'Waar de Vlaamse Beweging bleef stille staan...'

'Waar de Vlaamse Beweging bleef stille staan...'

Vlinks - Waarom loopt de Vlaamse bevolking niet warm voor de Vlaamse natie? Volgens Vlinks moet de Vlaamse Beweging de hand reiken naar de vakbonden en niet-Vlaamsgezinde verenigingen.