel zou u eens willen zien toekomen met 850 euro,alle wettelijke verplichtingen betalen en dan nog eens deftig kunnen eten. nog maar te zwijgen van dokterskosten,medicijnen en kleren want ook wij willen kleren2016-02-29 14:21:23annie vercammen1125907Mr Verheyen Venezuela word bestuurd door leiders van de strekking van P Mertens.Een inflatie van 68% de goud voorraad bijna opgesoupeerd en maar geld bij drukken.Chavez en Maduro hebben de bevolking in de totale armoede gedreven ondank de vele olie inkomsten de paradox is dat één van de rijkste mensen de dochter van Chavez is.Dus deVlaming is zo dom of laf niet.2016-02-29 14:12:17roland schollaert1125859Dat ze maar eens een antwoordt geven op Dit voorstel en de argementen die in dit voorstel zitten om het laten te betalen door, die er grote winsten mee maken, of het misbruiken , en dit door het geknoei van de politiekers !!! .2016-02-29 13:51:40mathieu Truyen1125695Ja het is fout gelopen met de subsidiëring van de zonnepanelen en dergelijke. Maar Peter Mertens' voorstellen zijn absurd : je kunt zomaar niet contracten verbreken zonder de pijnlijke gevolgen daarvan mee in te calculeren, zoals verlies van vertrouwen in de overheid, het wegtrekken van investeerders etc. En je kan toch ook niet ontkennen dat deze subsidies ook banen opgeleverd hebben en een boost gegeven hebben aan de economie die nu nog altijd doorwerkt. Maar zo kennen we de Peter, hij geeft feiten en gebeurtenissen zo een draai dat hij ze kan aanwenden voor eigen gewin.2016-02-29 12:19:38Marc Wouters1125393De ''studiedienst ''. van PVDA ': ???2016-02-29 10:36:29hilair de graeve1125313De Vlamingen zijn schapen die de foliekes van enkelingen blijven betalen omdat De Grote Leider hen dit zo heeft ingefluisterd. De fiere vlaamse leeuw is een mak schaap geworden onder het mom van De Grote Verandering. En enkele gulzige wolven die nog vadsiger worden.2016-02-29 09:47:10peter francken1125197Die 'Turteltaks' is en blijft oneerlijk, ingegeven door slechte raadgevers, dus moet de taks aangepast of vernietigd worden. Minstens een aanpassing naar beneden toe voor de gezinnen die elektrisch verwarmen. Zij worden op een ongeziene wijze de dupe van ondoordachte maatregelen.2016-02-29 07:23:56Denis De Paepe1125185Karel Lemmens: volledig mee eens. De PVDA heeft ook nog vele negationisten in hun rangen, die de wandaden van Mao, Pol Pot, Stalin en andere psychopathische leiders ontkennen of minimaliseren. Indien je hetzelfde doet met de holocaust bega je een misdaad, maar wanneer de slechtoffers Russen, Chinezen , Cambodjanen of wat dan ook waren, dan mag dat allemaal. Mertens moet eerst eens grote kuis houden in zijn partij voor hij over de turteltaks begint, maar die moed heeft hij niet.2016-02-29 06:32:09Dries Driesen1125181albrecht van den bosch,waarom geraakt Mertens niet verkozen.Omdat de vlamingen lafaards zijn en als schapen naar de slachtbank worden geleid.De ondergang wacht binnenkort.2016-02-29 06:14:48Hans Verheyen1125153<i>"Protest van een stel in de minderheid commies. De subsidies zijn nochtans door hun linkse medestanders in het leven geroepen."</i> Heeft de PVDA ooit aan een regering deelgenomen mijnheer Vermeulen? Waarom dan verwijten naar hen? Dezelfde onzin kan je eveneens verkopen door N-VA alles te verwijten wat Het Belang ooit heeft mispeuterd. Populisme ten top, streken van De Wever...2016-02-29 00:11:57Jan Goossens1125087Met andere woorden, laat de rijken de crisis betalen. De slogan van het maoïstische AMADA is nooit weggeweest. De PVDA is zo verschillend van AMADA als het VBlok verschilt van het VBelang. Populistisch links is minstens zo gevaarlijk als populistisch rechts. Partijen zoals de PVDA en Groen praten de mensen het hoofd zot met hun simpele 'oplossingen', en effenen zo het pad voor Griekse toestanden.2016-02-28 22:50:56Karel Lemmens1125051Waarom krijgt deze nulliteit zoveel media-aandacht ? Hij liegt dat het gedrukt staat, geraakt al decennia niet verkozen, maar krijgt wel véél aandacht, veel te veel aandacht.2016-02-28 21:58:48Albrecht Van den Bosch1125039Beste Jessica, zowat de enigen die belang hadden bij sabotage in de kerncentrales waren de uitbaters, Engie, die graag schaartste wilden, zodat de overbodige kerncentrales langer zouden mogen open blijven. & nu willen ze Electrabel graag van de hand doen, zodat ze de kost voor de ontmantelling kunnen door schuiven naar naievelingen die blijven geloven in het nut van die achterhaalde technologie.2016-02-28 21:43:39geert hauchecorne1125027Investeer in degelijke scholing, opleiding en universiteiten. Zodat onnozelaars die pleiten voor windmolens en zonnepanelen in België hun mond zouden houden. Investeer in onderzoek naar nucleaire energie en bouw enkele nieuwe, degelijke, veilige kernreactoren, en laat ze desnoods door het leger bewaken. Onmiddellijk gedaan met extra Freyafacturen voor energie. Laat uw 'studiedienst' eens uitzoeken wie de sabotage in Doel heeft gedaan, Mr. Mertens. Dat durft u niet. Hierover wordt weer héél wijselijk gezwegen. Dode letter. De Opel Zafira onderzoeken, kan de VRT wel. Maar welke 'onderzoeks journalist' van de rode (of de andere) omroep waagt zich eraan de sabotage in Doel Reactor te onderzoeken? De ons-kent-ons media zal het niet wagen op rode of groene tenen te trappen. Zo kennen we dat clubje, inderdaad.2016-02-28 21:25:10Jessica Grimhilt1124961Protest van een stel in de minderheid commies. De subsidies zijn nochtans door hun linkse medestanders in het leven geroepen.2016-02-28 20:36:29Benny Vermeulen1124957Enkele cijfers op een hoopje gooien, oncontroleerbaar, zo iets als niets in de handen niets in de zakken, maar het geld ligt wel op tafel. Ik vind die goochelaar Nicholas van op VTM geweldig, maar Mertens klopt hem nog met lengten. Misschien een bijkomend idee: een goochelprogramma lanceren op VTM en de verdiensten in de Turteltaks laten afvloeien.2016-02-28 20:34:54Paul Van Grieken1124955@Vercammen en Carpentier: Mertens verkoopt zever, zoals in mijn post van 19.40 uur samengevat te lezen is.@Janssens: Fortis werd niet gered met ons geld. Er werd een kapitaalsverhoging onderschreven, de Belgische staat is dus de belangrijkste eigenaar, maar heeft Fortis wel grotendeels aan Franse Bank weggegeven voor een appel en een ei.2016-02-28 20:34:24Alex Flour1124907@jeff verschaeken. Klopt, Ja waarom ?? Dat moet ik opzoeken, normaal voor het geld he. Nu, Waarom wil de NVA en de VLD geschelpten de Post en ZEKER Proximus OOK VOLLEDIG VERKOPEN wat zelfs een pak geld opbrengt aan hun vrienden de multinationals en DEZELFDE FOUT GAAN BEGAAN ?, ze lullen er bijna elke dag over. Of is dit ook weer niet waar. En waarom is de Belgische staat ook geen meerderheid aandeelhouder gebleven van alle Belgische maffia banken en zeker Fortis nu Belfius die WIJ gered hebben met ONS geld, en die nu massa's winsten maken met ons geld en ons bijna te laten betalen op ons eigen geld. Ja waarom ??? Zo kunnen we nog dagen verder gaan he.2016-02-28 20:13:53Jansens Marcel1124895Mertens gooit hier wat cijfers in de pers. Ik ben echter benieuwd naar de manier waarop en met welke cijfers hij tot dit resultaat is gekomen. Volgens mij doet hij hier aan politiek rekenen, de cijfers zo manipuleren dat zijn eindresultaat klopt.2016-02-28 20:11:41Walter Janssens1124891Dit is voor velen de harde waarheid hetgeen Peter vertelt en dat doet pijn. Sympathisant of niet PVDA komt op voor de 99 % van de bevolking.2016-02-28 20:09:47constant carpentier1124887vraag mij af dat diegene die zo negatief zijn dan akkoord zijn dat het gewone volk moet betalen voor diegene die daar winst van hebben? zelf hebben vele mensen het geld niet om ze te plaatsen en wie wel geld heeft krijgt nog extra subside om ze te betalen. leve de politiek die de mensen meer en meer in armoede duwen2016-02-28 20:09:05annie vercammen1124831De put beloopt 9 miljard, hetgeen je met 500 miljoen per jaar niet kan oplossen. Er bestaat al een belasting op zonnepanelen, maar voor een communist is dat niet genoeg: die pakt gewoon alles. Elektrabel maakt verlies, geen winst. Misschien moet Mertens uitwijken naar Venezuela, waar dit soort ideetjes in de praktijk werd gebracht?2016-02-28 19:40:53Alex Flour1124829Mertens maakt er weer een potje van. Diegenen die vroeger ten tijde van la Freya zonnepanelen plaatsten, zowel particulieren als bedrijven konden genieten van een subsidie, die langzaam daalde tot volledig afgeschaft voor diegenen die NU zonnepanelen zouden plaatsen, zowel particulieren ALS bedrijven. Bedrijven EN particulieren die ten tijde van la Freya zonnepanelen plaatsten hebben nog altijd recht op die subsidie tot 10 jaar na plaatsing,niet ENKEL de bedrijven, Mertens. .2016-02-28 19:39:59Annelies Vandenbroeck1124801Van de elektriciteit rekening is maar 32% werkelijk het stroomverbruik .De rest blijft onderweg ergens plakken btw distributie kosten groene stroom taks enz2016-02-28 19:14:02roland schollaert1124771Al dat getaxeer maakt het voor de overheid ondoenlijk en kostbaar, daarom moet er een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke taxeerbasis worden gevonden: Mijn voorstel, onder voorbehoud van goedkeuring, is als volgt: Taxeer lucht, aarde, water en vuur naar gebruik door de consument: Aarde is vanzelfsprekend het bezit of gebruik van bodem, lucht is wat wij ademen, als energiebron ( windmolen ) of gebruiken om ons voort te bewegen ( zeilen ), water wat wij drinken, voor reiniging e.d., of waarin wij ons bewegen ( waterwegen ) enz. en vuur is duidelijk alles wat brand en dat is nogal wat. Voor rechtspersonen geldt natuurlijk een andere benadering, méér economische waarde genererende activiteiten kunnen als vanouds gewoon op winst worden getaxeerd . Politici kan men taxeren op hun niet taxerende activiteiten, mochten die er alsdan eventueel nog worden gepresteerd.2016-02-28 18:56:00guido eyckmans1124757Ik ben geen sympathisant van de PVDA, maar Mertens heeft gelijk. De onrechtvaardige turteltaks kan gemakkelijk op een eerlijke manier omzeild worden.2016-02-28 18:41:39Sabin Schoofs1124735Elektriciteit zal er altijd zijn. Hetzij door steenkoolcentrales, aardgascentrales, windmolens, zonnepanelen, kernenergie, waterkracht, enz. Wat wel uitgeput wordt zijn de fossiele brandstoffen (ook aardgas dus) en wat dan ... aardgastaks ??? Ik begrijp langs geen kanten de lobby's tegen elektriciteit. Ik verwarm elektrisch o.a. omdat er 30 jaar geleden een doemscenario was tegen stookolie en omdat er toen geen aardgasleidingen lagen. Onderhoud aan de elektrische installatie quasi nul. Is het dat misschien wat op de zenuwen werkt? Ooit komt elektrisch verwarmen terug dus mensen. Elektriciteit zou altijd moeten geleverd kunnen worden aan de 'beste' prijs door om het even welke leverancier. Al die verschillende maatschappijen maken het aanbod ondoorzichtbaar. De overheid zou moeten zorgen dat de basisvoorzieningen, nodig in de huidige tijd/maatschappij, door hen geleverd, gecontroleerd en uitgevoerd worden zonder dat de ene de schuld naar de andere kunnen doorschuiven.2016-02-28 18:30:54Denis De Paepe1124707@wendy leyn....Ik snap nog altijd niet.... Wel, het antwoord is vrij eenvoudig. Rendement. Het rendement in ons land is eigenlijk te klein. Maw, de wind is niet constant en ook niet altijd even krachtig. Op zee heb je dit probleem bvb veel minder. Ideaal zou dus zijn ergens een eiland te maken in het noorden van de Noordzee, maar dat brengt dan weer andere problemen met zich mee. Of zoals in Huelva in Spanje. een trekgat aan de kust niet zo ver van Gibraltar. Daar is altijd wind.2016-02-28 18:08:32Patrick Zaman1124683@Jef, Marcel & Swa: om alle misverstanden uit de wereld te helpen: Electrabel is nooit of te nimmer staatseigendom geweest maar altijd privé. De Belgische overheid heeft wel toegestaan dat (i) na enkele fusies Electrabel sinds de jaren 90 een quasi monopolie had op de Belgische markt en (ii) het Franse Suez de meerderheid van de aandelen in handen kreeg (1999). Met geen van deze punten had Europa iets te maken. Het was wel Europa dat aandrong op een geliberaliseerde markt met meerdere spelers. Electrabel heeft dan een gedeelte van zijn capaciteit afgestaan (verkocht) aan enkele andere (nieuwe) sperlers2016-02-28 17:54:45Paul Mariën1124575Marcel u vergeet te vermelden dat Telenet gecreëerd werd door de Vlaamse Regering. Wat Electrabel betreft, vermeld u dat dit moest van de EU, en dan vraag ik mij af waarom zijn ze dan niet de meerderheid aandeelhouder gebleven, zoals bij de post en proximus, wat blijkbaar mocht van de EU?2016-02-28 15:59:52jeff verschaeken1124501@jeff verschaeken = Waarom hebben VLD en SPA Electrabel verkocht aan de privé? Als dit niet gebeurd was hadden wij veel minder problemen. Het antwoord is omdat ze MOESTEN van de EU. Juist hetzelfde met ons water, post, + gans onze energie voorziening en nog veel andere dingen. Dat moet je toch weten en de meest biedende heeft het gekregen om de staatskas te spijzen. En JA zulke belangrijke dingen zoals onze energie+water voorzieningen moesten in handen blijven van BELGEN. Kijk wat er gebeurd is met onze kabel die eigenlijk van de gemeenten was, Telenet heeft deze gekocht en nu is het in Amerikaanse handen en doen ze wat ze willen, zelfs onze rioleringen zijn verkocht aan buitenlanders (niet allemaal he ook bv aan Infrax die voorlopig nog in Belgische handen is. Dat noemt men vrije markteconomie ha ha. Het resultaat nu betalen we de vorige eigenaars + gemeenten + private aandeelhouders en raden van bestuur ERBIJ. Dus MAAL 2 a 3 en zal nog veel meer worden.2016-02-28 14:51:45Jansens Marcel1124455Swa Peeters, waarom stelt u niet de vraag waarom hebben VLD en SPA Electrabel verkocht aan de privé? Als dit niet gebeurd was hadden wij veel minder problemen.2016-02-28 14:19:54jeff verschaeken1124401Ik ga op de titel af: overbodig. Waarom vind ik, als democraat, die man en zijn partij overbodig?2016-02-28 13:48:42Gilbert Vermeersch1124385"Commerciële zonneplantages" wordt door Turtelboom niet als zo aanzien. Maar op dat punt heeft PVDA voor 300% gelijk. Nog straffer: Turtelboom denkt er aan om na 2018 mensen die overproductie hebben, te belonen. Kan het nog hypocrieter?? Iedereen betalen voor de certificaten, is extra belasting, om dan diezelfde die ons dat bezorgden , ook nog eens te belonen, opnieuw met onze centen. Laat al diegenen die meer produceren als dat ze nodig hadden, dat betalen wat men hen aan certificaten moet uitbetalen. Dat zou pas correct zijn. Maar Turtelboom aantoont dat dit niet kan.2016-02-28 13:33:35guy van meeuwen1124329De EU zou dringend moeten stoppen met die verplichte quota ivm groene stroom. We zien nu tot welke zotheden dit reeds heeft geleid. De EU is zelf reeds tot de conclusie gekomen dat groene stroom op termijn moet gehaald worden op de plaatsen(landen) waar het rendement het beste is, dus verdelen tussen de EU landen onderling en een einde maken aan verplichte quota per land. Waarom dan nog eerst enkele jaren nodeloos belastinggelden verkwisten om nadien een veel beter beleid te voeren... (die schuldenberg is niet zo zeer de erfenis van Spa, die subsidies zijn trouwens ontstaan onder Patrick Dewael, uitgebouwd door Peeters...om zo bij Vandenbossche te belanden...maar wel gekomen onder druk van de EU, er moest en zou, op welke manier dan ook, in groene stroom geïnvesteerd worden)2016-02-28 12:58:19Pol Tops1124327Als Electrabel zijn openstaande boetes en normale belastingen zou betalen konden ze iedereen €100 geven.2016-02-28 12:56:36swa peeters1124323Ik snap nog altijd niet waarom er geen op land geen reuze windmolenparken kunnen geplaatst worden. Zou dat niet veel beter zijn dat hier en daar een handvol van die turbines. In West-Vlaanderen is toch nog een beetje landbouwgrond dat perfect voor zo een megaproject zou kunnen worden gebruikt. Ver weg van bewoners. Mogelijks alleen een paar koeien tot last. Of ben ik fout????2016-02-28 12:54:30wendy leyn1124313Mertens for president!2016-02-28 12:50:29Smulders Walter1124285We moeten massaal klacht indienen bij de raad van state & grondwettelijk hof en een mail sturen naar alle verantwoordelijken zoals: de Federale en Vlaamse Minister van energie + ombudsdienst voor energie en als het moet naar ALLE parlementsleden die dit goedgekeurd hebben. Ik weiger de Turteltax te betalen en beroep mij op de uitspraken van de Raad van State + Grondwettelijk hof. Ik heb al jaren Elektrische Accumulatie verwarming + Boiler die de regering vroeger zelfs heeft gepromoot om de overschotten aan stroom s'nachts op te gebruiken en nu met de Turteltax verplicht men MIJ / ONS om deze af te breken wegens ONBETAALBAAR. Ik eis dat de staat een nieuwe verwarming (deels) moet terugbetalen want we worden meerdere keren gestraft kort gezegd GEPLUIMD. Mijn verwarming werkt nog perfect en nu moet ik/wij een zeer grote investering doen die NIET NODIG is en de staat VERPLICHT mij/ons om alles af te breken wat IK WEIGER te doen al moet ik terug met KOLEN beginnen te verwarmen.2016-02-28 12:23:49Jansens Marcel1124271De benaming Turteltaks is verkeerd. Die benaming werd ingevoerd om politieke redenen. De échte benaming moet zijn: de groenstroomtaks. Dus Mertens wil de groene energie door de overheid willen uitbaten. Dat zou dus +/- 200 miljoen opbrengen, en de overheid gaat die windmolens kosteloos plaatsen! Mijnheer Mertens, geef mij eens het adres waar ik gratis windmolens kan krijgen, ik zet er één meteen in mijn hof. Ik vermoed dat Elecrabel, met haar winsten, al volop bezig is, om over te schakelen op groene stroom. Ze zullen die markt niet laten openliggen. Maar de groene stroom kan nooit alle nodige stroom leveren. Tot nu toe, zullen kerncentrales steeds nodig zijn. Duitsland heeft de kernenergie geweerd. Duitsland heeft de duurste electriciteitsrekening, nog duurder dan wij, mét onze taksen inbegrepen.2016-02-28 11:55:09Gilbert Haelewyn1124249De Turteltaks is overbodig, de PVDA gaat de Freya-factuur voor de zonnepanelen betalen.2016-02-28 11:32:33Marc Baeyens1124177In de voormalige URSS maakten ze ook plannen...2016-02-28 10:39:47Roger Poot1124135En waar gaat onze beste vriend die windmolens plaatsen om windenergie te creëren? In zijn tuin? Als je nu reeds ziet dat het zelfs bijna onmogelijk is om windturbines te plaatsen, rond snelwegen, onder het motto van niet in mijn buurt.2016-02-28 10:14:34jeff verschaeken6715112016-02-28 09:48:522016-02-28 17:02:25KnackPas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks

PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft zondagnamiddag een alternatief voorgesteld voor de "onrechtvaardige, onwettelijke en onnodige" Turteltaks van minstens 100 euro die vanaf 1 maart ingaat.

yesNiels Saelens2016-02-28 09:49:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/dit-is-het-waterdicht-alternatief-van-de-pvda-voor-de-turteltaks/article-normal-671511.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/dit-is-het-waterdicht-alternatief-van-de-pvda-voor-de-turteltaks/article-normal-671511.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Dit is het 'waterdicht alternatief' van de PVDA voor de Turteltaks

"Lage inkomens, alleenstaanden en gezinnen moeten zich blauw betalen om de woekersubsidies en luxekorten voor multinationals zoals Katoennatie te betalen", zei Mertens op de PayBackDay voor zowat 2.000 leden en sympathisanten die naar het Brusselse Muntplein waren afgezakt.

'Turteltaks is overbodig'

De PVDA benadrukt dat de Turteltaks van de Vlaamse regering overbodig is. De studiedienst van de partij ontwikkelde een eigen 'PayBack-plan' met drie pijlers dat jaarlijks een klein half miljard euro oplevert of evenveel als de Turteltaks van de Vlaamse regering op kruissnelheid. "Als het PayBack-plan wordt doorgevoerd, kan de Turteltaks helemaal geschrapt worden, zowel voor gezinnen, zelfstandigen, mensen met elektrische verwarming en kleine bedrijven", luidt het.

1. Zonneplantagetaks

Om de Turteltaks te kunnen schrappen wil de partij een "zonneplantagetaks" invoeren op de grote zonnepanelenparken van ondernemingen zoals die van Fernand Huts en Jan De Nul. Terwijl de subsidies op zonnepanelen voor de particulieren afgeschaft is, kunnen multinationals via een juridisch achterpoortje blijven genieten van "woekersubsidies", klaagde de partij aan. De taks moet volgens Peter Mertens 115 miljoen euro per jaar opbrengen.

2. Publieke zonne- en windenergiecentrales

De PVDA wil daarnaast de biomassacentrales zoals gepland in Langerlo en Gent vervangen door publieke zonne- en windenergiecentrales, die evenveel energie opbrengen maar jaarlijks 186 miljoen euro minder kosten aan subsidies.

3. Nucleaire winsten herinvesteren in groene stroom

Tenslotte vindt PVDA dat de nucleaire winsten van Electrabel geïnvesteerd moeten worden in groene stroom, wat goed zou zijn voor 194 miljoen euro. De kerncentrales zijn immers reeds jaren afbetaald door de consument.

Aangezien het PayBack-plan van de PVDA evenveel opbrengt als de Turteltaks van de Vlaamse regering op kruissnelheid, kan deze laatste geschrapt worden. "We staan dus voor een keuze: een onrechtvaardige, onwettelijk en onnodige Turteltaks; of een sociaal, duurzaam en rechtvaardig PayBack-plan", vatte Peter Mertens samen.

Kamerlid Raoul Hedebouw legde in zijn toespraak de nadruk op de btw-stijgingen die de federale regering heeft doorgevoerd. Hij pleitte ook voor de afschaffing van het Waalse kijk- en luistergeld, dat net als de Turteltaks 100 euro per jaar bedraagt.

De Turteltaks treedt vanaf maandag 1 maart in voege. De regering wil met de taks de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten financieren. De nieuwe bijdrage is te betalen bij de jaarlijkse elektriciteitsafrekening. Maar de meeste leveranciers verdelen het tarief over de voorschotfacturen. Voor de meeste gezinnen betekent de Turteltaks een prijsstijging van 100 euro. Maar voor grootgebruikers kan de taks oplopen tot 770 euro. Het gaat om huishoudens met accumulatieverwarming en warmwaterboilers. (DeZondag/pcok/NS)

LOWPeter MertensRaoul HedebouwPVDAElectrabelTurteltaks
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'
181017473Michel heeft in ieder geval zijn eerste grote prijs binnen die de unanieme internationale bewondering voor het Belgisch klimaatbeleid treffend illustreert!-)2015-12-09 11:10:51Gerda Daniels1017205in een ander artikel vandaag op Knack lees ik dat dat inderdaad het geval is meneer Mertens. Het verschil tussen jouw visie en die van een buitenlandse organisatie is dat zij naar de feiten kijken en jij naar je eigen perceptie gevoed door dhr. Wendel Trio, een criticaster met oogkleppen op.2015-12-09 09:43:57Wouter Beyen1016017Misschien toch ook de publicatie van GermanWatch en het Climate Action Network Europe er eens op nalezen. België staat dan wereldwijd op n°4. Begijpe wie het begrijpen kan. Het klimaatdebat glijdt m.i. steeds meer af naar een dogmatisch en sectarisch niveau waarbij cijfers en letters gebruikt (misbruikt) worden naargelang het uitkomt.2015-12-08 15:29:07rudy van de voorde1015855Prima artikel met kennis van zaken. Goed gedaan Peter2015-12-08 13:56:04patrick vandormael1015707Beate Kenis, mooi, weer een stem minder voor spa. Doen zou ik zeggen.2015-12-08 12:40:18Jos Denys1015087België internationaal belachelijk maken voor electoraal gewin en terwijl stillekes zwijgen over de Chinezen die er openlijk voor uitkomen niets,nada voor het milieu te willen opbrengen,dàt is pas een BOEM-PAUKENSLAG waard!!!2015-12-08 00:31:29Jos Vandeneynde1015019Gorbatsjov, een wereldfiguur, besefte dat het communisme had afgedaan. Het volk werd onderdrukt, vrije meningsuiting bestond niet en het ging economisch bar slecht. Tijd dus om het roer om te gooien en het einde van het communisme in te luiden. Peter Mertens ziet het anders. Hij wil deze kwalijke en verslenste ideologie ten alle prijzen reanimeren. Hij kijkt zelfs nooit achterom. Zo niet zou hij merken dat niemand hem volgt.2015-12-07 22:31:46Jos Wegge1015009Weer eens bravo voor dit degelijk stuk van Peter Mertens! Ik heb nog nooit voor de PVDA gestemd, maar ik denk dat ik het volgende keer wel ga doen. Het kan mij niet schelen wat de PVDA vroeger deed of zei, wat voor mij telt is wat die partij nu zegt en doet. Peter Mertens kwaakt geen holle slogans uit zoals 'de kracht van de verandering', maar hij schrijft glasheldere analyses met veel feiten gestaafd. Geen verwijten met taalfouten, zoals zijn beroepstegenstanders in deze rubriek, maar intelligente artikels zoals we er veel te weinig lezen in onze pers.2015-12-07 22:21:13Beate Kenis1014575CD&V en NVA zijn wel degelijk vóór de overkapping van de ring. Eventjes googelen.2015-12-07 18:03:58Nick Vanacker1014557Bij de meest achterlijke kwestie beleid zou ik zeggen JA2015-12-07 17:58:15eddy van dorst1014515Ze kunnen wat mij betreft het deel van mijn belastingen dat weggegooid wordt aan godsdienstsubsidies, sportsubsidies en kindergeld investeren in het milieu.2015-12-07 17:45:18Alfred Jodorowski1014491Dankzij de milieu leugens is de energiefactuur en de waterfactuur verviervoudigd. Niet Electrabel maar de intercommunales dus politiekers pluimen ons. Water kost 100keer meer dan in 2000 door rioleringsindustrie. Elektriciteit kan veel goedkoper wanneer de zakkenvullers geen BTW heffen op de extra kosten maar alleen op het verbruik. Vooral inzetten op kerncentrales van de 4de generatie.Afschaffen van de subsidies voor zonnepanelen en laten betalen voor het gebruik van het stroomnet. Windmolens maken de milieu-industrie stinkend rijk De milieu terroristen zijn de oorzaak van de afkeer voor alles wat extreem links en groen is. Mei 68 is dood. Langharig, werkschuw tuig is voorbijgestreefd.2015-12-07 17:33:46jean luc gallet1014333PM: zwijg mij over de betonlobby, is het niet uitgerekend roodgroen links dat de ring wil overkappen ... hoeveel kubieke meter beton heb je daar niet voor nodig ... en gaan uitlaatgassen dan spontaan verdwijnen eens die ring overkapt is ... ??? En mocht de solidariteit van Noord naar zuid hier procentueel maar half zoveel bedragen zoals in Duitsland, dan kon Vlaanderen WEL het meest ambitieuze project van gans de wereld presenteren op de klimaattop ... !!!2015-12-07 16:24:14Emiel Segers1014329Tiens, is het electrabel of de overheid die hier continue de eliprijzen verhoogt. Electrabel zal het alleszins niet zijn. Mijn factuur is tegenwoordig nog slechts een derde voor electrabel, de rest, tja ... En maar kappen op Electrabel natuurlijk dit heerschap.2015-12-07 16:21:44David Pittomvils1014201Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat...en wat vinden "de Belgen" hier zelf van ? Staan die boem paukenslag...te jubbelen over de extra belastingen die kunnen worden aangeboord onder het schaamlapje van "het klimaat" ? En als we "het klimaat" nog zouden moeten kunnen willen redden....dan zal het niet het 0,00001% winst in CO2 vermindering zijn dat België kan realiseren, dat het zal doen. Maar de vele tientallen percenten die landen als China, Indië, Indonesië, Mexico, Brazilië, VS.....kunnen bijdragne.<br> Sorry ik ben niet zo'n grote gelover in het credo dat momentele zelfpijniging of zelfdestruktie een nuttige boete is voor eventuele fouten uit het verre verleden.2015-12-07 15:06:18Hans Hoppe1014187Al een geluk dat het de Pvda lobby niet is dat ons beleid bepaalt. Die hun kiezersaantal is namelijk vèèl te marginaal...2015-12-07 14:57:00Jos Vandeneynde1014177Beste meneer Paulussen, De inspanningen die gezinnen kunnen doen, en velen doen dat ook, zijn uiteraard nuttig en toe te juichen. Zeker omdat ze wijzen op een mentaliteitswijziging bij steeds meer mensen. Maar in het globale plaatje van de CO2-uitstoot vormen de gezinnen maar een klein stukje. Wie dit maatschappelijk probleem grondig wil aanpakken, zal dat op maatschappelijk vlak moeten doen. En de geschiedenis leert dat als een maatschappelijk probleem echt grondig aangepakt moet worden, het het best is dat er een overheid is die haar verantwoordelijkheid op durft nemen. Overigens is kernenergie heel wat minder CO2-neutraal en duurzaam als u blijkbaar denkt.2015-12-07 14:51:10Alain Claessens1014143De concurrentie tussen windmolens en kerncentrales lijkt me toch juist goed in de politieke doelstellingen van PVDA? Terwijl door beide niet/nauwelijks wordt bijgedragen tot de opwarming van de aarde, zorgt de concurrentie er voor dat de prijs van de elektriciteit laag blijft voor de kleine man, de doelgroep van de PVDA. Ondertussen kan iedereen ook nog zelf isoleren of investeren in zuinige technologie (LED-verlichting, zonneboiler, ...). Maar blijkbaar is het enige wat PVDA wil grote bedrijven verbieden/straffen/belasten/afschaffen? Dat lijkt me niet productief in de strijd tegen global warming...2015-12-07 14:33:31Jan Paulussen6324272015-12-07 14:08:592016-01-29 13:21:32NonePas de parutionOpinionarticlePeter Mertens (PVDA)Par Peter Mertens (PVDA)BelgiëKnack.be

'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'

Peter Mertens (PVDA) - 'Neen, ons land is niet "het meest ambitieuze" van alle Galliërs zoals premier Charles Michel (MR) beweert', schrijft Peter Mertens. 'De fossiele lobby, de nucleaire lobby en de betonlobby bepalen namelijk het beleid.'

yesAnnelies Van Erp2015-12-07 14:10:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/volgens-michel-zijn-belgen-bij-meest-ambitieuze-landen-op-vlak-van-klimaat-boem-paukeslag/article-opinion-632427.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/volgens-michel-zijn-belgen-bij-meest-ambitieuze-landen-op-vlak-van-klimaat-boem-paukeslag/article-opinion-632427.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'

Peter Mertens (PVDA) - Volgens premier Charles Michel (MR) is ons land inzake klimaatbeleid 'het meest ambitieuze' van alle Galliërs. Niets is minder waar. Het klimaatmenu van onze regeringen is niet te pruimen. Besparen bij De Lijn en de NMBS als voorgerecht, een grote cadeau aan de nucleaire monopolisten als hoofdgerecht, een beschamend slecht klimaatakkoord als dessert en UPlace als pousse-café. Politiek zou moeten gaan over de moed om de grote lobby's eindelijk aan de ketting te leggen, om eindelijk de sociale en ecologische noden aan te pakken.

Peter Mertens (PVDA) - 'Volgens Michel zijn Belgen bij meest ambitieuze landen op vlak van klimaat. Boem. Paukeslag.'

Peter Mertens (PVDA) - Er zijn zo van die weken waar alles in een stroomversnelling komt. Weken die meer dan andere spiegel zijn van het gevoerde beleid. Alsof ze de symboliek nog wat verf wilde bijzetten, miste minister Marie-Christine Marghem (MR) zondag de trein naar de klimaattop in Parijs. De Belgen kwamen in de lichtstad aan zonder klimaatakkoord. Dat was er maandag nog steeds niet. Op de sociale media was een Europese uitstootkaart te vinden, met daarbij de mededeling: "duid op de kaart het land aan dat vier milieuministers telt en zonder klimaatakkoord naar de klimaattop gaat." .Fossil of the Day Award

Peter Mertens (PVDA) - Diezelfde maandag bleek dat de ministers ondertussen wél een akkoord sloten met de nucleaire monopolist Electrabel. Onze regering ging plat op de buik voor het Franse moederbedrijf Engie. De kerncentrales mogen alweer langer open. Terwijl de gezinnen jaarlijks honderden euro's extra moeten ophoesten voor elektriciteit, krijgt Electrabel een jaarlijks cadeau van 300 miljoen euro door de verlaging van de nucleaire rente. Dat is niet meer of minder dan een hold-up: uit de zakken van gezinnen naar de monopolisten van de energie. Niet verwonderlijk dat ons land op de eerste dag van de klimaattop meteen bekroond werd met de prijs 'fossiel van de dag'.

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) - Onze regeringen interesseren zich in het klimaat, zoals hyena's zich in de waterbok interesseren

Peter Mertens (PVDA) - Geconfronteerd met de groeiende kritiek, toeterde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) woensdag de hele dag lang: "wij interesseren ons wel aan het klimaatprobleem." Zijn woorden waren nauwelijks koud, en hij had al groen licht gegeven voor het zeer omstreden megaproject van UPlace. In onze steden staat ondertussen 900.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte leeg, dat is zoveel als 126 voetbalvelden samen. In plaats van een stedenbeleid te ontwikkelen en de lokale middenstand te ondersteunen koos de Vlaamse regering voor een oud 20ste-eeuws megaproject in de periferie. Ten koste van middenstand, mobiliteit (files) en gezondheid (fijn stof). Besparen bij De Lijn als voorgerecht, een grote cadeau aan de nucleaire monopolisten als hoofdgerecht, en UPlace als dessert. Ja, onze regeringen interesseren zich in het klimaat, zoals gevlekte hyena's zich in de waterbok interesseren.

Peter Mertens (PVDA) - Vrijdag zaagde de Raad van State de Turteltak door ('onwettig'), maar Mieke hield zich vast aan de toppen van de mast. Elektriciteitsmast, dus. De Turteltaks is niet alleen asociaal en onrechtvaardig, maar ook ongrondwettelijk, zo blijkt uit het advies van de Raad van State. Dat zit zo: gezinnen worden twee keer belast op hun energieverbruik: door de federale regering én via de Turteltaks nog eens door de Vlaamse regering. Dat is dus ongrondwettelijk. Minister Annemie Turtelboom (Open VLD), ooit nog bevoegd voor justitie, kondigde onmiddellijk aan dat ze zich van het advies weinig zou aantrekken. Dat was buiten de waard gerekend. "Als de Vlaamse regering toch doorzet met haar plannen voor de Turteltaks stapt de PVDA naar de rechtbank", liet energie-watcher Tom De Meester weten.

