'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'
341338373TTIP is het grootste gedrogt sinds WO II. De VS zal alles in Europa wegblazen en de Panama rijken nog rijker maken én zowel Vlaanderen als Wallonië armer maken. In deze onderhandelingen zitten er vele met een dubbele agenda.2016-07-31 10:37:38jef hermans1336253Rudolf Leplae 11:54:24 denk hier eens over na. Ik denk na, heb geen hersenspoeling ondergaan, heb in het buitenland gewerkt&geleefd en weet dat dit soort België behouden niet verder kan. Ik wìl geen splitsing beste Rudolf, het kan met een Confederatie zonder verlies van wat dan ook, met een grote kans dat de Franstaligen voor eigen redding zorgen zonder dat we solidariteit afschaffen enkel aanpassen aan de werkelijke noden. Franstaligen die met confederatie (géén splitsing) niet willen leven kunnen toch naar het EU land van hun keuze gaan!2016-07-29 17:23:20Gilbert Vermeersch1336173Deze tekst van een prominente Waal zou verplichte leerstof in het laatste jaar middelbaar van het Vlaamse onderwijs moeten zijn. Misschien zou dit dan helpen om de Vlamingen wakker te schudden om dan toch uiteindelijk hun eigen weg te gaan. En Wallonië naar Frankrijk, opgelet, daar is de werkloosheidsvergoeding wel niet oneindig in de tijd zoals in Belgistan.2016-07-29 16:57:35Roger Rymen1336099Gazon: een aan zijn lot overgeleverd Wallonië zou een tekort van meer dan 11 miljard euro kennen, etc. en 'De inspanning zou voor allen zo groot zijn dat er een opstandig klimaat zou ontstaan.' Een splijting van België komt er dus niet alleen al om redenen van algemene veiligheid. Wat dus betekent dat Vlaanderen met handen en voeten gebonden is aan Wallonië. En niet omgekeerd.2016-07-29 16:24:04Dirk Bonneure1335997Mark Baeyens, Rudolf Leplae, ik zie ook niet in waarom de zetel van de Nato afhankelijk zou zijn van het voortbestaan van België. Voor Brussel zou het misschien zelfs een unieke kans zijn. Zie het evolueren naar een soort een statenloze hoofdstad van Europa vergelijkbaar met Washington DC of Chandigarh (hoofdstad van de deelstaten Punjab én Haryana in India), neutraal, niet gebonden aan eender welk land. Er zijn scenario's genoeg denkbaar waarbij de splitsting uitdraait op een sociaal economisch of ander drama, maar er zijn net zoveel scenario's waarbij iedereen er fel op vooruit gaat. En uiteindelijk gaat het er niet over of er een meerderheid Vlamingen/Walen voor of tegen is, het gaat erom of er een politieke 2/3 meerderheid is.2016-07-29 15:45:59Carl Willems1335983Rudolf Leplae, je bent wel heel erg overtuigd van je eigen waarheid. Ik denk daar toch anders over. Sterker, de EU en de NATO zijn hier net omdat België een soort niemandsland is. Een apart Vlaanderen en Wallonië met bijv. een apart statuut voor Brussel zou dus zeer gunstig zijn. Bovendien is samen blijven omdat scheiden ook problemen oplevert niet het beste recept voor succes. Geen enkel koppel wordt daar gelukkig van.2016-07-29 15:39:29Peter Van Landeghem1335867Rudolfke Leplae: met uw redenering was het separatisme van 1830 dus een onnodige schaalverkleining....Of bent U selektief nationalistischVive la Belgique qui sera latine ou ne sera pas n'est ce pas cher ami?2016-07-29 14:52:25albert folles1335673Rudolf Leplae - Wie naar de geschiedenis kijkt, de realiteit herkent, de moed heeft zich te verzetten en zijn roots verdedigt weet dat een confederatie de enige mogelijke weg is om België overeind te houden. De enige manier om onze twee divergente democratieën te respecteren is ze zelfstandigheid geven. Voor de rest verandert er NIETS. Brussel blijft de hoofdstad van het land want tweetalig statuut, en van Europa want Vlaanderen, en waarschijnlijk Wallonië, blijven bij de EU. De burgers schrik aanjagen getuigt van zenuwachtigheid en ongerustheid in zijn eigen overtuiging.2016-07-29 13:38:11Marc Baeyens1335425Magnette weet bijzonder goed dat hij er alles moet aan doen om de zaken te laten zoals ze zijn: de Walen krijgen jaarlijks 12 miljard Vlaams geld en leven daarvanin ruil mogen Vlaamse politici van NVA en andere partijen enkele minsterpostjes betrekken, om ze stil te houdenwat de PS volledig gelukt is, dankzij meester-strategen als Di Rupo en Magnette!2016-07-29 11:55:10gerard coenegrachts1335423Wie echt nadenkt, niet rancuneus is en geen hersenspoeling ondergaan heeft, en meer dan in zijn eigen regio circuleert maar in de ganse wereld, weet dat België behouden een troefpunt is voor onze economie, voor het respect