Leuvense ingenieurs willen opnieuw 'ingangsexamen' invoeren

Leuvense ingenieurs willen opnieuw 'ingangsexamen' invoeren

Philip Dutré, vicedecaan onderwijs aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, wil de al bestaande ijkingstoets voor ingenieursstudenten bindend maken. Studenten zouden dus voor zo'n proef moeten slagen om aan de studies te mogen beginnen.