De grootste klimaatactie ooit in ons land

Peter Mertens (PVDA) - Diezelfde vrijdag liet Bart De Wever (N-VA) op Radio2 horen dat hij pleitte voor een Belgische variant van de Amerikaanse 'Patriot Act'. Die Patriot Act werd in de VS ingevoerd na de aanslagen van 9/11. Elke burger is potentieel verdacht, zo luidde de filosofie van die wet, en zo werd de spionage van miljoenen Amerikanen mogelijk gemaakt. De FBI kreeg ongeziene mogelijkheden, en ook systeemkritische burgerbewegingen zoals Occupy Wallstreet en klimaatactiegroepen werden van boven tot onder geïnfiltreerd. Gelukkig lieten Open VLD en CD&V zich dit keer niet leiden door de schaduwpremier, en het voorstel werd uit de lucht geschoten. "Of De Wever niet op de hoogte is dat de Patriot Act in de VS ondertussen is afgeschaft", merkte Kris Peeters fijntjes op.

Peter Mertens (PVDA) - Er is nu éénmaal geen plan B voor onze planeet, en het dreigingsniveau voor het klimaat zit nu al op 4

Peter Mertens (PVDA) - Precies omwille van de terreurdreiging werd de grote klimaatbetoging verschillende keren uitgesteld en verplaatst. Dat de klimaatmars, waar een half miljoen mensen werden verwacht, niet in Parijs kon doorgaan begreep iedereen. De Belgische actiegroepen, onder meer verzameld in Climate Express, besloten om dan maar uit te wijken naar Brussel. Maar ook dat bleek niet mogelijk. Er werd uiteindelijk gekozen voor Oostende. Tot op het laatste moment de betoging van 29 november ook daar verboden werd. Opgeven staat echter niet in het woordenboek van de klimaatbeweging. "Er is nu éénmaal geen plan B voor onze planeet, en het dreigingsniveau voor het klimaat zit nu al op 4", zo klonk het.

Peter Mertens (PVDA) - Ondanks alle moeilijkheden werd uiteindelijk gisteren, op Sinterklaasdag, een grote klimaatmars gehouden in de koningin der badsteden. Op de vloedlijn van Oostende vormde zich een mensenketting van 14.000 bezorgde burgers. Uit het hele land waren ze gekomen, jong en oud, Waal, Vlaming en Brusselaar voor de grootste klimaatactie ooit in ons land. Allemaal betrokken, allemaal geëngageerd. De kust gonsde van eisen voor een ambitieuze klimaatpolitiek, en de noordenwind bracht die boodschap naar Parijs, waar ze eigenlijk had moeten klinken. Naar de ultieme klimaattop, zoals sommigen hem noemen, om een oplossing te vinden voor de steeds sneller opwarmende aarde.

Ambitieus

Peter Mertens (PVDA) - "Van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten", had Julius Caesar gezegd. Ik weet het, onze schaduwpremier is niet meer into Caesar, maar volop into Augustus. Historicus Tom Holland vertelde vorige week aan Knack: "Augustus had iets van een maffiabaas. Eerst greep hij op een ongelooflijk brutale manier de macht, en daarna presenteerde hij zichzelf als een vredevorst. Daarmee wil toch geen enkele democratische politicus vergeleken worden?" Toch heeft de Romeinse nostalgie enige invloed op de echte premier. Want die vertelde vorige week niet dat de Belgen de dappersten zijn, maar wel dat ze de meest ambitieuzen zijn. "De Belgen zijn, samen met de rest van Europa, bij de meest ambitieuze landen ter wereld op het vlak van klimaat", liet Charles Michel de wereld weten. Boem. Paukeslag.

Peter Mertens (PVDA) - Vandaag is België een van de weinig EU-landen die achter liggen op schema voor hun reductie van uitstoot van broeikasgassen en objectieven voor hernieuwbare energie. De aandacht in ons land ging vooral naar het ellenlange communautaire gekissebis over een 'intra-Belgisch' klimaatakkoord. Het is op zich al absurd dat een land dat nauwelijks een erwt groot is, beschikt over vier verschillende klimaatministers. Maar in het politiek correcte splitsingsdenken is een herfederalisering van leefmilieu en klimaat uit den boze. Propere lucht of klimaatverandering stoppen echter niet aan de taalgrens. Vermindering van de uitstoot van CO2, hernieuwbare energie of financiering van het klimaatfonds zijn stuk voor stuk problemen die het kader van een gewest overstijgen. Die worden best globaal aangepakt, en dus terug gefederaliseerd. Maar, het voorstel van de PVDA voor een herfederalisering van de bevoegdheden inzake leefmilieu en klimaat, werd vorige week in het parlement door alle partijen, inclusief de groenen en sociaaldemocraten, verworpen. Reuters

Peter Mertens (PVDA) - Ter elfder ure kwam er eind deze week toch een klimaatakkoord. Een heel bescheiden tekst. De 50 miljoen euro die ons land zou storten in het klimaatfonds, dat ontwikkelingslanden moet ondersteunen om zich te wapenen tegen klimaatverandering, is ruim onvoldoende. Frankrijk stort 75 euro per inwoner in een klimaatfonds, Duitsland 50 euro per inwoner, Nederland 32 euro per inwoners en België nauwelijks 4,5 euro per inwoner. Onze ambitie ligt per inwoner meer dan een tiende lager dan in de buurlanden.

Peter Mertens (PVDA) - Bovendien blijk het vooral te gaan om het reguliere budget van ontwikkelingssamenwerking, maar dan in een groen jasje gestoken. Een praktijk die nochtans expliciet verboden wordt in internationale verdragen. Dat is niet alles. Terwijl de landen van de Europese Unie voor een uitstootvermindering gaan van 20 procent tegen 2020 (ten opzichte van het niveau van 1990), blijft de ambitie van ons land steken op 15 procent. Ook voor het aandeel hernieuwbare energie ligt de gemiddelde doelstelling in Europa op 20 procent. België wil amper 13 procent halen. Ik weet het, Obelix is ook niet meer wat hij geweest is sinds hij bij Poetin is gaan wonen. Maar de Belgen met zo'n beschamende cijfers de meest ambitieuzen der Galliërs noemen, is toch echt een brug te ver.

Groene woorden in Parijs, fossiel beleid in België

Peter Mertens (PVDA) - Door de hele heisa over de engagementen tot 2020 zouden we bijna vergeten dat België ook een voorstel voor ná 2020 heeft uitgewerkt. Het is op die basis dat er in Parijs wordt onderhandeld. Voor doelstellingen op vlak van emissiereductie of hernieuwbare energie valt België onder de paraplu van de Europese Unie. Maar het parlement debatteerde twee weken geleden nog fel over de boodschap die ons land zelf op de klimaattop zal uitdragen. "De regeringspartijen gaan ermee akkoord dat klimaatopwarming een slechte zaak is - en tot daar zijn we het met ze eens - en dat er iets aan gedaan moet worden", zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw daar over in de Kamer. "Maar op de vraag wat er moet gebeuren is er absoluut niet geantwoord".BELGARaoul Hedebouw (PVDA-PTB)

Peter Mertens (PVDA) - Wie de klimaatresolutie van de federale regering er op naleest ziet dat ze inderdaad bol staat van de dure beloftes. Dat is geen slechte zaak, want die beloftes ontbraken in eerdere versies. Over hoe die beloftes effectief in acties zullen worden omgezet blijft het opvallend stil. Of toch: de resolutie vermeldt dat de regering wil zorgen "dat de mobiliteitsbeleidsmaatregelen meer inzetten op het reizen met het openbaar vervoer". Hoe rijmt de regering dat met de miljardenbesparingen bij de NMBS? Met de miljoenen die werden weggehakt bij De Lijn? Met de verhoogde ticketprijzen, het dalende aanbod, de overvolle treinen en de opeenvolgende vertragingen? De regering spreek groene woorden in Parijs, in België voert ze een fossiel beleid. Wanneer we auto's van de weg willen halen moeten we een helemaal andere richting in slaan: de weg van betaalbaar, kwaliteitsvol en goed uitgebouwd openbaar vervoer. Zo pakken we de klimaatverandering eindelijk echt aan, maar doen we tegelijkertijd iets aan de steeds verder uitbreidende vervoersarmoede.

Windmolens stilleggen, stokoude kerncentrales laten draaien

Peter Mertens (PVDA) - Op haar communiezieltje beloofde onze regering ook plechtig dat ons land zich wil verbinden om "geleidelijk af te stappen van fossiele energie" en om "100 procent gebruik te maken van hernieuwbare energie." Mooi is dat. Nochtans: vorig jaar daalde de productie van hernieuwbare energie voor het eerst in Vlaanderen. "Nauwelijks vier energiereuzen controleren 85 procent van de energieproductie in ons land. Dat noemt een oligopolie. Die vier fossiele reuzen hebben geen enkel belang bij een energieswitch. We gaan die switch ook niet krijgen als we gewoon vragen dat ze een beetje investeren in groene energie.", vertelde Raoul Hedebouw aan het parlement.

Peter Mertens (PVDA) - Onze regering laat de energiepolitiek in de handen van de energiemonopolies, die kloppen op het ritme van de tweecijferige dividenden aan hun aandeelhouders. Klimaat en beurs, het rijmt niet. Uitgerekend tijdens de start van de klimaatonderhandelingen in Parijs kondigde de regering aan dat ze de stokoude kerncentrales Doel 1 en 2 nog eens tien jaar langer zal openhouden. Door de onderhandelingen met de nucleaire lobby mistte de klimaatminister haar trein naar Frankrijk. Kwestie van alle prioriteiten nog netjes op een rij te hebben. "We moeten uitdagingen omzetten in opportuniteiten", verklaarde Charles Michel bij de opening van de klimaatconferentie. Michel vatte de koe meteen bij de horens, en de eerste waarmee hij zij benen onder tafel schoof was niemand minder dan Gérard Mestrallet, de CEO van Engie, moederbedrijf van Electrabel om de details van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales te bedisselen.BELGA

Peter Mertens (PVDA) - "We moeten de bevoorrading kunnen blijven verzekeren", daarom moesten Doel 1 en 2 langer openblijven stelde de premier. Klopt niets van, bleek echter uit een rapport van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België. "Zeker nu beslist werd om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten, zijn Doel 1 en 2 niet nodig om het licht te laten branden", schrijft ook de Bond Beter Leefmilieu. "Integendeel. Door al onze kerncentrales weer te laten draaien, zullen we de komende jaren meer en meer windmolens moeten stilleggen omdat we te veel elektriciteit produceren." Tja, tot zover de politiek om 'uitdagingen om te zetten in opportuniteiten'. Electrabel mag haar nucleair monopolie behouden tot 2025, én moet voortaan een pak minder bijdragen aan de staatskas. Moest het klimaat een kerncentrale zijn, het was al gered.

Peter Mertens (PVDA) - Wanneer we de opwarming van de aarde onder de 2 graden willen houden, of liever nog onder de grens van 1,5 graden, is het essentieel dat de verbranding van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk stopt. De grote olie- en steenkoolreuzen hebben vandaag een duizelingwekkende 2975 gigaton CO2 in hun reserves zitten. Dat is vijf keer meer dan wat we nog mogen uitstoten willen we onze planeet enigszins leefbaar houden. Elke structurele maatregel om onze planeet leefbaar te houden zal dus in elk geval moeten ingaan tegenover de grote belangen van de olie- en steenkoolreuzen. De nodige energie-omwenteling zal gevestigde belangen tegen de haren strijken. Dat valt niet op te lossen met een beetje meer 'groen kapitalisme' of met extra vermarkting van uitstootrechten.

Peter Mertens (PVDA) - Private energiebedrijven zoals Engie en EDF stoten samen even veel uit als half Frankrijk, maar zitten ondertussen wel mee aan de onderhandelingstafel

Peter Mertens (PVDA) - Het is dus essentieel dat in Parijs vastgelegd wordt wat iedereen vandaag al weet: fossiele brandstoffen behoren tot het verleden en minstens 80 procent van de voorraden ervan moeten in de grond worden gehouden. Toch komt de term 'fossiele brandstoffen' maar één keer in de hele ontwerptekst van de top voor, schrijft Natalie Eggermont, voorzitter van Climate Express in haar gelijknamige boek. De woorden staan omsingeld door vierkante haakjes tussen andere passages waarvan nog niet duidelijk is wat er mee moet gebeuren: '[Partijen [worden aangemoedigd] om [stappen te nemen om] [internationale steun][publieke aansporingen] [voor] koolstof intensieve investeringen [[inclusief] [en] internationale subsidies voor fossiele brandstoffen] [te verminderen][stop te zetten];].' "Het verst dat we gekomen zijn na dertig jaar onderhandelen is dus het eventueel misschien toch eens overwegen van het verminderen van of stopzetten van publieke subsidies voor fossiele brandstoffen", stelt de klimaatactiviste verontwaardigd vast.

Peter Mertens (PVDA) - Die vaststelling kan verbazingwekkend zijn, maar de verklaring ligt niet ver weg. Parijs loopt dezer dagen immers niet alleen vol ambassadeurs, klimaatministers en vertegenwoordigers van ngo's. Ook de lobbygroep van de wereldwijde energie-oligarchen heeft haar plaatsje op de top veroverd. Betaald, dat is een beter woord, haar plaats betaald. De klimaattop wordt voor een belangrijk deel gesponsord door de fossiele oligarchen. Private energiebedrijven zoals Engie en EDF stoten samen even veel uit als half Frankrijk, maar zitten ondertussen wel mee aan de onderhandelingstafel. De eis om de fossiele lobby uit de onderhandelingen te weren klinkt steeds luider, in klimaatmanifestaties wereldwijd die een tegenmacht van onderuit opbouwen.

'Toekomst-award van de maand' voor klimaatbeweging

Peter Mertens (PVDA) - Neen, ons land is niet 'het meest ambitieuze' van alle Galliërs. Integendeel, het klimaatmenu van onze regeringen is niet te pruimen. Besparen bij De Lijn en de NMBS als voorgerecht, een grote cadeau aan de nucleaire monopolisten als hoofdgerecht, een beschamend slecht klimaatakkoord als dessert en UPlace als pousse-café. De fossiele lobby, de nucleaire lobby en de betonlobby bepalen het beleid. Ten kosten van waarden die niet in euro's kunnen worden uitgedrukt. Een gezond leefmilieu, sociale rechtvaardigheid, en de ambitie om onze planeet leefbaar te houden voor de volgende generaties. Daar zou politiek over moeten gaan, en men zou de moed moet hebben om de lobby's aan de ketting te leggen. Zodat we echt kunnen investeren in isolatie, hernieuwbare energie, duurzame huisvesting en openbaar vervoer, onder controle van de samenleving. Reuters

Peter Mertens (PVDA) - Zodat we een groene omslag kunnen maken vanuit sociale en ecologische noden, in plaats van als een konijn naar de lichtbak van de beurscijfers te kijken. Sociale vooruitgang en ecologische omslag gaan hand in hand. Maar daar is druk voor nodig, van onderuit. Onze regeringen laten het afweten. En daarom gaat mijn 'toekomst-award van de maand' graag naar Climate Express en de wereldwijde klimaatbeweging. Zij sensibiliseren, zij organiseren, zij mobiliseren. En zij weten: onder druk wordt alles vloeibaar.

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

Peter Mertens (PVDA) -

LOW106mertens-peterVoorzitter PVDAMertens (PVDA)Petercolumnist/assets/26/avatar_13405.jpghttps://twitter.com/peter_mertens<Para>Peter Mertens is voorzitter van PVDA en auteur van 'Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up'.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/peter-mertens-pvda-106.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/peter-mertens-pvda-106.htmlCharles MichelPeter MertensMarie-Christine MarghemAnnemie TurtelboomRaoul HedebouwParijsOostendeEuropaBelgiëFrankrijkDe LijnUPlaceOpen VLD
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'
291000041Allee, onze ultra linkse vrienden slagen er weer in om tweedracht en onrust te zaaien, wat zou daar weer de reden voor zijn?2015-11-26 14:13:36Marc Denissen999777@Paul de Block. Natuurlijk begrijp ik uw reserves maar ik bedoel dat Zweden misschien niet weet dat het via een tussenpersoon olie van IS heeft gekocht.2015-11-26 10:49:49Sam Klee999691@ Wendy Leyn, niet dat mij iets gevraagd wordt [evenmin aan u trouwens], maar de enige echte goede oplosing zou zijn gewoon niet meer "binnenlaten", want dan hoeft er ook niet meer geregistreerd te worden.2015-11-26 09:34:02Kris Scherpereel999425"Koopt België olie van IS?": Een retorische vraag. Natuurlijk. Zoals eerder op dit forum gezegd, de oorsprong van olie is niet na te gaan. Dus als je petroleum uit het Midden-oosten koopt ook al is het via Zweden (ik geef toe, ik heb daar reserves bij. Maar kom het is niet onmogelijk), zal IS daar rijker van worden. Ook al is olie blijkbaar dit niet de voornaamste bron van inkomsten.2015-11-25 21:17:32Paul De Block999347Alex Flour: België (Europa) moet die olieputten bezetten? Onzin, met wat moeten ze dat dan doen. Met een leger, dat wapens heeft die meer dat 40 jaar oud zijn? En hoe gaan ze daar naar toe met de bus of een trein? Amerika heeft het modernste leger ter wereld, en is 1000 X sterker dat het volgende land die op deze lijst staat. En Obama zegt, "bekijk het maar".2015-11-25 19:52:39Luik vlamincks999317Om geld te verdienen kunnen ze bijna alles omzeilen, dat zou ook niet mogen. Ik ben zeker dat IS Belgische wapens direct of indirect koopt of krijgt van moslims uit gans de EU niet te vergeten Saudi Arabië.2015-11-25 19:26:30Jansens Marcel999277Wanneer IS olie verkoop aan Turkije en de EU koopt dit over, wat kan je daaraan doen ? Heel veel, Turkije is net zoals Poetin zegt een handlanger en medewerkers van IS . Zelf doen ze niets maar de Koerden die IS bestrijden bombarderen ze dan wel. Maar het gift zit al verder tot in België, de voorzitster van GROEN is een vriendin van Erdogan en ook moslim, haar krokodillentranen zijn al lang opgedroogd, en onder tafel wrijft ze al in haar handen de overheersing van de moslims op de gewone burger, hoe meer moslims België binnenkomen hoe meer stemmen en dat is poen en macht,2015-11-25 18:41:08Bernard Dewaele999169De afkeer van pvda is in de reacties groter dan die van IS.2015-11-25 17:39:20swa peeters999141Hij wil natuurlijk kiever dat we olie uit de communistische heilstaat Venezuela gebruiken, Venezuela dat door gelijkgezinde operettefiguren van zeer welvarend naar failliet is gebracht in no time. Aan die olie kleeft evengoed bloed hoor.2015-11-25 17:22:28Jan Van Gils999011Onnozele vraag. Smokkelwaar aan een zacht prijsje is altijd geliefd. Vraag het maar aan de heel correcte Britten. Tabaksproducten gingen met balen tegelijk over de West-Vlaamse toonbank. Maar ook bier, sterke drank en chocola werden door Britten in grote hoeveelheden ingeslagen in de West-Vlaamse contreien. Smokkel afstoppen is alleen mogelijk door de makkelijke kansen in te perken. In casu betekent dit dat IS moet verdreven worden bij de oliebronnen en ook bij de pijpleidingen. Een audit in het Belgisch parlement over deze lucratieve handel is een populistisch lachertje...ne tijdverlies. Tenzij robuuste Hedebouw zich persoonlijk sterk genoeg voelt om IS en de olie definitief gescheiden te houden.2015-11-25 15:25:14Jos Wegge998967@Alex Flour. Goed gezien Alex. Nu alleen zich nog de vraag stellen: Hoe doen we dat?2015-11-25 14:40:19Sam Klee998949verkeerde insteek. België (Europa) moet die olieputten bezetten. Dan wordt IS drooggelegd en kunnen we een deel van de opvang van vluchtelingen financieren.2015-11-25 14:14:30Alex Flour998947Echt een populistisch artikel vind ik.2015-11-25 14:11:03Eugeen Gysels998943@Marc Baeyens. Ja dat blijkt zo te zijn, want de prijs van die gestolen olie ligt 50% lager dan de olie op de wereldmarkt. Het is een win-win situatie want IS raakt die olie niet aan iedereen kwijt.2015-11-25 14:05:34Sam Klee998927Het is makkelijker de oorsprong van bloeddiamanten te achterhalen dan die van olie.. Begin er maar aan.. Oplossing: een energie onafhankelijke EU, hoe moeilijk dat ook is..2015-11-25 13:55:31Gilbert Vermeersch998889Turkijke dus alleszins volgen RT. Nog straffer, de zoon van de huidige dictator Erdogan. De beerput van Turkije gaat open.2015-11-25 13:35:24Marc Muylaert998881Wie weet kopt Assad geen olie van IS. Van dergelijke leugenachtige leiders mag men alles verwachten. Nietwaar Poetin ...2015-11-25 13:30:22Marc Baeyens998871Turkije is de grote afnemer aan een prijs van 20 dollar per vat de helft van normale prijs en niet alleen olie en Assad betaald voor elektriciteit want ze hebben een groot deel van de centrales in handen.2015-11-25 13:16:21roland schollaert998861Mr. Hedebouw, of U bent een aandachtzoeker, een hypocriet, niet van de slimste of een combinatie ervan. Wij allen, dus ook U, "profiteren" enerzijds, en "sponseren" anderzijds IS. Want (mede) dankzij de vele olie die zij op de (zwarte) markt gooien staan de olieprijzen momenteel zo laag. We kunnen inderdaad vrij makkelijk alle (potentiële) voor IS belangrijke oliebronnen gaan vernietigen. Bedenk evenwel: niet alleen IS zal het voelen: U, ik en Uw kiespubliek nog het meest.2015-11-25 13:05:21RICHARD PANNY998845Misschien stookt hij wel met olie die in eerste instantie door IS werd verkocht aan bvb.Zweden. Wie zal het zeggen? Inderdaad, wie zal het zeggen? Niet zomaar afbreken omdat het van de PVDA komt. Indertijd met een Gulf-tanker geladen in Luanda (Angola) aan een Shell-terminal. En dat die lading onderweg meerdere keren verkocht kon worden is correct. Dus dat wij IS-olie verbruiken is niet a priori uit te sluiten.2015-11-25 12:48:57Nick Vanacker998837Uiteraard is dit een terechte opmerking van die pvda-er . Of het simpel is dit te achterhalen ik weet het niet . Er is een nog veel simpele oplossing om IS van de olieverkoop te verlossen . Bombardeer die olievelden , de westerse coalitie weet die toch wel liggen zeker , en .. ze kunnen niet gaan lopen of zich wegsteken . 't Is te simpel zeker .2015-11-25 12:31:51HERMAN GOOSSENS998835Nu de tankerkonvooien door de Heilige Alliantie al beschoten worden, zal Turkije misschien eindelijk aan zijn zwarte markt voelen dat het meer moet doen tégen Daesh en minder pro.2015-11-25 12:31:18Jan Beke998833ze hebben weer iets gevonden om de pers te aan halen , de burgers behandelen hen meer en meer met afgrijzen terwijl ze profiteren van onze zuur verdiende centen , waarom krijgt zo een miniem partijtje plaats in de pers2015-11-25 12:29:47paul lemmens998827IK zou nooit voor het communistische maatschappijmodel van PVDA kiezen. Maar de PVDA levert wel zeer degelijk parlementair onderzoekswerk en onthult regelmatig liberale inconvenient truths. In de beste marxistische traditie, onthult PVDA dat alles wordt bepaald door de economische onderbouw. In de woorden van Bill Clinton, it's the economy stupid.2015-11-25 12:26:25Joe Severeyns998799"...iemand die jarenlang in een aanverwante sector heeft gewerkt." Kan evengoed een pompbediende zijn, quoi... :)2015-11-25 12:09:49Erik Moens998797Blijkbaar trekt het internationaal kapitalisme zich dus niets aan van de massamoorden van IS en vele anderen. Kassa kassa dat is het enige dat telt. NU ja in ons landje doen ze toch ook wel rare dingen. Enerzijds moord en brand roepen dat IS via de vluchtelingen voet aan wal krijgt, anderzijds zomaar stoppen met registreren van wie er binnen komt. Moest het van mij zijn ik laat alles vallen om eerst en vooral al die nieuwkomers te registreren en doorlichten.2015-11-25 12:09:14wendy leyn998783Mons, de communisten kunnen alles achterhalen, maar ze hebben nooit bewijzen. Een typisch trekje voor onruststokers ...2015-11-25 11:58:26Marc Baeyens998753Wanneer PVDA+ dat kan achterhalen mr. klee, dan moet de regering dat ook kunnen , dat zijn toch "dé excellenties" daar? Bestaan er dan geen facturen, connossementen en dies meer waarlangs de herkomst van die olie terug getraceerd kan worden of wordt die hele handel met opzet(?)liever nogal schimmig gehouden om nu juist de herkomst te verdoezelen?2015-11-25 11:41:30Erik Moens998737Meneer Hedebouw van de PVDA weet blijkbaar niet hoe de internationale oliehandel werkt. Een tanker die bvb. van Oman vertrekt richting Halifax in Canada komt misschien nooit terecht in de haven van bestemming. De oliearbitrage die door honderden bedrijven wordt gevoerd, koopt en verkoopt gedurende de wekenlange reis de inhoud van het schip soms wel tientallen keren zodanig dat de uiteindelijke koper niet KAN achterhalen waar de olie vandaan komt. Getekend: iemand die jarenlang in een aanverwante sector heeft gewerkt. Meneer moet eerst even nagaan hoe deze handel werkt. Misschien stookt hij wel met olie die in eerste instantie door IS werd verkocht aan bvb.Zweden. Wie zal het zeggen?2015-11-25 11:28:47Sam Klee6288252015-11-25 11:01:262015-11-25 11:01:26NonePas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

PVDA: 'Koopt België olie van IS?'

PVDA vreest dat België mogelijk onrechtstreeks olie koopt bij de terreurgroep IS.

yesAnnelies Van Erp2015-11-25 11:01:38http://www.knack.be/nieuws/belgie/pvda-koopt-belgie-olie-van-is/article-normal-628825.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/pvda-koopt-belgie-olie-van-is/article-normal-628825.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
PVDA: 'Koopt België olie van IS?'

De linkse partij PVDA is verontrust dat België mogelijk onrechtstreeks olie koopt die afkomstig is uit de door Islamitische Staat bezette gebieden. Kamerlid Raoul Hedebouw (PVDA) zal premier Charles Michel (MR)daarom vragen een audit te lanceren naar de precieze herkomst van de Belgische olie.

Volgens PVDA controleert IS ongeveer 10 procent van de Iraakse olieproductie en heeft het 8 Syrische olievelden en ongeveer 60 procent van de Syrische raffinaderijen onder controle. 'Maar die olie moet natuurlijk wel nog verkocht worden. En IS verkoopt die niet aan de planeet Mars', zegt Hedebouw.

Hij vindt het bijzonder verontrustend dat samen met de opkomst van IS in Irak ook de Belgische import van Iraakse olie buitengewoon stijgt. 'Op één jaar tijd steeg het aantal geïmporteerde vaten uit Irak met maar liefst 22 procent', aldus Hedebouw. Hij zal in de Kamer aan de federale regering vragen om een audit naar de herkomst van de Iraakse olie te doen. 'Na de aanslagen in Parijs en de aanhoudende terreurdreiging is het meer dan vijf na twaalf om de geldstroom naar IS dicht te draaien.' (Belga/AVE)

LOWRaoul HedebouwCharles MichelBelgiëIrakParijsPVDA014http://www.knack.be/nieuws/belgie/peter-mertens-terreurmaatregelen-michel-rammelen-langs-alle-kanten-op-democratisch-vlak/article-opinion-628613.html

Peter Mertens: 'Terreurmaatregelen Michel rammelen langs alle kanten op democratisch vlak'