buiten onze grenzen, en dat zij die werken voor een splitsing van ons land, ons enorme schade berokkenen. Wat bij splitsing zeker zou verloren gaan is Brussel als hoofdstad van Europa, de zetel van de Nato, invloed in Europa en in de wereld, en waarschijnlijk ons vredig bestaan voor een tijd !2016-07-29 11:54:24Rudolf Leplae1335377@ Marc Degroux: "Een moedig initiatief van Wallonië is bvb dat ze een "decumul" bekijken en verdedigen: feit dat een politieker geen meerdere postjes mag bekleden" - Deze houding is enkel ingegeven met de bedoeling MEER politiekers een baantje te bezorgen. De postjes worden immers minder.2016-07-29 11:41:54raymond somers1335375Walen willen niet bij Frankrijk, Vlamingen niet bij Nederland... en nergens in het land is er een meerderheid te vinden voor splitsing. En als Vlaming prijs ik me gelukkig dat er Waalse politici zijn die het destructieve neoliberale beleid van de voorbije 40 jaar willen omkeren en zich bijvoorbeeld verzetten tegen TTIP.2016-07-29 11:41:32Kamiel V.1335183Hubert Erats. Als de nva de absolute meerderheid zou halen, wordt de senaat afgeschaft.Ze zitten in een coalitieregering, dus sluiten ze compromissen. Iets waar ze volgens zovelen voor de verkiezingen helemaal niet toe in staat waren. Nu ze dat wel doen, is het weer niet goed. Hoe dan ook, ik voorspel een eclatante verkiezingsoverwinning voor de nva in 2019. Dat is nog meer dan 2 jaar. Ze zal die overwinning halen omdat ze de enige partij is die een standpunt durft in te nemen rond effectieve maatregelen rond terreur, migratie en integratie, zonder te vervallen in irrealistisch VB gebazel. Dit wordt de key-issue van de volgende verkiezingen. Een tweede punt is de onhoudbare sociaal-economische toestand van B'russel. Daar zullen spijkers met koppen worden geslagen, omdat het zo niet verder kan. ik denk ook dat de nva haar ervaringen met "Belgisch regeren" zeer open en duidelijk zal evalueren, zonder de klassieke taboe's. De coalitiepartner zal niet gespaard worden, zoals gebruikelijk.2016-07-29 10:06:35Hans Becu1334983Jerome Devillier , bekijk de regeringswijze van de NVA dan kun je nog onmogelijk voor hen stemmen , de senaat zou afgeschaft worden , neen ze werd gehalveerd en de winst ging naar het parlement. Er is nog geen enkele structurele besparing op de kosten van de staat waar de politieke kost bij de hoogste ligt. Wij moeten hopen dat er een nieuwe partij op komt die dan de belangen van de burger gaat verdedigen2016-07-29 08:35:17hubert erarts1334821Jules Gheude is een wijs man, die een kat een kat durft noemen. Zo moesten er meer zijn.2016-07-29 00:17:56Jessica Grimhilt1334797Eens zien wat er in 2019 gebeurt, na de verkiezingen. Voorspelling? De N-VA verliest 5 tot 7 %, wat de weg vrijmaakt voor een traditionele tripartite. Discussie over confederalisme? Welnee, waarschijnlijk wel over herfederalisering. Daarom: massaal voor de N-VA stemmen de volgende keer, uit strategisch, Vlaams belang.2016-07-28 23:34:32Jerome Devillier1334773''Think global, act local'' is de juiste manier van ''globalizeren''.Niet zodanig ''goederen'' maar wel ''goede ideeen en technische kennis'' moeten mondiaal uitgewisseld worden en ''ecologische uitgangspunten'' moeten mondiaal overeengekomen worden.Dat levert ''eenheid in verscheidenheid'' op in de plaats van de eenheidsworst die ons nu opgedrongen wordt door de multinationals met als gevolg verwoesting van onze planeet en groter wordende sociale problemen.De macht moet dichter naar de ''bottom''.Streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid van ''gewesten'' is dus de ''toekomst''.Voor belgie ligt het voor de hand dat dit vlaanderen en wallonie zijn.Brussel mag kiezen waar het bij wil horen.De dag dat ze ècht voor die keuze staan (en die dag komt er) zullen ze wel moeten toegeven dat ze enkel gelieerd aan vlaanderen kans maken om financieel het hoofd boven water te houden.In ruil verdwijnen natuurlijk wel de 19 baronieen en de 6 politiezones bijvoorbeeld.2016-07-28 23:08:56pascal devillé1334733@ Roland. Ook niet voor een Vlaams paard. Anders zou dat Vlaams paard op zijn rechten staan.2016-07-28 22:31:21Marcel Andries1334545Wie het geld in de lade brengt beheert de uitgaven. Een logica als een paard, maar blijkbar niet voor een waals paard.2016-07-28 19:55:39Roland Contreras1334487Jean Rutten herkent precies zichzelf in de persoon van Jules Gheude. Daar zit wel iets in. Een Vlaming (?) die Vlaanderen probeert af te blokken en af