Evenveel verkeersdoden, minder gewonden in 2015

Evenveel verkeersdoden, minder gewonden in 2015

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is tijdens de eerste zes maanden van 2015 gestagneerd (+0,7 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen en gewonden daalde daarentegen telkens met 6,7 procent.

Minder doden en gewonden op de weg

Minder doden en gewonden op de weg

Het aantal ongevallen en doden is het laagste dat ooit in een eerste jaarhelft is geregistreerd.

Jaarlijks 32.000 ongevallen door regen

Jaarlijks 32.000 ongevallen door regen

Volgens het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen is er bij 9 procent van de ongevallen sprake van regenweer, terwijl het slechts 6 procent van de tijd regent.

Meer doden op autosnelwegen

Het aantal doden op de Belgische autosnelwegen is tijdens de eerste vijf maanden van het jaar met 4,5 procent gestegen.