Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'
111355449Geen antwoord van Peter Van Landeghem. Ik zal dan zelf twee voorbeelden geven van zaken die vroeger als waarachtig golden en nu voor diezelfde geloofsgemeenschap metaforen zijn: de aarde is plat en de zon draait rond de aarde. - 1. Ik ben geen katholiek en dus niet mede verantwoordelijk voor de onzin die dat instituut in het verleden verkondigd heeft. - 2. Nergens in de Bijbel staat dat de aarde plat is en dat de zon rond de aarde draait. Het is goedkoop om dat af te leiden uit het Bijbelcitaat 'zon sta stil'. Wij zeggen toch ook dat de zon opkomt en ondergaat, niettegenstaande het de aarde is die beweegt (draait) en niet de zon. - 3. Waarom wordt er vandaag niet meer gediscussieerd over een bolvormige aarde en een aarde die rond de zon draait? Eenvoudigweg omdat dat onweerlegbaar aantoonbaar is. De evolutietheorie daarentegen vertoont almaar meer gaten en is in strijd met vele natuurwetten, w.o. de wet van behoud van energie en de tweede wet van de thermodynamica.2016-08-11 14:45:44Leo Duym1351539Peter Van Landeghem zegt: (...) Zaken die vroeger als waarachtig golden zijn nu voor diezelfde geloofsgemeenschap metaforen. -- Bijvoorbeeld? En tussen haakjes, ik behoor tot geen enkele geloofsgemeenschap.2016-08-09 06:11:53Leo Duym1350665Leo Duym vraagt "Wanneer gaan evolutionisten toegeven dat er door een 'toevallige mutatie' nog nooit één nieuw gen ontstaan is?". Ik hoef niet in detail te treden, even googelen naar "evolution of new genes captured" levert voor iedereen voldoende info op om door te nemen. Maar ik stel me wel de vraag hoe je als gelovige ultra-kritisch zelfs negationistisch kan staan tegenover de wetenschappelijke vooruitgang en inzichten terwijl je wel bereid bent je leven te baseren op een paar schrijfsels die bij de minste kritische blik door de mand vallen? Dat levert sowieso problemen op. Zaken die vroeger als waarachtig golden zijn nu voor diezelfde geloofsgemeenschap metaforen.2016-08-08 15:57:51Peter Van Landeghem1350411@ Bert Herregods, het is niet alleen onjuist te stellen dat er geen dieren zijn die alle biotopen tot biotoop hebben, maar het is ook fout, zeg maar belachelijk, om te zeggen dat de mens alle biotopen tot biotoop heeft. Het is net andersom: de mens zou onder de dieren maar een zeer beperkte biotoop hebben als hij de kennis niet had om zich te kleden, vuur te maken en gewassen te telen. **** @Peter Van Landeghem, ik wilde net de ijsbeer en de bruine beer als voorbeeld geven. Behalve over je uitspraak 'Over ettelijke miljoenen jaren zijn andere soorten mogelijk' ben ik het eens met wat je in je reactie van 2016-08-08 11:58:31 zegt.2016-08-08 13:05:44Leo Duym1350307Peter Van Landeghem zegt: Sorry hoor, maar de evolutietheorie is al vaak genoeg aangetoond. ----- Al vaak weerlegd, maar dat zal nooit genoeg zijn voor wie van een Schepper niet wil weten. -- PLV zegt: Deze vlinders bewijzen het maar de genmutatie is wetenschappelijk volledig aangetoond. Men kan vaststellen in een labo dat organismen genmutaties vertonen en daardoor andere eigenschappen krijgen. -- Dat spreekt geen mens tegen. --- Genetische manipulatie is ook aangetoond, getuige GGO's. -- Dat spreekt ook geen mens tegen, maar blijkbaar fietst je omheen wat ik vraag of je begrijpt het niet: Wanneer gaan evolutionisten toegeven dat er door een 'toevallige mutatie' nog nooit één nieuw gen ontstaan is?2016-08-08 12:15:28Leo Duym1350273Inderdaad, een ander voorbeeld is de ijsbeer. Die is genetisch niet zo erg verschillend van de bruine beer. Maar in het Noordpoolgebied steekt een donkere kleur wel heel erg af tegen het wit van sneeuw en ijs. Prooidieren zien deze van ver aankomen. Daarom dat een mutatie die de vacht van de beer wit maakte die specimen veel meer kans op een succesvolle jacht gaf, die specimen veel sterker maakte en veel meer kans om zich voort te planten. Zodoende zorgde selectie voor het volledig verdwijnen van de bruine exemplaren na enkele generaties, en aldus ontstond een nieuwe soort die zich apart ontwikkelde. Dat is allemaal mooi gedocumenteerd