te remmen en een Waal die hetzelfde doet met Wallonië. Dat Jean maar eens probeert de argumenten en feiten die Jules aanhaalt te weerleggen in plaats van op de man te spelen.2016-07-28 19:35:23patrick van der bauwhede1334427Heb ergens gelezen dat Magnette bij een volgende verkiezing grote interesse heeft voor een Eu-zetel.Ne verstandige kerel2016-07-28 18:59:21guy dyck1334327Een moedig initiatief van Wallonië is bvb dat ze een "decumul" bekijken en verdedigen: feit dat een politieker geen meerdere postjes mag bekledenin Vlaanderen nog een "Heilig Huiske". Ook de door Europa (vooral US en Canada) opgelegde verdragen in twijfel trekken is minstens lovenswaardig.2016-07-28 18:06:16marc degroux1334299Waarom zouden ze, ze blijven toch aan het Vlaamse geld infuus hangen...2016-07-28 17:52:32Roger Poot1334221Tja, daar moet men niet veel woorden meer aan spenderen. De man heeft groot gelijk, en bovendien is hij dan nog eens van de andere kant van de taalgrens. Toch tenminste 1 Waal wiens ogen zijn opengegaan. Nu nog de Vlaamse ogen, zoals die van Jean Rutten em Walter Smulders.2016-07-28 17:21:01Ingmar Guillaume1334181Daar heb je de Juul weer.Voorzitter, secretaris en enig lid van zijn gezaghebbende Staten Generaal?2016-07-28 16:57:03JEAN RUTTEN1334169Ze lijken niet alleen blind en doof te zijn, ze schijnen ook nog lam en tam te zijn.2016-07-28 16:49:02JAN KENIS1334157Lang leve de nieuwe lappendeken van de kleine staten. Dus... terug naar de middeleeuwen, de kruistochten zijn er al de voorbode van.2016-07-28 16:44:27REUNES Willy1334153De socialistische definitie van voorspoedig handel drijven: verkoop met 60% verlies en wees dankbaar dat je na elke transactie 60% lichter weegt. Neo-nihilisme, klinkt dat beter dan proudhonisme?2016-07-28 16:43:12Walter Claeys1334135Walter Smulders Vuye is een Vlaming, Gheude een Waal. En let maar goed op,wat er in Wallonie gebeurt. Jan Jambon is er populairder dan Magnette. Dewever wordt door de "onafhankelijke" Waalse kwaliteitspers gediaboliseerd, maar heel veel Walen zeggen : hadden wij maar een Dewever. Die zegt tenminste waar het op staat. Alleen komt dat nooit in de krant. En het probleem met mensen als Gheude en Dewever is simpelweg dat ze zich aan de feiten houden en goede analyses maken, waar de Magnettes van deze wereld eigenlijk niks kunnen tegen inbrengen. En veelzeggend : Vuye was prof staatsrecht aan de Univ. Van Namen. Toen hij zich outte als nva-'er heeft de acad. Overheid geprobeerd hem te ontslaan. Door studentenprotest werd dat verhinderd. Ze vonden het schandelijk een uitstekende prof te ontslaan. Dit is Belgie...2016-07-28 16:33:26Hans Becu1334095Dat Magnette een leugenaar en volksverlakker is wordt hier door een taalgenoot bevestigd.2016-07-28 15:57:50Marc Baeyens1334083Mr Geudens het kan allemaal wel waar zijn wat u aangeeft maar u staat voor een aansluiting van Wallonië bij Frankrijk. Wel ik niet, de bevolking kan daar voor mijn part bij aansluiten. WalloBru heeft ons, Vlamingen, al zoveel miljarden gekost dat ik het zuiden als mijn eigendom beschouw. Dus.. Confederatie de oplossing.2016-07-28 15:49:24Gilbert Vermeersch1334045Hollandse rekenkunde was een v/d oorzaken van de vorming van België. Misschien mag de Waalse (of nog liever de Brusselse) rekenkunde binnenkort ook het eind van België inluiden. Ook ik kruis mijn vingers dat Catalonië (in een Spanje dat vandaag de dag politiek onbestuurbaar is) en Schotland (dat onlangs wakker werd in een Brexit terwijl men daar duidelijk pro-EU is - niet enkel tijdens het referendum trouwens) binnen 5 jaar trots hun onafhankelijkheid kunnen aankondigen.2016-07-28 15:17:49Lee Ghyssens1334041Waarop wacht magnette om zijn economische logica aan Hollande te verkopen en zich uit vrije wil te annexeren bij FR voor een jaarlijkse ten eeuwigen dag geïndexeerde injectie door FR in Wallonië startend bij 12 Mia, waarvan Wallonië beloofd ten eeuwige dage 40% (of zelfs 60%) te gaan besteden in FR ... !!! Geen enkele Vlaming (of brusselaar) zal Wallonië tegenhouden. En voor de criticasters: brussel ligt binnen Vlaams grondgebied, laat hen desnoods kiezen, de uitslag (voor het geld) kennen we bij voorbaat al ... !!!2016-07-28 15:17:07Emiel Segers1334039Vuye krijgt concurrentie.<BR>Nog een Waalse 'intellectueel' die kandideert voor een job bij de N-VA.2016-07-28 15:13:38Smulders Walter7336412016-07-28 14:35:172016-07-28 14:35:17NonePas de parutionOpinionarticleJules GheudePar Jules GheudeBelgiëKnack.be