0628613
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'
55984003Waarom kan het personeel van deze jeugdinstelling dit probleem niet oplossen? Ook de politie kon blijkbaar het probleem niet aan en deed beroep op het interventieteam. Beroep doen op een machtsmiddel en dan schrikken van de afhandeling: zeer hypocriet allemaal van die "zachte sector".2015-11-13 17:17:38Jacques Tilmans983919Ik kan me geen incident herinneren waarbij in ons land een 14-jarige met een 'less lethal'-wapen uitgeschakeld moest worden. Wie zich zoiets wel herinnert zou dat hier kunnen melden. Bijzondere jeugdzorg kampt al jaren met problemen waar politici te laat en te weinig aan doen. De instellingen doen beroep op een vaste medewerker van de lokale politie om (o.a.) geweldproblemen te voorkomen of evt. crisissituaties te begeleiden. De details van die samenwerking kunnen deskundigen beter toelichten. Je zou verwachten dat al die mensen voldoende bekwaam en ervaren zijn en het SRT niet nodig hebben. Site van de Antwerpse politie (1/9/2015): "[SRT] zullen worden ingezet bij situaties waar gewapende of gevaarlijke criminelen de veiligheid van de burgers en de andere politiemensen in het gedrang brengen", (met vage aanvullingen). Dat zegt genoeg? Verantwoordelijken zijn burgemeester en korpschef. BDW & co. militariseren een openbare dienst die ze willen privatiseren. Veel te gretig, die heren.2015-11-13 16:41:30Patrick Calcoen983879Daniels:"les excuses sont faites pour s'en servir'" Ken je het vervolg van dit gezegde?-). Het verwondert mij dat je dat er niet aan toegevoegd hebt. Maar OK, het is ook niet nodig en het siert je. :-).2015-11-13 16:16:18Paul De Block983789Hendrikx : <i>Gerda, wie een hond wil slaan vindt altijd een stok. Kent u dit gezegde?</i> - Ik wel Maar een goede flamingant heeft duidelijk nooit gehoord van 'les excuses sont faites pour s'en servir', ook al passen ze dit principe voortdurend toe om de eigen partij uit de wind te zetten.2015-11-13 15:14:26Gerda Daniels983669Birgitta Van Ballaer: "Zo'n maatschappij heb ik niet gewenst voor mijn kinderen!" Neen , dat neem ik aan. Maar jouw kinderen bedreigen anderen niet met glasscherven en verwonden zichzelf niet met eigen levensgevaar. Onderstel dat jouw kinderen zouden bedreigd worden door zo iemand? Zou je er niet alles voor over hebben opdat de dreiging zou stoppen?2015-11-13 13:56:04Paul De Block983621Tegen 2019 betaald elke Antwerpse inwoner jaarlijks 403 euro aan haar politiekorps. 403 euro is twee en een halve keer zoveel dan 161 euro wat de gemiddelde inwoner van dit land betaald. Voor een doorsnee Antwerps gezin, een klein maandloon. Sinds het aantreden van de nieuwe burgemeester zie je constant patrouilles in hun combi voorbijrijden of je ziet ze, gezellig kuierend, de markten afschuimen. Dit zou, naar men zegt, moeten bijdragen aan de veiligheid? Zoveel geld aan zoveel patrouilles en nog slaagt men er niet in om zonder de hulp van specialisten een kind onschadelijk te maken? Ik heb hier maar één woord voor. Onbekwaamheid. Een nutteloze besteding van belastinggeld. Ik hoop dat Comité P. haar werkt grondig uitvoert.2015-11-13 13:30:49Marc Anthonissen983267Oppositiepraat, de politie heeft dat goed aangepakt !2015-11-13 10:36:46Richard Roose983249vreemdelingen mogen hier doen wat ze willen,de rooi en groen zullen hen altijd beschermen,stemmetjes in het achterhoofd,nu moet de minister gans die familie aanpakken en het land uitzetten,want als dat meisje al dergelijk gedrag vertoont wat moet dat dan zijn met de rest van de familie,we staan er goed voor2015-11-13 10:28:01Abdon Maertens983235De jeugdinstelling is duidelijk in gebreke gebleven, terecht of ten onrechte, daar spreek ik mij niet over uit. Maar zij waren de situatie duidelijk niet meester. Er was acuut gevaar voor verschillende personen en de verantwoordelijken van deze jeugdinstelling waren ten einde raad en roepen er de politie bij. Die lost de zaak op een mum van tijd goed op met enkel één blauwe plek tot gevolg. Het is duidelijk dat niet de politie hier een blaam moet krijgen maar wel de verantwoordelijken van de jeugdinstelling. Deze mensen zijn niet in staat om crisis situaties onder controle te krijgen. Of is de politie inroepen in geval van een weerbarstige 14 jarige standaardprocedure in jeugdinstellingen?2015-11-13 10:22:16Vic Schlusmans983123Als elke interventie afloopt met een blauwe plek zal het nogal meevallen zeker.2015-11-13 09:19:47JEAN DE BACKER983117Knappe koppen bij de NVA ! Als je wilt voorkomen dat een kind zichzelf kwetst : "schiet er dan op met een wapen" ???????? Beschaafde mensen praten conflicten uit met probleem kinderen Mr Jambon, barabaren gebruiken geweld !2015-11-13 09:16:30steenhaut andre983115Dhr. Jambon vertegenwoordigd hiermee een maatschappij waarin geen plaats meer is voor zwakkeren die problemen hebben. Hij zegt hiermee akkoord te zijn met een agressieve aanpak van deze mensen, liever dan een begripvolle conversatie en herhaaldelijke compromissen. Met dit soort agressieve tegen reacties geeft men alleen de boodschap: "Als jij je niet gedraagt zoals het hoort, dan zullen wij jou eens hardhandig en agressief aanpakken en met de rug tegen de muur zetten"! En deze boodschap maakt niet alleen de zwakkere, die andere onderliggende problemen heeft, nog agressiever en hopelozer, het maakt ook mensen zoals ik erg boos! In zo'n maatschappij met zo'n mentaliteit is het alleen aan de sterken om zich te handhaven. Zo'n maatschappij heb ik niet gewenst voor mijn kinderen!2015-11-13 09:16:10Birgitta Van Ballaer983111NVA kan er maar beter voor zorgen dat ze volgende keer iets anders gebruiken want ze mogen van geluk spreken dat ze niet in haar oog schoten en doden zoals bij die amerikaanse studente waarna het in de VS (toch niet bepaald 'n links land) wettelijk verboden werd dit "minder" dodelijk wapen te gebruiken in zulke omstandigheden.2015-11-13 09:15:14Iso Decleer983029Groen, PVDA en natuurlijk SPa met als intellectueel boegbeeld Freya weten weer eens hoe het wel had gemoeten. Tot ze zelf voor zulk een situatie komen te staan, dan zijn ze de eersten om het SRT team op te bellen. Tja, de beste stuurlui staan aan wal, zeker ?2015-11-13 07:12:10Johan Emmers983017Het zijn de kinderartsen, die gefaald hebben, niet de politie.2015-11-13 04:58:39Gilbert Haelewyn982967Gerda, wie een hond wil slaan vindt altijd een stok. Kent u dit gezegde?2015-11-13 00:23:33Patrick Hendrikx982953We hebben geen behoefte te weten wat de pvda zegt: ze vertegenwoordigen alleen zichzelf. Diegenen die ervoor stemden weten niet wat ze doen.2015-11-12 23:56:03Alex Flour982947<i>' Die [diegene die in paniek slaat] kunnen duidelijk hun taak niet aan.'</i><br><br>Jambon, van wie men zich mag afvragen wat hij kan / aankan, heeft zopas niet bijster meer gedaan dan verwezen naar de gebruiksaanwijzing van Armes de Guerre FN Herstal. En als TWEE politiepatrouilles in paniek slaan, wat zegt dat? Dat ze nooit iets meemaken? Of bestaat er een promotieprogramma van de Antwerp Robocops? Het zou kunnen, en Jambon zit er dan zeker voor iets tussen-) De vis stinkt aan de kop.2015-11-12 23:45:34Jan Beke982933<i>'Zij stond klaar om haar polsen over te snijden met een stuk glas.'</i><br><br>O, u heeft het rapport al. En blijkbaar de ervaring. NEGEN dagen hadden politie en hoofd van politie om hun vakantiewerk af te spreken in opperste harmonie, voor het geval ook anderen een geval aan de verste voet van de sociale ladder hadden opgemerkt . . . De kans op imagoverlaging door (het zoveelste) eigen toedoen is immens. Deze politie laat zelfs een moslimlijk verbranden, zonder navraag. Het moet goed toeven zijn, daar in de schaduw van de Sheriff-Manitoe. De man van de broze vrede kan er weg mee.2015-11-12 23:36:33Jan Beke982915Jan Beke Wat als het mijn kind was? Ik zou diegene die in paniek slaat en er de politie bij haalt om ter verantwoording roepen. Die kunnen duidelijk hun taak niet aan. Of jeugdinstellingen zijn niet geschikt om vluchtelingen op te vangen, ook geen kinderen van vluchtelingen. Dat is alvast duidelijk.2015-11-12 23:19:35Vic Schlusmans982909De jeugdinstelling had duidelijk geen controle meer over de situatie. In paniek roept die dan de politie erbij. Die lossen de zaak in een mum van tijd op. Conclusie: het personeel van deze instelling kan deze situatie niet meer aan. Het is onverantwoord om nog kinderen aan deze jeugdinstelling toe te vertrouwen.2015-11-12 23:15:42Vic Schlusmans982907Natuurlijk, gefundenes fressen voor alle linkse rakkers.2015-11-12 23:15:03jos daniels982905wat een gezeik van de media. zedenles aan de politie reageer nooit meer op een oproep van instellingen die achteraf kritiek leveren. labielen kun je niet helpen.2015-11-12 23:14:14frans hertens982897Och ja, BDW is verantwoordelijk voor alles. Gerda Daniels sleurt er nu zelfs al een gecremeerd lijk bij. Want als ze voor dat meisjes i.p.v. de politie, de geitenwollen babbelbrigade hadden laten aantreden, en als dat meisje dan uit pure frustratie haar polsen zou hebben doorgekerfd, dan zou BDW ook weer verantwoordelijk gesteld worden door de politiek correcten. Zo is het altijd wat.2015-11-12 23:06:32Ludwig Vestraeten982879De politie heeft het leven van dat meisje gered. Zij stond klaar om haar polsen over te snijden met een stuk glas. Wat zou Groen, of Links of de VRT gezegd hebben als zij effectief haar polsen had overgesneden terwijl de politie er bij stond? Dus de politie heeft perfect en adequaat gereageerd. Waarom kwam dit pas na 10 dagen in de pers? Opgezet spel als je het mij vraagt.2015-11-12 22:57:49Gilbert Wellens982859<i>'dat men dit "faits divers " aangrijpt om de Antwerpse politie te pakken'</i><br><br>Het is toch maar zo dat een kind beschoten werd met een kogel van 8gr en daarin een lading bismut bij 85 m/s. Au!<br>Het is toch zo dat de verdoezeling van de kracht van het wapen nogal intensief was, de 'Verharmlosung' als verfgeweertje en zo, maar het is een militair wapen. <br>Het is toch zo dat het hoofd politie 'van niets' wil weten. <br>Het is toch zo dat men het liever als 'fait divers' zou afdoen.<br><br>Denk eens even na. Wat als het uw kind was? Wat als u voogd van dit meisje was? Hoe zou uw burgermeesterlijke zorg dan zijn? Mijn-naam-is-haas-ik-weet-nergens-van?2015-11-12 22:21:27Jan Beke982829Ik heb een suggestie voor Jan Decleir zaterdag. Als de burgemeester Sinterklaas begroet kun je een geweldig statement maken door hem te berispen voor heel tv kijkend Vlaanderen:" Hier sé, doar sé, de burgemeester die op kinderen laat schieten!"2015-11-12 21:51:51JEAN RUTTEN982827Er is niets zo gemakkelijk dan langs de zijkant staan te kraaien doch een oplossing naar voren brengen dat is blijkbaar moeilijk.2015-11-12 21:50:49alois philipsen982815Tja, de man kan natuurlijk moeilijk zijn baas afvallen. Dat neemt niet weg dat er tegenwoordig rare dingen gebeuren in Antwerpen. Zoals een lijk cremeren voor de familie op de hoogte gebracht was van het overlijden.2015-11-12 21:42:56Gerda Daniels982805In Amerika zou mén met scherp geschoten hebben, de politie heeft juist gehandeld volgens mij.2015-11-12 21:40:53Philippe Hoebeek982765<I>'Vrede is breekbaar, vrede is broos ...'</I> zei de nieuwe moeder Teresa van de Belgische politiek, Bart De Wever, gisteren. Anderzijds is er voor hem geen vuiltje aan de lucht, wanneer zijn snelle politiekorps op een ontwrichte tiener schiet. <BR>De logica is compleet zoek bij die man en, bij uitbreiding, zijn secondanten van de N-VA.2015-11-12 21:15:41Smulders Walter982753Ik begin meer en meer het vermoeden te krijgen dat men dit "faits divers " aangrijpt om de Antwerpse politie te pakken , met als uiteindelijk dol de perceptie te creëren dat B D Wever laat schieten op kinderen ! Zeker als je het tempeesten hoort van Groen , PVDA en hun huiszender VRT ! Wat een hysterisch gedoe .2015-11-12 21:10:24erik crombez982751@Bertin Sanders. Ik heb de dame in kwestie een keer of 10 horen herhalen dat het niet kan op een kind te schieten. Maar wat er dan wel moet gebeuren, daar gaf de lieve dame ook geen antwoord op hoor. En alle artikels en commentaren ten spijt heb ik het nog van niemand gehoord eigenlijk. Jij een voorstel?2015-11-12 21:07:33Stefan Vanderlinden982737Volgende stap in Antwerpen: een afdeling van de National Rifle Association ofte Flemish NRA in the city of Antwerp?...2015-11-12 20:57:02dirk huysentruyt982727Neen, Marc Anthonissen. U bent van slechte wil, de politie is gekomen en heeft dan de specialisten van de speciale interventiebrigade bijgevraagd. Anders was er met échte vuurwapens geschoten. Dat zou u politiek beter uitgekomen zijn misschien?2015-11-12 20:52:06Jos Denys982725@Bertin Sanders. Ik heb de dame in kwestie een keer of 10 horen herhalen dat het niet kan op een kind te schieten. Maar wat er dan wel moet gebeuren, daar gaf de lieve dame ook geen antwoord op hoor. En alle artikels en commentaren ten spijt heb ik het nog van niemand gehoord eigenlijk. Jij een voorstel?2015-11-12 20:52:00Stefan Vanderlinden982709De jeugdinstellingen zullen wellicht een volgende keer extra nadenken alvorens de hulp van de politie in te roepen. Men vraagt de politie en krijgt de antiterroristenbrigade.2015-11-12 20:40:51Marc Anthonissen982703ik ben het ermee eens het is een heftig gebeuren, maar wat wil men dan dat deze mensen doen ? wanneer zo een kind onhandelbaar word en met glasscherven begint te bedreigen ! alles wat men doet is niet juist want er is altijd wel een politieke partij die er zijn voordeel tracht uit te halen. ik denk dat de media in bepaalde zaken er wat minder ruchtbaarheid zou moeten aan geven en niet altijd voor sensatie zou moeten opteren. Volgens mij heeft de politie goed gehandeld voor het kind en de omgeving.2015-11-12 20:38:12ronny braems982699Men haalt de politie erbij, omdat men niet meer wat te doen, en als de politie dan haar werk doet, is het ook niet goed. Welke reacties zouden er gekomen zijn, als het meisje wel slachtoffers zou gemaakt hebben?2015-11-12 20:35:11Gilbert Haelewyn982695Dit mag niets met oppositie of coalitie, met links of rechts te maken hebben. Laat dit aan de mensen uit het werkveld (bijzondere jeugdzorg in de eerste plaats) én aan Comité P over. Al de rest is politiek gezwam. Waar ik wel naar luister: de jeugdpsychiater vanavond in het VRT-journaal. Die keurt dergelijke interventie met wapens in een jeugdinstelling af. Maar dat zal wel een "linkse" huurlinge zijn geweest.2015-11-12 20:33:10Bertin Sanders982685Jean Rutten, waarom geef je uw gsm nummer niet aan jeugdinstellingen zodat deze bij onregelmatigheden die ze niet te baas kunnen u onmiddellijk kunnen contacteren vermits u blijkbaar meer specialist bent dan de politie.2015-11-12 20:28:31alois philipsen982661Met de N.VA wordt ons land een echte politiestaat. Ze zetten zelfs het leger in.2015-11-12 20:16:19Guido De Roeck982659U hebt volledig gelijk Simone Janssen. Dat verfprojectieltje valt in het niet met de twee dodelijke slachtoffers die er waren tijdens de stakingen in Luik. Rood en Groen zouden onder tafel moeten kruipen van schaamte. Schaamte kent geen grenzen zegt men, schaamteloosheid blijkbaar ook niet.2015-11-12 20:16:15Jan Dehoucke982647Ik zou eens willen weten hoe ze in Syrië opstandige meisjes van 14 jaar kalm krijgen. Met verzen uit de Koran?2015-11-12 20:08:02gilbert willekens982633En wat met de 2 doden tengevolge van de staking 3 weken geleden ?? Ik heb van groen of SPA niets gehoord . Is een plastieken kogeltje dan zoveel erger ?? Als het commentaar van Fr. Vandenbossche en Wouter van Besien komt is het niet meer de moeite om verder te lezen.2015-11-12 19:54:39simone janssen982627Wat zou u gedaan hebben, Rutten? n-VA bashen er even buitengelaten?2015-11-12 19:49:54Jos Denys982599April 2015. SP.a komt met volgend voorstel: vanaf 14 jaar mogen jongvolwassenen met elkaar seks hebben. Jongvolwassenen mogen experimenteren zodat dit kan leiden naar volledige volwassenheid. Zij zijn oud genoeg om deze weg te bewandelen. En zie, diezelfde jongvolwassene wordt plotseling, met een absoluut minimum aan geweld, beschermt tegen zichzelf (zichzelf snijwonden toebrengen met glasscherven - mogelijkheid tot doorsnijden van slagaders - leidt tot onvermijdelijk tot acuut stervensgevaar) geneutraliseerd. Diezelfde jongvolwassene die seksueel volwassen wordt geacht, blijkt plotseling opnieuw een kind. Neen beste SP.a en Groen, jullie hanteren twee maten en twee gewichten. Jullie zijn helemaal niet bezig met het kind zelf, hetgeen vooral telt is politiek gewin. Voor jullie is het reeds meer dan genoeg dat de feiten in Antwerpen gebeurd zijn en dat BDW daar burgervader is. Meer dan genoeg om zonder nuance een oordeel te vellen.2015-11-12 19:26:42Jan Dehoucke982559Het is al vaak gevraagd: als de situatie dan toch niet zo hoogdringend en gevaarlijk was, waarom heeft die instelling dan niet zelf ingegrepen, maar de politie gebeld? De agenten die eerst ter plaatse waren besloten blijkbaar evenmin in te grijpen wegens de ernst van de toestand en haalden er het speciale team bij. Groen, SP-A en PVDA zijn werkelijk iedere realiteitszin kwijt. Dat moet zo onderhand toch iederéén gaan beseffen.2015-11-12 18:40:51Leon Van Dyck982553Goedkope kritiek van de oppositiepartijen. Alleen maar populistische kreten. Geen enkel waardevol tegenargument tegen het gebruik van dit wapen in moeilijke situaties. Geen duidelijkheid over de manier waarop zij deze situatie snel en adequaat zouden aangepakt hebben. Niets dus.2015-11-12 18:39:10Marc Wouters982547Zoals steeds staan de beste stuurlui aan wal.2015-11-12 18:33:48simonne goossens982545Mr Van Besien, er zijn idd géén fouten gebeurd. Het opvangcentrum, dat een opleiding gehad heeft om dergelijke situaties aan te kunnen, heeft de politie erbij haalt omdat ze aan het eind van hun latijn waren. Dat de politie het meisje, gewapend met een gebroken glas, slechts een blauwe plek bezorgt spreekt absoluut in het voordeel van het interventie team. Al de rest is bewuste politieke perceptie of verkeerde beeldvorming.2015-11-12 18:33:27Gilbert Vermeersch982521Begrijpelijk dat links zo reageert. Met de processen wegens vandalisme en doodslag tijdens hun laatste "staking" is de politie duidelijk hun vriend niet meer. Ze zwijgen wel in alle talen als hen gevraagd wordt: hoe had men het dan moeten doen? De kinderen zien wat de linkse volwassenen doen, en doen hen gewoon achter. Geweld wordt hen ingelepeld met rode vestjes aan.2015-11-12 18:20:13Willy Borremans982509Inderdaad, tegenwoordig staat comité A boven comité P.2015-11-12 18:13:51JEAN RUTTEN982503En wat doet Groen en PVDA in de strijd tegen het terrorisme? "Onze"Syriestrijder" blaast zichzelf en een x-aantal "ongelovigen" op en dan is het nog een brave jongen die naar Syrie is getrokken om goed te doen.Termen zoals onze jongens , syriestrijders vergoelijken(is bijna goedpraten ) afschuwelijke , mensonwaardige terreurdaden in naam van de politieke arm van een godsdienst - wanneer komt dit eens echt aan bod in de Media en nemen Groen en PVDA en Spa hierin het voortouw. En die rubberkogel heeft een blauwe plek veroorzaakt en het speciale team is er pas gekomen nadat het personeel en de politie de zaak niet onder controle kregen.2015-11-12 18:07:22Gustaaf Cortebeeck982491Ik vind het abnormaal dat de politie erbij wordt gehaald om een meisje van 14 jaar terug onder controle te krijgen. Heel dit incident zegt niets over de politie, die uiteindelijk doet wat haar gevraagd wordt, nml : krijg controle over deze situatie, maar zegt héél veel over de mensen die in deze jeugdinstelling werken of over de vluchtelingen die hier aanspoelen. Duidelijk heeft men de situatie niet meer onder controle. Als men al in paniek is voor één meisje van 14 dat "door het lint gaat", dan hou ik mijn hart vast wat er nog allemaal staat te gebeuren in de opvangcentra met deze massale toestroom van: "vluchtelingen". En als dan ook nog voor iedere blauwe plek, klop of trek nog hele debatten moeten gehouden worden in de kamer dan vraag ik mij toch af: met wat is men hier bezig?2015-11-12 17:57:34Vic Schlusmans6250252015-11-12 17:24:222015-11-12 18:02:23NonePas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mag het wapen met kogels uit kunstof, dat werd gebruikt om een meisje in een jeugdinstelling neer te schieten, ingezet worden om een persoon te neutraliseren.

yesAnnelies Van Erp2015-11-12 17:24:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/schietincident-jeugdinstelling-is-dit-de-strijd-tegen-terrorisme/article-normal-625025.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/schietincident-jeugdinstelling-is-dit-de-strijd-tegen-terrorisme/article-normal-625025.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Schietincident jeugdinstelling: 'Is dit de strijd tegen terrorisme?'

Het wapen dat werd gebruikt om een veertienjarig meisje in een jeugdinstelling met een kogel uit kunststof neer te schieten, mag worden gebruikt om een persoon te neutraliseren die zichzelf of anderen ernstige letsels dreigt toe te dienen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), bij monde van zijn partijgenoot Steven Vandeput, in de Kamer verklaard.

De minister werd door verschillende Kamerleden aan de tand gevoeld over het schietincident. Jambon wilde niet al te zeer op de feiten ingaan, om eerst het onderzoek van het Comité P af te wachten. Wel citeerde hij uit het KB en de rondzendbrief uit 2007 en 2008 om aan te geven in welke omstandigheden het wapen mag worden gebruikt.

Bovendien benadrukte de minister dat de omstandigheden waarin de politie moet optreden, niet altijd simpel zijn. 'Wat zou uw reactie zijn mocht als het kind zichzelf had kunnen verwonden?', luidde het nog.

Terrorisme?

Voor oppositiepartijen Groen en PVDA is het duidelijk dat het interventieteam geen gebruik had mogen maken van het wapen. 'Vindt u het normaal dat een vuurwapen wordt gebruikt voor een minderjarige in deze situatie?', richtte Stefaan Van Hecke (Groen) zich tot de minister. 'Op kinderen schiet men niet', vulde Raoul Hedebouw (PVDA) aan. 'De Snelle Respons Teams (SRT) zijn in het leven geroepen in de strijd tegen terrorisme. Is dit de strijd tegen terrorisme?'.

N-VA'er Koenraad De Grootte laakte dat 'de linkse oppositie' de politie in diskrediet probeert te brengen. Hij vond het ook een goede zaak dat het Comité P het incident zal analyseren en vroeg Kamervoorzitter Siegfried Bracke spoed achter dat onderzoek te laten zetten.

Betere afspraken nodig

Ook tijdens het vragenuurtje in het Vlaams parlement kwam het schietincident ter sprake. 'Er is voldoende reden om achterdochtig of op zijn minst gealarmeerd te zijn. Maar of de politie al of niet correct heeft opgetreden, dat kunnen we enkel besluiten na een analyse van de feiten', aldus minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Het is makkelijk om nu te analyseren, maar je moet er maar eens voor staan, dergelijke afwegingen worden in een tijdspanne van minuten gemaakt

Jo Vandeurzen

Om zich ten gronde over de zaak uit te spreken wil Vandeurzen evenwel het rapport van het Comité P afwachten. 'Het is makkelijk om nu te analyseren, maar je moet er maar eens voor staan, dergelijke afwegingen worden in een tijdspanne van minuten gemaakt', aldus de CD&V'er. Mogelijk zijn er in de toekomst betere afspraken nodig, vond hij, onder meer over de situaties waarin het opportuun is het SRT in te zetten.

Freya Van den Bossche (SP.A) reageerde zeer teleurgesteld. 'Het schokt me ongelofelijk dat u vindt dat het gebruik van een wapen misschien wel proportioneel was. Dat team is opgericht om verdachten met kalasjnikovs te neutraliseren', bracht het parlementslid in herinnering.

Volgens Wouter Van Besien (Groen) heeft het weinig zin de analyse van het Comité P af te wachten. 'Het bestuur van Antwerpen heeft zijn conclusie toch al klaar. Er zijn geen fouten gebeurd.' (Belga/AVE)

