Nederlands letterenbeleid schrapt subsidies tijdschriften

Nederlands letterenbeleid schrapt subsidies tijdschriften

De Nederlandse Cultuurminister Halbe Zijlstra bezuinigt in de cultuur- en literatuursector. Werkbeurzen voor auteurs moeten naar omlaag en literaire tijdschriften verliezen hun overheidstoelagen vanaf 2012 helemaal.