'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'

Jules Gheude - 'Terwijl de Vlaamse natie zich wapent voor de strijd voor het confederalisme, komt er geen Waalse opleving of mobilisatie.'

yesSimon Demeulemeester2016-07-28 14:35:50http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-waalse-verantwoordelijken-lijken-blind-en-doof-te-zijn/article-opinion-733641.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/de-waalse-verantwoordelijken-lijken-blind-en-doof-te-zijn/article-opinion-733641.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'De Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn'

Jules Gheude - 'Geert, stop met klagen over de transfers', zei de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) onlangs aan zijn Vlaamse evenknie Geert Bourgeois (N-VA).

Jules Gheude - Magnette vertelde dat voor elke 100 euro die in Wallonië geïnjecteerd wordt, Vlaanderen 40 euro terugwint via de in het zuiden gekochte Vlaamse producten. 'Wij kopen jaarlijks voor 5 miljard euro meer in Vlaanderen dan dat Vlaanderen bij ons koopt', besloot hij.

Jules Gheude - Voor Paul Magnette is het economisch herstel in Wallonië reëel en wordt de kloof met Vlaanderen kleiner. De Waalse bevolking heeft dus alle redenen om weer te lachen. Paul Magnette verheugt zich ook over de goede gezondheid van de Waalse export. Ondanks een daling van 0,2% is de situatie behoorlijk aangezien de Vlaamse export met 2,5% verminderde.

