In a bar, under the tropical sea

In a bar, under the tropical sea

Vlaanderen blijft een rijk muziekland, maar de overdaad aan regels dreigt de instroom droog te leggen. De overheid moet dringend een toontje lager zingen.