Schone energie breekt alle records in 2015

Schone energie breekt alle records in 2015

Wereldwijd werd er vorig jaar tweemaal meer geïnvesteerd in hernieuwbare energie dan in gas en steenkool. Voor het eerst investeerden ontwikkelingslanden ook meer in schone energie dan industrielanden.