Jules Gheude - 'Terwijl de Vlaamse natie zich wapent voor de strijd voor het confederalisme, komt er geen Waalse opleving of mobilisatie'

Jules Gheude - Vreemde manier om de dingen te relativeren: Vlaanderen vertegenwoordigt immers 82,4% van de Belgische export. De Waalse werkloosheid daalt wel lichtjes (13,8%) maar is nog altijd dubbel zo hoog dan de Vlaamse werkloosheid. En men kan alleen maar vaststellen dat de Waalse regering er, net als de Vlaamse en federale overigens, niet in slaagt het begrotingsevenwicht te halen.

Jules Gheude - We weten ook dat Vlaanderen uiterst gevoelig blijft voor de evolutie van de sociale zekerheid. Op dat vlak is het rapport van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) weinig geruststellend. Zo leren we dat sinds 2010 de kloof meer dan verdubbeld is tussen Vlaanderen en Wallonië op het vlak van uitgaven. Vandaag bedraagt die 136 euro per rechthebbende. Wat de bijdragen aan de sociale zekerheid betreft heeft de Vlaamse rechthebbende in 2014 19.265 euro betaald, wat neerkomt op 4.204 euro meer dan zijn Waalse buur.

Jules Gheude - Volgens het VNZ ligt een cultuurverschil aan de basis van die kloof. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld minder hospitalisatiedagen en de rol van de behandelde arts als beheerder van het globaal medisch dossier is er veel beter ingeburgerd.

Jules Gheude - In Wallonië genieten twee keer meer mensen van de verhoogde tegemoetkoming. En het VNZ vraagt zich af of er hier geen collectieve politieke verantwoordelijkheid op het spel staat.

Jules Gheude - Eén ding is zeker: de studie werpt koren op de molen van degenen die in Vlaanderen pleiten voor de volledige communautarisering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zodat elke deelstaat volledig verantwoordelijk wordt voor de keuzes die hij maakt. Voor de PS, van wie de sociale zekerheid de kernzaak is, is er uiteraard geen sprake van om daaraan te raken.

Jules Gheude - In 2004 verkondigde Jean-Claude Van Cauwenberghe al dat het beter ging met Wallonië. Maar de waarheid is dat 'het nog altijd niet vertrokken is', om het met Philippe Destatte, de directeur van het instituut Jules Destrée te zeggen.

Jules Gheude - Op basis van de cijfers van 2012 stelt Jules Gazon, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Luik? het volgende vast: een aan zijn lot overgeleverd Wallonië zou een tekort van meer dan 11 miljard euro kennen, meer dan 12% van zijn BNP en ongeveer 25% van zijn publieke uitgaven. Een vergelijkbaar scenario met dat van Griekenland in 2009. En Gazon besluit: 'De inspanning zou voor allen zo groot zijn dat er een opstandig klimaat zou ontstaan.' BelgaWaals minister-president Paul Magnette (PS), minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel Rudy Demotte (PS) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) leggen de eed af bij koning Filip.

Jules Gheude - Maar de Waalse verantwoordelijken lijken blind en doof te zijn. Ze passen liever de autosuggestie toe door een oproep te doen aan de Waalse reflex, het Waalse patriotisme. Toen hij minister-president was had Rudy Demotte (PS) zelfs het idee geopperd van een positief Waals nationalisme. Maar nu hij aan het hoofd van de Franse gemeenschap staat, verzet hij zich tegen elke ontmanteling in het voordeel van het Waals gewest...

Jules Gheude - Zonder bevoegdheden op vlak van cultuur en onderwijs is Wallonië als een eunuch, benadrukt Paul Magnette.

Jules Gheude - Is hij vergeten dat het zijn partij is, de PS, die zich meer dan 35 jaar geleden hevig verzette tegen de fusie van de communautaire en gewestelijke instellingen waarvoor Vlaanderen gekozen had? Uit vrees voor een verslapping van hun macht en het verlies van hun greep op het Gewest hadden de socialistische verantwoordelijken ervoor gekozen om de twee niveaus gescheiden te houden.

Jules Gheude - We kunnen nu al de politieke boodschappen voorspellen van de volgende Fêtes de Wallonie. Maar eens het feest gedaan zal zijn, zal de bevestiging van de Waalse identiteit herleid worden tot de apathie van de bevolking en vreemd genoeg van de jeugd tegenover de grote uitdagingen van het Gewest. Er komt geen opleving of mobilisatie.