en de DNA-technologie staat nu zover dat men verwantschap enz. makkelijk kan aantonen. Mensen brengen mensen voort? Ja, maar evolutie zorgde ervoor dat aziaten beter tegen de kou konden, dat zwarten beter tegen de zon konden. Dit is over een periode van enkele tienduizenden jaren. Over ettelijke miljoenen jaren zijn andere soorten mogelijk.2016-08-08 11:58:31Peter Van Landeghem1350269Bert Herregods zegt: @Leo Duym, mutatie is niet voldoende voor evolutie. U moet uw les een beetje beter leren. Er moet ook verandering in de biotoop zijn en aanpassing aan deze verandering opdat deze mutatie zou slagen. - Ach zo, mutatie én verandering in de biotoop leidt dan tot een totaal nieuw gen? Geloof je dat nu zelf? --- BH zegt: En de hedendaagse mensen aanvoeren als argument tegen de evolutie is wel het domste argument dat u kon bedenken om u gelijk te willen halen. Mensen zijn namelijk de enige 'dieren' die alle biotopen als biotoop hebben. --- 1. Dat klopt niet, er zijn talloze dieren die in alle biotopen voorkomen, van insecten tot zoogdieren. - 2. Wat is de relevantie van die onjuiste bewering? Over dom gesproken.2016-08-08 11:55:30Leo Duym1350147Het is een standaard voorbeeld van de lessen evolutie. Hetzelfde is namelijk gebeurd met een witte vlinder die zwart werd in het negentiende-eeuwse Engeland van de industriële revolutie. En, meneer @Wilfried De Vuysere, vertel asjeblieft geen fabeltjes. Dacht u dat een vlinder 'leert'' uit gevaarlijke situaties zodat hij naar keuze zijn kleur kan veranderen? En neen, meneer @Leo Duym, mutatie is niet voldoende voor evolutie. U moet uw les een beetje beter leren. Er moet ook verandering in de biotoop zijn en aanpassing aan deze verandering opdat deze mutatie zou slagen. En de hedendaagse mensen aanvoeren als argument tegen de evolutie is wel het domste argument dat u kon bedenken om u gelijk te willen halen. Mensen zijn namelijk de enige 'dieren' die alle biotopen als biotoop hebben. U heeft al evenmin uw les goed geleerd.2016-08-08 10:36:39Bert Herregods1350015Sorry hoor, maar de evolutietheorie is al vaak genoeg aangetoond. Deze vlinders bewijzen het maar de genmutatie is wetenschappelijk volledig aangetoond. Men kan vaststellen in een labo dat organismen genmutaties vertonen en daardoor andere eigenschappen krijgen. Genetische manipulatie is ook aangetoond, getuige GGO's. Het is dus gewoon onmogelijk om mutaties en hun rol te ontkennen. Een ander mechanisme van evolutie is selectie. En ook dat is voldoende aangetoond. Het beste voorbeeld is het bestaan van honden van allerlei rassen. Van groot tot klein en in alle vormen en kleuren. Terwijl de oorspronkelijke genen van de wolf kwamen. De hondenrassen zijn dus een menselijke creatie, het mechanisme van selectie dat door de mens gestuurd werd. Kritisch zijn mag, maar het moet wel correct blijven en creationisten zouden hun eigen geloofsels rond de schepping met evenveel kritiek mogen bekijken, want als het daarover gaat worden er plots geen vragen meer gesteld.2016-08-08 09:14:28Peter Van Landeghem1349727Ik lees: maar een studie in het wetenschappelijke vakblad Nature suggereert dat de donkere vorm het gevolg was van een gelukkig genetisch toeval: een mutatie op het juiste moment. -- Niets genetisch toeval, maar wel de genetische potentie om van kleur te veranderen als dat, wat overleving betreft, de meest aangepaste vorm was aan de omgeving. - Wanneer gaan evolutionisten toegeven dat er door een 'toevallige mutatie' nog nooit één nieuw gen ontstaan is? Dat de oermens (het eerste mensenpaar) geëvolueerd is tot meerdere rassen is te wijten aan (verborgen) genen zich daartoe leenden. De mensensoort zal mensen blijven voortbrengen, niets anders, en zoals alle soorten verder evolueren binnen zijn soort. Een mens blijft een mens, een vlinder een vlinder.2016-08-07 21:23:12Leo Duym1349493Dit is daarvoor nog geen evolutie maar eerder leren uit gevaarlijke situaties.2016-08-07 17:55:14Wilfried De Vuysere7355532016-08-03 11:30:162016-08-03 12:11:01KnackPas de parutionColumnarticleDirk DraulansPar Dirk DraulansNieuwsPlanet EarthKnack.be

Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'

Dirk Draulans - Bioloog Dirk Draulans zoomt elke week in op een opvallend specimen in de Vlaamse natuur - de mens uitgezonderd. Deze week: de peper-en-zoutvlinder.

yesrmgimport newsgate2016-08-03 11:30:00http://www.knack.be/nieuws/beestenboel-mutatie-van-peper-en-zoutvlinder-bewijst-efficientie-darwiniaanse-selectie/article-column-735553.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/beestenboel-mutatie-van-peper-en-zoutvlinder-bewijst-efficientie-darwiniaanse-selectie/article-column-735553.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/http://m.knack.be/nieuws/http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/http://m.knack.be/nieuws/planet-earth/
Beestenboel: 'Mutatie van peper-en-zoutvlinder bewijst efficiëntie darwiniaanse selectie'

Dirk Draulans - De beschrijving in een Britse spoorweggids uit 1851 leest allesbehalve uitnodigend: zwarte rivieren zonder vissen, zwartgeblakerde bomen zonder vogels, met uitzondering van wat uitgerookte mussen, een zwart landschap vol koolmijnafval, stof en rook. Het betrof een ritje door het zwarte land tussen Birmingham en Manchester, het hart van de industriële revolutie.

Dirk Draulans - De eerste donkere versie van de peper-en-zoutvlinder werd er officieel in 1848 ontdekt. De vlinder, die ook bij ons voorkomt, was aanvankelijk uitsluitend bekend in zijn lichte variant.

Dirk Draulans - Die kleur bood hem bescherming tegen vlindereters als hij op boomstammen bedekt met lichte korstmossen zat. Maar korstmossen zijn uiterst gevoelig voor pollutie en verdwijnen bij het minste vuiltje in de lucht. Daarenboven werden de bomen donker, zwart bijna, als gevolg van de rook en het stof uit de mijnen. Bizar was dat de vlinder zich snel aanpaste door een donkere versie te ontwikkelen, waardoor hij ook op donkere bomen beschermd was.

Dirk Draulans -

Dirk Draulans - De mutatie van de peper-en-zoutvlinder bewijst hoe efficiënt darwiniaanse selectie kan zijn.

Dirk Draulans - Misschien was die zwarte variant er al eerder, zij het in zulke lage aantallen dat hij niet werd opgemerkt, en werd hij gewoon talrijker ten koste van de lichte variant, die verdween met de korstmossen. Maar een studie in het wetenschappelijke vakblad Nature suggereert dat de donkere vorm het gevolg was van een gelukkig genetisch toeval: een mutatie op het juiste moment. De timing van de mutatie kon bepaald worden: ze zou rond 1820 opgedoken zijn. Zonder industriële revolutie zou ze nutteloos geweest zijn. Nu kwam ze net op tijd. Het geval van de peper-en-zoutvlinder is een klassieke illustratie van de evolutietheorie: het bewijst hoe dieren zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, hoe efficiënt darwiniaanse selectie kan zijn. Het artikel in Nature beschrijft zelfs het gen dat een sleutelrol speelt in dat succes. Het is ook actief bij de ontwikkeling van kleurrijke vleugelaanpassingen in tropische vlindersoorten. Het fungeert als een soort celdelingsregulator die mee bepaalt hoe vlindervleugels eruit zullen zien.

Dirk Draulans - De mutatie in de peper-en-zoutvlinder was een gevolg van een zogenaamd springend gen dat zich losrukte van zijn oorspronkelijke plek in het genoom en zich vervolgens vooraan in het celdelingsgen wurmde, waardoor het de ontwikkeling van donkere vleugels mogelijk maakte. Intrigerend is dat de donkere vorm na twee eeuwen weer geleidelijk aan het verdwijnen is: de industriële vervuiling neemt af, waardoor het landschap in Noord-Engeland weer groener en lichter wordt. Als gevolg daarvan maakt de donkere vlinder weer plaats voor de lichte versie, die nooit helemaal weg is geweest.

Dirk Draulans -

Dirk Draulans - Vlinders in een verstedelijkte omgeving leren dat ze nachtelijke verlichting beter kunnen vermijden.

Dirk Draulans - Een vergelijkbaar verhaal verscheen in Biology Letters: vlinders in een verstedelijkte omgeving leren dat ze nachtelijke verlichting beter kunnen vermijden, omdat ze zich er massaal tegen te pletter vliegen en ze er gemakkelijk gevangen worden door vleermuizen en andere vlindereters. Hun mortaliteit kan er tot honderd keer hoger liggen dan op het niet-verlichte platteland. Daarom hebben de dieren er belang bij te leren dat ze uit de buurt van lichtmagneten moeten blijven. Uit experimenten met kardinaalsmutsstippelmotten blijkt dat ze dat effectief doen: motten uit de stad hebben de neiging lichtbronnen te mijden, motten van het platteland doen dat niet. Ook daar zijn de darwiniaanse succesmechanismen aan het werk.

MEDIUMPZ17draulans-dirkRedacteur bij KnackDraulansDirkreporter-columnist/assets/5/avatar_2621.jpgDirk.Draulans@knack.be<Para>Dirk Draulans is redacteur bij Knack.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/dirk-draulans-17.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/dirk-draulans-17.htmlDirk DraulansBirminghamManchesterNoord-EngelandNature