Kinderen leren zich ondernemend gedragen in de Natanschool

Kinderen leren zich ondernemend gedragen in de Natanschool

Een school die 'out of the box' denkt en kinderen ertoe aanzet zich zelfstandig en ondernemend te gedragen. Dat is het concept van de nieuwe school van Natan. Een kijkje in de kleuter- en basisschool drong zich op.