LOWJan JambonStefaan Van HeckeRaoul HedebouwKamerComité PDe Snelle Respons Teams
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'
170875523Eerst zien, dan geloven....2015-08-27 08:19:46Lieve Vandamme850721Ga uw gang!2015-08-09 16:54:57eddy apers850615Ernstige argumenten zijn verspild aan mensen die sprookjes willen geloven en die vervolgens zonder enig zinnig argument tot grote waardheden willen verheffen. - Gerda, ge hebt toch een ferm gedacht van uzelf? Moet zwaar zijn om als superintelligent wezen tussen al dat gepeupel te moeten vertoeven? Hoe doet U dat, op die uitstapjes met de grootste roddeltantes van het dorp met OKRA, om zo Uw niveau te verlagen om toch met hen te communiceren?2015-08-09 14:53:36Frans Claerboudt850565Ik ben 100% anti-communist maar ik moet toch toegeven de de PVDA+ veruit de beste studiedienst heeft van alle partijen hoor. Tactisch spelen ze het spel dan weer onhandig omdat mensen, in tegenstelling van wat politici denken, sommige zaken toch niet snel vergeten. Zeker de 'resist' alliantie met JahJah en het schaamteloos dhimmitude gedrag zijn de mensen nog niet vergeten. En het communistisch moorddadig verleden en de verdediging ( tot de laatste moment van het leven van Ludo Martens) van het Stalinisme door de stichter van de toenmalige AMADA zijn veel mensen ook nooit vergeten.Dus weinig kans tegen BDW denk ik!2015-08-09 14:16:39Eugeen Gysels850527"... maar nooit nog samen wérken voor..." zegt Paulussen de fan, de liefhebber, de aanbidders van... het verfoeide kibbelkabinet! Goed bezing Paulussen, de splinter in andermans oog zien maar niet die sequoia in je eigen oog. :):):))):):):)))2015-08-09 13:31:43Erik Moens850507Haentjens : <i>Gerda D aan Guilaume: "En in sinterklaas en de paashaas gelooft u zeker ook nog?". Gerda is dat niet een beetje op de man spelen zonder ernstige argumenten?</i> - Ernstige argumenten zijn verspild aan mensen die sprookjes willen geloven en die vervolgens zonder enig zinnig argument tot grote waardheden willen verheffen. U kan dan net zo goed eisen dat men foto's van luchtspiegelingen moet accepteren als bewijs dat ze de tastbare werkelijkheid weergeven.2015-08-09 13:15:23Gerda Daniels850411Dat is het probleem van linksSamen vechten tégen van alles, maar nooit nog samen wérken voor...2015-08-09 12:20:38Jan Paulussen850387Zou die Mertens een sigaret van Freya Vanden Bossche hebben gerookt? Hetgeen hij uitkraamt laat echt de indruk dat hij in 'hogere sferen' verkeert...2015-08-09 12:08:00Frans Claerboudt850349Om onze rechtsies te citeren enkele jaren geleden: "geef ze een kans, laat ze zich bewijzen. Slechter dan nu kan het niet worden." Kwestie van eens te Veranderen! Maar dan echt.2015-08-09 11:45:38peter francken850327De staat verdruktde wet is logen de rijkaard leeft zelfzuchtig voort Tot 't merg wordt d'arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt: Geen recht waar plicht is opgeheven geen plicht leert zij waar recht ontbreek Makkers! ten laatste male tot de strijd ons geschaart en de Internationale zal morgen heersen op Aard' Eat that, "neo-trado's" en bedenk het komt er aan, leve de Rode Vaan!! :):):)))2015-08-09 11:24:59Erik Moens850321Gerda D aan Guilaume: "En in sinterklaas en de paashaas gelooft u zeker ook nog?". Gerda is dat niet een beetje op de man spelen zonder ernstige argumenten?2015-08-09 11:21:30Herwig Haentjens850279Guillaume : <i>HET doel was om een degelijk, en niet meer cadeaugericht en spilziek bestuur te installeren.</i> - En in sinterklaas en de paashaas gelooft u zeker ook nog?2015-08-09 10:49:57Gerda Daniels850273Feitelijk behoort Groen en SPa en Pvda tot 1 dezelfde communistische familie.2015-08-09 10:44:59John Dewulf850159Mertens, ga in Noord Korea wonen, eens zien of ge daar nog zoveel praat kan verkopen,Sukkelaar !!2015-08-09 09:25:46schenkels paul850147Hij zal nog heel veel bokes moeten eten......2015-08-09 09:13:37Annelies Vandenbroeck850083Hahahahahahahahahahahahahahaha wat een billenkletser die mertens2015-08-09 04:58:00alois verlinden850079Zotte achterdeuren stemmen voor de fasco's.2015-08-09 04:42:25Jan Beke850025De meeste dromen zijn bedrog, mr Mertens2015-08-08 23:36:20annie smith850011Mertens gaat zoals noord Korea een andere tijdzone invoeren. Dan kan hij alleen opkomen in de verkiezingen.2015-08-08 23:22:58Hans Becu849991Jan Govaert: "Groen heeft geen basis in Europa". Wat is dat voor prietpraat? Als er 1 partij is zonder Europese grond om op te staan, dan wel de flaminganten. Dààr zit Europa echt op te wachten, een onafhankelijk Vlaanderen. De Groen hebben wel zusterpartijen in vrijwel alle EU-landen. Over dolgedraaide extreemrechtse criminelen, groepsdieren én lone wolves, zullen we maar zwijgen. Daar bestaan vergeetputten voor.2015-08-08 23:06:46Bertin Sanders849961De Groenen hebben geen basis in de geschiedenis van Europa en zijn daarom levensgevaarlijk. De gek die Pim Fortuyn heeft vermoord was een extreem groene fascist. De Baader-Meinhoff groep had 34 moorden en 5 moordpogingen op hun actief. Enkele van deze krankzinnigen hadden hun wisdom bij de Duitse Grunen gehaald.2015-08-08 22:33:33Jan Govaert849953PVDA wil meer asielzoekers om meer stemmen te kunnen halen. Maar let op Mertens, midden volgend jaar wordt na de Ramadan (6 juni tot 5 juli) een nieuwe islamitische volkspartij boven de doopvont (bij manier van spreken) gehouden. Foetsie alle stemmen voor PVDA (60%), voor PS Flandre (30%) en Ecolo Vlaanderen (20%) van deze personen. Gevolg : PVDA geen verkozenen, PS Flandre valt terug op 9% en Ecolo Vlaanderen op 7%. Mooie vooruitzichten ! Deze partij gaat ongeveer 7% halen maar na dit sukses de volgende verkiezingen (2023) tot 20%. Later nog meer. Hun mogelijkheden zijn om na 2030 tot 35% te komen. In Wallonie zelfs de helft ! Hola !2015-08-08 22:30:18Jean Laplanche849945God, behoede ons daarvan om deze fantasten gans 't stad naar de knoppen te helpen! Die Peter Mertens is zo zot als een achterdeur, net als zijn aanhang...2015-08-08 22:16:09Frans Claerboudt849835Jean Roelandt, waarom viseert u Groen? N-VA maakt zelf toch ook keuzes "om te kunnen meeregeren"? In de vorige legislatuur zelfs met de socialisten die het nu zo verwenst.2015-08-08 19:50:58Bertin Sanders849783jean roelandt: "zijn er ocharme daarvoor drie partijtjes nodig om één partij proberen te kelderen , links , uiterst links en de groene ja welke kant kiezen die , altijd de kant waarmee ze kunnen mee regeren"<br> Vergeten hoeveel moeite BDW voor de verkiezingen deed om de CD&V op te vrijen? Eveneens om te regeren natuurlijk. Toch erg dat anderen partijen daar op aangesproken worden.2015-08-08 19:05:58Jan Goossens849743De communisten, PS Flandre en Ecolo Vlaanderen tegen de anderen. Dat is 22% tegen 78%. Ja, dat begint al gevaarlijk te worden ! Nog 29% er bij en ze zijn aan de macht.2015-08-08 18:44:01Jean Laplanche849739Pas maar op, de achterban van PVBA, PS-SPA en Groen is aan het groeien, weer 2500 opvangplaatsen er bij en ze blijven komen,hen achterban groeit elke dag, alles gratis en stemrecht als toetje.2015-08-08 18:42:08René Verbouw849719Zozo, PVDA vraagt aan Francken de kraan nog meer open te draaien? Staat er ook bij door wie, en hoe dat zal betaald worden? Hoopt Mertens stemmetjes binnen te halen? Het is zoals Annelies hieronder terecht opmerkt nog slechts een kwestie van tijd dat moslims de meerderheid in Antwerpen zullen vormen, maar... tegen die tijd zullen ze ook hun eigen moslimpartij hebben en PVDA en consoorten niet nodig hebben om de macht te grijpen. Sommigen maken zich ongerust niets te horen van BDW... mag de man misschien ook op vakantie gaan met zijn gezin? Of is dat alleen voorbehouden aan de communisten die alle dagen vakantie lijken te hebben zich wentelend in hun opgekropte jaloezie voor anderen die vooruit gaan in het leven . Communisten die tegen een religie aanschurken: il faut le faire. Aan diegene die er Le Pen nog eens moet bij sleuren: zet die ploat af man en verdiep je in de omstandigheden waarin het heeft plaatsgevonden en doe dan je mond open.2015-08-08 18:35:52Jeanine De Vreese849695zijn er ocharme daarvoor drie partijtjes nodig om één partij proberen te kelderen , links , uiterst links en de groene ja welke kant kiezen die , altijd de kant waarmee ze kunnen mee regeren2015-08-08 18:22:57jean roelandt849573Jan van Horebeek zegt: Wat een pretentie. Twee lilliputters partijdjes van niets die het gaan opnemen tegen DW. Blijkbaar nooit het gedicht "La vache et la grenouille" van La Fontaine gehoord of gelezen. --- Sorry, maar er is geen zwakker argument om een partij proberen te kakken te zetten dan er op te wijzen dat het een lilliputter is. Elke partij is in aanvang een lilliputter geweest, en van reus terug tot lilliputter is ook mogelijk, zie JMD en hou je vast voor N-VA. Neen, er zijn betere argumenten om gevaarlijke kerels als Peter Mertens te wantrouwen. Mensen die het licht van de zon ontkennen zijn best te mijden.2015-08-08 17:29:33Leo Duym849553Marleen Roekens, wélke "migrantentsunami"? De halve wereld staat in brand, honderden vluchtelingen van wie enkele duizenden in ons land stranden. Beduidend méér in de ons omringende landen. Nog altijd peulschillen in vergelijking met de buurlanden van de broeihaarden. Weet u wel hoe zuur het opgeven (en misbruiken) van de Vlaamse zaak Bart De Wever zal opbreken? De man spreekt geen Latijn meer, hij en zijn luitenanten van dienst spreken nu Frans met de Waalse bourgeoisie en de haute finance.2015-08-08 17:22:24Bertin Sanders849381Peter Mertens noemt zijn back-to-communism-partij progressief. Lol.2015-08-08 15:28:02marleen roekens849379Ik denk dat de migrantentsunami het glorieuze toekomstbeeld van mijnheer Mertens wel eens zou kunnen dwarsbomen.2015-08-08 15:26:43marleen roekens849345"Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen"... Daar gaan ze gegarandeerd in slagen, op hun sokken zelfs... dat staat al boven elke discussie... Sterker nog, ze zullen de ganse regeringen De Wever I, en I bis onttronen... En dat zal sneller gebeuren dan verwacht... Zelfs Bart De Wever is zich daarvan bewust, en laat alvast, en wijselijk, niets meer van zich horen...2015-08-08 14:42:33Eddy van Thielen849329Wat een pretentie. Twee lilliputters partijdjes van niets die het gaan opnemen tegen DW. Blijkbaar nooit het gedicht "La vache et la grenouille" van La Fontaine gehoord of gelezen.2015-08-08 14:29:41Jan van Horebeek849307Beste Van Doesselaere Willem,Over de vader van Laurette mitraillette die oorlogsburgemeester was zullen we maar zwijgen zeker? En wie van de linkse kabouters alhier wil nu eens eindelijk antwoorden op de vragen van de heer Norbert Guns?2015-08-08 14:09:15Jos Vandeneynde849269Conclusie bij mijn voorgaande bijdrage: Wie die kleine maatregelen van de huidige regering al "onmenselijk" en "verschrikkelijk asociaal" en "schandalig" vindt, moet beseffen dat dit allemaal slechts kleine "belastingen" zijn die bedoeld zijn om de Belgische welvaart te kunnen behouden. Met PvdA is er gewoonweg geen welvaart meer!2015-08-08 13:35:10Wouter De Smet849239@LucLievens "Het is hen alleen te doen om Bart De Wever buiten te wippen? Haat is een slechte raadgever, meer valt hier niet over te zeggen. Loosers!" Eu, hoe moet je anders de hoerakreten van BDW begrijpen: "De socialisten eruit is onze grootste overwinning." Same difference: Het was hen alleen te doen om Di Rupo buiten wippen. Haat is een slechte raadgever, meer valt hier niet over te zeggen. Loosers!2015-08-08 13:03:54Bertin Sanders849211Niet haat is een slechte raadgever, maar angst. Ik denk niet dat links nu met angst zit, maar vol zelfvertrouwen. Wat hebben ze te verliezen ten opzichte van N-VA? Niets. De angst voor de N-VA is er al. Men hoort of ziet niets meer van BDW.2015-08-08 12:34:35Jan Goossens849209Wat een giller...Na de "teletubbies" hebben we zeker geen nood aan "groen/rode" trollen om alles nog meer naar de bliksem te helpen... LOL2015-08-08 12:28:08bruno gobbe849205Dromen zijn bedrog...2015-08-08 12:26:35meyvaert raymond849177De staat verdruktde wet is logen de rijkaard leeft zelfzuchtig voort Tot 't merg wordt d'arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt: Geen recht waar plicht is opgeheven geen plicht leert zij waar recht ontbreek Makkers! ten laatste male tot de strijd ons geschaart en de Internationale zal morgen heersen op Aard' Eat that, "neo-trado's"! Het is onderweg hrro!! :):):)))2015-08-08 12:10:27Erik Moens849169Beste Jaak Volgens u moet een regering dus alle maatregelen van de vorige regering uitvoeren alsof het deel zou uitmaken van de grondwet.Normaal moest het impakt van deze maatregel eind 2015 geëvalueerd geweest zijn.Na de vele maatregelen die betrekking hebben op het inkomen van de gewone mensen is deze BTW verhoging er volgens vele mensen te veel aan en NVA zal hiervoor afgerekend worden.2015-08-08 12:03:56Willy Jens849153Filip Peeters zegt: Typisch links, gebaseerd op negativiteit: het voornaamste punt is NVA uit het stadhuis verjagen, geen enkel inhoudelijk element over hoe zij het dan wel anders of beter zouden doen. --- Dat is dan naar analogie met de N-VA: de PS uit de regering verjagen en het VB kaalplukken. Van 'de kracht van verandering' heb ik nog niets gemerkt, integendeel. De N-VA ontpopt zich als een EU- en islamfiele partij die schaamteloos haar partijprogramma en haar beginselverklaringen begraven heeft (een jaar geleden zou ik nog gezegd hebben in de diepvries gezet heeft).2015-08-08 11:58:42Leo Duym849141Ach, die Peter Mertens toch.... natuurlijk 'wint' hij in debatten op de Antwerpse scholen. Hoe zijn die bevolkt ? sommige al méér dan 80% allochtonen ! Echter, de werkende Antwerpenaar, en ja ook de allochtone werkende Antwerpenaar, heeft géén boodschap aan links. Links heeft de schuldenberg gecreëerd, en specifiek voor Stad Antwerpen, de stad straatarm gemaakt. BDW doet het als burgemeester veel beter dan sommigen verwacht hadden (zeker de pers). Zijn ploeg werkt en renoveert en, wat héél belangrijk is, het wordt jaar na jaar veiliger. Bedrijven, architecten, werkende Antwerpenaars.... allemaal tevreden met het nieuwe bestuur. Het kan beter en sneller.... maar, dat gaan enkel met meer middelen. Peter Mertens ? een nutteloze brulboei die de tijd wil laten stilstaan, zo conservatief als maar mogelijk ! Daar heeft Antwerpen noch het land iets aan.2015-08-08 11:51:34Albrecht Van den Bosch849139Van het communisme, verlos ons Heer !! En zeker van Mertens en Hedebouw. Schulden maken en andere laten betalen, dat is hun doel. Hoe dom kun je zijn om op zulke partij te stemmen.2015-08-08 11:51:25Bruno Groven849121"Een gebundeld links...", Jaak Claes, is een droom die wordt verkondigd door alle drie de kleine linkse partijen en het lijkt dus mogelijk. Enige 'minpuntje' is dat elke partijvoorzit(s)ter denkt dat hij/zij de juiste persoon is om dat kartel te leiden... en als je de karakters van onze vrienden een beetje kent dan weet je dat een gemeenschappelijke lijsttrekker vinden een onmogelijkheid is. Zelfs een gebundeld links kan hooguit aan 30% stemmen komen als we op de cijfers van de laatste verkiezingen afgaan.2015-08-08 11:32:03Olav Heirman849119Het is hen alleen te doen om Bart De Wever buiten te wippen? Haat is een slechte raadgever, meer valt hier niet over te zeggen. Loosers!2015-08-08 11:31:19luc lievens849115Wij moeten niet naar Griekenland kijken. Wallonië is ver genoeg. We zien duidelijk wat de vrienden van Peter Mertens daar hebben aangericht.2015-08-08 11:29:20Marcel Andries849109Zullen we eens eerst besparen en dan kunnen ze het weer overnemen en naar de afgrond gaan .En dan kunnen we terug beginnen en zo blijven we aan de gang .Ik had het ook liever anders gezien maar als er iemand de ideale oplossing heeft voor onze schulden geeft ze dan misschien leren de ministers hier uit .2015-08-08 11:27:57Christel Bastiaens849103Ne snul ne snul noemen, Broes, die heeft daar gene last van omdat hij dat is...2015-08-08 11:22:27Erik Moens849055In de meeste zuid-Europese landen is (extreem)links sterk aan het opkomen, dit zijn allemaal landen met zeer hoge staatsschuld en grote overheidsstructurenwel België is niet anders. Als men weet dat slechts 1/3de van de bevolking een job heeft in de privé en daarmee netto-bijdrager is en al de rest op de een of andere manier eerder aan de ontvangende kant zit dan zal elke noodzakelijke maatregel die genomen moet worden om het land uit het slop te halen door meer mensen als negatief beschouwd worden dan positief. Als we onze welvaart willen behouden, voor ons, maar vooral voor de generaties naar ons, dan zijn maatregelen zoals ze nu genomen worden noodzakelijkwe weten dat er moet bespaard worden, maar dan wel door anderen (vooral de rijken zijn kop van jut), iedereen behalve wijzelfwel ... ik vrees dat een gebundeld links wel degelijk een grote kans maakt om de verkiezingen te winnen. Geen hoopgevende gedachte!2015-08-08 10:37:29Jaak Claes849053De PVDA wil, samen met de socialisten en GROEN, Bart De Wever onttronen in Antwerpen. Dat is dan een persoonlijke, door jaloezie getinte, aanval tegenover de persoon Bart De Wever. Niet meer en niet minder. Dat zou dan ook gevolgen hebben op de politieke kaart in België, meer links, nog sterker, enkel links. Wij hebben met z'n allen gezien wat links ons brengt. Daar dragen we nu de gevolgen van. Laat links hun zin doen en we staan in het rijtje, samen met Griekenland. En we hebben ook men z'n allen gezien wat dat teweeg brengt. Als de mensen willen begrijpen, daar is ook moed voor nodig, wat de situatie nu is, zullen ze inzien dat met links niets kan opgelost worden. In tegendeel, nog meer schulden, tot het niet meer recht te trekken valt, en met z'n allen naar de dieperik gaan.2015-08-08 10:34:34Lieve Stevens849041@peter francken, een communist een communist noemen is diaboliseren!?2015-08-08 10:17:59Luc Broes849035<i>Beste Willy Jens</i>eind 2013 werd er door de regering Di Rupo het volgende beslist: De regering Di Rupo heeft de fel besproken btw-verlaging op energie goedgekeurd. De btw-korting van 21% naar 6% zal enkel gelden voor elektriciteit, niet voor de gasfactuur. Deze <b>tijdelijke maatregel</b> vormt een onderdeel van het relanceplan van de regering zodat de Belgische economie concurrentiëler wordt ten opzichte van de buurlanden. De verlaging van 21% naar 6% btw gaat in <b>vanaf 1 april 2014 en zal gelden tot 31 december 2015</b>. Men zal eind 2015 de impact van de btw-verlaging op onze economie evalueren. <b>En stop nu eens met zagen over een btw verhoging dat er geen is!</b>2015-08-08 10:15:17Jaak Claes849023Het enige wat de nva wou was de spa overal buiten om hun rijke vrienden op alle vlakken te bedienen en hun mannetjes overal politiek te benoemen. Dit is hun overal gelukt, heeft niets met politiek te maken in het belang van de vlaamse bevolking. Dit is bedrog en lafheid op het hoogste niveau, dus Mertens, communisme is niet ok maar facisme is krapuleus.... niet toch.....???2015-08-08 10:11:58jean-pierre decoopman849013dat de NVA moeilijke beslissingen moet nemen na een beleid dat Vlaanderen en met uitbreiding dit land naar de haaien heeft geholpen en ons heeft opgezadeld met 450 miljard schuld voelt iedereen,maar een pvda-groen-sos- beleid opnieuw aan de macht brengen zie ik niet direct gebeuren,die partij zal niet een beetje in ons zakken zitten ,maar zal ze totaal leeghalen,de vreemdelingen massaal binnenhalen,en de rest van de industrie wegjagen,ik denk niet dat de Vlamingen dit verkiezen boven een totale NVA regering die de problemen wil oplossen2015-08-08 10:04:01Abdon Maertens849003Jos Wegge zegt: Het blijft me onduidelijk waarom rond het rechtse VB een cordon sanitaire is opgetrokken, terwijl de extreemlinkse Pvda ongestoord naar de maan mag blaffen. --- Misschien omdat de PVDA niet ernstig genomen kan worden en er al eens gelachen mag worden in de politiek, dat in tegenstelling met het Vlaams Blok dat de spijker op de kop sloeg en wel eens gevaarlijk had kunnen worden voor alle zakken-vullende en machtsgeile partijen. Dat het VB gelijk had en heeft, wordt almaar duidelijker.2015-08-08 09:57:22Leo Duym848969Mertens zijn imaginaire banden met obscure communistenregimes verwijten is blijkbaar voldoende als argument om hem te diaboliseren, maar onze rechts-vlaemsch-nationalistische mandatarissen die al dan niet van hun bruine geloofsgenoten partij zijn overgelopen wijzen op hun eigenste niet zo zuiver verleden, ho maar...: begin maar te schelden. Als nv-a mandataris zou ik in de grond van schaamte zakken voor zoveel idioterie en bagger dat verschijnt vanwege de aanhang.2015-08-08 09:26:55peter francken848963Een beetje humor, net wat we nodig hadden. Het moet niet altijd Geert Hoste zijn, Peter Mertens kan blijkbaar ook heel grappig uit de hoek komen.2015-08-08 09:19:39Johan Emmers848947wat een lolbroeken. welk forum krijgt zo'n prutspartij toch steeds in de pers?2015-08-08 08:59:32luc rombauts848943moet zeker mogelijk zijn met zijn paar stemmen2015-08-08 08:57:48paul lemmens848935Terwijl Mertens zijn burgemeestersambities publiek maakt, eist de PVDA in een open schrijven aan Theo Francken dat de migratiekraan verder opengedraaid moet worden. Daarmee weten we meteen waar we met Mertens aan toe zijn.2015-08-08 08:46:31pieter lemmens848929Met andere woorden mijnheer Mertens, na al de voor jou zeer weinig opbeurende onderstaande commentaren gelezen te hebben, moet het pompwaterklaar zijn dat de PVDA terug kan inpakken en van het Vlaamse politieke toneel verdwijnen. Doen man!2015-08-08 08:41:40Albert Vanneste848927Het enig opvallende aan Mertens is, dat ie enorm veel spreektijd krijgt in Knack. Op welke basis is me een groot raadsel. Denk niet dat de oplage direct hoger wordt zo.2015-08-08 08:38:09Eddy Verelst848925Zei de dwergspitsmuis tegen de muis: wij maken nogal stof he!!2015-08-08 08:25:23Hans Goppe848921ik blijf erbij rode vrienden , eerst de kiesdrempel halen en dan pas proberen om den Bart weg te krijgen, ha ha2015-08-08 08:09:11jean-luc baudoux848909Alle parten helpen zei de mug (Mertens), en ze plaste in zee2015-08-08 05:38:30Marcel Andries848905De extreemlinkse Pvda die ongestoord naar de maan mag blaffen (sic), Komkommertijd in overdrive (resic). Het is een verademing te mogen vaststellen dat meer en meer lezers Knack plaatsen waar het blad verzeild is geraakt: bij de boekskes van Vlaanderen.2015-08-08 05:29:56amedee desiree848903Dat komt vanonder een mat gekropen en spuit zijn negativiteit en gebrek aan enige intelligentie kwistig rond. Waar is de insecticide?2015-08-08 03:41:53Marcel Liedts848883lees hier op knack het artikel // Waarom u alle reden heeft om bang te zijn voor de PvdA+2015-08-08 00:35:39Eddy Tellier848849Als links zijn migrantenstandpunt bijstuurt zou ik er gegeven de huidige toestand nog kunnen op stemmen.2015-08-07 23:35:56johan de vulder848841Aan Jos Wegge: Jos Geysels ex groen is de uitvinder van het cordon sanitaire. Staat nu voor de armoedebestrijding. Hij= zwak, zwakker, zwakkerder.2015-08-07 23:27:33Michel Heylen848837Duizendmaal liever De Wever dan communist Ping Pong Mertens.2015-08-07 23:19:54Wim verjoosen848829Leve de N-VA !2015-08-07 23:08:06meyvaert raymond848799Mortelmans, ben jij verkozen ? Stem jij voor de Communisten ? Ben jij van de progressieve krachten ? Heb jij iets tegen volkswijken ? Ben jij politiek filosoof zoals Mertens ?2015-08-07 22:41:55Jean Laplanche848793Nee Gerda, dat was Freya VDB !2015-08-07 22:38:36Jean Laplanche848791Ja Sam, dezelfde van hun vriend Kim de Coiffeur !2015-08-07 22:37:04Jean Laplanche848787Desaegher : <i>dat Freya VDB dan cadeautjes uitdeelde </i> - Dat was Crevits toen ze Peeters opvolgde. Nadat Peeters- toen nog altijd niet verkozen- Leterme opvolgde als minister-president.2015-08-07 22:35:06Gerda Daniels848777Vreemd is dat blijkbaar aan sommige mensen, bv. in volkswijk Luchtbal, nog altijd moet uitgelegd worden dat N-VA in de zakken van de mensen zit (en behalve dat niets presteert). Men zou denken dat dit na een jaar van dit wanbeleid zonder weerga overduidelijk zou zijn. Maar goed, hoe eerder BDW onttroond wordt - en met hem de N-VA - hoe beter. Volgende verkiezingen halen ze allicht de kiesdrempel niet meer.2015-08-07 22:28:37Louis Mortselmans848765@Sam Klee, lol, goeie. We kunnen misschien op UTC+1 1/2 uur gaan om niet in dezelfde tijdzone als Duitsland te zitten.2015-08-07 22:18:40Ingmar Guillaume848763Hun vorige 'alliantie' was er ook een van formaat, die met Aboe Jahjah. Dat werd een pijnlijke sisser waar beiden liefst over zwijgen. Maar ondertussen stemt Vlaanderen, en dan vooral Antwerpen, al vele jaren centrum-rechts tot extreem rechts. En wat kreeg men? Paarse en rode regeringen, en in Antwerpen een socialistisch stadsbestuur. Net wanneer men zo lang tegen de wil van de kiezer ingegaan is dat die het grondig beu is, komt Mertens zijn ambitie ontvouwen om Dewever uit het stadhuis te verdrijven. Waarmee nog maar eens bewezen is dat het een pretentieuze stommekloot is die vast zit in zijn marxistische denkwijze, ook als hij er een lichtgroen sausje over giet. En wat Crombez er van vindt valt nog af te wachten, maar vermoedelijk gaat het niet lang duren voor deze zijn beklag doet over ongewenste intimiteiten vanwege de PVDA.2015-08-07 22:16:26Dries Driesen848755Het blijft me onduidelijk waarom rond het rechtse VB een cordon sanitaire is opgetrokken, terwijl de extreemlinkse Pvda ongestoord naar de maan mag blaffen.2015-08-07 22:02:34Jos Wegge848741En wordt Antwerpen dan in een andere tijdzone ingedeeld?2015-08-07 21:53:08Sam Klee848735Mertens, ... Peter Mertens ... juist, ik meen me daar iets te herinneren. Is dat niet een Antwerpse politieke beeldenstormer ... zonder zetel?2015-08-07 21:43:22Luc T'Syen848733Volgens Jansens was 't stad van iedereen, inclusief de private tuinen.2015-08-07 21:40:44Alex Flour848729Die uitroep na de verkiezingen ,: "'t Stad is niet van iedereen! 't Stad is van ons!" is zowat het meest wansmakelijke en onverstandigste wat je van een burgemeester kunt horen de avond van de verkiezingen. Het zal hem zuur opbreken. Iedereen die zich niet tot "ons" behoren vindt en dat is, zal uiteindelijk blijken, de grote meerderheid de Antwerpenaren, , wel die zal hem dat ten gepaste tijde wel onder de neus wrijven.2015-08-07 21:34:57JEAN RUTTEN848727Komkommertijd in overdrive. Dank u Knack(-je).2015-08-07 21:33:51Koen Maes848725Van Noord-Korea, spaar ons heer.2015-08-07 21:31:48Marcel Andries848719Dat De Wever en Jambon samen op de foto gingen met die brave Jean Marie LePen moeten we als een jeugdzonde zien zeker hé ? Peter is hier de boze wolf natuurlijk ........2015-08-07 21:30:28Van Doesselaere Willem848709Dan kunnen zij vechten voor hun plaatsje he en hun zakken vullen .Maar besturen ? ik ben blij dat ik dan niet in Antwerpen woon .2015-08-07 21:15:57Gilbert Rodts848701bij het lezen van de vele reacties blijft er altijd een vraag over."Hoe gaan de heren en dames die de heer mertens en consoorten omhelzen mij eens uitleggen hoe zij alles gaan betalen want deze heren en dames politiekers genre mertens en calvo hebben alleen veel blabla .Inhoudelijk en JUIST EN CORRECT becijfert NIETS2015-08-07 21:11:21norbert guns848699Dat die die Btw eerst verlaagd werd en dat Freya VDB dan cadeautjes uitdeelde en daardoor nu de Btw terug verhoogd moet worden , daar zwijgt hij stilletjes over. Als deze maatregel trouwens er toe aanzet dat mensen minder energie gaan gebruiken, dat zou GROEn trouwens positief moeten vinden. PM.kan mij niet overtuigen.2015-08-07 21:07:25Rania Desaegher848697@Gerda Daniels: "Want was dat niet wat de N-VA zich tot doel stelde, nl. de sossen uit het stadhuis en de regering te verjagen?" Nee, het was geen doel "an sich" , maar 't was natuurlijk dik meegenomen dat er een rechts bestuur kon komen zonder hulp van Vlaams Belang. HET doel was om een degelijk, en niet meer cadeaugericht en spilziek bestuur te installeren. Om de misdaad en corruptie op een degelijke manier te bestrijden, om de drugshandel aan te pakken, om te zuiveren, om het cliëntelisme te doen verdwijnen, om jobs te creëren, om niet toe te geven aan de bonden (wat door een meerderheid van de Vlaamse bevolking wordt toegejuicht), om ....2015-08-07 21:06:19Ingmar Guillaume848693Die Mertens is zoals alle andere uiterst linkse partijen in Europa tegen alle politici die zijn gedachtengoed niet delen.Te pas en te onpas komt hij in de nieuwsmedia wat ook de reden mag zijn.Moest hij wat meer praten over hoe hij zijn rood paradijs zal verwezenlijken, en hoe en wie dat zal betalen, zou hij misschien wat minder leden hebben....Nu zoals het spreekwoord zegt, de beste stuurlui staan aan wal en dat geldt voor alle extreme partijen.Dat hebben we nu in Griekenland gezien nu ze de boot in handen hebben en niet weten waar stuur of bakboord is!2015-08-07 21:04:23joseph verbeke848687@Jansens Marcel : "En dat is Peter Mertens niet.". Man toch, geloof je nu echt je eigen woorden? Maar OK, hij is geen communist. Hij is een SUPER-communist.2015-08-07 20:59:04Ingmar Guillaume848681@Willy Jens: "PM heeft gelijk.Tot hiertoe hebben de meeste NVA kiezers de hervormingen als noodzakelijk aanzien maar de buitensporige verhoging van de BTW op electriciteit is de druppel die de emmer doet overlopen en gaat NVA bij de volgende verkiezingen de das om doen.". Excuseer, maar de verlaging van de BTW was door de vorige regering goedgekeurd tot eind dit jaar, specifiek met de bedoeling om een "verhoging" in de schoenen te schuiven van de volgende regering indien ze niet herverkozen zouden worden. U hebt tot begin 2 jaar geleden altijd al 21% betaald. Vlak voor de verkiezingen, heeft de vorige coalitie de BTW verlaagd om zogezegd uw factuur lager te maken. In feite was dit gewoonweg een goedkope (in feite een dure) verkiezingsstunt. Had de vorige coalitie de verkiezingen gewonnen, hadden ze gewoon de maatregel een beetje verlengd. Dat is wat ze noemen "een geplande beschadigingsoperatie". Dank JVDL.2015-08-07 20:56:45Ingmar Guillaume848677De gevolgen zouden zijn dat we een nieuw Noord-Korea krijgen met Mertens als kim jung oen, met nadruk op het laatste. Dus met alle middelen te bevechten.2015-08-07 20:50:41Chris Ulrichts848675John Crombez, laat u niet vangen door extreem links.2015-08-07 20:49:48Julien De Waele848673Te idioot om op te reageren, alleen Marcelleke heeft weer een uitleg!2015-08-07 20:49:35Francois Claessen848665@Willy jens: de tijdelijk verlaging van de BTW op elektriciteit is door de voormalige belastingregering ingevoerd voor 1.5 jaar. Nadien zou ze terug verhoogd worden. De NVA heeft daar niets mee te maken.2015-08-07 20:46:19Alex Flour848639Kan er mij eens iemand uitleggen waarom er een cordon sanitaire ligt rond het Vlaams Belang, maar niet rond de PvdAB (B van België want niets te maken met PvdA in Nederland)? En waarom Mertens zoveel kansen krijgt waanzin en populisme te verkondigen in de media? Veel meer dan het VB? Er is nog geen enkele journalist geweest die die vraag heeft beantwoord. Zij moeten luizen in de pels zijn, maar welke pels speelt een rol blijkbaar.2015-08-07 20:30:10Wannes Lier848631PM heeft gelijk.Tot hiertoe hebben vele NVA kiezers de maatregelene als noodzakelijk aangenomen maar de onredelijke verhoging van de BTW op electriciteit is de druppel die de emmer doet overlopen en gaat NVA bij de volgende verkiezingen de das omdoen.2015-08-07 20:26:17Willy Jens848615Peeter dat zal ook gebeuren ik help al mee en 70 % van de Belgen want dat is de echte meerderheid in dit land en niet de +- 33 % ( nu maar de helft) dat de Gele trekkende handen hebben behaald. Liever een communist en dat is Peeter niet, dan een mensen die zich als Nazi's gedragen en die zeggen ZO en NIET anders. Hoogheidswaanzin tot en met, de burgers zullen de NVA de rekening presenteren en laten verdwijnen zoals ze gekomen zijn want ze pakken alleen de zwakkeren en de dikke vrienden kruipen ze in hun kont. Die vragen en de NVA die danst en springt, ze zullen niet lang meer springen, kan een hete herfst en winter worden.2015-08-07 20:17:22Jansens Marcel848611Ik wens de heer mertens vèèèle kleinkinderen toe...2015-08-07 20:12:33Jos Vandeneynde848585PM heeft gelijk.Tot hiertoe hebben de meeste NVA kiezers de hervormingen als noodzakelijk aanzien maar de buitensporige verhoging van de BTW op electriciteit is de druppel die de emmer doet overlopen en gaat NVA bij de volgende verkiezingen de das om doen.2015-08-07 19:58:14Willy Jens848583Als Jeanke Rutten het een nobel initiatief vindt, dan weten we meteen waar we aan toe zijn. Trouwens, wie ligt er wakker van de vraag wie de stad Antwerpen na de volgende verkiezingen bestuurt? De problemen waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden zijn zo wereldomvattend dat niemand met een minimum van gezond verstand zich nog langer focust op een stad, zelfs al is het de grootste van dit land. Typisch voor een Peter Mertens dat hij niet in staat is om verder te kijken. Zijn stemmenbereik beperkt zich overigens tot Hoboken en directe omgeving. Wie ligt er wakker van de PvdA+? Maar we mogen nog wel eens lachen. Toch?2015-08-07 19:56:22kris pereira848577De drie linkse partijen (sp.a, PVDA en Groen) zouden een soort Vlaamse Syriza willen vormen en de macht grijpen in Antwerpen. Alles kan, maar of de Antwerpse kiezer hier gaat in trappen, durf ik echt te betwijfelen. Volgens mij hoeft Bart De Wever zich nog niet direct zorgen te maken. Typisch voor Walter Pauli om dit soort flutverhaaltjes de wereld in te sturen.2015-08-07 19:53:43Gilbert Wellens848565Als programmapunt, is dit wel origineel. Wij willen De Wever eruit. Staat dat ook in de statuten van de partij ? Graag een geloofwaardig alternatief ipv anti 1persoon. Geef me 1 vb in de hele wereld waar het communisme voor welvaart voor de gewone mens zorgt. 1 maar. Ik daag u uit.2015-08-07 19:42:57dirk vaeremans848553Peter Mertens is nog zotter dan zijn voorbeeld van Noord- Korea....dream on loosers.2015-08-07 19:40:12luc lievens848545De communisten mogen dan veel ervaring hebben in het van de troon stoten van volksvijandige heersers, we denken aan Lenin, Mao, de Kim Jong dynastie, Pol Pot en natuurlijk de binnen de PVDA vereerde Castro's, ik zie de val van Dewever nog niet voor morgen. Ook al omdat de verzamelde oppositie geen valabele kandidaat ter beschikking heeft. (Tussen haakjes, al wie al eens een gesprek voert met pvda-ers weet dat het stalinisme in die partij springlevend is. Waarschijnlijk ook bij Mertens.)2015-08-07 19:35:48pieter lemmens848543Da's niks. In september STIJGT de verkeersbelasting en in verkeerstelling met 0,5%. Kassa kassa!2015-08-07 19:35:24Michel Heylen848531Peeter : <i>Typisch links, gebaseerd op negativiteit: het voornaamste punt is NVA uit het stadhuis verjagen, geen enkel inhoudelijk element over hoe zij het dan wel anders of beter zouden doen.</i> - U zou hen moeten aanklagen wegens plagiaat en letterdieverij. Want was dat niet wat de N-VA zich tot doel stelde, nl. de sossen uit het stadhuis en de regering te verjagen?2015-08-07 19:21:09Gerda Daniels848527Joepie, met de PVDA word Antwerpen, Griekenland aan de Schelde2015-08-07 19:19:28Jan Proost848517Aan Mertens en Hedebouw, tevens Crombez, heren lees het artikel van Leo Neels van vandaag in Knack. Verhelderende analyse waarbij de trafo's het schaamrood krijgen.2015-08-07 19:12:39Albert Vanneste848515En dat terwijl het communisme al decennia passé is. De roden zullen zich niet haasten om met een kolchoz partij als de PVDA vereenzelvigd te worden. Hoogstens, en uit hoge nood, met groene schreeuwster Almaci. Deze laatste is gelukkig ook al geen referentie in politiek Vlaanderen.2015-08-07 19:09:12Albert Vanneste848509Dat rood gespuis heeft een hoge dunk van zichzelf. De Antwerpenaar is veel slimmer dan zij denken en willen totaal geen rood meer op het Schoon Verdiep.2015-08-07 19:06:10simone janssen848495Echt een bende onnozelaars.2015-08-07 18:57:10maurice goeman848493Hopelijk gaat crombez in op de avances, dan zijn we zeker dat ze in de oppositie zullen zitten en zichzelf vernietigen.2015-08-07 18:57:07Louis Remels848489De haat jegens de ander... Was dat juist niet het verwijt van de linkse kameraden aan de rechts liberalen?!...2015-08-07 18:56:31Jan Paulussen848485Heeft dat onverkozen heertje toevallig ook een "beleidsplan".2015-08-07 18:55:11Arsene Muyshondt848481450 miljard schulden gemaakt door 40jaar verkeerdelijk beleid, waar onze kleinkinderen zullen voor opdraaien is niet min. Inderdaad de kiezer heeft altijd gelijk Mr. Mertens.2015-08-07 18:53:53ROGER ROT848473Ze mogen altijd proberen2015-08-07 18:49:46Wouter Beyen848471DAt ze dan de moed hebben om in een schitterend kartel naar de kiezer te gaanStadslijst bis. Veel sukses gewenst.....2015-08-07 18:47:34albert follens848465Die humoristische publicaties van Knack toch! Maar af en toe eens wisselen van clown. Anders wordt het eentonig.2015-08-07 18:44:19Ronny Rohart848453dat ze die pvda en die socialisten is opdoeken,ze hebben ons jarenlang bestolen,en zich zelf verrijkt,het wordt tijd dat ze die bende is aanklagen.2015-08-07 18:38:44michel aubroeck848447De weg naar de verkiezingen is nog lang.Of kortbij? Voldoende tijd om terug een politieke verschuiving voor te bereiden? Het ongenoegen en onzekerheden begint bij de bevolking te leven, niet in de positieve zin. In september STIJGT de verkeersbelasting en de inverkeerstelling met 0,5%. Een aantal dieselrijders worden geweerd het centrum van Antwerpen binnen te rijden. Naargelang wie de studies betaald wordt de kiezer van links naar rechts geduwd, of omgekeerd. Wordt vervolgd.2015-08-07 18:37:37Michel Heylen848439Nu da laatste AMADAstrijders hun riante pensioenen voorbereiden (VDL, Melkebeke, De Leeuw etc) trekt een nieuwe lichting communisten de keel open. "De anderen mogen op ons rekenen !" in Borgerhout....maar niet in Belgie en niet in Europa daar zitten te veel socialisten. Ja daar zitten ze op te wachten op de luchtbal.2015-08-07 18:35:07Jos Theys848437Links aan de macht heeft 450miljard schulden achtergelaten, en de kleinkinderen met schulden opgezadeld. Inderdaad de kiezer zal beoordelen echter de schulden zijn er door 40jaar verkeerdelijk bestuur en te veel politieke postjes. Meer uitgeven dan inkomsten in Belgie is niet de fout van NVA.2015-08-07 18:33:40ROGER ROT848435Peter Mertens zal nog véél boterhammetjes mogen eten om tot aan de knieën van De Wever te komen. Het verschil tussen beiden is enorm: De Wever is een politiek beest, Mertens een platte populist en volksopruier. Mertens heeft nog helemaal niets gepresteerd!2015-08-07 18:31:06Wouter De Smet848431Toegegeven, leninisten hebben veel ervaring in het van de troon stoten van tsaren om vervolgens het land in een burgeroorlog te storten totdat de hongerdood erop volgt. Maar wie moet tsaar Dewever opvolgen? De pupil van kalief Erdogan waarmee Mertens tijdens de kantooruren zo hartelijk babbelt? Of hoofddoekactiviste Kherbache of, dat we daar niet eerder opkwamen, Peter Mertens hemzelve? Volgeling van Marx, Lenin en Stalin én vurig vereerder van de man met de mitrailleur Ernest Guevara Lynch, om het idool bij zijn volledige naam te noemen. Veel succes Peter met de nog vele oppositie-jaren van gezellige koffieklets op 't Schoon Verdiep.2015-08-07 18:29:47pieter lemmens848427Peeters : <i>Typisch links, gebaseerd op negativiteit: het voornaamste punt is NVA uit het stadhuis verjagen, geen enkel inhoudelijk element over hoe zij het dan wel anders of beter zouden doen </i> - Geef toe, erg origineel is dat niet. In feite zuiver plagiaat van de N-VA campagne die tot doel had de sossen uit stadhuis en regering te verjagen. :-)2015-08-07 18:27:39Gerda Daniels848421God beware ons!!!!2015-08-07 18:23:37Ingmar Guillaume848415Nog even geduld: in 2030 is de meerderheid van de Antwerpse bevolking moslim. Dan kan De Wever het vergeten.2015-08-07 18:23:11Annelies Beckers848413Haha, grappig : hij "heeft geen enkel verkiezingsdebat verloren, de N-VA kwam nergens aan te pas". Blijkbaar maakt het niet echt uit of je verkiezingsdebatten wint want de kiezer koos voor de partij die "nergens aan te pas" kwam. Waar ik wel zeker van ben : indien Bruno Tobback het zelfvertrouwen had gehad van Peter Mertens zat Crombez nu ergens in een hoekje te bleiten. Dat vind ik één van de beste eigenschappen van Mertens : het ongebreidelde geloof in zichzelf ondanks het feit dat de realiteit al 50 jaar toont dat het recept van AMADA/PVDA niet werkt... Het is ook de enige reden waarom de PVDA vandaag de dag terug een zitje in het parlement heeft.2015-08-07 18:22:50Olav Heirman848411Hoe gaan die mannen dat doen met hun Lilliputters-partij. Wat een grootheidswaanzin. Nooit het gedicht gelezen "La grenouille et la vache van La Fontaine ?2015-08-07 18:21:19Jan van Horebeek848401Ik vind het goed dat alle partijen aandacht krijgen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar als de communisten, die in Vlaanderen geen zetels hebben, zoveel aandacht krijgen dan mag de enige nationalistische partij, het Vlaams Belang, ook zoveel aandacht krijgen! De strategie van de communisten is trouwens voor Vlaanderen gevaarlijker dan ooit. Zij gaan in 2018, samen met andere linkse partijen, meer nog dan ooit tevoren de allochtone kaart trekken. Dat zet de leidcultuur onder immense druk. Immers, de demografie en de aanhoudende immigratie spelen in hun voordeel. Ik vrees dat De Wever de strijd aan het verliezen is om Antwerpen Vlaams te houden. Zeker omdat Dewever, gedreven door pure haat, het Vlaams Belang aan de kant blijft houden. Ik ben trouwens eens benieuwd naar de cijfers van de zogenaamde witte stadsvlucht uit Antwerpen. Als daar geen grote ommekeer is, dan heeft De Wever het in 2018 vlaggen. Zo simpel is dat.2015-08-07 18:17:09erik jagers848399Laat DE Wever, mo langer burgermeester zijn : Sinds ZIJN opkuis van drugs & overvaldelicten, is voor ons Antwerpenaren, een stuk veiliger geworden !!2015-08-07 18:16:48Daniella Van Coninckxloey848397PVDA, Groen en de SPA wordt een mix van beunhazen waarvan we hun laatste stuiptrekkingen voor het einde van deze legislatuur nog gaan meemaken, ambiance verzekerd!2015-08-07 18:15:33Maria Vanlommel848379Het zijn nog altijd de kiezers die daarover beslissen. Kom eerst maar eens met een volwaardig alternatief, de programma's van 'links' lijken al 20 jaar nergens op en hebben een draagvlak van 15 % dromers / betweters-met-opgestoken-verontwaardigd-moraliserend-vingertje.2015-08-07 18:07:47Willy Buysse848377Is de grap van de week. communisten terug aan de macht. Woehaa2015-08-07 18:05:49Ludo Vanstipelen848373Links is een gedachtegoed zoals een ander maar of de burgers er wakker van liggen van dit gedachtegoed is een andere verhaal. De N-VA heeft de vaste wil om structuurhervormingen door te voeren. Dit doet pijn voor alle burgers maar nog het meest voor de linkse partijen en hun zuilen omdat zij niet meer aan de algemene pot kunnen en geschenkjes uitdelen waarbij het systeem van profiteren wordt aangewakkerd. Zij vergeten er ook bij te zeggen dat altijd iemand dit moet betalen en niet in het minst de middenklasse. Want wie is per slot van rekening rijk? wat is de definitie hiervan?2015-08-07 18:01:37hedwig beernaert848371De linksen hebben weer een negatief plan. Nu het geld er nog voor lenen bij het IMF.2015-08-07 18:00:01Rene Van Eynde848359Toevallig ook een behoorlijk beleidsplan klaar?2015-08-07 17:52:46Arsene Muyshondt848339Het ware verstandig, moest de n-va er nu al aan denken binnen de partij een dienst op te richten die zich bezighoudt met de hertewerkstelling van gebuisde kandidaten en medewerkers zonder job na deze door verenigd links gewonnen verkiezingen.2015-08-07 17:45:07JEAN RUTTEN848335Als PvdA er niet was, zouden we haar dringend moeten stichten.2015-08-07 17:42:01Jan Beke848323Dat noem ik nu eens een nobele doelstelling, zie .2015-08-07 17:38:37JEAN RUTTEN848311Willen de PVDA en de SP.A samenwerken? Een duivelspact die geen kans op slagen heeft. Zelfs als ze de volgende verkiezingen zouden winnen, dan is het nog de vraag of de socialisten rood genoeg zullen zijn voor de PVDA. Enfin, als ze zo ver moeten gaan om BDW omver te krijgen, dan zijn ze echt wanhopig.2015-08-07 17:35:14Isabel Gonzalez848307En heeft u toevallig ook en beleidsplan?2015-08-07 17:32:56Arsene Muyshondt848305Zou onze John echt vriendje willen wezen van sympathieke Peter Mertens? Toegeven wanhoop is ondoorgrondelijk. Ik zie onze John al bengelen aan zijn zelf gekozen strop. Samenwerken met communisten is onmogelijk. Eenmaal aan de macht dulden ze niemand, tenzij en alleen zichzelf.2015-08-07 17:32:01Jos Wegge848295Dat is niet aan politiek doen , dat is de man spelen , nu tonen ze welke simpelaars ze zijn Groen , spa , pvda belachelijk .2015-08-07 17:27:38Marc Vandamme848293Het is er de politiekers blijkbaar niet om te doen een land of een stad te besturen.Alleen maar afbreken en spelletjes spelen om het de regerende partijen moeilijk te maken.De oppositie zijn nen hoop kleine kinderen2015-08-07 17:27:31jan grauwels848291Misschien ook vragen of de Tjeven van cd&tv en de VLD ook niet willen meedoen. Slechts 1programapunt: anti nva. Moet lukken. Op naar een gezond en welvarend Antwerpen. Idioten2015-08-07 17:27:10Rigo Vangheel848289Is dit Comical Peter naar analogie met Ali... Enfin, als dat gebeurt is het tijd om te verhuizen, een partij van de arbeid, die alleen denkt aan bedienen van migranten, nog meer vrijheid voor een vrouwonvriendelijke godsdienst, steuntrekkers. Griekenland aan de Schelde zal dan een feit worden....2015-08-07 17:26:36marc de herdt848283In de Sovjet-Unie van 1920 ging het met de marxisten ook allemaal beter worden. Na 70 jaar achterlijkheid was er een sprankeltje hoop maar nu bijna 100 jaar later staan ze nog nergens. Beste Peter, naar de buitenwereld stelt de Pvda zich als 'fatsoenlijke' partij op, ik ken echter het theoretisch marxisme dat in de kern leeft. Publiceer eens uw statuten op uw website zoals elke partij dat doet, maar die houdt u blijkbaar liever ver weg van het licht. Populisme troef met uw slogans, alles is de schuld van de rijken, de banken, de rechtsen, en als oplossing kan u alleen afpakken van een ander. Nee mijnheer Mertens, dat gaat niet pakken bij de Antwerpenaar of de Belg. En ook niet bij de Spa of Groen kiezer trouwens, of dacht u dat die niet zien wat er gebeurt? Misschien moet mevrouw Zohra Otman nog eens een pop van een jood verbranden zoals ze een paar jaar geleden deed, dat toont het ware gelaat van de Pvda: haat, nijd, naijver, jaloezie op de prestaties van een ander.2015-08-07 17:24:42Walter Verbruggen848279Antwerpen wordt nu eindelijk goed en degelijk bestuurd , met voorstel van Mertens gaan we terug naar af !2015-08-07 17:24:15simonne goossens848277cordon sanitaire rond SP.a ,groen, PVDA , dat zijn stokers , soort zoekt soort ...!2015-08-07 17:21:57ferdinand nuyts848257Dikke onnozelaars. Dat zullen ze trachten door zoveel mogelijk islamieten naar hier binnen te trekken en zullen over een paar jaar gebaard en in slonzen gewikkeld op geregelde tijdstippen met hun reet naar boven gericht alag aanbidden.2015-08-07 17:16:16Christian Depreter848255Misschien kan Mertens een stage lopen bij zijn idool Poetin. Veel kan hij er waarschijnlijk niet meer leren maar een werkzame maatschappij om zeep helpen is natuurlijk wel een hele klus. Dronkenschap propageren is ook en middel. De gezondheidszorg kan misschien voor gratis Vodka zorgen?2015-08-07 17:15:58Roland Contreras848245De spa bestaat niet alleen uit John Crombez en Groen niet alleen uit Meyrem Almachi. Die partijmensen willen al helemaal niet weten van samenwerking, omdat het water zo diep is, laat staan dat ze met de PVDA in zee gaan. Net zo min als ze ooit met het VB gedaan hebben, zullen ze met een ondemocratische partij als de PVDA samen werken.2015-08-07 17:13:33Alex Flour848241De beste mop van de dag.. Hij begrijpt nog altijd niet dat Vlamingen geen communisten zijn behalve diegenen die leven van een trek zonder te werken. Ik begrijp dat crombez en Valleilijn zijn beste maatjes zijn. Mo vent toch.2015-08-07 17:10:05Rigo Vangheel848221Ne zonneslag, is zeer gevaarlijk.2015-08-07 17:01:25Pierre Jacobs848201Links aan de macht? Ooit zou ik daar enthousiast over zijn geweest, maar dat is definitief verleden tijd. Ik hoop én geloof dat de meeste mensen daar ondertussen ook zo over denken. Links (Groen, S-Pa, PVDA) profileren zich almaar meer als de vijanden van het eigen volk. Ze zijn in vrije val, maar hebben dat blijkbaar nog altijd niet door. Ik wens ze in ieder geval géén zachte landing.2015-08-07 16:54:02Leon Van Dyck848197De burgers zal inderdaad beslissen in het stemhokje.2015-08-07 16:51:44gunther ginckels848195Pvda scoort het hoogst bij de kinderen. Dat verwondert me niet.2015-08-07 16:51:15heidi nackaerts848191Iedereen mag dromen, maar het is toch beter om dat thuis in je eentje te doen, kwestie van er niet aan herinnerd te worden.2015-08-07 16:50:40Dries Driesen848187PS Flandre, Ecolo Vlaanderen en de Communisten samen in 1 verbond ! Dat moet werkelijk hilarisch zijn als die eens vergaderen. In feite zijn het 3 nationale partijen over de landsgrenzen heen. Alleen de Communisten hebben een nederlandstalige voorzitter, de twee andere partijen hangen af van een franstalige (Ecolo heeft zelfs 2 voorzitters)2015-08-07 16:49:12Jean Laplanche848181Communisten/socialisten voeren politiek van de bovenste plank. Alles in dienst van "de partij aan de macht, de burgers in de gracht".2015-08-07 16:47:16Marc Baeyens848169Zelfs al zakt NVA (hopelijk) 20% in Antwerpen, dan nog zal een partijtje van onder de kiesdrempel met sympathiën voor Noord Korea en loser Tsipras niet echt meespelen in de onttroning van de grote NVA leider. Dit is politieke humor van de bovenste plank.2015-08-07 16:43:38Hans Hoppe848157Typisch links, gebaseerd op negativiteit: het voornaamste punt is NVA uit het stadhuis verjagen, geen enkel inhoudelijk element over hoe zij het dan wel anders of beter zouden doen.2015-08-07 16:39:34Filip Peeters5925352015-08-07 16:26:272015-08-07 16:26:27NonePas de parutionNormalarticleWalter PauliPar Walter PauliBelgiëKnack.be

Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'

PVDA-voorzitter Peter Mertens en Kamerlid Raoul Hedebouw zijn ervan overtuigd dat ze samen met de groenen en de socialisten Bart De Wever in 2018 uit het Antwerpse stadhuis kunnen verjagen.

yesKevin Van der Auwera2015-08-07 16:26:42http://www.knack.be/nieuws/belgie/peter-mertens-wij-willen-bart-de-wever-helpen-onttronen-in-antwerpen/article-normal-592535.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/peter-mertens-wij-willen-bart-de-wever-helpen-onttronen-in-antwerpen/article-normal-592535.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Peter Mertens: 'Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen'

De nieuwe SP.A-voorzitter John Crombez lijkt ook de PVDA te willen betrekken bij de gesprekken over een mogelijk links initiatief voor de Antwerpse verkiezingen van 2018.

