Effectentaks: hoe belangrijk is het oordeel van de Raad van State?

Effectentaks: hoe belangrijk is het oordeel van de Raad van State?

Na een kritisch advies over de effectentaks heeft de regering een tweede, aangepaste versie voorgelegd aan de Raad van State. Nu al vrezen sommige experts dat de effectentaks 2.0 een even kritisch advies zal krijgen, al is dat geen onoverkomelijk probleem. 'Wat er getaxeerd wordt, is een beslissing van de politici.'