Regering slaagt niet in belofte meer politie op straat te krijgen

Regering slaagt niet in belofte meer politie op straat te krijgen

Na twee jaar is nog maar weinig in huis gekomen van de belofte van de regering om meer politie op straat te krijgen, schrijft De Tijd donderdag. In de kerstvakantie van 2015 klonk nog veelbelovend dat de regering via een twintigtal hervormingen, zoals het uitbesteden van diensten bij de politie en het aantrekken van militairen, 2.500 politiemensen zou vrijmaken voor de echte kerntaken van de politie.

Vrouwen in uniform raken amper in hoogste politiegraden

Vrouwen in uniform raken amper in hoogste politiegraden

Terwijl in de administratieve functies vrouwen nadrukkelijk hun stempel drukken, bevolken mannen met grote overmacht - zo'n 90 procent - de hogere functiegraden bij de politie in uniform.

N-VA wil naast grafschennis ook lijkschennis strafbaar maken

N-VA wil naast grafschennis ook lijkschennis strafbaar maken

N-VA-Kamerleden Koenraad Degroote en Sophie De Wit dienen een wetsvoorstel in om lijkschennis strafbaar te maken. Ze doen dat naar aanleiding van recente voorvallen op een kerkhof in Brugge. In de huidige wetgeving is enkel het schenden van een graf strafbaar.

Verkoop staatseigendommen in de lift

Verkoop staatseigendommen in de lift

Dit jaar haalde de Belgische overheid 58 miljoen Euro op door de verkoop van staatseigendom. 'Dit spaart de belastingbetaler heel wat geld uit', zegt NVA'er Degroote.

Kazachgate: 'Ik noem dit inmenging van Frankrijk'

Kazachgate: 'Ik noem dit inmenging van Frankrijk'

Kristof Clerix - Drie uur lang legde de onderzoekscommissie-Kazachgate woensdag Claude Guéant het vuur aan de schenen. De voormalige Franse minister van Binnenlandse Zaken ontkende dat Frankrijk was tussengekomen in de totstandkoming van de wet op de minnelijke schikking in België.

Klokkenluiders bij politie krijgen eindelijk bescherming

Klokkenluiders bij politie krijgen eindelijk bescherming

Om de omerta over wantoestanden bij de politie te doorbreken, wil Koenraad Degroote (N-VA) een bescherming voor alle klokkenluiders bij de politie invoeren. Dat schrijft De Tijd Dinsdag.

Lokale politie weigert massaal bij te springen

Lokale politie weigert massaal bij te springen

De 189 lokale politiezones in ons land hebben de voorbije maanden al ruim 1.800 keer geweigerd om bij te springen voor hun federale collega's of die van een ander lokaal korps.

Jambon moet woensdag tekst en uitleg geven in de Kamer

Jambon moet woensdag tekst en uitleg geven in de Kamer

N-VA-vicepremier Jan Jambon moet woensdag in de Kamer tekst en uitleg geven bij zijn omstreden uitspraak dat "een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen". Dat heeft de bevoegde Kamercommissie dinsdag beslist.

Alarmerende stijging aantal drugsfeiten in België

Alarmerende stijging aantal drugsfeiten in België

Het aantal drugsfeiten in ons land is het afgelopen jaar met een derde gestegen ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote heeft opgevraagd bij zijn partijgenoot, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

N-VA'er Koenraad Degroote speecht op Colloquium Joris Van Severen

N-VA'er Koenraad Degroote speecht op Colloquium Joris Van Severen

N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote verzorgt zaterdag het welkomstwoord op het Colloquium Joris Van Severen, rond de ideeën en het werk van de oprichter van het fascistische Verdinaso. Hij staat ook in voor de receptie achteraf.