Peter Mertens: Dat is een belangrijk debat. In Antwerpen was de PVDA in 2012 en 2014 goed voor acht à negen procent van de stemmen. Als de progressieven Antwerpen willen heroveren, kunnen wij ons gewicht in de schaal leggen om de balans opnieuw naar links te laten overhellen. Bart De Wever laat graag uitschijnen dat Antwerpen een rechtse stad is, maar dat is helemaal niet zo. Antwerpen is een verdeelde stad. In weinig steden heeft links zo veel toekomst als in Antwerpen. Dat zagen we vorig jaar al tijdens de verkiezingsdebatten voor scholieren. Ik heb er in Antwerpen niet één verloren, meestal met Groen op de tweede plaats. De N-VA kwam er zo goed als nergens aan te pas.

Als Crombez u vraagt, hapt u toe?

Mertens: We stappen niet zomaar mee in eender welk initiatief. Maar als er een goed voorstel komt, zullen we zeker overwegen om mee te doen. Wij willen Bart De Wever helpen onttronen in Antwerpen, ja. Dat zou de eerste belangrijke nederlaag van Bart De Wever zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke kaart in het hele land. De inzet is dus hoog. Maar Borgerhout en Antwerpen zijn België of Europa niet. Daar heeft de sociaaldemocratie gekozen voor een hardvochtig monetair verhaal. Daar werken wij niet samen met de SP.A, en ook niet met Groen.

U bent koele minnaars, meer niet.

Mertens: Dat klinkt te negatief. Met John Crombez ben ik on speaking terms: als het nodig is, kan ik hem bellen. En in de Antwerpse gemeenteraad zat ik naast Meyrem Almaci van Groen. Dat contact is uitstekend, al houdt ze nooit op met praten. (lacht) Onze persoonlijke relaties zijn dus beter dan ooit. Het interesseert mij overigens niet om de Groen-kiezers van Zurenborg te overtuigen om PVDA te stemmen. In een volkswijk als de Luchtbal een deel van de nieuwe N-VA-stemmers overhalen om voor de PVDA te kiezen: dát zou ik een politiek significante overwinning vinden. En daar werken we aan, door elke dag opnieuw uit te leggen hoezeer de N-VA in de zakken van de mensen zit: met de hogere btw op elektriciteit, de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd enzovoort.

Het volledige interview leest u in Knack van 5 augustus

LOW56pauli-walterRedacteur KnackPauliWalterreporter/assets/16/avatar_8360.jpg<Para>Walter Pauli is redacteur bij Knack.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/walter-pauli-56.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/walter-pauli-56.htmlBart De WeverAntwerpenPVDA+Peter MertensRaoul Hedebouw
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)
25651171Richard Staes, "Mijn antwoord komt voort uit beleeft zijn jegens de medemens".... schreef u. Jawadde zeg, andere mensen toedichten kinderlijk te zijn, spottende opmerkingen te maken, mensen persoonlijk aan te vallen, de plaats of liever het land waar iemand werkt misbruiken om insinuaties de wereld in te sturen enz. noemt u "beleeft zijn jegens de medemens". Straf zulle... Dat u van uzelf vindt dat u sociaal bent is mooi meegenomen voor u. Vroeger kochten de rijken hun misdaden tegen het volk ook af met aflaten om hun zonden te laten kwijtschelden door de kerk. Zo hoopten ze alsnog in de hemel terecht te kunnen komen. Veel succes...2015-03-07 16:36:31Eddy van Thielen650581Groot gelijk, Eddy van Thielen!2015-03-07 11:16:46Erik Moens649775Eddy Van Thielen, beste, uw uitlatingen komen overeen met wat mijn kleinzoon ventileert, dus met andere woorden te negeren. Mijn antwoord komt voort uit beleeft zijn jegens de medemens anders had ik zelfs niet gereageerd. Ik kan u als " rechts" het volgende meegeven. Al meer dan 30 jaar steunen wij maandelijks straatkinderen in Zuid-Amerika. Al meer dan 10 jaar doen wij, onbezoldigd aan vrijwilligerswerk, zoals vanavond. U als linkse, die geregeld in Zwitserland woontdenkt dat het enkel aan links is om begaan te zijn met de medemens en dat de andere niet sociaal zijn. En voorwat betreft mijn stelling dat PVDA communisten zijn, stap ik niet af beste. Nog een prettige avond, ik ga nu in mijn tijdsmachine en ga terug naar de oertijd.2015-03-06 18:57:24Richard Staes649213Privacy geldt voor iedereen. Ook voor politici. We moeten integendeel af van die allesbeheersende overheidscontrole.2015-03-06 14:56:11Patrick Van Assche649003Eddy van Thielen en waarom zouden de vakbonden dat niet moeten doen en de rest wel? Hebben ze dan toch iets te verbergen misschien?2015-03-06 13:38:31Benny Vermeulen648999Het communisme komt uit de oertijd, meer en meer landen laten dat onwerkbaar ding achter zich, het brengt alleen maar totale armoede voor iedereen mee. Trouwens was regering EDR er niet op betrapt om zichzelf stiekum opslag te geven nadat ze eerst met grote woorden loonsvermindering hadden aangekondigd aan de mensen? Toen iemand het opmerkte was het bij de socialisten plots een foutje in de tekst dat ze overzien hadden. :)2015-03-06 13:36:50Benny Vermeulen648663Jan Van Gils, inderdaad, altijd maar dat gezaag, valse beschuldigingen, insinuaties en beschadigingscampagnes van onze rechtse vriendjes i.v.m. de vermeende fortuinen van z.g. frauderende vakbondsmensen begint mij de keel uit te komen. Telkenmale voel ik mij dan verplicht in de verdediging te gaan. De waarheid heeft ook zo zijn rechten, nietwaar ? Dus stop met die leugens, laster, nergens onderbouwde beschuldigingen, en desinformatie rond te strooien. Ronduit potsierlijk is het.2015-03-06 10:45:07Eddy van Thielen648647Richard Staes hier leeft nog in de oertijd, of toen de dieren nog konden spreken. Waar hij het vandaan haalt dat de PVDA een communistische partij zou zijn is mij dan ook een raadsel. Zijn vergelijkingen gaan immers niet op, lees de statuten van de PVDA er maar eens op na, dan zou u moeten weten dat het gaat over een puur socialistische partij. Maar alles is natuurlijk goed genoeg om een goed initiatief af te schieten, nietwaar rechtse vriendjes ? Zo kennen we onze rechtse vriendjes weer, en weten aan welke kant ze staan, nietwaar ? Wat verder de keuze betreft om voor een loon van 1500 €. per maand ten dienste te staan van en voor het volk, is alleen maar toe te juichen. Dat de rest naar de partijkas gaat, om de werking te betalen kan ook geen probleem zijn. Het geld gebruiken ze bij de PVDA niet om massale propaganda te maken, zoals de N-VA met hun verkiezingscampagne van meer dan 4.000.000 €., neen, daar betalen ze bij de PVDA ook de buurtwerkingen, Geneeskunde voor het Volk en andere nobele doelen mee, i.p.v. het, zoals al die anderen, in hun eigen zak te steken. Conclusie, volgens onze rechtse vriendjes is het ten dienste staan van het volk voor een bescheiden arbeidersloon, en de rest gebruiken voor een goed doel dus populisme, terwijl volop aan de vetpotten zitten, en zichzelf schandalig verrijken op kap van het volk , dus meer dan OK is. Fraai hoor...2015-03-06 10:35:28Eddy van Thielen648459Tot nader orde krijgt ieder parlementslid, evenveel als zijn buurman van dat respectievelijk parlement. Wat dus wil zeggen, dat deze van PVDA werken voor de som van 1500 euro, volgens sommige hier op dit forum, evenveel uitbetaald krijgen als iedereen. Waar is de rest van de parlemntaire vergoeding ? Dat gaat waarschijnlijk naar de partijkas zoals het een goede communistische partij past. Ik weet dat ook mandatarissen van andere partijen een deel van hun vergoeding moeten afstaan aan de partij, maar zoals de PVDA het nu stelt lijkt mij dat niet meer dan populisme. Ik zal mij tot mijn laatste adem verzetten tegen het communisme. Er zijn voorbeelden genoeg in de geschiedenis hoe het werkvolk het had onder het communisme. Er zijn intussen al niet veel landen meer waar men een communistische staatstsructuur heeft. Van zodra Fidel zijn staatsbegravenis gekregen heeft zal het communisme in Cuba ook over de balk geworpen worden want de jeugd wil het niet meer.2015-03-06 08:44:34Richard Staes648441prima voorstel maar het zal nooit uitgevoerd worden2015-03-06 08:32:35marcel vandensteen648267Ik vind dit een prima voorstel al was het maar om de samenleving te doen inzien dat zij die beslissen om anderen te doen inleveren net tot die categorieën behoren die door de besparingsmaatregelen weinig of niet getroffen worden.2015-03-05 23:28:38Jos Digneffe648193Van Thielen, dat begint een afgezaagd refreintje te worden over die loonspanning. Flink van het ABVV, maar wat schuift een regentschap van de NBB, om maar iets te zeggen. En hoe pas je dat in je vergelijking ? Gewoon om eerlijk te blijven , akkoord ?2015-03-05 22:29:20Jan Van Gils648167Tenzij het uitoefenen van een politiek uitvoerbaar mandaat een minimum vermogen zou vereisen lijkt dit een nutteloze maatregel.2015-03-05 22:11:31Alex Flour648127Neen mijnheer Lievens, Rudy De Leeuw is geen politieker, maar wel integendeel.2015-03-05 21:33:48Eddy van Thielen648113Dat gaat ene Rudy De Leeuw niet graag horen, of is dat geen politieker? Hij doet alleszins zijn best om de baas van dit land te zijn!2015-03-05 21:27:48luc lievens648107Jos Wegge, de lonen van de vakbonden staan open en bloot te kijk op b.v. het internet. Een Rudy De Leeuw, toch de baas van het ABVV, mag b.v. maximum vier maal het laagst uitbetaalde loon binnen het ABVV verdienen, dat is momenteel iets meer dan 4800 €. netto per maand. Wel niet zoveel voor een "CEO" die toch leiding heeft over een paar duizend personeelsleden, nietwaar ? Alle bijkomende inkomsten, de postjes dus, moet hij storten in de stakingskas van het ABVV, wat eveneens geldt voor al de andere personeelsleden van het ABVV, wat contractueel is vastgelegd door het uitvoerend bestuur van het ABVV, en daar kan niet van afgeweken worden. De politici van de PVDA, zoals Marco Van Hees en Raoul Hedebouw, doen hun werk ten dienste van het volk voor een bescheiden arbeiderswedde van zo een 1500 €. per maand dacht ik. Een voorbeeld voor al die andere graaiers, die daar op onze kosten, aan 10.000 €. per maand, (hun royaal betaalde postjes niet eens inbegrepen), hun broek zitten te verslijten ten dienste van de rijken.2015-03-05 21:25:51Eddy van Thielen648091Hij vergeet zijn eigen achterban, de vakbonden !2015-03-05 21:13:12Antoine Vervaeke648085Ze komen 20 jaar te laat met hun voorstel.2015-03-05 21:03:26martine de smet648051Corrupte politici zijn alleen maar goed voor gecorrumpeerd bestuur. Misschien is het dat wel wat al die parvenu's willen, blijven willen en zullen willen. Een uitzonderlijk goede regelgeving kan hen helpen om mensen minder te foppen.2015-03-05 20:38:39Jan Beke648005Het is een goede maatregel. Uiteindelijk zijn wij als belastingbetaler de werkgever, wat aleens vergeten wordt. En deze die een rekening hebben in een belastingparadijs zal het toch niet vernoemen. Het is ook niet de eertse keer dat politici hun loon zomaar zelf verhogen of middels één of andere reden, zoals wat is gebeurt met de senaat. Als men bedenkt dat in andere landen dat gewoon een gegeven is en de lonen en dergelijke vergelijkt met bv deze van Merkel en Obama, dan zou men soms kunnen verschieten.2015-03-05 20:13:52Tom VanHasselt647969Zij hebben perfect zicht op al uw financiën (althans van de loontrekkenden), maar zij verbergen liefst hoeveel dat zij werkelijk binnenrijven met hun politieke loopbaan. En Piet: al die mandaatjes die alle politici tezamen hebben, leveren ook geen jobs op, en kosten de belastingbetaler nog veel meer!2015-03-05 20:00:11Kurt Van Braband647947Vele parlementairen hebben niet eens hun mandaten bekend gemaakt, hoewel ze daartoe wettelijk verplicht zijn.2015-03-05 19:52:43Marc vermeir647919Partij van de Afgunst?2015-03-05 19:33:29Hans Goppe647905Hoeveel jobs gaat dit opbrengen? Heeft die man echt niets anders te doen?2015-03-05 19:25:30Piet Vlaminck647879Dat werd tijd! Deze maatregel is in voege in tal van landen en is een goed instrument om corruptie tegen te gaan.2015-03-05 19:13:39Christian Smets5391192015-03-05 18:50:472015-03-05 18:50:47NonePas de parutionNormalarticleAnnelies Van ErpPar Annelies Van ErpBelgiëKnack.be

Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)

'België heeft nog steeds een traditie van verbergen als het neerkomt op geldzaken. Dat moeten we doorbreken', klinkt het bij PVDA. De linkse partij wil het vermogen van politieke mandatarissen openbaar maken.

auto2015-03-05 18:51:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/vermogen-politici-openbaar-maken-wij-hebben-niets-te-verbergen-jullie-wel-pvda/article-normal-539119.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/vermogen-politici-openbaar-maken-wij-hebben-niets-te-verbergen-jullie-wel-pvda/article-normal-539119.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Vermogen politici openbaar maken: 'Wij hebben niets te verbergen, jullie wel?' (PVDA)

PVDA-Kamerleden Marco Van Hees en Raoul Hedebouw dienden vandaag een wetsvoorstel in om het vermogen van politieke mandatarissen openbaar te maken. 'Als openbare functionarissen zich verrijken, moeten burgers daarvan op de hoogte worden gebracht', verduidelijkt Raoul Hedebouw aan Knack.be.

Hij begrijpt niet waarom partijen tegen dit voorstel zouden zijn. 'Voor wie niets te verbergen heeft, kan dit toch geen probleem zijn.' Hij vindt dat het patrimonium van iedere politicus in het staatsblad vermeld moet worden. Op dit moment moeten politici hun aangiften doen in een gesloten enveloppe die enkel geopend mag worden als een gerechtelijk onderzoek zich opdringt.

Justitie

Ook Van Hees, die premier Charles Michel (MR) er tijdens het vragenuurtje in de Kamer over aansprak, verkondigt trots dat hij geen geheimen heeft. Toen hij zijn eigen bezit, inclusief spaargeld op zijn bankrekening, begon op te sommen, ontstond er heel wat tumult in de Kamer. Niet iedereen vindt het blijkbaar nodig dat alles transparant is.

BelgaMichel reageerde door te stellen dat er al twee organen bestaan die deze zaken regelen. Enerzijds de deontologische code van politici en anderzijds justitie. 'Maar dat laatste volstaat niet, het gaat om een ethische kwestie', volhardt Van Hees.

'Onlangs zat een Franstalige politicus (waarmee hij verwees naar Serge Kubala van MR) eventjes in de cel op verdenking van corruptie. Een grens werd toen overschreden', aldus Van Hees.

'België heeft traditie van verbergen'

PVDA haalde de mosterd voor deze maatregel in Frankrijk. 'Daar werd ze na een crisissituatie ingevoerd', vertelt Hedebouw. 'Maar ik merk dat er ook in België een grote publieke vraag is. Net zoals in Frankrijk hebben we een website nodig, waarop burgers het patrimonium van hun verkozenen kunnen bekijken.'

Maar als er zo'n grote publieke vraag naar is, waarom heeft in het verleden dan niemand een wetsvoorstel ingediend? 'België heeft nu eenmaal een traditie van verbergen als het aankomt op geldzaken', aldus Hedebouw. 'Dat moeten we doorbreken. Wie vandaag kiest om zijn belastingen online aan te geven, merkt dat alles reeds voor hem wordt ingevuld. De gegevens van elke loontrekkende zijn transparant, die lijn moeten we doortrekken naar politieke mandatarissen.' (AVE)

LOW190van-erp-anneliesRedactrice Knack.beVan ErpAnneliesreporter/assets/26/avatar_13486.jpg<p>Redactrice Knack.be</p>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/annelies-van-erp-190.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/annelies-van-erp-190.htmlPVDA-PTBRaoul Hedebouw
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken
68649347Ik lees: Als mandatarissen met een openbare functie zich verrijken, dan moeten burgers dat kunnen vaststellen en onderzoeken, vindt oppositiepartij PVDA. Daarom wil de uiterst linkse partij de vermogens van mandatarissen openbaar maken. --- VOLLEDIG MEE EENS. DE ZAKKEN VULLENDE N-VA ZAL HELAAS TEGEN ZIJN. --- Iets anders: raar dat er staat 'de uiterst linkse partij' maar als het gaat over het VB staat er 'de extreem rechtse partij'. Misschien kun je voor Simon Demeulemeester niet extreem links zijn? Veelzeggend!2015-03-06 16:00:14Leo Duym649113Zegt de naam Pujol jullie iets? Die geeft tientallen jaren zichzelf en zijn familie verrijkt met contracten "a dedo", toegewezen aan 4% voor hem, en Zwitserse en andere off shore rekeningen. Zijn zoon leidt, onvoorstelbaar, nog steeds als voorzitter een parlementaire fractie in Catalonië. Spanje ligt zowat plat van de corruptieschandalen. Allemaal in één trek op te vermijden met een PVDA-aanpak. Die ook door Podemos en Ciudadanos (Catalonië) gehanteerd wordt. Properder tijden op komst2015-03-06 14:22:58rudy bourgeois648863@ Karel Mertens: de middenklasse wordt al jaren kapot belast en iedereen steekt zijn kop in het zand om het door de politici perfect uitgekiende toegestane bezit toch maar te kunnen behouden.2015-03-06 12:28:49Rudy Van Boxem648719Een vermogenskadaster is inderdaad een super idee mijnheer Bourgeois. Niet alleen voor de politici, maar iedereen laten bijdragen volgens vermogen en draagkracht. Dat gaan we inderdaad die "rijkjes" nogal zien gaan vluchten met "hun" geld. Ik zou zeggen, laat ze vluchten, ze dragen hier, net zoals in het Griekenland dat ze leeggezogen hebben, toch gene rotte sou bij aan de gemeenschap. Ze mogen dan wel nooit meer terugkomen, hun identiteitskaarten worden automatisch ongeldig, en kunnen alleen nog maar terecht in de bananenrepubliek waar ze het van ons gestolen geld hebben geparkeerd op offshore bankrekeningen. Geld dat overigens op dat moment totaal waardeloos zal zijn. Dat ze jobs zouden creëren is ook al zo een fabeltje. Heeft misschien één iemand van de talloze superrijke Franse en andere fiscale bootvluchtelingen, of een graaiende politieker, in ons land al één job weten te creëren ? Dacht van niet hoor. Het zal dus eens tijd worden dat kapitaalsvlucht op Europees, of zelfs mondiaal gebied zal aangepakt worden, met aangepaste, transparante, en eerlijke fiscaliteit volgens draagkracht voor iedereen. Wie daar iets op tegen heeft, heeft wellicht iets serieus te verbergen.2015-03-06 11:08:13Eddy van Thielen648329Ja Lemmens, stel je eens voor, een vermogenskadaster, en dat iedereen bijdraagt volgens draagkracht, wat een ramp voor de rijkjes. Griekenlands Varoufakis moet er nu wel een opzetten, nadat zo goed als alle rijkjes zich onttrokken hebben.2015-03-06 01:45:50rudy bourgeois647981waarom niet als de parlementsleden niks te verbergen hebben......maar velen wel me dunkt2015-03-05 20:06:41valrie platt647937Een 'extreem' rechtse partij heeft geen oog voor de noden van de zwakkere. Kan men niet mee met hun tempo dan komt u maar terecht in de goot. In het beste geval smijt men u een homp brood toe. Sorry, wij willen rijk worden en nog rijker 'extreem' rijk en u sukkelaar zal geen stokken in de wielen steken. Een 'uiterst' linkse partij zal ervoor zorgen dat iedereen op een menswaardig manier kan leven. Hiervoor zullen ze hun 'uiterste' best doen! Mijnheer Leo Duym, dit is het verschil tussen 'extreem' en 'uiterst'.2015-03-05 19:49:22Marc Segher647835Behoorlijk populistisch idee van een populistische partij. Wordt ons land daar beter van? Of creëert dit alleen maar meer afgunst en haat? En waarom spreekt PvdA enkel over politici en bijvoorbeeld niet over het geld van de vakbonden?2015-03-05 18:51:42Wouter De Smet647825Met struikrovers zoals Peter Mertens aan het roer is niemand meer veilig. Wanneer iemand van de PVDA vraagt naar een vermogenskadaster, is dat hetzelfde als wanneer een struikrover je vraagt hoeveel geld je op zak hebt. Het begint met het belasten van de rijken, die het vervolgens afbollen, waarna de vroegere middenklasse plots statistisch 'rijk' verklaard wordt en kapot belast, tot ook die er de brui aan geeft, en uiteindelijk iedereen arm is. Zoals in het marxistische Cuba, waar het BNP per capita 6 maal lager ligt dan in België.2015-03-05 18:43:34Karel Lemmens647791Dat er gewoon eens gezorgd wordt dat cumul niet kan. Als je 2 of 3 jobs tegelijk kan uitoefenen, dan zal er voor elk ofwel heel weinig moeite gevraagd worden ofwel worden ze allemaal barslecht uitgevoerd. In beide gevallen is de zéér riante vergoeding lachen met de burger.2015-03-05 18:35:36Rudy Van Boxem647785Dit is uiteraard het opstapje naar een algemeen vermogenskadaster. Het probleem is dat voor uiterst links (dit is dus ook het ABVV) heel het kapitalistisch systeem fundamenteel 'frauduleus' is, en dus vinden zij dat de staat het recht heeft om elke euro opgebracht door 'de kapitalisten' weg te belasten. Zij wensen dus willekeurig te bepalen hoeveel 'de kapitalist' moet betalen (dictatuur van het proletariaat), en wie daaraan probeert te ontsnappen is 'fraudeur' en moet gestraft worden. Je merkt die logica in de discussie over lastenverlagingen voor bedrijven. Elke euro die de bedrijven minder betalen, is zogezegd een kost voor de staat, alsof de bedrijven geld nemen van de staat, terwijl in werkelijkheid de staat geld neemt van de bedrijven. Het uiterst-linkse referentiepunt is 100% belastingen op de kapitalistische winsten, omdat dit het meeste overeenkomt met de marxistische situatie waarbij de werknemers zelf eigenaar zijn van de productiemiddelen. Alles wat minder is, is zogezegd een toegeving aan de werkgevers-uitbuiters. Voor steuntrekkers en werkgevers redeneren ze omgekeerd. Elke euro die zij minder krijgen van de kapitalisten, 'wordt van hen afgepakt', ook al brengen ze die euro zelf niet op. Met het marxisme verdwijnt elke zekerheid omtrent privaat eigendom en daarmee ook de rechtstaat. Marxisme kan enkel toegepast worden binnen een dictatuur.2015-03-05 18:32:47Karel Lemmens647703Jan Paulussen - 2015-03-05 08:32:28 JUIST Mr. Paulussen. Maar "super-rijk" geworden zijn door anderen te laten werken of door kapitalisatie van kapitaal, daar heb ik het wel moeilijk mee.2015-03-05 17:52:52roland DAVID647557Eddy van Thielen, ik denk dat u zich vergist. Om dat in te zien volstaat het de recente geschiedenis te raadplegen en geen bronnen op voorhand te mijden. Zo zijn Galileo en verwanten er ook achter gekomen dat de zon niet rond de aarde draait. Met links of rechts heeft dat weinig te maken omdat waarheid noch links noch rechts is. De leugen daarentegen kan alle vormen aannemen, zelfs de vorm van waarheid. Maar het blijft een leugen.2015-03-05 16:45:26bart claesen647511Mijnheer Philipsen, de lonen van de vakbondsleiders kan men alvast open en bloot op het internet vinden, en dat is alvast veel minder dan u wel zou willen, nietwaar ? Als u het verder toch zoveel "heisa om niets door de PVDA" vindt, waarom reageert u er dan zo heftig op ?2015-03-05 16:15:23Eddy van Thielen647459"Paul Lemmens: laat ze toch lullen , partijtje van geen tel , probeert alleen jalouzie onder de mensen te brengen , hun leuze iedereen gelijk , arm , ongelukkig en ziek" NV.A is ook klein begonnen. Jaloezie? Als je bedoelt dat ze proberen walging voor corrupte politici onder de bevolking te brengen (en vooral als ze proberen corrupte politici de pas af te snijden) dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Overigens luidt hun leuze "welvaart, geluk en gezondheid voor iedereen".2015-03-05 15:40:14rudy bourgeois647449De zakkenvullers aller partijen zullen zich hiertegen verzetten.Dus , kansloos.Maar begin eens met de gouverneur van de nationale bank , die het dubbele 'verdient ' van de Amerikaanse president.En dan die charels met de hamer in onze talrijke parlementen , 17 000€/maand geïndexeerd natuurlijk.Ondertussen zijn het diezelfde zakkenvullers die werklozen willen schorsen .2015-03-05 15:30:59George Kanakaris647405Ben in principe niet tegen maar dan voor iedereen die een voorbeeld functie uit voert of heeft uit gevoerd zoals B.V. een ex-politieker, een directeur van minderhedenforum, kortom al degene die dik betaald worden van het belastinggeld zo ook de CEO's van banken die worden ook betaald door de klanten van een bank, en zeker niet te vergeten de vakbonden, worden tevens betaald door de leden ( dat zal dan elke vrijdag staken worden ) en niet te vergeten bij te vermelden hoe ze aan hun rijkdom zijn gekomen. Kortom veel heisa om niets door PVDA.2015-03-05 14:59:00alois philipsen647373Bart Claesen "?", met "Daarom is dit voorstel een gevaarlijk voorstel. Het zal gevolgd worden door een nieuw voorstel om de vrijheid van de burgers te beknotten." zoals u schrijft, heb ik geen enkel probleem, als met die "vrijheid van de burgers beknotten" ze "het gegraai en de fraude beknotten" bedoelen, wat hoogst waarschijnlijk zowel zal zijn. Wat kan er nu in vredesnaam tegen zijn om de dingen bij naam te noemen, en misbruiken en misbruikers te beteugelen. Ik kan de tegenstanders hier dan ook echt niet begrijpen. Als dat voorstel, zeer onwaarschijnlijk, maar stel, van pakweg de N-VA was gekomen, dan steeg hier een gejuich op dat hoorbaar zou zijn van Huldenberg tot in Australië.2015-03-05 14:42:31Eddy van Thielen647345Leo dyum: wat is een vermogen? Zeg ik dat je niets meer mag verdienen soms als medewerker. Moet er mbv pensioenen nog een vermogen opgebouwd worden. Sorry, maar al diegenen die werken voor de overheid eigenen zich vooral de beste voorwaarden toe, en als niemand meer wil werken voor de overheid. Ik,vrees dat u daar verkeerd zbent, want er zijn er genoeg die zonder al te veel risico door het leven willen stappen. Nogmaals, nergens schrijf ik dat ze niets mogen verdienen, maar idd, grote vermogens moeten niet mogelijk zijn.2015-03-05 14:32:07David Pittomvils647317De toenemende macht van de staat moet gepaard gaan met de toename van de middelen om de staat aan te klagen in geval van misbruik van haar bevoegdheden. Het heeft weinig zin rechten te hebben die men wegens gebrek aan middelen niet kan opeisen. De middelen van de staat zijn met enige overdrijving onuitputtelijk, die van de burger beperkt alhoewel hij de grootste bijdrager is in de middelen van de staat. Het is een zeer ongelijke strijd als er een strijd is. Deze ongelijkheid kan door een eenzijdige invoering van een vermogenskadaster enkel verhogen en kan als een politiek wapen worden tegen politieke tegenstanders. De "rechtvaardige onpartijdigheid" van "de staat" is een fabel. Daarom is dit voorstel een gevaarlijk voorstel. Het zal gevolgd worden door een nieuw voorstel om de vrijheid van de burgers te beknotten.2015-03-05 14:11:56bart claesen647301@Willy Louis Muyshondt: 'Volgens die paar neo-stalinisten is iedereen paar neo-stalinisten is iedereen die ook maar iets publiek doet, verdacht een fraudeur te zijn! Is dat het beleid van een land? Zeverpraat voor een stelletje "kameraden"?' Mag ik u wijzen op een ernstige fout? Toegegeven: Socialisten spreken in termen van kameraden. Louis Van Geyt, communist, maakte steevast vermelding van zijn schaarse onderdanen onder de term 'werkers'. Het is wel duidelijk dat beide titels een cynische bijklank hebben. In Antwerpen plukken de vrouwelijke kameraden elkaars haar. En de werkers van PVDA strijden niet langer voor werk. Wel voor hogere bijstandsuitkeringen.2015-03-05 14:04:10Jos Wegge647251Willen ze ook de omvang van de geheime fondsen van de politieke vakbonden aan de algehele openbaarheid prijs geven? Of willen ze alleen de vijand raken? Schijnbaar vroom en zedig? Verdomde hypocrieten!2015-03-05 13:41:40Jos Wegge647235hoe sneller, hoe liever!!2015-03-05 13:33:35ANTOON DE WACHTER647227Simpel, diegenen die tegen zo een fantastisch voorstel zijn hebben iets te verbergen. Een partij daarom verslijten voor communistisch, maoïstisch enz. zal daar zeker niets aan verhelpen. Wel integendeel, hoe meer van zulke verwijten, zwartmakerij en beschadigingscampagnes, hoe populairder ze zullen worden.2015-03-05 13:30:44Eddy van Thielen647225Mijnheer Rodolf Van Der Miere het uit de ellende halen van de verpauperde arbeiders in de 19e eeuw kunt u moeilijk een verdienste noemen van extreem rechts. Maar het is goed dat men de geschiedenis bekijkt, zo moeten we de bladzijden vandaag niet meer herschrijven. En wees gerust links heeft van zijn fouten geleerd wat u van rechts niet direct kunt zeggen. Verbeter mij als ik verkeerd ben.2015-03-05 13:25:48Marc Segher647205Kamiel de Trog: Je moet dit vraagstuk breder bekijken. Het evenwicht tussen de macht van de staat en de vrijheid van de burger moet bewaard worden. De vrees bij het aanleggen van vermogenskadasters is dat morgen een donkerrode regering aan de macht kan komen, die met 50.1% van de stemmen beslist om die vermogens gedeeltelijk of helemaal te nationaliseren. Aangezien tegenwoordig de maoïsten van de PVDA de linkse toon zetten is er reden voor bezorgdheid. Om die reden kan ook iemand die perfect zijn belastingen betaald heeft, toch maar beter zijn vermogen niet openbaar maken. Vooraleer we aan vermogenskadasters beginnen, zouden als bescherming van onze fundamentele vrijheden in de grondwet grenzen moeten opgelegd worden aan de belastingen die de overheid mag heffen.2015-03-05 13:18:44Karel Lemmens647195Zelfs met een privé-detective komen we dat niet te weten.2015-03-05 13:12:05Rudy Bertels647187Kubla is het verkeerde doelwit. Zijn Maltaconnectie is intra-Europese fiscale optimalisatie. Je kunt er enkel jaloers over zijn. Zijn Congoconnectie is inderdaad veel minder koosjer maar dat heeft meer te maken met de Congolese kleptocratie dan met Kubla. Los daarvan is dit een voorstel dat je alleen maar kunt toejuichen. Het heeft dan wel iets populistisch - ja, we zijn communisten maar wel met propere handen - en de vraag is maar hoeveel mensen de moeite gaan nemen om zich daarmee bezig te houden. Anderzijds zijn er heel wat politici die tijdens en na hun carrière bonussen en zitpenningen allerhande opstrijken omdat hun telefoonboekje nog steeds actueel is. Daarom is het zelfs wenselijk dat zo'n register er komt. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. De politieke kitchen, that is.2015-03-05 13:10:12Coen Vanderstede647137Populistisch voorstel? Alle voorstelllen van het NV.A zijn populistisch - ze bedienen hun meerderheid :)2015-03-05 12:50:32rudy bourgeois647131Don DeCroo ,Don DeGucht ,Don Verhofstad die al vele jaren de staatskas leegzuigen ? Gaan die zitten en afwachten ? De relaties zullen nu wel in werking treden .2015-03-05 12:49:45wilfried vanden berg647127Men kan beter beginnen met het vermogen kenbaar te maken van de vakbonden en de politieke partijen.2015-03-05 12:48:04Freddy Valcke647109@K.Lemment Quod demonstrandum est : dergelijke houding, doet veronderstellen dat er concrete redenen voorhanden zijn om die gegevens niét publiek te maken. Als ik zulke houding in hoofde van de modale burger (wiens vermogen en inkomen, over het algemeen via de normale fiscale administraties, aan de overheid bekend zijn !!!) kan begrijpen, is dat begrip niét voorhanden, omwille van de "voorbeeldfunctie" die ik noodzakelijk acht in hoofde van zij die de pretentie hebben om die modale burger te leiden/besturen én stringente verplichtingen op te leggen.2015-03-05 12:42:00KAMIEL DE TROG647107We zouden beter voor elke politicus publiceren hoeveel belastingen hij jaarlijks betaalt op het gedeelte van zijn inkomen dat niet gerelateerd is aan zijn parlementaire inkomsten. Dan zou je zien dat een Marco Van Hees en Raoul Hedebouw wellicht nul komma nul euro bijdragen aan de staatskas, terwijl heel wat rechtse verkozenen behoorlijk veel bijdragen aan de staatskas.2015-03-05 12:40:08Karel Lemmens647097Populistisch voorstel. In feite betekent dit het opstellen van een openbaar vermogenskadaster, maar dan alleen voor politici. Het gevolg zal zijn dat waardevolle professionelen die ervaring en kapitaal hebben opgebouwd in de privé-sector niet meer zullen geneigd zijn om zich verkiesbaar te stellen. We zullen dan alleen nog het soort wereldvreemde en populistische beroepspolitici overhouden waarvan we er nu al veel te veel hebben, vooral aan de linkerzijde.2015-03-05 12:36:36Karel Lemmens647093Doen !!!!!!!!!!! Daarbij is het niét de bedoeling het vermogen als zodanig van de politici (én eventueel de met hen verbonden personen / vennootschappen / verenigingen hoegenaamd), te kennen, wél te kunnen controleren of dat vermogen tijdens de uitoefening van hun manda- ten, onregelmatig / onverantwoord toenam, hetgeen eventueel op corruptie kan wijzen. Dergelijke bekendmaking hoeft overigens niét noodzakelijk tav.het publiek te gebeuren, maar bvb.tov.politiek-onafhankelijke lichamen zoals de rechterlijke macht : slechts indien die, daarbij iets verdachts zou opmerken, kan zulks op de eerste plaats aan het parlement worden voorgelegd,én inzoverre door de volksvertegenwoordiging (in publiek debat) daar- omtrent géén verdere stappen of maatregelen zouden worden genomen, in de publieke arena geworpen opdat deze - bij de eerstvolgende verkiezingen - daaruit besluiten zou kunnen treffen. De politici - indien zij een echte "democratie" waardig willen zijn, hetgeen voor hun eigen goede werking, een principiële must is - kunnen daartegen géén bezwaar hebben, ver- mits dergelijke openbaarmaking, hun (beweerde) integriteit zal ondersteunen, hetgeen voor de in hunnen hoofde bestaande "voorbeeldfunctie", alleen maar positief werken kan...2015-03-05 12:36:17KAMIEL DE TROG647081Beste Paul, je hebt er niks van begrepen. Dat partijtje van geen tel heeft de grootste politieke enquête in België OOIT gehouden, een paar maanden geleden: 40.000 mensen zijn bevraagd geweest en vinden het oplossen van armoede in België belangrijker dan een verse straaljager, een dure en ongezonde stadsbrug of een Uplace waar niemand op zit te wachten behalve wie het wil bouwen. Onze leuze is: eerst de mensen (gezond, niet langer arm en bijgevolg gelukkig dus), niet de winst. Je verder laten uitbuiten door mensen voor wie het nooit genoeg is, is jouw keuze, niet de mijne.2015-03-05 12:30:49Jan Moerman647061"Hans Hoppe: Ik vind dit een slecht voorstel ! Ik hoef geen inzage in andermans financiën en anderen hoeven dat ook niet in de mijne ! "Genoteerd dat jij politici en mandatarissen niet op corruptie wenst te controleren.2015-03-05 12:23:21rudy bourgeois647051@ mar seghers "Een 'uiterst' linkse partij zal ervoor zorgen dat iedereen op een menswaardig manier kan leven". Gelieve ons 1 voorbeeld te geven uit de geschiedenis. Overigens is 'extreem rechts' helemaal niet 'voor de rijken'. Het vb heeft geen noemenswaardig economisch programma.2015-03-05 12:20:23rodolf van der miere647049Hoeveel iemand heeft maakt me niks uit en hoeveel of hoe weinig ik bezit daar heeft niemand zaken mee, ik wil mijn privacy, geen communisme of een ander totaal regime. Het enige wat een politieker moet doen is het land goed regeren en dat is de laatste 25 niet gebeurd omdat de zuilen-politiekers hebben geregeerd, met alle gevolgen van dien. Dat geeft me het recht, het enige recht dat ik heb, ze weg te stemmen.2015-03-05 12:19:45Gilbert Vermeersch647031Mijnheer Hans Hoppe die andermans financiën waar u het over hebt zijn in dit geval wel betaald met ons belastinggeld. Wij zijn in feite de werkgever.2015-03-05 12:09:15Marc Segher647023Awel se, da is nu eens een goed voorstel van die linkse rakkers, ik meen het, dit is een zeer goed voorstel. En PVDA, nee ondanks dat dit een goed voorstel is moet je niet rekenen op mijn stem. Of het er ooit gaat komen betwijfel ik ten zeerste! Maar het is een een goed initiatief!2015-03-05 12:06:19Jaak Claes647015Ik vind dit een slecht voorstel ! Ik hoef geen inzage in andermans financiën en anderen hoeven dat ook niet in de mijne !<br> Ook al zou ik natuurlijk wel willen weten hoe bepaalde Belgische politici er in slagen om de helft van Toscane op te kopen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Want andermans geldzaken zullen mij niet echt gelukkiger of ongelukkiger maken. Misschien alleen bozer op bepaalde politici.2015-03-05 12:01:11Hans Hoppe647005Ik ben absoluut geen PVDA'er. Maar dit vind ik toch een goed idee. Idee dat nochtans al verschillende keren opgeworpen werd maar waaraan geen gevolg gegeven werd. Doordrukken....2015-03-05 11:55:21Tom VanHasselt647003Mevrouw Marleen Roekens een beetje geduld kleine onbenulletjes kunnen groot worden.2015-03-05 11:54:33Marc Segher646979Super goed idee, bij deze heeft de kleine en dappere PVDA onze mandatarissen met de rug tegen de muur gezet. Mandatarissen die hun vermogen niet openbaar willen maken, maken zich dan op zijn minst verdacht, met als gevolg stemmenverlies. Het gaat nog leuk worden. Verder, voor de slechte verstaanders, "mandatarissen" zijn niet alleen de politici in onze (te)vele regeringen of parlementen. Ook de mandaten die bekleed worden in tal van andere al dan niet overheidsorganisaties door onze politici tellen mee, en die zitten niet altijd in een regering of parlement.2015-03-05 11:45:17Eddy van Thielen646955Mijnheer Chris Van Gendt bij al die rode, oranje en gele wantoestanden was geen enkele PVDA lid betrokken.2015-03-05 11:22:49Marc Segher646941En wat dan met de alom verdedigde privacy? Trouwens merkwaardig dat de donker-roden precies nu met het voorstel komen, juist na het schandaal met een MR-politicus. Bij ongeveer alle vorige grote schandalen waren steeds linkse bedriegers in het spel.2015-03-05 11:12:47Chris Van Gendt646933Als het goed is, zeggen we het ook!2015-03-05 11:10:23Jan Geerts646921Gesloten enveloppen die niet open mogen, wat is dat nu weer voor ontiegelijke zever? Weer typische Bafka (Belgisch Kafka). Ik geloof dat niemand bij zijn welwillend gezond verstand het nut van de voorgestelde maatregel tegen corruptie van mandatarissen kan betwisten. Sterk werk van de PVDA. Het maximuminkomen voor PVDA mandatarissen is dan wel weer keihard. Ik zou de rest niet aan de partij geven moest ik verkozen zijn, maar aan een goed doel. Iets anders zou te slaafs zijn. Waarom zou de partij zich mogen verrijken (op mijn kosten) als ik mezelf niet legaal mag verrijken? Allo?2015-03-05 11:06:19rudy bourgeois646909Gilbert Haelewyn: iedereen wil rijk zijn, maar elk op zijn manierde meesten vullen dat met geld en eigendom in, nooit genoeggelukkig zijn er ook van langs om meer anderen die rijkdom een rijkere invulling weten te geven2015-03-05 10:55:37wendy leyn646893marleen roekens: in the usa vinden ze dat ook maar heel normaalnochtans niet echt een voorbeeld van een verzorgingsstaaten ik weet niet waarom u nu direct moet schelden...?2015-03-05 10:51:36wendy leyn646887David Pittomvils zegt: In principe zou het zelfs verboden moeten zijn dat je als ontvanger van belastingsgeld een vermogen kan opbouwen. In de politiek of het maatschappelijk leven ga je niet voor het geld. Doe je het toch voor het geld, sorry, maar daar is de privé voor. Belastingsgeld dient zo efficiënt mogelijk ingezet te worden. En ik ben verre van links. --- Sorry, maar wel ver van de realiteit. Als je op een wettelijke manier geen vermogen mag opbouwen met belastinggeld, dan is er niemand meer die in loondienst die voor de staat wil werken.2015-03-05 10:49:01Leo Duym646857Goed voorstel maar dan zouden die linkse rakkers ook de syndicaten eens mogen aanpakken. Waar zitten die met hun miljoenen?2015-03-05 10:20:02Axel Van der Laan646855Ok .....maar dan ook voor de vakbonden , organisaties zoals ACW , 11 11 11 , Oxfam ,ect .. Uiteraard moet dit gelden voor ALLE politiekers ,ook diegenen die nu een jobke hebben in het buitenland , EU , bankensector ........2015-03-05 10:18:40erik crombez646847Mevrouw Martine De Smet mag ik er u op wijzen dat het al heel, heel lang geleden is dat de PVDA aanwezig was in het halfrond en dus niets te maken heeft met wat vele partijen inclusief de Volksunie, Spirit en NVA hebben uitgespookt. Mevrouw Marleen Roekens het zijn meestal de rijken die in vele gevallen ervoor zorgen dat sommigen van ons geen nagel hebben. Marco Van Hees en Raoul Hedebouw goed zo mannen pak ze waar ze moeten gepakt worden.2015-03-05 10:13:16Marc Segher646823Ik zou zeggenDoenen om te bewijzen dat wij het menen, vandaag begint PVDA with Mertens in the lead en vogende Elio en de P$ om te tonen dat we het zelf menen en an beste kiezers wil in de volgende uitslag wel eens zien.2015-03-05 10:00:03Pierre Jacobs646817heb ik niets op tegen. In principe zou het zelfs verboden moeten zijn dat je als ontvanger van belastingsgeld een vermogen kan opbouwen. In de politiek of het maatschappelijk leven ga je niet voor het geld. Doe je het toch voor het geld, sorry, maar daar is de privé voor. Belastingsgeld dient zo efficiënt mogelijk ingezet te worden. En ik ben verre van links.2015-03-05 09:58:09David Pittomvils646801Wat een zeveraars, die pvda-ers. En vergeetachtig ook nog : de vakbonders, de directeurs, voorzitters en mandatarissen van Samu Social en andere organisaties : 11-11-11, Oxfam, AzG, ..., leden van de raad van bestuur van (gedeeltelijke) overheidsbedrijven. Met wat nadenken vinden we nog heel wat groepen die de boeken mogen opendoen.2015-03-05 09:45:42marleen roekens646797Heel flink.2015-03-05 09:41:09Danny Van Blaadel646789Ik lees: Als mandatarissen met een openbare functie zich verrijken, dan moeten burgers dat kunnen vaststellen en onderzoeken, vindt oppositiepartij PVDA. Daarom wil de uiterst linkse partij de vermogens van mandatarissen openbaar maken. --- VOLLEDIG MEE EENS. DE ZAKKEN VULLENDE N-VA ZAL HELAAS TEGEN ZIJN. --- Iets anders: raar dat er staat 'de uiterst linkse partij' maar als het gaat over het VB staat er 'de extreem rechtse partij'. Misschien kun je voor Simon Demeulemeester niet extreem links zijn? Veelzeggend!2015-03-05 09:38:14Leo Duym646755wendy leyn, wij willen niet allemaal rijk zijn. Had ik rijk willen zijn, dan had ik het anders aangepakt in mijn actieve leven, maar mijn gezin zou er onder geleden hebben. En dat wil ik niet. Ik ben gelukkig bij een flesje wijn (5euro) en een stukske kaas. Mijn vrouw kookt héél lekker, dus het leven is mooi. Daar wij "verplicht" zijn geweest om een nieuwe wagen te kopen, kunnen wij niet op reis, maar men kan niet alles hebben in het leven, dus, het zij zo. Voor de rest ben ik akkoord met de PVDA. Ik denk dat er zo'n lijst bestaat in Frankrijk. Wat me wel opvalt dat ze "vragen" aan hun mandatarissen om voor een laag loon te werken, dus niet verplicht. Een nuance.2015-03-05 09:20:20Gilbert Haelewyn646735Toch ook tenminste 10jaar terugkeren zodat de oude krokodillen niet ontsnappen, het rode voorstel komt pas nu wanneer ze in de oppositie zitten.2015-03-05 08:51:25martine de smet646719Nog geen slecht idee maar die van het kasteel gaan niet gelukkig zijn. Het zou ook interessant zijn om de vriendendiensten eens bloot te leggen, zonen en dochters van die een jobke krijgen op een kabinet, als woordvoerder en/of als wat weet ik allemaal. Het zou een "eye opener" zijn om te zien hoeveel die duizenden politieke mandatarissen ons per maand kosten. Zelf China doet het met minder politieke mandatarissen. Leve de premier, leve de minister, leve de minister-president, leve de burgemeester, leve de schepen, leve België waar iedereen een politiek mandataris in zijn familie heeft en waardoor alles blokkeert.2015-03-05 08:35:11patrick morel646717Ik eis dan ook wel dat er van iedereen moet bekend gemaakt worden hoeveel hij al gewerkt heeft, en hoeveel belastingen hij al betaald heeft. Pas dan kan je oordelen over rijk versus arm... Als iemand hard werkt en veel belastingen betaald, is er helemaal niet mis mee dat hij nog rijk wordt ook...2015-03-05 08:32:28Jan Paulussen646711Zo een voorstel lijkt me de logica zelve. Waarom is iemands rijkdom en vermogen in ons land zo een groot taboe? We willen allemaal rijk zijn, liefst heel rijk, maar niemand mag het weten...?2015-03-05 08:27:34wendy leyn646685beste idee van de laatste 10 jaar.2015-03-05 07:57:39Hans Verheyen646681Dat zou zeer goed zijn, maar ik ken al een familie in Brakel die zich met hand en tand zal verzetten en zeer snel zal gesteund worden door 99 % van de mandatarissen.Toch veel succes2015-03-05 07:48:15guy dyck646679laat ze toch lullen , partijtje van geen tel , probeert alleen jalouzie onder de mensen te brengen , hun leuze iedereen gelijk , arm , ongelukkig en ziek2015-03-05 07:45:08paul lemmens5388832015-03-05 06:50:532015-03-05 06:50:54NonePas de parutionNormalarticleSimon DemeulemeesterPar Simon DemeulemeesterBelgiëKnack.be

PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken

Als mandatarissen met een openbare functie zich verrijken, dan moeten burgers dat kunnen vaststellen en onderzoeken, vindt oppositiepartij PVDA. Daarom wil de uiterst linkse partij de vermogens van mandatarissen openbaar maken.

auto2015-03-05 06:52:05http://www.knack.be/nieuws/belgie/pvda-wil-vermogen-politieke-mandatarissen-openbaar-maken/article-normal-538883.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/pvda-wil-vermogen-politieke-mandatarissen-openbaar-maken/article-normal-538883.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
PVDA wil vermogen politieke mandatarissen openbaar maken

PVDA-Kamerleden Marco Van Hees en Raoul Hedebouw dienen vandaag een wetsvoorstel in om het vermogen van politieke mandatarissen openbaar te maken. De uiterst linkse partij grijpt als aanleiding daarvoor de 'verschillende affaires' aan 'over mogelijke financiële wanpraktijken door publieke mandatarissen uit verschillende politieke families'.

Zo kwam in Franstalig België Serge Kubla (MR) in het vizier. De intussen ex-burgemeester van Waterloo werd op 24 februari in verdenking gesteld van corruptie. Hij zou als tussenpersoon gediend hebben voor het omkopen van Congolese gezagsdragers om zo investeringen in de loterijsector in Congo mogelijk te maken.

'Er is een grens overschreden', aldus PVDA. 'Als mandatarissen met een openbare functie zich verrijken, dan moeten burgers dat kunnen vaststellen en onderzoeken. Door de aard van hun functie moeten deze mandatarissen aanvaarden dat er transparantie is over hun vermogen.'

Van Hees zal premier Charles Michel (MR) vandaag in de plenaire vergadering, die u vanaf 14u live kan volgen op Knack.be, interpelleren hierover.

Publicatie in Staatsblad

Het wetsvoorstel van de twee linkse politici houdt een wijziging in van de wetten van 2 mei 1995 en 26 juni 2004. Die bepalen dat politici jaarlijks een vermogensaangifte moeten indienen bij het Rekenhof. Dat is onvoldoende voor de PVDA, omdat de aangifte in een gesloten omslag wordt afgegeven. Die omslag mag enkel open als een gerechtelijk onderzoek wordt geopend. PVDA gaat er ook niet mee akkoord dat de waarde van het vermogen niet aangegeven wordt.

PVDA wil een jaarlijkse publicatie in het Staatsblad van de vermogensaangiften en dat van elk element van het vermogen de handelswaarde vermeld wordt. De mosterd voor het wetsvoorstel haalt PVDA in Frankrijk, waar deze regeling al voor ministers geldt. PVDA wil dat uitbreiden naar alle mandatarissen die onder de wet van 2 mei 1995 vallen: 'ministers, parlementsleden, bestuurders van intercommunales, topmanagers van overheidsbedrijven, kabinetschefs...'

'Politicus moet geen schrik hebben om zijn/haar bezittingen bekend te maken'BELGAMarco Van Hees en Raoul Hedebouw van PVDA-PTB

'Ik ga ervan uit dat ons voorstel door de meeste partijen goedgekeurd zal worden', zegt Marco Van Hees. 'Iemand die politieke verantwoordelijkheid draagt, engageert zich normaal gezien voor het algemeen belang van de bevolking en draagt sociale verantwoordelijkheden die een vertrouwensrelatie met de burgers veronderstellen. Een politicus moet dan ook geen schrik hebben om zijn/haar bezittingen bekend te maken.'

De uiterst linkse partij geeft nog mee dat het van haar eigen mandatarissen vraagt om hun inkomen te beperken tot een gemiddeld werknemersloon.

LOW54demeulemeester-simonHoofdredacteur van Knack.beDemeulemeesterSimonreporter-columnist/assets/16/avatar_8358.jpgsimon.demeulemeester@knack.behttps://www.facebook.com/simon.demeulemeester.54https://twitter.com/SDemeulemeester<p>Simon Demeulemeester is hoofdredacteur van Knack.be</p>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/simon-demeulemeester-54.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/simon-demeulemeester-54.htmlPVDA+VermogenMarco Van HeesRaoul HedebouwSerge Kubla
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'
34611543Dat ze een unitaire partij zijn is voor mij hun enige schoonheidsvlekje. Achterhaald.2015-02-10 11:20:12rudy bourgeois609529Mijnheer Staes, gelukkig schrijf u het zelf, "ik meen te lezen", want ik heb nergens geschreven dat ik Raoul Hedebouw "persoonlijk" ken. Dat "persoonlijk" heeft u er namelijk zelf bijgedacht. (hier bij ons noemen we dat, iemand woorden in de mond proberen te leggen). Ik heb Raoul Hedebouw een paar keer ontmoet op manifestaties, zoals zovelen, en die man meent echt wat hij zegt, en is inderdaad een goedlachs en eerlijk mens. Zo zal iedereen hem ondertussen wel kennen, alle azijnpissers die daar niet tegen kunnen ten spijt. Wat zijn loon, en de andere leden van de PVDA betreft, dat kan u o.a. terugvinden in de statuten van de PVDA. (en ook hierboven, als u het artikel, en niet alleen de titel gelezen had natuurlijk). Trouwens, al jaren doen de artsen van Geneeskunde voor het Volk, en de mensen in de andere diensten van de PVDA hun werk voor een bescheiden arbeidersloon. Ik dacht iets minder dan 1500 €. netto in de maand, wat trouwens ook voor de parlementsleden geldt, en geen geheim is. (ter info, de leider van de N-VA graait veel meer dan 20.000 €. netto in de maand bij elkaar van ons belastinggeld, en houdt het allemaal voor zichzelf, wat trouwens ook al geen geheim is). Ze hebben ook geen door de belastingbetaler betaalde "firmawagens" met chauffeur zoals de andere partijen, dat hun verplaatsingen, abonnement openbaar vervoer, terugbetaald worden is dus nogal normaal, dat geldt namelijk ook voor de meesten onder ons die gaan werken, of mag dat ook al niet meer ? Wat er overschiet van het geld gaat naar de partijkas om de werking te betalen. Zij krijgen namelijk geen miljoenen Euro subsidies zoals de andere partijen, maar moeten bijna alles zelf betalen. (ter info, de verkiezingscampagne van de N-VA in 2014, koste ons belastingbetalers 4.507.042 Euro, deze van de PVDA-PTB koste 386.964 Euro, en dan nog grotendeels uit hun eigen zak). Merk ook op dat de PVDA en de PTB geen aparte partijen zijn, maar één unitaire partij, die het dus samen met dat bedrag moeten doen, een bescheidenheid die hun siert. Ik zie het de andere partijen nog niet zo gauw doen hoor.2015-02-09 12:42:38Eddy van Thielen608995Beste Eddy van Thielen, ik meen te lezen dat u de heer Raoul Hedebouw, persoonlijk kent. U schrijft dat hij het vrijwillig doet voor een bescheiden arbeidersloon. Kan u ons laten weten wat dat bescheiden arbeidersloon is. Waar de rest van zijn parlementaire loon naar toe gaat. Deze heer betaalt hij wanneer hij het openbaar vervoer neemt? want ik ga er van uit dat hij met openbaar vervoer zijn verplaatsingen naar het parlement maakt. Maakt hij gebruik van de andere faciliteiten die zijn mandaat meebrengt ? Kortom graag meer info a.u.b Kwestie van bij te leren. Alvast bedankt.2015-02-09 09:38:03Richard Staes608951als het allemaal weg en op is zullen diezelfde mensen daar staan in hun bloot gat en veel anderen erbij,de rijken zullen weg zijn,alleen rijkdom maakt welvaart en niet omgekeerd,wie plots veel geld heeft en niet langer hoeft te werken is na zes maand dood,weelde heeft sterke benen nodig,armen sterke armen om te werken2015-02-09 09:20:34jean castelin608743Mr Hedebauw het wordt tijd om woorden om te zetten in daden: een wetsvoorstel in te dienen betreffende het normaliseren van de parlementaire pensioenen, door die op het niveau te brengen van de arbeiders.2015-02-08 23:28:19Alex Flour608643Ik weet niet of het een onnozelaar is of een stukske krapuul, maar het is wel iemand die het duidelijk er niet om te doen is zijn zakken te vullen.2015-02-08 21:49:39rudy bourgeois608551Inderdaad mijnheer Bourgeois , schandalig hoe sommigen hier reageren, en in tegenstelling tot wat ze zelf denken, het siert hun hoegenaamd niet. De meesten hebben zelfs nog nooit iets over de PVDA-PTB gelezen, niet de partijstatuten, niet de meningen, niets. En toch maar dadelijk (ver)oordelen, en Raoul Hedebouw woorden in de mond leggen die hij helemaal niet gezegd heeft. Zeer kortzichtig en laf allemaal hoor. Ik ken Raoul Hedebouw als een goedlachs, eerlijk en oprecht mens. Die vrijwillig, zoals overigens alle PVDA-PTB leden, zijn werk doet voor een bescheiden arbeiderswedde. Dit in schril contrast met andere gretig in de vetpot graaiende politici, voor wie het nooit genoeg kan zijn. Dat ze allemaal maar eens een voorbeeld nemen aan mensen zoals Raoul Hedebouw. Maar dan zullen ze eerst het graaien, en het zichzelf, en hun vriendjes, royaal bedienen moeten afleren. En dat zie ik nog niet gebeuren. Spijtig toch.2015-02-08 20:28:03Eddy van Thielen608515Wie wel rijk was: Friedrich Engels. Fabriekseigenaar en Kapitalist. En dan?2015-02-08 19:54:56rudy bourgeois608507Mijnheer De Baetselier, volgens uw logica dus zou een schrijver niet werken. Marx werkte trouwens wel degelijk, als journalist, redacteur, en o.a. als schrijver natuurlijk. Maar dat is in uw ogen waarschijnlijk helemaal niet werken, nietwaar ? Marx heeft overigens wel wat meer boeken geschreven dan alleen "Das Kapital". "Zijn vrouwke", Jenny von Westphalen om precies te zijn, was trouwens helemaal niet rijk, want het gezin leefde van de inkomsten van Karl Marx, en een hele tijd, in Londen, zelfs in de armoede. Verder heeft zijn "proza" nooit geen invloed gehad in de Sovjet-Unie, China N-Korea enz., omdat ze er de filosofie van Karl Marx uit eigenbelang helemaal niet, of verkeerd toepasten. Cuba heeft dat gedeeltelijk wel gedaan, niet zozeer naar de filosofie van Marx op zich, (Castro en Guevara hadden best wel hun eigen filosofie over socialisme), maar eerder gedwongen door de boycot van het westen, waardoor ze zich moesten richten tot de toenmalige Sovjet-Unie om handel mee te drijven. De PVDA-PTB is overigens niet eens communistisch zoals u ons probeert wijs te maken hieronder, maar socialistisch en democratisch, (zoals de sp.a en de PS eigenlijk hadden moeten zijn), wat iets compleet anders is dan communistisch.2015-02-08 19:48:47Eddy van Thielen608499@Marie Schmidt schrijft: 'De kloof tussen arm en rijk wordt door het communisme vervangen door de kloof tussen partijkaders en de rest'. Voor zover ik het heb kunnen vaststellen was dit in China 1984 niet het geval. Ik zag geen verschil tussen leidende ingenieurs partijleden van de raffinaderij en de gewone arbeider. Wat meer is, ik heb herhaalde malen openlijk kritiek geuit en nooit enige hinder ondervonden, integendeel! Ik deed dit uiteraard niet op een vijandige manier en zorgde ervoor dat mijn werk op prijs gesteld werd.2015-02-08 19:37:24Luc Broes608475" Die man moest niet werken want zijn vrouwke was RIJK" Jenny (Von Westphalen) werd door haar rijke familie verstoten wegens haar band met Marx. In Londen kenden ze de zwartste armoede. Ze konden enkel overleven dank zij de financiële hulp van F. Engels. Ze hadden zeven kinderen waarvan er vier de periode van armoede in Londen niet overleefden. Lees de biografieën alvorens desinformatie te verspreiden. Bij zijn dood had hij een fortuin en een beginnende werldwijd succes, zelf verdiend. Hij werkte trouwens altijd als (dikwijls gebroodroofde) publicist. Sommig van zijn werk werd pas in 1932 gepubliceerd, vijftig jaar na zijn dood. Ik zie trouwens overigens niet in waarom een groot links denker niet rijk zou mogen zijn. Wat is het punt?2015-02-08 19:06:14rudy bourgeois608417En mocht het aantal vluchtelingen u niet overtuigen (ter vergelijking 200 tot 300 mensen bekochten een vluchtpoging uit de DDR met hun leven, in Cuba stierven tussen 60.000 en 80.000 mensen in een poging te onsnappen. Even veelzeggend zijn het aantal zelfdodingen die in Cuba dubbel zo hoog zijn als in de rest van Zuid-Amerika en driemaal zo hoog dan voor Castro's oh zo humaan bewind. Er is echt niets romantisch aan Cuba.2015-02-08 18:17:39Jatich Sacharti608401Eddy van Thielen, het is waar dat Cuba gegijzeld geweest is door Amerika, maar dat is maar een deel v h probleem. De bedoelingen v Castro waren mooi maar niet realistisch. De geneeskundige studierichting is inderdaad degelijk en de gezondheidszorg is misschien nog het enige positieve in vergelijking met vele andere landen maar daar stopt het ook. De corruptie en armoede tieren er welig net als de natuur die er prachtig is omdat er weinig goede verbindingswegen zijn. Mijn Cubaanse toekomstige schoondochter heeft ICT gestudeerd in haar land, wat niet zo evident is. Als je de netwerken mondiaal bekijkt is Cuba een zwart gat, omdat de verouderde Cubaanse leiding niet mee kan met alle nieuwe communicatiemiddelen en andere vernieuwingen die noodzakelijk zijn om mee te evolueren met de rest v d wereld. Ze vertelde dat er enorm veel gestolen wordt, en vooral met vlees wordt er veel gesjoemeld, bvb. alle boeren moeten hun geboren kalveren aangeven maar daar worden er een paar van 'vergeten' en op de zwarte markt verkocht, als ze gesnapt worden zitten ze wel jaren in de gevangenis. De gevangenissen zijn wel dunnetjes bevolkt en moordpartijen een unicum. Alles wat je verzend moet enorm goed ingepakt worden of de helft v d goederen geraakt niet op zijn bestemming. Voor toeristen is alle luxe aanwezig maar eigen bevolking vooral in de berggebieden zitten dikwijls zonder toiletpapier of voldoende gevarieerde voeding ed. Aan toeristen gaan ze dat allemaal niet vertellen want het is een fier volk en ze zijn daar zelf beschaamd in. De bevolking, vooral de jongeren snakken naar verandering en meer vrijheid. PS, Zelf ben ik er nog niet geweest, maar wel al veel foto's en familiekiekjes gezien. Grenzeloze liefde hé, mooi maar niet altijd praktisch.2015-02-08 18:10:47martine de smet608355Als Cuba zo goed is, waarom riskeren duizenden mannen, vrouwen en kinderen hun leven om het land te ontvluchten?2015-02-08 17:45:59Jatich Sacharti608309Marx schreef zijn werk in Londen,Parijs en Brussel. Die man moest niet werken want zijn vrouwke was RIJK. Het is gemakkelijk zo een boek te schrijven als ge (echtgenote ) geld genoeg hebt.De gevolgen van zijn proza heeft men gezien in de Sovjet-Unie,Cuba,N-Korea. In China zijn ze overgeschakeld op een geleid-kapitalistisch systeem anders ook armoede. Ik vergeet een deel communistische landen waar het niet goed gaat. Dus PVDA liever niet.2015-02-08 17:12:33hugo De Baetselier608299Mevrouw Decadt, heel toevallig ben ik wel in Cuba geweest, u duidelijk niet. Wat verder bijna alle kranten, en dat waren zeker geen linkse, of rode, of communistische, reeds kopten, zelfs nog heel recent, over het gezondheidssysteem in Cuba, zou dus volgens u gelogen zijn ? Ik heb Cuba gezien zoals het is, heb er met gewone mensen gesproken, en niemand lijdt daar honger zoals in sommige documentaires over Cuba voorgespiegeld werd. (de meeste zijn opgenomen in Amerika, wat bewezen is) Wel is het zo dat het verwerven van luxegoederen er door de jarenlange boycot van het westen nogal een probleem is, en dat de steun en de handel met en van Rusland tegenwoordig zo goed als is weggevallen. Maar dat wil niet zeggen dat de Cubanen straatarm zijn en honger lijden. Ik heb er wel wat zwarte markt gezien, vooral in sigaren, die ze graag ruilen voor geld, of westerse luxe goederen. Maar laat u zich natuurlijk nog altijd wijsmaken wat u wil hoor, geen enkel probleem mee.2015-02-08 17:04:52Eddy van Thielen608281@ Van Thielen : Laat me niet lachen, Cuba een "medische wereldmacht"... Duidelijk dat je er nooit geweest bent. En verder is iedereen er zo paranoia als de pest. Daar zal het communistische bewind wel voor iets tussen zitten...2015-02-08 16:44:00Denise Decadt608255Communisme en marxistische utopische dromen zijn mooi als je 18 jaar bent - toen ik 20 jaar (begin jaren 90) was dacht ik ook dat Cuba een echt paradijs was, dat Amerika de schuld was aan alles wat er in de wereld verkeerd liep, en dat het communisme eigenlijk niet zo slecht was, het was enkel verkeerd in de praktijk gebracht. Als veertiger heb je natuurlijk meer levenservaring en weet je dat 'de meeste dromen bedrog zijn' (cfr Borsato) Ze zijn mooi, maar het is zoals het winnen van de lotto, niet realistisch dus. 'Als je 18 bent en niet links heb je geen hart, als je 40 bent en nog links heb je geen verstand'...2015-02-08 16:19:13hans joppen608199Die man besturen? Dan koop ik een hoed om hem op te eten. En ik ben er echt gerust in.2015-02-08 15:41:23Paul Bonnyns608149Dhr Hedebouw is dus het niveau van een studentje van 19 niet overstegen. Ook ik liep vroeger onder een spandoek" Arbeiders- Studenten: 1 strijd!" omdat onze logebroeder/professoren aan de VUB dat graag hadden en onze hoofdjes volpraatten met Marxistische onzin. Nu kan ik alleen maar lachen over mijn eigen domheid.2015-02-08 15:10:59Christian Wouters608139Iedereen arm is iedereen gelijk natuurlijk.2015-02-08 15:04:32Helena Van Dessel608087De kloof tussen arm en rijk wordt door het communisme vervangen door de kloof tussen partijkaders en de rest. Same difference maar meer corruptie, en minder meritocratie, en talent krijgt alleen nog een kans als het zich in de eerste plaats als een goede communist kan voordoen en de steun van de apparatsjiks geniet. Ik vind dat geen verbetering. Kunnen de heren eens uitweiden over hoe het komt dat alle ijzeren gordijnen die communistische landen optrekken altijd de eigen bevolking moeten binnenhouden? Je zou denken dat ze moeten beletten dat alle sukkelaars uit de door het vuige liberalisme en kapitalisme geregeerde landen naar hen toe vluchten. maar nee, vreemd niet? Nochtans wordt doorgaans in communistische landen de opvoeding erop gericht om enkel communistisch te denken en wordt de valse propaganda van de kapitalisten buiten gehouden. En dan nog een goede vraag voor de heren: waarom is geen enkel communistisch systeem het beloofde paradijs geworden zonder armoede? Hoe gaan julllie dat wél laten werken? Nee, ik koop niks van die PVDA'ers , voor ze bewijzen dat er ooit eens iets echt gemarcheerd heeft van wat ze beweren! Verder wens ik Knack nog veel succes in hun evolutie als zusterblad van Solidair, waar elke PVDA'er op elk moment zin of haar eitje in kwijt kan. Ik betaal toch niet om de praat van die apparatsjiks te lezen!2015-02-08 14:37:30Marie Schmidt608061Eindelijk iemand die de puntjes op i zet . Een warme intelligente politicus die de dingen bij zijn naam noemt . Idem voor Marco Van Hees . Mooie uitspraak van Marco tegen minister van Overveldt , de Grieken besparen al 6 (!) jaar .Wist niet veel meer te brabbelen .2015-02-08 14:23:29Van Doesselaere Willem608063NVA de partij van de scheve mondjes :-/2015-02-08 14:23:29Nand Huyghe607975De partij van de profiteurs kan nog zoveel roepen als ze willen dat ze zich distantiëren van Noord Korea en de voormalige Sovjet Unie, toch willen ze maar één ding: geld krijgen van de werkende mense om het aan hun luierikken van stemmers te geven. Krapuul van de bovenste plank.2015-02-08 13:33:07Danny Mertens607851Ik ben in Cuba geweest.... wat een miserie ! vorige week nog een programma op tv, een dokter moet in zijn 'vrije tijd' loodgietersspullen verkopen om met zijn gezin rond te komen. Wat heb je aan diploma's als er geen werk en geen welvaart mee kunnen gecreëerd worden ? bitter weinig. In een land als belgië, waar alles te krijg is... waar je levenslang kunt doppen, daar is het gemakkelijk communist te zijn. En ook aan hem : wie is 'rijk' ? Is elke middenklasser dus rijk ? Er zijn andere manieren om iedereen die er recht op heeft (dus niet wie niet wil werken, niet wie hier als gelukzoeker toekomt....enz...) een behoorlijke vorm van welstand te bezorgen : zoveel mogelijk mensen aan het werk en zo weinig mogelijk 'staat'. Zoveel mogelijk mensen die meehelpen het BNP op te vijzelen en dus zo weinig mogelijk ambtenaren, want, die leveren daar niet één Euro aan. Zo weinig mogelijk betekent niet : géén ambtenaren.... want, dàt gaat ook niet. En, rechtspersoonlijkheid voor vakbonden.... ook dat kan helpen, en hen belastingen laten betalen, dat ook.2015-02-08 12:05:34Albrecht Van den Bosch607761Ik heb in 1984+ een jaar in China gewerkt. Vandaar enkele opmerkingen: 'Nationaliteit en identiteit zeggen mij niet zoveel'. In China, communistisch of niet, was/is alles bespreekbaar, uitgezonderd: Hongkong, Taiwan en Tibet zijn onvervreemdbaar deel van China. 'Marx heeft me wel doen inzien waarom de ongelijkheid in onze samenleving toeneemt'. In communistisch China was er geen ongelijkheid: iedereen gelijk en iedereen arm. Toen las ik in China daily: 'Marxisme Leninisme is niet geschikt voor de opbouw van een moderne staat'. Deng Xiao Ping gooide het roer om en rijk worden werd toegelaten. Vandaag zijn er een aantal zeer rijken en honderden miljoenen welstellende Chinezen. 'wij kunnen op vlak van onderwijs en gezondheidszorg wel wat leren'. Het Vlaams onderwijs staat aan de wereldtop en onze gezondheidszorg eveneens. In gelijk welke communistische staat zat Hedebouw onmiddellijk in de gevangenis. In USSR en communistisch China bezorgde het regime de mensen veel ellende maar geen menswaardig loon en geen trots op het geleverde werk. Ik hoorde er volgend grapje: They pretend to pay us, we pretend to work'. Veel succes aan Hedebouw en zijn kameraden, maar een beetje werkelijkheidszin kan geen kwaad!2015-02-08 11:04:36Luc Broes607737"We hebben ook duidelijk afstand genomen van maatschappijmodellen zoals de Sovjet-Unie of Noord-Korea." Lenin zelf moedigde het liegen ten behoeve van het doel aan, en de beste leugens zijn diegene die men zelf gelooft. Eén elementje van het Marxistisch materialisme zou die revolutionaire Hedebouw toch moeten kennen, de onvermijdelijkheid van de uitkomsten, hetzelfde zal steeds tot hetzelfde leiden. Onteigen de ondernemers en ondernemingen, onteigen de middenklasse en je krijgt lege winkels, onderdrukking, geheime politie, almachtige politbureau's, de hele rimram, hoe vaak je het ook probeert en hoe goed je intenties ook zijn. Het verzwijgen van die andere kant van de medaille is niet meer dan populisme, hoe populair het ook is de mensen te laten geloven dat het enkel de rijken (uitbuiters en speculanten) zijn die men wil aanpakken. De politiek en het discours van de "ander", de rechteloze parasiet, voert hoogtij bij onze neo-communisten van de PVDA, je moet er alleen de vinger op leggen. Er is altijd iemand die betaalt, en bij het communisme zijn dat er velen, in dat opzicht is het communisme uiterst egalitair, het maakt iedereen gelijk arm, gelijk onvrij.2015-02-08 10:52:52Ward Schelfhout607731De Cubanen zeggen over het systeem van Raoul Hedebouw, de staat doet alsof ze ons onderhoudt en wij doen alsof we werken, maar er is armoede en corruptie troef. Gelukkig begint Raúl Castro, de goed bedoelde maar mislukte socialistische dromen van zijn broer los te laten en de bevolking is daar héél blij om.2015-02-08 10:49:32martine de smet607717Ik lees: Neem bijvoorbeeld Cuba. Ik ben geen voorstander van een copy-paste van het Cubaanse systeem op België, maar wij kunnen op vlak van onderwijs en gezondheidszorg wel wat leren. --- Een echte giller. De gezondheidszorg in Cuba is gratis voor wie geen centen heeft, maar meer dan een aspirine tegen je kanker kun je er niet krijgen, dat is voor wie wel geld heeft. Over Das Kapital kan hetzelfde gezegd worden als over de Koran: de wereld zou er beter aan toe zijn als dat boek nooit geschreven was geweest. Wanneer gaat het voor een marxist duidelijk worden dat precies de onderlaag van de bevolking het aambeeld is waarop de Marxistische sikkel gesmeed wordt?2015-02-08 10:44:52Leo Duym607715Je moet het de PVDA wel nageven, slechts 2 verkozenen maar wel iedere week in de geschreven pers en op TV.2015-02-08 10:43:57patrick morel607677Mr. Hedebouw, het politiek beleid van de toekomst zal zowel de huidige linkse als rechtse uitgangspunten en stellingen (moeten) verlaten.Nee, de spelregels mogen niet teveel bepaald worden door de multinationals en het grootkapitaal (zoals nu) maar het antwoord van links daarop om dan maar een sterke overheid te creeren die veel belastingen heft om die dan te kunnen 'herverdelen' is niet het goede antwoord.De mensen mogen niet te veel afhankelijk zijn van beslissingen die worden genomen ergens in hoofdkantoren van multinationals ver weg van hier maar ook niet teveel afhankelijk van 'overheden'.Goed politiek beleid zal moeten uitgaan van het principe : 'welke regulerende wetgeving moeten er komen opdat burgers zoveel mogelijk zèlf hun plan trekken'.En daarvoor zullen de uitgangspunten die nu zowel door rechts als links gehanteerd worden dus zeker herbekeken moeten worden.De komende jaren zullen partijen zoals Syriza in europa electoraal succes kennen.Maar beschouw dat echter niet zozeer als de vraag van burgers naar een met zich alles bemoeiend 'links' overheidsmodel maar integendeel, eerder als een vraag naar een met zich minder 'bemoeiende overheid' (zeker de EU in dit geval).2015-02-08 10:27:26pascal devillé607673En hoe denk die onnozelaar het op te lossen . Door de rijken nog meer te belasten , dat is goed maar bedenk dat het juist hen zijn die ons werk moeten geven .Wat zeggen die dan ik doe geen aanwervingen ze zitten zo genoeg in onze zakken .Of ze gaan weg gelijk in Frankrijk , zie wat het daar nu is . Maatregel terug ingetrokken . Mooie oplossing he hahahahhahah.2015-02-08 10:26:20Gilbert Rodts607651Cuba als voorbeeld?De Cubanen denken er anders over aan hun reactie te zien nadat hun leider toenadering tot de VS zocht.Verder geen commentaar op deze onzin.2015-02-08 10:14:44JEAN DE BACKER5316792015-02-08 09:13:222015-02-08 09:30:56NonePas de parutionNormalarticlePolitiekKnack.be

Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'

Dertig jaar was het geleden dat er nog communisten/ marxisten in het federaal parlement zaten. Sinds mei zijn ze weer met twee. En voor of tegen, hun terugkeer zorgt voor animo in het halfrond. De meest opvallende van de twee is Raoul Hedebouw, 37 jaar, Luikenaar, en perfect tweetalig.

auto2015-02-08 09:28:00http://www.knack.be/nieuws/politiek/raoul-hedebouw-pvda-de-strijd-gaat-verder/article-normal-531679.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/politiek/raoul-hedebouw-pvda-de-strijd-gaat-verder/article-normal-531679.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/politiek/http://m.knack.be/nieuws/politiek/
Raoul Hedebouw (PVDA): 'De strijd gaat verder'

Lees hier de integrale, digitale versie van De Zondag.

Het is op straat dat Raoul Hedebouw, bioloog van opleiding, de smaak van de politiek te pakken kreeg. Amper 19 was hij, toen hij een grote studentenopstand leidde tegen de plannen van de Waalse regering, met de PS in, om drieduizend leerkrachten te ontslaan. "Ik heb toen gevoeld hoeveel energie de strijd voor het werkvolk bij mij opwekt. Dát was de sociale strijd waarvoor ik mij wou engageren. De stap naar de PVDA, de enige echte linkse partij, was een logische stap. De PS heb ik nooit een linkse partij gevonden, toen niet en nu niet. Komt daarbij dat ik het onaanvaardbaar vind dat de traditionele partijen de gemeenschappen in dit land altijd maar tegen elkaar opzetten. De PVDA doet dat niet. Mijn mama is een Limburgse, mijn papa een West-Vlaming. Ik ben opgegroeid in Luik, sprak thuis Nederlands en op school Frans. Nationaliteit en identiteit zeggen mij niet zoveel. Ik heb niets gemeen met een steenrijke zakenman zoals Albert Frère, maar voel me wel verbonden met de dokwerker in Zeebrugge. Of met de arbeider in Griekenland."

Het zijn niet de boeken van Karl Marx die u overstag hebben doen gaan?

Hedebouw: "Nee. Marx heeft me wel doen inzien waarom de ongelijkheid in onze samenleving toeneemt, waarom de rijken rijker worden en de armen armer, en wat je eraan kunt doen. Ik was een jaar of 19, geloof ik, toen ik 'Das Kapital' (Marx' bekendste werk, red.) begon te lezen. Al moet ik toegeven dat ik het niet meteen helemaal begreep (lacht)."

Hoe maken jullie in het parlement het verschil met de andere linkse oppositiepartijen?

Hedebouw:"Wij zetten de vensters van het parlement open voor de realiteit van de straat, de sociale strijd. De socialisten en de groenen zeggen dat ook, maar ik kom hen nooit tegen om 6 uur 's morgens aan het stakingspiket. Wij blijven leven onder de mensen. Ik verdien heel bewust niet meer dan 1.500 euro per maand. De rest van mijn salaris geef ik aan de partij. De andere linkse partijen zijn te veel met zichzelf bezig, dat is hun probleem."

Met een micro of een megafoon in de hand op de bühne staan, is wel iets wat u ligt, bevestigen voor- en tegenstanders. Is er aan u een artiest verloren gegaan?

Hedebouw:"Politiek is toch ook een vorm van artistiek? Politiek hoeft niet saai te zijn. Ik probeer heel bewust wat kleur in het parlement te brengen. Moest iedereen spreken zoals KrisPeeters, de mensen zouden in slaap vallen (lacht). Ik hou van humor. Ik wil geen grijs leven leiden. Ik heb bijvoorbeeld altijd graag theater gespeeld. Of DJ, ik was vele jaren DJ Rayoul in het Luikse nachtleven."

Even tussen haakjes, mag ik u een communist noemen?

Hedebouw: "Ik hoor liever het woord marxist. (aarzelend) Communist wekt een ander beeld op.

Het beeld van Jozef Stalin en zijn beleid in de Sovjet-Unie, bedoelt u. Een beleid dat de intussen overleden Ludo Martens, tot 2008 voorzitter van uw partij, luidop bejubelde.

Hedebouw: Wij hebben zeven jaar geleden onder leiding van Peter Mertens een koerswijziging ingezet en gebroken met dat verleden. We hebben ook duidelijk afstand genomen van maatschappijmodellen zoals de Sovjet-Unie of Noord-Korea. Ik ben daar heel duidelijk over, het binnenlands beleid van Stalin was rampzalig. Al zeg ik er wel meteen bij dat wij zonder het Rode Leger waarschijnlijk nog altijd Duits bezet gebied waren."

Die associatie met lugubere regimes blijft u wel achtervolgen. ULB-professor Pascal Delwit uit in een boek zijn twijfels over die koerswijziging. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten zette onlangs in deze krant uw partij op dezelfde extremistische lijn als Vlaams Belang.

Hedebouw: "(zucht) Die Delwit leunt dicht aan bij de PS. Ik klasseer dat onder gemakkelijke praat van politieke tegenstanders die hopen dat wij een marginale partij blijven. Moet ik ook zo beginnen en de vergelijking maken tussen Open Vld en het economisch beleid van de Chileense dictator Pinochet? Ik wil het debat houden op concrete Belgische dossiers. Wij hebben niets te verbergen. We hebben een radicaal tintje, ja. We gaan bijvoorbeeld radicaal in tegen het Europese besparingsprogramma. Maar met die regimes hebben wij niets te maken."

Jullie zijn wel jaarlijks present op de internationale vergadering van communistische en arbeiderspartijen met vertegenwoordigers uit Vietnam, Laos, Cuba en Noord-Korea, allemaal regimes die het niet nauw nemen met de mensenrechten.

Hedebouw: "Vergaderen met Noord-Korea hebben wij nooit gedaan. Dat regime is onaanvaardbaar voor ons. Die zijn daar ook niet aanwezig. Wij praten wel met andere linkse partijen, ja. Maar dat betekent niet dat we hen ook steunen. Die meeting is geen socialistische internationale, hè. Wij zijn niet gebonden aan elkaar. We debatteren vrijuit. Het Griekse Syriza en het Franse Front de Gauche bijvoorbeeld zijn daar ook aanwezig. Het is leerrijk om zien hoe de strijd in andere landen verloopt. Neem bijvoorbeeld Cuba. Ik ben geen voorstander van een copy-paste van het Cubaanse systeem op België, maar wij kunnen op vlak van onderwijs en gezondheidszorg wel wat leren."

De PVDA profileert zich als de partij van de vakbonden. Bent u ontgoocheld dat zij, of toch twee van de drie, een sociaal akkoord gesloten hebben met de werkgevers?

Hedebouw: "Nee, want zowel ACV- als ABVV-militanten vertellen mij dat de strijd gewoon verder gaat. Er is een akkoord gesloten over kleinere zaken, niet over fundamentele kwesties zoals de indexsprong of de verhoging van de pensioenleeftijd. De werkgevers en de regering hebben op die kwesties geen enkele toegeving gedaan."

Is het akkoord toch geen bewijs dat het ACV de indexsprong stilzwijgend zal gedogen?

Hedebouw: "Mocht dat het geval zijn, dan zou ik ontgoocheld zijn. Maar ik vang andere geluiden op. (overtuigd) Ik weet zeker dat er nieuwe acties volgen tegen de indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd. Van het ABVV, maar ook van het ACV. Het ACV zal nooit zijn steun verlenen aan een rechtse regering zoals Michel-I. Ik heb de vakbondstop nooit zo'n radicale taal weten spreken als de voorbije maanden, daar zal dat klein akkoord niets aan veranderen. Dat zal de eerstkomende weken wel duidelijk worden. Of dat nieuwe stakingen zullen zijn, moet je de vakbonden zelf vragen. Wij kunnen niet ontkennen dat de snelle opeenvolging van stakingen ongelooflijk boeiend is voor onze partij. Het is niet toevallig dat wij stilaan naar de 10.000 leden gaan. Je voelt dat het vertrouwen terugkeert bij de arbeiders en de bedienden."

Wat is uw grootste verwijt aan het adres van de federale regering?

Hedebouw: "Zij profileert zich als de behoeder van de rijken, de multinationals en de fraudeurs, en werkt zo ongelijkheid in de hand. Ze doet de middenklasse betalen voor de crisis. Dat kan zo niet verder. We staan op tien meter van de afgrond, maar deze regering stapt gewoon verder. Kijk naar Griekenland, Spanje en Portugal, die strenge besparingspolitiek werkt niet. En we zien nog maar het begin. Als de regering in maart weer geld moet vinden voor haar begroting, dan zullen nieuwe stappen volgen. Waanzin. Maar het geld bij de rijken halen, zoals wij vragen, dat durft ze niet."

Vindt u dat niet wat populistisch?

Hedebouw: "Populair misschien, maar niet populistisch. Toen Galilei zei dat de aarde rond de zon draait, en niet omgekeerd, verweet men hem ook populisme. Hij heeft voet bij stuk gehouden. Ik zie ons als de geuzen van de 21e eeuw. Het westen volgt al dertig jaar de spelregels van het liberalisme die ertoe leiden dat de kloof tussen rijk en arm toeneemt. Wij willen daarin niet meespelen."

Wil u ooit mee besturen?

Hedebouw: "Zeker en vast. Oppositie voeren is geen princiepskwestie voor ons. Maar we gaan niet mee besturen aan elke prijs. Onze kiezers zouden het ook niet pikken dat wij een stugge besparingspolitiek voeren en instemmen met asociale maatregelen zoals de PS en de sp.a de voorbije jaren. Zij zijn ervoor afgestraft. Wij gaan vasthouden aan echte linkse politiek."

De Zondag/Paul Cobbaert

LOWRaoul Hedebouw
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen
6534179Men wilt dus duizenden mensen de armoede induwen maar zonder dat ze in opstand komen of anders moeilijk doen. Vorig jaar was er iemand die die waanzin ontspoord kapitalisme noemde en al stelde dat het gelijk stond met het offeren van jongeren op een altaar. Was iemand die blijkbaar niets voorstelt voor de mensen die beweren onder zijn leiding te staan. Je weet wel die hypocrieten die wel naar een kerstmis of pro deum lopen maar verder een hekel hebben aan kahtoliek en menselijk zijn zeker met de kerstperiode.2014-12-21 14:10:40Emmanuel Paulus531529de tjeven zijn klaar om de stekker uit te trekken maar moeten er zeker van zijn dat de vakbonden achter hen staan want zij moeten de deur naar dirupo openen2014-12-19 13:03:11paul lemmens530833Franky: daklozen zijn kassa-kassa ... allez toch voor directrices van brusselse opvangtehuizen met de juiste partijkaart: jaarloon: 199.000 euro ... !!!2014-12-19 07:44:35Marc RAES530827KP: zijn ronduit onwettige "werkbelemmeringen" dan ook geen "sociale incidenten" misschien ... ???2014-12-19 07:42:30Marc RAES530533Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen...dat geloof ik echt oprecht. Maar willen de andere partijen van de gele Michel dat ook ? Er zijn er die maar blijven het conflictmodel promoten...wij tegen zij ! Als het niet lukt beste heer Peeters zal het niet uw fout zijn ! Sommige geelwazigen, geelverdwaasden en andere blauwe rakkers beseffen niet hoeveel schade hun elitarisme aanricht.2014-12-18 18:49:01Hans Hoppe530523Ik vrees dat er op termijn hier in Belgie eens iets serieus gaat gebeuren . Er zijn nu al volgens de media zo'n 5000 daklozen . Er hoeft maar eens één iemand door het lint te gaan ( remember A. Breivick ? ? ? ) .2014-12-18 18:40:08Franky De Bock5196412014-12-18 18:27:242014-12-18 18:27:24NonePas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil 'grote sociale incidenten' voorkomen bij mensen die geen recht meer zullen hebben op een inschakelingsuitkering. 'Ik wil niet dat jongeren volgend jaar maanden zonder vergoeding vallen.'

auto2014-12-18 18:27:31http://www.knack.be/nieuws/belgie/kris-peeters-wil-grote-sociale-incidenten-voorkomen/article-normal-519641.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/kris-peeters-wil-grote-sociale-incidenten-voorkomen/article-normal-519641.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Kris Peeters wil 'grote sociale incidenten' voorkomen

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil een manier zoeken om "grote sociale incidenten" te voorkomen bij mensen die vanaf binnenkort geen recht meer hebben op een inschakelingsuitkering. Dat heeft hij donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Raoul Hedebouw (PVDA). Die vroeg de minister een moratorium op de schrapping in te voeren, maar daar ging Peeters niet op in.

'Ik weet hoe delicaat dit is'

Volgens cijfers van de socialistische vakbond zouden vanaf 1 januari 2015 zowat 32.000 mensen dat recht op een inschakelingsuitkering kunnen kwijtspelen omdat ze die al drie jaar hebben ontvangen. De meerderheid van hen zou afkomstig zijn uit Brussel en Wallonië. In 2017 zouden er daar 20.000 kunnen bijkomen en nog eens 10.000 door de maatregelen van de nieuwe regering.

Peeters herinnerde eraan dat het om een beslissing uit 2012 gaat van de vorige regering om de maximumtermijn op drie jaar te bepalen. Toch toonde hij zich gevoelig voor het dossier. "Ik weet heel goed hoe delicaat dat is en ik bekijk de problematiek nog verder", luidde het. "Ik zou immers niet graag hebben dat heel wat jongeren volgend jaar twee tot drie maanden zonder vergoeding zouden vallen". Hoe hij het probleem zal oplossen, kon de minister nog niet kwijt. Hij verklaarde het dossier "au sérieux" te nemen, maar houdt zich ook aan de beslissingen uit het regeerakkoord. "Ik bekijk hoe wij op een goede manier grote sociale incidenten kunnen voorkomen", besloot Peeters. (Belga/WB)

