'Een jaar studeren kost evenveel als een iPhone? Laat me niet lachen'

'Een jaar studeren kost evenveel als een iPhone? Laat me niet lachen'

Olivier Goessens - Paul De Knop, rector van de VUB, vergeleek onlangs de prijs van een jaar studeren met die van een iPhone en sprak over beursstudenten in een Land Rover. Studentenvertegenwoordiger Olivier Goessens dient hem van antwoord.

VUB-rector stapt mee op in protestmars

Paul De Knop stapt op 23 januari mee op in de mars die door studenten van zijn universiteit wordt georganiseerd.