Onbelast bijklussen loopt alweer vertraging op

Onbelast bijklussen loopt alweer vertraging op

Verschillende oppositiepartijen dienen amendementen in en vragen een advies aan de Raad van State. Daardoor kan het wetsvoorstel voor het onbelast bijverdienen nog steeds niet goedgekeurd worden.

Gentse schepen over problemen rond SoGent: 'Ik moest ingrijpen'

Gentse schepen over problemen rond SoGent: 'Ik moest ingrijpen'

Binnen het Gentse stadsbestuur is woensdag overlegd over de problemen rond SoGent. Schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (Sp.a) belooft alle beschikbare informatie over de aanbesteding van enkele vastgoeddossiers door te spelen aan het parket.

'Wie geen komaf wil maken met het hoofddoekenverbod, is schuldig aan collectieve mensenrechtenschending'

'Wie geen komaf wil maken met het hoofddoekenverbod, is schuldig aan collectieve mensenrechtenschending'

Yasmina Akhandaf - Yasmina Akhandaf, mede-oprichter van Baas Over Eigen Hoofd (BOEH) hekelt dat het Gemeenschapsonderwijs (GO!) nog steeds een hoofddoekenverbod toepast in haar scholen. 'Dat gaat regelrecht in tegen het arrest van de Raad van State. Het GO! heeft een tijdje terug aangekondigd dat men het vak burgerschap gaat invoeren. Is het dan niet essentieel dat je zelf eerst de rechtsstaat leert respecteren?'

Weg met de botscan?

Weg met de botscan?

Bij twijfel over de leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kan de overheid - met de toestemming van de jongeren - een zogenoemde botscan laten uitvoeren. Maar is die wel betrouwbaar?

Knelpuntberoep huisarts

Knelpuntberoep huisarts

Vlamingen en Franstaligen staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over het aantal afstuderende artsen.

VRT moet toplonen bekendmaken

VRT moet toplonen bekendmaken

De VRT weigert al jaren om de salarissen van haar managers en kaderleden publiek te maken. De Raad van State maakt een einde aan die 'geheimhouding'.

Kafka in het zand

Kafka in het zand

Aanslepende dossiers over vernietigde milieuvergunningen voor bedrijven illustreren dat rechtszekerheid geen garantie is. Maar goed georganiseerde buurtcomités én de Raad van State tornen aan het gedoogbeleid.

Het heilige vuur van Hermes Sanctorum

Het heilige vuur van Hermes Sanctorum

Omdat hij zich te weinig gesteund voelt in zijn strijd voor een verbod op onverdoofd slachten heeft Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum ontslag genomen uit de Groen-fractie. 'Hij zat op een emotionele trip waar hij niet meer .'