LOWKris PeetersRaoul Hedebouw
71532315Wat een demagogisch artikel. "Honi soit qui mal y pense" is overigens de leuze van het Britse koningshuis. Niet toevallig een van de rijkste koningshuizen van de wereld. Ik word niet goed van dat gezever van De Roover. Er is geen enkele partij die niet voor pensioenhervormingen is. "Op een eerlijke en rechtvaardige manier herverdelen". Hoe krijgt die vent dat uit zijn bek geperst? Er is NIKS rechtvaardig aan een beleid dat alle lasten op de loon- en weddetrekkenden, de gepensioneerden en de steuntrekkers legt terwijl de rijken volledig buiten schot blijven. Er is niks eerlijk en rechtvaardig aan een beleid dat de notionele intrestaftrek, die geen enkele bijkomende werkplek heeft opgeleverd, ongemoeid laat en bijna-gepensioneerden hun verworven rechten afpakt. Honi soit qui ne fait que mentir.2014-12-19 19:47:26Bart De Leeuw531203anny staes, in mijn ogen kan iemand niet 35 jaar werkloos zijn. Hij moest al lang van de werkloosheid gesmeten zijn. Mijn voorstel is een basis. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Maar dan? Wanneer eindigen uitzonderingen?2014-12-19 10:47:01Gilbert Haelewyn531189Trouwens Gilbert Haelewyn, uw voorstel werkt enkel aan het begin van een carrière. Niet met de eindmeet in zicht.2014-12-19 10:42:40anny staes531181Gilbert Haelewyn, ja ik vind dit normaal. Vindt u het normaal dat iemand die zeven jaar gewerkt heeft en 35 jaar werkloos is geweest evenveel pensioen krijgt als iemand die 42 jaar werkte? Iemand die al 35 jaar 15.000€/jaar werkloosheid heeft opgestreken? Die onze sociale zekerheid al 525.000€ heeft gekost, onderwijl pensioenrechten kon opbouwen op de kap van de gemeenschap en na zijn pensionering nog 30 jaar gaat krijgen? En dan zouden mensen welke hebben geopteerd voor een bepaalde job met dito pensioen en 42 jaar tewerkstelling moeten inleveren? Waar baseert u zich in hemelsnaam op behalve op wishfull thinking.2014-12-19 10:40:28anny staes531179Wat in heel dit gekrakeel over de pensioenleeftijd stelselmatig en ik vrees opzettelijk over het hoofd gezien wordt is dat het al heel mooi zou zijn als je iedereen tot 65 aan het werk kon houden. Wat zeg ik? Het zou nog mooier zijn als je iedereen tot zestig een behoorlijke job kon garanderen. Waarom willen we toch de ogen blijven sluiten voor de feiten, nl. dat het zelfs voor een late veertiger of een jonge vijftiger die zonder werk valt bijzonder moeilijk is om opnieuw aan de slag te raken? Voor wie daarmee wordt geconfronteerd wordt de huidige discussie over langer werken even relevant als een discussie over het geslacht van de engelen.2014-12-19 10:39:40Gerda Daniels530897geef iedereen hetzelfde pensioenenkel afhankelijk van de jaren die ze bijgedragen hebben. Een, pakweg, kassierster in de supermarkt heeft, naar haar vermogen, meer bijgedragen als iemand met een goedbetaalde job. Als je ziet dat de kassierster bijna hetzelfde heeft als iemand die bijna niet gewerkt heeft, ... (vul zelf maar aan). Ik zal nooit begrijpen waarom de socialisten zoiets niet voorstelden (dit zou echt sociaal zijn).2014-12-19 08:33:15Jurgen Van den dries530851anny staes, dus u vindt het normaal, dat iemand 900 euro krijgt en een ander 2000 euro, om hetzelfde "werk" te doen, zijnde op pensioen te zijn. Als men gewerkt heeft en veel verdiend heeft, had men iets aan de kant kunnen gezet hebben.2014-12-19 08:04:29Gilbert Haelewyn530835Door de vergrijzing kosten de pensioenen tegen 2060 6% extra van ons BNP. In tegenstelling tot wat De Roover en anderen laten uitschijnen hoeft de financiering daarvan geen enkel probleem te zijn, evenwel op voorwaarde dat de politiek 2 moedige keuzes durft te maken : 1/ iedereen met poten en oren aan het werk (gedaan met de onvoorwaardelijke sociale hangmatten) 2/ drastische vermindering van de staatsgesubsidieerde jobs bij de overheid en het "Middenveld". Met die twee keuzes is de financiering van de pensioenen veiliggesteld, maar ik vrees dat le nouveau CD&V niet mee wil2014-12-19 07:46:56Joe Severeyns530799Als het in hun kraam past spreken mensen over verworven rechten,...., gelijke schouderlast, ... Als een te vroeg en een te hoog pensioen een verworven recht is, blijft slechts een 'haircut' over: alle nettopensioenen boven de 1500 euro belasten aan 75% en shiften naar de mindere pensioenen. mvg,2014-12-19 07:17:20Lode Callewaert530793dirk vaeremans: Indien je de sociale fraude aanpakt, dan moet de pensioenleeftijd niet omhoog. Maar de sossen en de vakbonden houden dit tegen. *** Waarom zou je slechts een half procent van de totale fraude aanpakken?2014-12-19 07:10:08swa peeters530789Frederik Beernaert, Zo zie je maar, dat waren nepproblemen om de verkiezingen te winnen.2014-12-19 07:04:32swa peeters530767Eigenlijk toch wel straf: toen de nva in de oppositie zat was er voortdurend communotair gehakketak. Nu ze in de meerderheid zitten zijn al die problemen blijkbaar van de baan. Nog nooit werkte belgie zo goed. Zo zie je maar: eendracht maakt macht!2014-12-19 06:15:52Frederik Beernaert530755Gilbert Haelewyn, heel goed idee dat waarschijnlijk vooral jouw erg goed past. Dus iedereen die geen verantwoordelijkheid heeft genoten, niet voor zijn oude dag heeft gezorgd en zelfs nooit heeft gewerkt of hier als migrant op zijn 53 jaar is komen binnenwandelen krijgt 1.300€ per maand? Mensen maken de keuze voor een bepaalde job. Soms is de reden het vele zwartwerken, de tweede pensioenpeiler, de bedrijfswagen, de jobinhoud of het uitzicht op een goed pensioen later. En nu het goede pensioen bij velen na een leven van werken in zicht is zegt u: geef iedereen 1.300€. Ja werkelijk een goed idee.2014-12-19 05:34:02anny staes530751Kanakaris, zwak jongen, zo zonder enig argument.2014-12-19 05:23:57anny staes530735Als we de lijn van Broers ibid. in een bepaalde richting doortrekken, moet er een aanpassing komen van de roerende voorheffing (de nominale understatements van het KI naar de huidige markt optrekken) om überhaupt iets aan waardevastheid van pensioenen te kunnen doen. Laten we niet vergeten dat de ± 2 miljard van de index'sprong' verdwijnen in het zwart gat van de beleggingen van ondernemers zelf en niet in de nieuwe kleren van extra tewerkstelling. Ook willen we nog altijd de JSF en het BAMplan Antwerpen, en en en, die allemaal miljarden opslorpen die er naar het schijnt niet zijn. Er zijn nog de kosten van parlementen en regeringen en de exorbitante pensioenregelingen voor die satrapen en uitvreters: ook in die dossiers slooft de regering zich onvermoeibaar uit. -- Het was allemaal veel beter geworden als Roover niet te licht bevonden was voor het ministerie van Pensioenen, zoals bovenstaande reclamespot bewijst.2014-12-18 22:10:08Jan Beke530705Tijd dat we voetballers verplichten om tot hun 67 te solliciteren. Kijken hoeveel daarvan nog werk vinden.2014-12-18 20:05:47swa peeters530703Laat ons, in plaats van deze regering al bij voorbaat te saboteren, hen nu eens enkele jaren de kans geven om uit te voeren wat ze beloven. En als ze er niet in slagen, dan straffen we hen toch gewoon af in het kieshokje? Maar ik wil hen wél de kans geven om zich te bewijzen.2014-12-18 20:04:54Wouter De Smet530677'Pensioenen redden: daar is deze regering mee bezig' en 'inbrekers beschermen je eigendom'.2014-12-18 19:52:45swa peeters530545De socialisten zijn al lang bezorgd voor onze pensioenen en hebben daarom al de nodige maatregelen genomen door o.a. het aantrekken van migranten en asielzoekers die voor ons pensioen zouden werken. Het probleem is dat de meerderheid niet werkt, met als resultaat dat de geldstroom omgekeerd loopt, richting werkloosheidsuitkering en leefloon. Maar dat is dan weer volledig de fout van de werkgevers en zelfstandigen die in gebreke blijven met de creatie van werkgelegenheid want te druk bezig met hun miljoenen zwart geld te tellen in belastingparadijzen.2014-12-18 18:53:31Ludwig Vestraeten530499Begin maar met de vette ambtenarenpensioenen aan te pakken.Ze zijn ook nog eens met de opbrengsten van de prive betaald , zeveraar.2014-12-18 18:27:19George Kanakaris530383@ Alex Flour : hierbij nog wat cijfers, het is gewoonweg hallucinant wat er gebeurt. De staat draait er >20.000 euro/burger/jaar door. PER BURGER! De pensioenen zijn "een probleem" zogezegd. Welnu, in 2013 draaide "de staat" er 215 miljard euro door ( een stijging met 51 miljard euro tov 2007, goed "bespaard" hé ). Daarvan ging 40.0 miljard naar pensioenen ( een stijging met 11 miljard tov datzelfde 2007, toen was het 29 miljard ). Men zou ons beter eens uitleggen waar die ANDERE 40 miljard naartoe gingen : de wegen zijn kapot, de openbare verlichting is nagenoeg tot op de draad versleten ( de palen moeten doorgezaagd worden of ze knappen af van de roest ), de treinen rijden steeds minder stipt, nieuwe treinen rijden gewoonweg niet of staan wekelijks in panne, de krachtcentrales vallen één na één uit, er is plaatsgebrek in de scholen, er zijn wachtlijsten voor hulpbehoevende bejaarden, de werkloosheid stijgt, het regent faillissementen, de belastingsdruk is al gestegen tot 54% van het BNP en het overheidsdeficit daalt NAUWELIJKS of reëel NIET ( 2013 nog steeds 11.5 miljard tekort - "officieel" dan, zonder post 25 mei 2014 lijken). Nagenoeg alle gemeentekassen kleuren bloedrood van de schulden. De pensioenen zijn het probleem niet, de STAAT is het probleem en daarmee bedoel ik alle geledingen van de staat : regionaal, federaal, provincies, gemeenten, overheidsbedrijven, ..... Ze BLIJVEN gewoonweg met geld gooien voor onrendabele ( de groene energie bvb. ) of mislukte projecten ( IT bvb. ). Een stijging met 51 miljard vanaf 162 miljard in 2007 is wel een stijging met 31.5% op 6 jaar tijd of dik 5% per jaar terwijl de inflatie steeds lager dan 2% blijft. De overheid bespaart NOG STEEDS NIETS en DAT is het probleem - niet de pensioenen. Cijfers komen van de Nationale Bank van Belgistan.2014-12-18 17:33:49Hendrik Van der Elst530365Hoeveel mensen gaan er moeten werken tot hun 67?degen die studeren tot hun 25jaar en 40 jaar moeten werken.Ze hopen dat tegen 2025 de mensen op hun 62 of 63 jaar op pensioen gaan dat is al een paar jaar winst en voor zware beroepen zal er altijd wel een regeling zijn.2014-12-18 17:21:43roland schollaert530311@hendrik Van der Elst: Inderdaad en die oneerlijke pensioenen kosten miljarden per jaar. U vergeet ook nog dat wie zelf zijn pensioen probeert aan te leggen langs alle kanten extra belast wordt en er plannen klaar liggen bij de CD&V voor nog meer belastingen hierop. De intresten hebben ze ons ook al afgepakt.2014-12-18 16:59:23Alex Flour530257Op een eerlijke manier verdelen? Prima, begin dan maar met het halveren van de ambtenarenpensioenen plus plafonneren ervan zoals in de privé. Indien IK nog maar de helft van het geld mocht terugkrijgen in de vorm van een pensioen a rato van 1000 euro/maand dat ik zelf stortte moet ik 150 jaar worden. En tussen 60 en 65 krijg ik opeens ( in tegenstelling met schriftelijk bevestide beloftes ) NIETS qua wettelijk pensioen - en met mij vele duizenden andere burgers. Trek Uw plan, dat is de "eerlijke" verdeling en dat is niet iets van de NVA, dat is iets van Di Rupo. Het effect op de consumptie zal snel blijken, hou de aankomende nieuwe faillissementengolf maar in de gaten.2014-12-18 16:46:06Hendrik Van der Elst530171Aan Jozef Van Roy, is ons aller fout, want wij hebben steeds de politiekers verkozen die er decennia niets aan gedaan hebben... en nu moet iedereen mee op de blaren zitten.2014-12-18 15:52:08Hans van Hove530151Brigitte Van Gerven: degene die de afgelopen jaren blij waren met een dode mus is we wie achter 'alles kaat koet' aanholde. 1. Wat ook niet in de verkiezingsprogramma's stond en pas later op de proppen kwam is de nalatenschap van Di Rupo en de 11 miljard bijkomende besparingen: vergeten of klein detail?. 'Alles kaat koet' is onvoldoende om die weg te toveren. Hoe moest het opgelost worden dan door bijkomende STRUCTURELE ingrepen (niet het belachelijke kaasschaafje van de problemen uit de weg gaande socialisten)? Ah, bij de rijken en de fraude aanpakken zeker? Het gekende rode deuntje zonder noten! Moeten we terug een opsomming maken van hoeveel minder lang hier theoretisch én praktisch gewerkt wordt ivg andere landen? Of doet dit niet ter zake? 2. Erg dat je niet snapt dat de mindere werkgeversbijdrage er komt om de loonkost te verlagen, ten koste van minder inkomsten voor de staat, inderdaad. Alleen in de hogere rekenkunde van de socialisten kan dat anders, wat we nu lang genoeg zéér negatief ervaren hebben! 3. Bij mijn weten, gecommuniceerd van voor de verkiezingen was/is NV-A voorstander van BTW verhoging, tegengewerkt door, hoe kan het anders, de rode stoottroepen maar misschien de meest sociale manier van verhoging : wie veel consumeert, de 'rijke' dus betaalt het meest! Wat kun je, als het sociaal moet gebeuren, daar op tegen hebben? Als je naast veel kritiek ook nog antwoorden blijkt te kennen we luisteren want misschien staat, met jou, iets anders aan de kant dan de spreekwoordelijke beste schipper. Of beperkt alle commentaar zich zoals van de sossen enkel tot schaamteloos populisme over hun zelfgeschapen problemen?2014-12-18 15:40:39Luc Bartholomeus530147Peter, in business to business is zwart geld niet in zwang. Maar tussen firma en privépersonen of privépersonen (klussers) en privépersonen is dat nog verre van uitgeroeid. Dat moeten we niet de regering of de firma's verwijten want de zwartgeldgever is even schuldig. Zou het kunnen dat de firma's die zwart geld innen daar een deel van uitkeren aan de welwillende medewerker ? Of zoals men in het engels zegt: there are no virgins.2014-12-18 15:39:33Marc De Mey530125Marc De Mey : die artiesten zoals eddy Wally, daar moet je geld onder de matten en het tafelkleed zoeken ... dat zwart geld ... dat is niet gekenden zo is er veel zwart geld niet gekend, maar u heeft gedeeltelijk gelijkelke centiem van de werknemer is gekend zodat men hem nog meer kan pluimendie van de werkgever niet .. het enige dat wel gekend is bij de werkgever zijn de lonen , de rest niet .2014-12-18 15:31:18peter verbruggen530107Jozef: onze politici weten al meer dan 30 jaar dat de problemen er zaten aan te komen. De geboortes zijn vanaf 1963 (anticonceptiepil) sterk teruggelopen. Men heeft verzuimd om de problemen aan te pakken en je moet geen glazen bol bezitten om te weten dat de politici, als het drama onafwendbaar is, geen enkele schuld op zich zullen nemen. De bevolking zal dat moeten slikken en uitzweten. Tussen haakjes, liever 6 planken dan 4, postuum een schedel- of voetbreuk is niks om naar uit te kijken.2014-12-18 15:26:10Marc De Mey530101jozef van roy: feitelijk hebben nu al generaties aansluitend achter elkaar korte termijnpolitiekers en hun nageslacht gehad die 'voor de tijd dat het kan' in de kassa zitten te graaien met als beste voorbeeld hun onbeschaamde 'afscheidspremie'. Vooral geen ingrijpende maatregelen die ten koste kan gaan van hun 'populariteit', zoals de huidige regering wel wil nemen maar daarvoor door de socialisten vervloekt wordt. Dit vraagt visie, offers en inleveringen. De populistische gratuite oproepen van de rode baronnen zijn wraakroepend want ze weten maar al te goed dat ze noodzakelijk zijn maar op die laffe manier kunnen ze zich herprofileren en de domme massa (weeral een belediging waarschijnlijk?) voor zich te winnen. Ook zonder partijkaart kun je begrip en de noodzaak inzien dat we om de boemerang van alles is gratis op te vangen we 'solidair' moeten zijn nadat we als middenklasse al hard gepakt zijn, weeral door de sossen . Populisten vangen vliegen en gelijksoortigen door te stellen dat de rijken er aan ontsnappen, niettegenstaande ze er zelf bijna een halve eeuw de tijd hadden om dat aan te pakken, zoals het er nu uitziet is de speelruimte zeer beperkt en na 40 jaar laf niets doen krijgen ze straks de stemmen van wie met de noodzakelijke maatregelen ontevreden is. Ergerlijk te weten dat juist de groep die minst bijdroeg en de anderen liet werken nu de grootste mond op zetten dat ze minder gaan krijgen. Of hoe je depressief kunt worden in een land van profiteurs op alle vlakken.2014-12-18 15:22:26Luc Bartholomeus530085@Luc Bartholomeus: leer lezen. 1. Het verhogen van de pensioenleeftijd stond in geen enkel verkiezingsprogramma? Sterker nog, het BEHOUD van de pensioenleeftijd op 65 stond expliciet in het verkiezingsprogramma van NVA, Open VLD en CD&V. Dus inderdaad: dit is het breken van een verkiezingsbelofte. U kan hier toch niet omheen, of gaat u beweren dat zwart wit is ? 2. Ik heb niet gezegd dat de werkgeversbijdrage omhoog moet. Ik heb gezegd dat het vreselijk dom is om nu de werkgeversbijdrage te verlagen, indien men ongerust is over de betaalbaarheid van de pensioenen. 3. Ik heb er niet over geklaagd dat de taxshift nog niet concreet is. Ik heb gevraagd dat NVA zich eens duidelijk zou uitspreken van waar naar waar die taxshift zal gebeuren. Zij willen de personenbelasting omlaag en een verhoging van de btw. Wat erop neerkomt dat de shift zal gebeuren van de werkende mensen naar de werkende mensen. En daar heeft dus niemand een jota aan. Het doet me sterk denken aan de beloofde "lastenverlaging". Blijkt dat er inderdaad een lastenverlaging komt, maar dat die enkel de werkgevers ten goede komt. Of hoe men sommige mensen kan blijmaken met een dode mus.2014-12-18 15:15:53Brigitte Van Gerven530061de enige oplossing is dat er twee generaties zijn de oude en jongeren.Geef de oudere waar ze recht op hebben en dat hebben ze na 40 of 45 jaar of niet misschien? de jongeren moeten op een andere manier hun rechten opbouwen wat hun sociale zekerheid en pensioenen betreft.Het kan niet dat een oudere langer moet werken om zijn pensioen of van jongeren betaalbaar te houden.dit is niet de ouderen hun fout maar van jarenlang wanbeleid en verkeerd gebruik van afdragen aan de sociale kassen.dus van al die generaties politiekers waavan ge nu niks meer hoort en een vet pensioen genieten,of verkast zijn naar een ander vetbetaald postje met een dikke oprotpremie.Van deze generatie zien we na 6 jaar ook meer dan de helft niet meer terug maar hebben wel 6 jaar ons den duivel aangedaan,en wetten goedgekeurd die u tot u tussen vier planken zit zullen treiteren.2014-12-18 14:59:25jozef van roy530027Brigitte Van Gerven: we proberen het nog eens tegen beter weten in: verhoging van pensioenleeftijd, niet in verkiezingsprogramma van niemand: maar blijkbaar grote eensf-gezindheid aan regeringstafel, noodzakelijk en zéér positief onthaalt door OESO. Evenals de indexsprong. Uiteraard had men bij de OESO geen rekening gehouden met uw mening: schande! Dus, moest het meerdere keren lezen: de werkgeversbijdrage moet omhoog?? Werk je voor een buitenlandse macht die het ondernemersvermogen verder moet afbreken of gewoon voor de vakbond, wat in weze hetzelfde is dus? Dat de taxshift nog niet concreet is: schande en al 4 maand een nieuwe regering!! Eigenlijk heb je alleen kritiek om de kritiek, niet over nagedacht maar niet geschoten is altijd gemist: goed bezig.2014-12-18 14:36:24Luc Bartholomeus530019Luc Bartholomeus: Kan je de persoonlijke aanvallen en verwijten achterwege laten. Het reglement voor reacties lezen, vooral art 3. Brigitte: werknemersbijdrage SZ 13,07% waavan 7,5% voor pensioen, werkgeversbijdrage 24,77 waarvan 8,86% voor pensioen. Bovenop het brutoloon mag je dik 80% rekenen voor de werkgever. De spanning tussen netto loon en wat een firma moet aanrekenen is in België absolute top. Wil je van naaldje tot draadje weten waarom men op 67 uitkomt, zie boek "De rekening moet kloppen" (verschenen april 2014).2014-12-18 14:30:27Marc De Mey530013Inderdaad Bruno Tobback heeft dat allemaal gezegd,en het is zelfs nog niet zo lang geleden.Ik zou wel eens graag weten waarom de regering nu op die 67 jaar gekomen is? 45 jaar voor iedereen komt toch op hetzelfde neer,en dat bestaat al sinds 1925.Hoe kan iemand hiertegen zijn?2014-12-18 14:26:58JEAN DE BACKER530011@jJan Geerts: de solidariteit heeft zijn grenzen, maar ieder voor zich is 0 solidariteit.? Overigens zoit die in de pensioenberekening verwerkt. En @Hilde Ceulemans: niet elke zelfstandige is een fraudeur, en er zullen er veel zijn die hard werken, even har of harder dan een zwartwerker misschien... zonder evenwel even hard bij te dragen na aftrek van allerlei 'bewezen' onkosten. Da's een gegeven, niet meer of niet minder. Dan zit @ Gilbert Halewyn beter ind e richting met zijn voorstel zoals dat in Nederland gaat: vaste bedragen voor iedereenProbleem: daar moet je naartoe groeien, want een ambtenaar verwacht een hoger pensioen en heeft geen aanvullend pensioen als een bankbediende of geen ove rte laten zaak of spaarpot als zelfstandige en ga zo maar door. Dit hele artikel is eigenlijk MEER AVN HETZELFDE: er is maar één oplossing, geld is volatiel (de EU werkt er nochthans aan om één en ander transparanter te maken en heeft van alle lidstaten de rulings opgevraagd), pensioen omlaag of bealsting omhoog? En evrder zwaar besapren op overheid en ambtenaren. Terecht omdat we eenz waar apparaat hebben. Maar dat dient om onze ZWARE REGELGEVING te doen toepassenDat pensioen bvb.: vast bedrag in Nederland versus zeevarenden, mijnwerkers, zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en een compelxe berekening met gelijkgestelde periodes. Wie kan dat doen met de 'lichtste' overheid denk je? Schaf eerst of minstens gelijk ook een pak regels af vooraleer je de ambtenaren buiten kegelt.2014-12-18 14:25:34Jürgen Aerts530005Een paar vragen en opmerkingen: <br/>als u de pensioenen betaalbaar wil houden, waarom vermindert u dan de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid (dus voor de pensioenkas). Dit is een loonsvermindering (zij het van uitgesteld loon) en zorgt ervoor dat de pensioenen nog minder betaalbaar worden. <br/>Hoe komt het dat u in uw verkiezingsprogramma gespecifieerd heeft dat de pensioenleeftijd niet moest worden opgetrokken, en dus op 65 bleef (hetzelfde stond trouwens te lezen in de verkiezingsprogrammas van de Open VLD en van de CD&V). En dat u een paar maanden later de pensioenleeftijd toch optrekt ? De situatie kan in die enkele maanden toch niet zo drastisch veranderd zijn ? "Kiezersbedrog" wordt dit genoemd. <br/>Tot nu toe heeft u niet veel scrupules getoond bij maatregelen die de middenklasse treffen. De indexsprong treft enkel de werkende mensen en laat de vermogenden buiten schot, maar dan hoor ik u niet lamenteren over de getroffen middenklasse. Alleen als er over de vermogenswinstbelasting gesproken wordt, dan bent u opeens bang dat de middenklasse de dupe zal worden. Uw bedoeling is overduidelijk om de allerrijksten te beschermen. <br/>U zegt dat NVA voor een taxshift is. Dat is helemaal geen bewering. Als u voor een belastingverschuiving bent VAN waar NAAR waar wilt u de belastingen dan verschuiven ? Ik weet ook waarom u dit niet specifieert: u wil de belasting verschuiven van de werkende mens naar de werkende mens.2014-12-18 14:19:07Brigitte Van Gerven529997Ter garantie van de betaling van onze pensioenen, had het SPa windgenie, JVDL, destijds het "zilverfonds" uitgevonden. Ik had nooit goed begrepen wat hij daarmee bedoelde en hoe het zou worden gevuld. Maar nu snap ik het. Zilverfonds is gewoon een synoniem voor spaarcenten van de Vlaamse middenklasse. Eureka, onze pensioenen zijn gered en dat weer dankzij een geniale oplossing, bedacht door een socialist. Wie doet hen dat na ?2014-12-18 14:01:50Ludwig Vestraeten529979Herman Schrijvers: werken tot 67 is niet zot. Lang geleden leerde ik op school dat een volledige loopbaan 45 jaar werken was. Ik ben op mijn 22 afgestudeerd, dus... Waar je wel een punt hebt, is dat de werkgever een mentale omslag moet maken en de positieve punten en skils van oude werknemers moet aanwenden. Ik ken er al die niet bang zijn om late veertigers en vijftigers aan boord te nemen omwille van hun ervaring en coaching van jonge collega's.2014-12-18 13:51:19Marc De Mey529967Aan Karel Lemmens: niet alleen vergrijzing is een groot probleem, wel de steeds groter wordende inactieve groep mensen in het algemeen is het probleem: met minder actieven moeten meer inactieven ondersteund worden. En dan laat ik even de ambtenaren buiten beschouwing, want je hebt een minimale overheid nodig om de maatschappij een dienst te verlenen (maar niet een zee van ambtenaren).2014-12-18 13:40:49Hans van Hove529925De hogervermelde cijfers bewijzen ook dat het grote probleem waar België mee worstelt, niet de bankencrisis uit 2008 is, maar wel de vergrijzing (en de manke competitiviteit). Nochtans gaan vele progressieven er als een onbetwistbare evidentie van uit dat al onze begrotingsproblemen te wijten zijn aan de banken en het grootkapitaal, en dat zij de problemen dan ook maar moeten oplossen. Zo ook de zogenaamde progressieve ondernemers die eerder deze week hun opinie-artikel publiceerden. Een mens wordt moedeloos bij zoveel kortzichtigheid en onwetendheid.2014-12-18 13:06:26Karel Lemmens529919Een duidelijk en eerlijk artikel, los van de populistische slogans : alle zelfstandigen zijn fraudeurs, haal het geld bij de rijken enz.... Precies of deze mensen, die meestal hard hebben gewerkt, hun steentje niet hebben bijgedragen. De vakbonden, Groen en SP-a hollen gewoon de onrealistische PVDA+ achterna.2014-12-18 13:00:21Hilde Ceulemans529903Ik vind het ronduit degoûtant dat vele zogenaamde progressieven in naam van 'rechtvaardigheid' en 'solidariteit' van de jongere generaties eisen dat zij extra veel belasting betalen om de ouderen van vandaag toe te laten vervroegd uit te treden met een flink pensioen, terwijl die jongere generaties zelf niet de minste kans zullen hebben om nog vervroegd uit te treden, en bovendien met een veel lager pensioen zullen moeten tevreden zijn. De jongere generatie betaalt op dit manier 3 keer voor de profiteurs die vandaag vroeg met pensioen willen gaan (zoals de politie-agenten die het onrechtvaardig vinden dat ze niet meer op 56 jaar zouden mogen vertrekken).2014-12-18 12:54:44Karel Lemmens529863Eurostat schat de bijkomende vergrijzingskosten zelfs op 9% van het BNP in plaats van 6%. Dat zou momenteel 36 miljard euro per jaar zijn. Als je dan ziet hoe de linkse oppositie hysterisch zit te krijsen over een rijkentaks als deus ex machina voor al onze problemen, terwijl die hoop en al een paar miljard kan opbrengen, dan zie je meteen dat de linkse oppositie een zwaar probleem van intellectuele incompetentie heeft.2014-12-18 12:32:24Karel Lemmens529861Peter: vergelijk het maar met inbraakbeveiliging. De regering kan bijna op de eurocent na ramen wat een extra belasting bij werknemer en werkgever zal opbrengen. Om de grote bedrijven en idem dito inkomens aan te pakken, staan ze tegenover een klein leger fiscalisten, scherpe geesten die de wetgeving en haar mazen beter kennen dan wie ook. Denk maar aan wat Urbanus ooit zei na zijn debacle met de fiscus: een artiest wil vooral zijn ding doen en et geld ligt de fiscus voor het rapen. Slimmeriken bouwen nu eerst een bunker voor hun centen.2014-12-18 12:31:33Marc De Mey529853Tot 67 jaar werken...? Te zot om het uit te spreken. Welk bedrijf gaat er nog werken met mensen van die leeftijd die opgebrand zijn? Deze maatregel kan misschien aanslaan bij de gepensioneerde, doch zeker niet bij hen die nu beseffen dat zij het wel moeten doen. @martine de smet, u schrijft: " Er gaat ook veel zwart geld naar al de herkomstlanden v d immigranten terwijl eigen volk binnenste buiten gekeerd wordt, stop deze discriminatie. Als we dan toch geld naar het buitenland laten vloeien..." Er vloeit inderdaad veel geld naar het buitenland, ook belastinggeld. Maar u hebt gelijk, stoppen daarmee.2014-12-18 12:28:24Herman Schrijvers529847Herziening pensioenen? Maar dan ook voor de politici...2014-12-18 12:23:30Janice Laureyssens529831Het komt mij stilaan een beetje de strot uit, Als het "probleem " van de pensioenen er niet was , dan zouden we allemaal rijk en gelukkig zijn , en de toekomst lacht ons toe. Alsof de pensioenen de enige uitgave zijn die onze al zo geteisterde schatkist nog leger maakt. Als we minder uitgaven hadden voor de administratie , of voor het onderwijs hadden we ook meer mogelijkheden. Het onderwijs slorpt bijna de helft op van onze Vlaamse begroting , en de kosten groeien jaar per jaar. Is dat een reden om over een "onderwijsprobleem" te spreken ? Idem dito met de kosten voor zorgen ,gaan we nu over een "geneeskundige zorg probleem" spreken ? Moeten de gepensioneerden , die in vele gevallen veel hebben bijgedragen aan de maatschappij en er vrij weinig voor terugkrijgen, zich schuldig voelen dat ze blijven leven en daardoor een "probleem" veroorzaken? Verander voor de lol in bovenstaande bijdrage eens pensioen overal door onderwijs , administratie of kinderopvang , lachen geblazen !2014-12-18 12:17:14lode claessens529829Luc Bartholomeus 2014-12-18 12:02:52, daar ben ik het volmondig met u eens.2014-12-18 12:16:44Gilbert Haelewyn529821Peeters had goed nieuws, de pensioenvoorwaarden voor de staatslieden met zwaar beroep worden versoepeld. 55 en 58j is overeind gekropen als leeftijd.2014-12-18 12:15:03leen D'Hulster529773@peter verbruggen In ieder verzekeringsstelsel is het maar heel normaal dat de premies opgetelt ,even hoog zijn dan de uitkeringen . Waarom zouden 'de rijke elite' extra moeten betalen voor een pensioen waar ze nu al bijlange na niet van krijgen wat ze eraan betalen ? Ook solidariteit heeft zijn grenzen . We moeten dringend naar een systeem dat meer rekening houdt met wat je erin steekt . Loon naar werken ! Dat motiveert mensen om langer te werken, om meer bij te dragen . En ja ...daar mag wat solidariteit in zitten .. maar dan voor iedereen van iedereen . Ook vanwege topambtenaren, politiekers en ga zo maar door . Want het zijn gewoonlijk zij die hun mond volhebben van solidariteit , die er het minste aan bijdragen . Zoals nu met de politie . Zij willen een appart statuut want dat is een zwaar beroep . Ze doen net alsof gans het korps heel de maand op de betoging moet gaan staan . Iedereen wil een uitzondering .<br> Waarom worden die pensioenleeftijden opgetrokken tegen 2030 en niet NU ? Simpel omdat de meerderheid van de kiezers nu er dan niet moet aan meebetalen . Maar wat heeft dit nu nog met rechtvaardigheid te maken ? En kan het systeem het wel aandat er nog zo lang gewacht wordt ? En is die bejaarde in 2030 dan zoveel gezonder dan in 2015 ? Het wordt hoog tijd dat we eens beginnen nadenken hoe we die ouder wordende werknemer zo effectief mogelijk kunnen gaan inzetten .. Wat minder uren per dag , een wat lagere sociale zekerheidsbijdrage, een kortere week .. het zijn allemaal zaken die kunnen helpen aan het leefbaar maken van die jobs tot latere leeftijd . Maar neen ... ieder sociaal conflict of sluiting wordt nog steeds opgelost met ... "gaan jullie maar op pensioende andere zullen het wel betalen " . Je hoort dan niemand meer klagen ...2014-12-18 11:56:48Jan Geerts529751Gilbert, nagel op de kop. Meer mensen die werken in bedrijven. Het verschil tussen bijdragen aan de Sociale Zekerheid of ontvangen. Dat is dubbel in de kering, zoals ze bij ons zeggen. En niet te versmaden: opletten voor de desolidarisatie. Het artikel op na over onze Rode Duivels die verduiveld fiscaal actief zijn in Luxemburg is ook verhelderend, of moet ik zeggen ontnuchterend.2014-12-18 11:38:18Marc De Mey529733Eindelijk eens artikel ontdaan van emotie en niet gedreven door agitatie zoals van Hedebouw...2014-12-18 11:30:20Ben Dreesen529729Niet alleen voor de pensioenen maar.. Er is vroeger werkelijk bestuurd à la tête du client en dus gratis en verworven rechten kunnen onmogelijk verder. De economie, de basis van alles, moet dringend aantrekken, zonder dat loopt alles totaal uit de hand. Er moeten meer werkplaatsen bijkomen. Hier kan de politiek enkel een investeringsklimaat scheppen, géén werkplaatsen. Dan nog zal er langer moeten gewerkt worden. 45jaar werken als basis moet haalbaar zijn. Diegene die minder lang willen/kunnen werken moet daar zelf de verantwoordelijk voor dragen. Scholen, gezondheidszorg en pensioenen gaan nu eenmaal voor alles.2014-12-18 11:26:51Gilbert Vermeersch529715Peter, in het verleden kijken lost inderdaad de problemen niet op. Wie naar de lijst van ministers van pensioenen kijkt zal daar liberaal Herman De Croo opmerken gevolgd door een lange reeks socialistische exellenties en daarna de liberalen Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Het geeft wel een wrang gevoel als men weet dat Guy Verhofstadt de gelden van pensioenfondsen inpikte om de begroting sluitend te maken en de kosten nu uitbetaald worden. Goed 30% van de pensioenen gebeuren zonder dat men daartoe bijgedragen heeft. De verplichtingen voor dure ambtenarenpensioenen, ambtenaren die nu in sneltreinvaart op rust gaan, de grote verdieners in bedrijven die firma's oprichten omdat het werknemerspensioen geplafonneerd is, de lage activiteitsgraag van 50-plussers... De uitdaging is niet min.2014-12-18 11:08:47Marc De Mey529705Luc Bartholomeus,Ik ben PVV militant geweest,tot mijn schande, en ik heb laatst gestemd voor de NVA. Ik ben tegen "alles gratis" van de socialisten. Wanneer men actief is, verantwoordelijkheid neemt, en inzet betoond, wordt men daar, verhoudingswijze, voor vergoed. Eens op inactief, zijnde op pensioen, draagt men niks meer bij aan de samenleving, en is men "gelijk". Wat draagt een top ambtenaar op pensioen, méér bij aan de samenleving, dan een bakker op pensioen? Vraag eens een ex minister op een seminarie voor een spreekbeurt. U zult verschieten van de vergoeding , die hij vraagt. Nochtans hij geniet van een reuze pensioen. Het pensioen werd opgericht om iedereen een menselijke oude dag te geven. Het is niet uitgevonden, om het op een spaarboekje te zetten of om er mee de wereld rond te reizen. Net zoals het kindergeld is opgericht om ieder kind te helpen bij zijn opvoeding. Niet om zich te verrijken.2014-12-18 10:55:12Gilbert Haelewyn529679Bartholomeus : waarom doen ze het vandaag dan niet ? is het verleden een reden om het vandaag NIET te doenvolgende regering zonder nva , zullen we dan uw woorden herhalen, waarom deed de nva het niet ... zet uw zwarte bril eens af en werkt aan de toekomst ipv in het verleden te leven .2014-12-18 10:42:04peter verbruggen529665Verbruggen: waarom deden het uw, tot in de hemel geprezen zelfbedienende, socialisten en Crombez het niet? Hebben nochtans lang genoeg aan de kassa gezeten en we zullen het geweten hebben: ze is niet alleen leeg, de putten zijn schandalig diep. SP - over uw flutclubje van SPA met nog enkele kiezers moet in deze nog nauwelijks gepraat worden, behalve welke schade ze in Vlaanderen achtergelaten hebben - heeft er voor gezorgd dat ze met enkele eenmalige maatregelen net buiten het directe gezag van Europa, zoals Griekenland, zou vallen. Ze hebben blijkbaar de ernst ingezien en begrepen dat zelfs nieuwe belastingen nooit tot een oplossing konden leiden en namen de laffe vlucht vooruit om zich in te graven in Wallonië, ver van de op ons afstormende problemen. Het vuur die ze gedurende al die jaren laten smeulen hebben is nu in volle hevigheid ontbrandt en, vanaf de kant staan ze nu 'brand' te roepen. Nu, als de brandweer er is, gaan ze op de brandslangen staan. Alleen mogelijk in België met medeweten van Verbruggen en co, die nog steeds de zwanenzang van 'alles kaat koet' blijven horen. In naam van ernstig nadenkende mensen: schandalig, Verbruggen, de rode verf op uw brilglazen is zo dik dat je eerstdaags tegen een lantaarnpaal knalt. Anderzijds: misschien besef je dan misschien waar je mee bezig bent.2014-12-18 10:32:47Luc Bartholomeus529637Gilbert Haelewyn: nog te vroeg op de ochtend zeker? 'Hij', in dit geval Peter De Roover is nu aangetreden voor NV-A. Misschien een schok voor jou toen je zo net geland bent van uw 40 jr durend uitstapje naar Mars: de alles is gratis politiek van de socialistenvisie, 'het zilverfonds' en alle andere vergiftigde geschenken die we van die zakkenvuller moeten incasseren hebben dus NIETS te maken met NV-A! Is je ruimtepak ondertussen uit? NV-A zit nu ongeveer 4 maand (geen 40 jaar zoals de rode baronnen) in de regering. Zet gelijk uw rode bril af: kun je misschien beter nadenken: erger worden is quasi onmogelijk! Waar men nu nog steeds het lef haalt om die socialisten te verdedigen:, hallucinant gewoon2014-12-18 10:19:20Luc Bartholomeus529633misschien kan die rijke elite die nog steeds gespaard blijft van alle bijdragen aan de maatschappij eens een steentje bijdragen ipv belastingen te ontduiken . Wanneer gaat de nva en de roover die problematiek aanpakken, dan zal er automatisch meer geld vrijkomen voor een eerlijke verdeling tussen de verschillende generaties . Dat zou die regering nog meer sieren dan met mantra's te komen dat wij alles moeten betalen om de pensioenen te betalen2014-12-18 10:16:49peter verbruggen529627Jozef: alle beetjes helpen, maar het vermelde bedrag en de toch wel heel selectieve zoektocht is nog minder dan een druppel op de hete plaat. Misschien een andere en beter opzetten.2014-12-18 10:14:53Marc De Mey529617Als er te weinig geld is om de pensioenen te betalen kan de N-Va toch bijpassen uit de partijkas want zij gaan tegen 2019 meer dan 40 milj euro bezitten en dat geld zullen ze niet meer nodig hebben doordat ze als regeringspartij niet meer aan't feest zijn2014-12-18 10:08:18jozef alaerts529603Een heldere uiteenzetting van Peter De Roover. Dit gaat over solidariteit met de volgende generatie , onze kinderen.2014-12-18 09:56:43John Dewulf529599Wie echt geïnteresseerd is in de pensioenproblematiek kan ik het boek "De rekening moet kloppen" van Ivan Van de Cloot warm aanbevelen. Mijns inziens een degelijk onderbouwd werkstuk, kritisch maar zeker niet sloganesk simplistisch verwijtend geschreven.2014-12-18 09:56:06Marc De Mey529585Mr De Roover: marginale meningen, als die van de pvda negeer je beter. De mening van journalisten is niet hetzelfde als de publieke opinie. Het probleem van de pensioenen heeft niet plaats in 2040 maar nu. Alle projecties zijn gebaseerd op valse groeiverwachtingen. Het probleem zit hem niet in de lasten, maar in de baten. ttz het is zeer eenvoudig te berekenen dat de uitgekeerde pensioenmassa vandaag 15-20 miljard te hoog is in verhouding tot de geleverde bijdragen. Voornaamste oorzaak is de langere levensduur, maar ook de zeer grote ongelijkheid van de pensioenen.2014-12-18 09:49:54Alex Flour529569Een korte check maakt meteen duidelijk dat uw '40 jaar rode baronnen' een drijfzandstelling is. Dat het 'mijn' rode baronnen zouden zijn, is te dom voor woorden. Overigens is wat Roover hier uit verveling in zijn eigen schaduwparlement vertoont, zoals zo vaak niet bijster boeiend of interessant. Nu ja, behalve voor een bepaalde strekking van lezers die voor elk blatend n-va schaap de <i>claque</i> spelen.2014-12-18 09:38:18Jan Beke529551Jan Beke: "Niet iedereen is het gegund zijn tijdskrediet of brugpensioen én zijn pensioen te redden met een vulselfunctie in het parlement." : Dit is het beste inhoudend commentaar dat je kunt verzinnen op de aanstormende ellende geschapen door 40 jaar uw rode baronnen? Daar valt weinig meer aan toe te voegen. Proficiat: je deed je 'uiterste best' maar onsterfelijk belachelijk. Ga nu maar weer in de zandbak spelen en maak je kleertjes niet vuil.2014-12-18 09:29:41Luc Bartholomeus529515Indien je de sociale fraude aanpakt, dan moet de pensioenleeftijd niet omhoog. Maar de sossen en de vakbonden houden dit tegen.2014-12-18 09:04:21dirk vaeremans529501In Nederland worden de pensioenen die naar oa Marokko en Turkije gestuurd worden, waar meestal niet voor bijgedragen is, aangepast aan de levensstandaard aldaar, ook de andere tegemoetkomingen zouden dan eerlijker verdeeld kunnen worden. Grootouders worden naar hier gehaald, recht naar de FOD voor tegemoetkomingen en ze komen in de hoogste schaal omdat ze geen inkomen hebben en de volgende dag zitten ze terug op het vliegtuig richting de zon. Er gaat ook veel zwart geld naar al de herkomstlanden v d immigranten terwijl eigen volk binnenste buiten gekeerd wordt, stop deze discriminatie. Als we dan toch geld naar het buitenland laten vloeien zijn er betere manieren om armere landen te helpen.2014-12-18 08:56:57martine de smet529485Niet iedereen is het gegund zijn tijdskrediet of brugpensioen én zijn pensioen te redden met een vulselfunctie in het parlement.2014-12-18 08:50:53Jan Beke529475Ik vind het verkeerd, dat men de pensioen leeftijd heeft opgetrokken naar 67 jaar. Het is niet omdat men langer leeft, dat men fitter is op 65 jaar. Haalt de pensioenen, en het kindergeld, uit de sociale Verzekering, en bekostigt ze met de personenbelasting. Het is al een vorm van taxschift, en de loonkosten gaan omlaag. Geef iedereen, wel iedereen, een basispensioen van +/- 1300 euro per maand. Iedereen, die verantwoordelijkheid heeft genoten, en inzet heeft betoond, werd , normaliter, er verhoudingsgewijs voor vergoed. Hij heeft de kans gekregen om voor een betere oude dag te zorgen.2014-12-18 08:47:29Gilbert Haelewyn5194272014-12-18 08:10:332014-12-18 08:10:33KnackPas de parutionOpinionarticlePeter De RooverPar Peter De RooverBelgiëKnack.be

'Pensioenen redden: daar is deze regering mee bezig'

Peter De Roover - De zware pensioenlast op een eerlijke en rechtvaardige manier verdelen tussen de generaties: daar is deze regering mee bezig, zo schrijft Peter De Roover, Kamerlid voor N-VA.

auto2014-12-18 08:10:38http://www.knack.be/nieuws/belgie/pensioenen-redden-daar-is-deze-regering-mee-bezig/article-opinion-519427.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/pensioenen-redden-daar-is-deze-regering-mee-bezig/article-opinion-519427.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/

Peter De Roover - 'Wanneer Peter De Roover (N-VA) mij aanvalt in het parlement en mij ervan beschuldigt dat ik valse informatie over de pensioenhervorming verspreidt, dan weet je dat N-VA vreest de controle over de publieke opinie kwijt te zijn', citeerde Knack.be uit een vraaggesprek van Veto met Kamerlid Raoul Hedebouw (PVDA-PTB). Een man die bewijst dat je communist én sympathiek kunt zijn.

BELGARaoul Hedebouw (PVDA-PTB)

Peter De Roover - 'De' publieke opinie bestaat natuurlijk niet, maar ik heb de indruk dat de gloed van brandende paletten op collega Hedebouw een hallucinerende invloed heeft. Als de algemene staking een zaak was van koppen tellen, dan moet dat signaal het natuurlijk afleggen tegen dat van 25 mei toen alle burgers zich hebben kunnen uitspreken via de stembus. De voorbije dagen leerden dat er veel onrust is, maar bewezen ook dat de grote meerderheid van de bevolking begrepen heeft dat staken geen oplossing biedt.

Peter De Roover - We moeten er natuurlijk begrip voor opbrengen dat veranderingen altijd onzekerheid meebrengen. De oprechte bekommernissen van mensen over 'langer werken' en de 'eerlijke verdeling van de lasten' moeten ernstig genomen worden. Laten we daarom toch maar eens duidelijk maken waar deze regering mee bezig is, want dat is vreemd genoeg nog te weinig gebeurd. Ook wat de pensioenplannen betreft.

Peter De Roover - De zware pensioenlast op een eerlijke en rechtvaardige manier verdelen tussen de generaties: daar is deze regering mee bezig

Peter De Roover - De 'Commissie Pensioenhervorming 2020/2040' leverde een indrukwekkend document af en daarin lezen we letterlijk: 'Bij ongewijzigd beleid is het pensioensysteem op termijn financieel niet houdbaar'. Daarmee is de uitdaging klaar en duidelijk geschetst.

Peter De Roover - Enkele basisgegevens maken voor iedereen duidelijk waar we vandaag staan. Momenteel kosten de pensioenen 10,6% van ons BBP, in 2060 dreigt dat te groeien naar meer dan 16%. In de leeftijdscategorie 60-64 jaar werkt nog 18% der Belgen, terwijl dat voor de OESO-landen 42% is. De uitstapleeftijd, 59 jaar bij ons, bedraagt in de OESO 64 jaar. Daar komt bij dat er steeds minder actieven zijn per gepensioneerde, zodat de steeds groeiende last op steeds minder schouders terecht komt.

BelgaDaniel Bacquelaine (MR), minister voor Pensioenen

Peter De Roover - Wat betekent een en ander concreet? Met ongewijzigd beleid moeten we tegen 2040 de belastingen op loon verhogen met 13% of de pensioenen verlagen met één derde. De rekening moet nu eenmaal betaald worden.

Peter De Roover - Deze regering legt zich niet neer bij de keuze tussen een enorme belastingverhoging enerzijds of een zware verlaging van de pensioenbedragen anderzijds. Wij voeren een beleid om ook binnen enkele jaren nog een betekenisvol pensioen voor alle gerechtigden te waarborgen. Het gaat om het in stand houden van een monument van onze sociale verzorgingsstaat.

Peter De Roover - De regering wordt bekritiseerd omdat de lasten bij die pensioenhervorming niet evenwichtig zouden verdeeld zijn. Critici zien alle heil in de jackpot die zij graag 'rijkentax' noemen. Uiteraard is het zinvol op zoek te gaan naar een meer rechtvaardige én economisch meer doeltreffende belastingheffing, zoals N-VA al lang bepleit. Wat dat betreft, lieten vorige regeringen, waar de zwaarste critici van vandaag deel van uitmaakten, geen fraaie erfenis na.

Peter De Roover - We moeten echter de eerlijkheid hebben om toe te geven dat de zoektocht naar een belastingheffing die verder gaat dan het formuleren van edele gedachten, heel erg moeilijk is want kapitaal is nu eenmaal uitermate mobiel. Het kan niet de bedoeling zijn met even goed bedoelde als slecht uitgevoerde maatregelen de middenklasse nog eens extra te treffen.

belga

Peter De Roover - Een goede taxshift die de lasten op arbeid kan verminderen, past natuurlijk helemaal in de N-VA-visie. Wij zijn daar vragende partij voor, men leze er ons programma op na. Ten behoeve van slechte verstaanders: taxshift betekent in het Nederlands 'belastingverschuiving'. Wie de opbrengst van zo'n belastingverschuiving wil gebruiken om de steeds hoger oplopende en op niet zo lange termijn verstikkende pensioenrekening te dekken, maakt er een belastingverhoging van. De taxshift wordt dan een taxlift en die wijzen wij onomwonden af. Het zou waanzin zijn om het huidige overheidsbeslag van 54% nog verder op te drijven.

Peter De Roover - Ooit zei een politicus van een partij die nu in de oppositie het warm water uitvindt dat hij wist wat er moest gebeuren. Maar dat hij indien hij dit zou uitvoeren, hij dan niet herverkozen zou worden. Hij en de zijnen hebben om die reden nagelaten te doen wat moest gedaan worden. Men noemt dit schuldig verzuim.

BELGABruno Tobback (SP.A)

Peter De Roover - Het was diezelfde politicus die in 2013 in de media verklaarde dat jongeren moeten beseffen dat ze niet op 65 jaar op pensioen zullen kunnen gaan. Nu ontbinden zijn partij- en geestesgenoten alle duivels omdat wij doen wat hij toen aankondigde en wat alle andere landen uitvoeren. Wij zeggen eerlijk waarvan wel ongeveer iedereen beseft dat het ook moet gebeuren: we zullen allemaal langer moeten werken om ons pensioenstelsel leefbaar te maken.

BELGAPeter De Roover (N-VA)

Peter De Roover - We moeten er voor zorgen dat de zware pensioenlast op een eerlijke en rechtvaardige manier wordt verdeeld tussen de generaties. Daar is deze regering mee bezig. Als wij dit niet doen, dan verschrompelt het pensioen. Dat is het antwoord op de vraag waar deze regering mee bezig is. Wij willen het pensioenstelsel redden en zijn heel erg vastbesloten daarbij onze verantwoordelijkheid te nemen. Honi soit qui mal y pense.

Peter De Roover -

LOW77de-roover-petervolksvertegenwoordiger voor N-VADe Roover (N-VA)Petercolumnist/assets/26/avatar_13378.jpg<Para>volksvertegenwoordiger voor N-VA</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/peter-de-roover-n-va-77.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/peter-de-roover-n-va-77.htmlpensioenPeter De RooverMichel IRaoul Hedebouw