Nieuw referendum in de maak over Oosterweeltracé

Nieuw referendum in de maak over Oosterweeltracé

De Antwerpse actiegroepen stRaten­ generaal en Ademloos hebben bij het stadsbestuur een formulier aangevraagd om een nieuw referendum te kunnen organiseren over Oosterweel.

Oosterweel: Vlaamse regering kiest voor tunnel

Het ziet ernaar uit dat de top van de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over het Oosterweeldossier. Naar verluidt wordt de Lange Wapper onder voorbehoud vervangen door een tunnel.