Nóg een kibbelkabinet

Nóg een kibbelkabinet

Het rommelt in de Waalse regering. Politiek-strategische en inhoudelijke twisten wegen zwaar op de verstandhouding tussen de PS en de CDH.

Waalse regering bereikt akkoord over kinderbijslag, cdH blokkeert 50 andere agendapunten

Waalse regering bereikt akkoord over kinderbijslag, cdH blokkeert 50 andere agendapunten

De Waalse regering heeft donderdag het voorontwerp van decreet van cdH-minister Maxime Prévot over de vernieuwde kinderbijslag vanaf 2019 goedgekeurd. De regering PS-cdH had daarover in februari al een akkoord bereikt, maar door de politieke crisis aan Franstalige kant was er discussie ontstaan over de uitvoering en timing van het nieuwe model.

Een 'Vlaams Unia', mag dat van de wet?

Een 'Vlaams Unia', mag dat van de wet?

N-VA'ers pleiten voor een regionalisering van Unia. De Waalse regering zegt dan weer dat Unia verplicht volgens het interfederale model moet werken. Dat hoeft niet, zeggen experts, maar het is wel praktisch.

Paul Magnette verdedigt akkoord: 'We zijn met een Waalse traditie gestart'

Paul Magnette verdedigt akkoord: 'We zijn met een Waalse traditie gestart'

In een uren durende sessie voor een parlementscommissie hebben Waals minister-president Paul Magnette (PS) en zijn vice-minister-president Maxime Prévot (cdH) het Belgisch akkoord rond het vrijhandelsverdrag CETA verdedigd. "Ik hoop dat andere parlementen ook zullen nadenken in plaats van gewoon op de knop te duwen".

Waalse begroting heeft tekort van 300 miljoen euro

Waalse begroting heeft tekort van 300 miljoen euro

De Waalse regering mikt volgend jaar op een begroting met een tekort van 300 miljoen euro. Toch heeft de Waalse regering het over een "goed deficit", gezien de voorziene investeringsmarge.

"Het cdH moet zichzelf in vraag stellen"

"Het cdH moet zichzelf in vraag stellen"

De vrije val die het cdH in de peilingen maakt, moet de partij ertoe aanzetten "zichzelf in vraag te stellen". "Dat kan door een collectieve reflectie te organiseren waarbij ook de sympathisanten betrokken worden."

Wallonië start met zorgverzekering

Wallonië start met zorgverzekering

De Waalse regering start met een eigen zorgverzekering. Dat gebeurt vijftien jaar na de oprichting van de Vlaamse variant, waar veel Waals protest tegen was. De uitkeringen van de Franstalige ziekteverzekering zullen meer dan dubbel zo hoog liggen dan die van de Vlaams.