Visumrel: 'Oplossingen brengen minder stemmen op dan gebrul dat er een probleem is'

Visumrel: 'Oplossingen brengen minder stemmen op dan gebrul dat er een probleem is'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Heeft er iemand tussen de Wetstraat en het justitiepaleis soms loeiend hard 'changer!' geroepen, waardoor iedereen van functie is veranderd?' vraagt Mario Van Essche van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging zich af bij de recente ontwikkelingen in het verhaal rond het visum voor een Syrisch gezin uit Aleppo.

'Mensen moeten meer ruimte krijgen om mens te zijn'

'Mensen moeten meer ruimte krijgen om mens te zijn'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Het grossieren in striktheid kent geen grenzen en hoe meer regels we zelf moeten ondergaan, hoe hardvochtiger we worden voor anderen', schrijft Mario Van Essche van het Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).

'Is het rustig en diepzinnig debat onmogelijk geworden?'

'Is het rustig en diepzinnig debat onmogelijk geworden?'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'De maatschappij is ongelooflijk complex geworden en in het puubliek debat ontbreekt steeds vaker de ruimte voor nuance', vindt Mario Van Essche van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).

'Wij doen het goede om het goede, niet om god'

'Wij doen het goede om het goede, niet om god'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Laat mensen mens zijn, zolang ze niemand anders hinderen met hun keuzes', schrijft Mario Van Essche van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) in de eerste bijdrage voor onze nieuwe reeks 'De (s)preekstoel van Knack.be'. 'Vrijzinnigen zijn moeilijk in een hoekje te drukken.'