Kerk & leven: 'Vrouwen uitsluiten van priesterambt is niet langer aanvaardbaar'

Kerk & leven: 'Vrouwen uitsluiten van priesterambt is niet langer aanvaardbaar'

"Dat vrouwen nog steeds worden uitgesloten van het priesterambt, valt niet langer te verantwoorden. Pogingen tot theologische onderbouw van het exclusief mannelijk priesterschap rammelen langs alle kanten en overtuigen de overgrote meerderheid van de gelovigen niet langer."