De kardinaal en zijn bisschoppen, en de schaduw van Rik Torfs

De kardinaal en zijn bisschoppen, en de schaduw van Rik Torfs

Dat aartsbisschop Jozef De Kesel kardinaal en Lode Aerts de nieuwe bisschop van Brugge wordt, is belangrijk voor de Belgische kerk. Maar voor de Vlaamse publieke opinie is het non-nieuws. Die vindt niet de kardinaal en zijn bisschoppen maar Rik Torfs de belangrijkste woordvoerder van de katholieke gemeenschap van dit land, meent Walter Pauli.

'Mensen met een beperking: een rijkdom of een last?'

'Mensen met een beperking: een rijkdom of een last?'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Drie verhalen over het samenleven met mensen met een beperking, vanuit een totaal verschillende invalshoek en betekenisgeving, zijn exemplarisch voor wat er binnen onze maatschappij bestaat aan diversiteit aan denkbeelden', schrijft kinder- en jeugdpsychiater Marie-Jeanne Langenaken. 'De grote vraag is steeds opnieuw: welke weg willen wij hiermee gaan, hier en nu?'