'Stop de handel in bloedmineralen'

'Stop de handel in bloedmineralen'

Hilde Vautmans (Open VLD) - Hilde Vautmans en Louis Michel verwelkomen de stappen die Europa zet in de strijd tegen handel in bloedmineralen. Ze benadrukken wel dat er nog meer gedaan moet worden om de link tussen handel in mineralen en de financiering van oorlogen en gewelddadige conflicten verbreken.

'Beste Zuhal Demir, laat ons een Belxit-referendum organiseren als de EU blijft onderhandelen met Turkije'

'Beste Zuhal Demir, laat ons een Belxit-referendum organiseren als de EU blijft onderhandelen met Turkije'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - 'Het blijft oorverdovend stil bij onze verkozenen van Turkse origine om de auslösung van de tegenstanders van Recep Tayyip Erdogan te veroordelen', schrijft Jean-Marie Dedecker (LDD) in een open brief aan Zuhal Demir (N-VA). 'Ik verwacht dat je in je nieuw kiesdistrict Genk op de barricades klimt om je Turkse achterban een geweten te schoppen.'

Europese antifraudespeurders onderzoeken Panama Papers

Europese antifraudespeurders onderzoeken Panama Papers

Het Europese antifraudeagentschap OLAF is vier nieuwe onderzoeken gestart naar aanleiding van de Panama Papers. En Eurojust faciliteert de samenwerking tussen parketten in EU-lidstaten die het offshoreschandaal onderzoeken.

'Jobs, jobs, jobs: de cijfers die er wel toe doen'

'Jobs, jobs, jobs: de cijfers die er wel toe doen'

Ewald Pironet - Of de regering-Michel een jaar geleden onder een gelukkig gesternte werd geboren, blijft hoogst onzeker. Zoals alle horoscopen en opiniepeilingen.

Het luxeprobleem van Charles Michel: heeft hij genoeg goede kandidaat-ministers?

Het luxeprobleem van Charles Michel: heeft hij genoeg goede kandidaat-ministers?

MR-voorzitter Charles Michel heeft over één zaak alvast niet te klagen: het aantal ministers dat zijn partij zal mogen leveren. Maar heeft hij wel kwaliteit genoeg in huis om de kwalijke naam 'kamikazecoalitie' definitief te doen vergeten? Deze 16 namen circuleren. Opvallend: ook die van Etienne de Callataÿ.