Jules Gheude - Ondertussen wapent de Vlaamse natie zich voor de strijd van 2019 voor het confederalisme. De doelstelling is duidelijk: België tot een lege schelp herleiden om op termijn zijn bestaan overtollig te maken.

Jules Gheude - Door zijn terughoudendheid tegen de vrijehandelsakkoorden van de Europese Unie met Canada en de Verenigde Staten uit te drukken, legde Paul Magnette de afwijkingen van het huidig systeem bloot. Het Waals parlement kan immers op zijn eentje de ondertekening van die verdagen blokkeren terwijl Vlaanderen die als essentieel beschouwt voor zijn economische ontwikkeling. 'Paul, doe niet meer alsof. Het staat je vrij in het verzet te gaan, maar durf de welvarendheid van Vlaanderen niet te verzwakken.', antwoordde Geert Bourgeois aan zijn Waalse collega.

Jules Gheude - De ontmanteling van België lijkt steeds onherroepelijker te worden. Niets is nog onveranderlijk. In 1999, toen het Schotse parlement werd gesticht, verklaarde koningin Elizabeth II: 'Ik herken Schotland als een natie, niet als een staat.' Wait and see...

Jules Gheude -

LOW669gheude-julesPolitiek essayist en stichtend voorzitter van de Staten Generaal van Wallonië, dat pleit voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk mocht België uit elkaar vallen.GheudeJules/assets/57/avatar_29469.jpg<Para>Politiek essayist en stichtend voorzitter van de Staten Generaal van Wallonië, dat pleit voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk mocht België uit elkaar vallen.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/jules-gheude-669.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/jules-gheude-669.htmlGeert BourgeoisPaul MagnetteJean-Claude Van CauwenberghePhilippe DestatteJules DestréeJules GazonRudy DemotteFilipElizabeth IIWalloniëVlaanderenPSN-VANeutraal ZiekenfondsVNZUniversiteit van LuikFederatie WalloniëEuropese Unie
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'
171272251De verzelfstandiging van Wallonië en Brussel zou opgevangen kunnen worden door Europa, maar dan op basis van een contract. Zolang Vlaanderen MOET blijven financieren ZONDER dat de ontvanger zich verplicht tot enige prestatie en/of verantwoording zal er niets constructiefs gebeuren. Het blijkt in Brussel en Wallonië een ideaal te zijn: lekker thuis op kosten van het OCMW of andere solidariteitsbron, in de tuin je groentjes kweken en je kippetjes verzorgen of een illegaal handeltje opzetten in wiet en aanverwanten, wat in het zwart klussen als Beukenoot de Behanger en zo zachtjes het pensioen in glijden waarvoor je geen eurocent bijgedragen hebt. Het wordt tijd dat wij de Walen en de Brusselaars dwingen om op eigen benen te staan en de consequenties te dragen van hun halsstarrig potverteren. Treffend voorbeeld: 400.000 euro kostte de hoop kachelhout van Arne Quinze in Mons. Met 400.000 euro kun je minstens 4 kleine bedrijfjes aan startkapitaal helpen. Bedrijfjes? Bah, vies!2016-06-09 02:32:43Walter Claeys1272235@ jean luc gallet: "de republiek Groot Vlaanderen." Oost- en West- Vlaanderen, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen? Denkt u dat u dat gedaan krijgt van de Fransen? Of van de Hollanders? Uw ideeën zijn nog even wereldvreemd als in de tijd toen u nog bij het Blok zat.2016-06-09 01:04:31Peter Smets1272171Dat u een onderscheid maakt tussen Belgie en Wallonie maakt u verdacht!2016-06-08 23:02:46Winfrid Goosen1272137Hoog tijd dat Vlaanderen doet wat het moet doen : roep de onafhankelijkheid uit ! Dit gaan wij toch niet blijven betalen ??!! Het is onze ondergang en we krijgen er nul respect voor ! 18 miljard per jaar gooien wij in de Waalse en Brusselse bodemloze putten , en het helpt geen zier ! Dus, opdoeken.2016-06-08 22:46:59Albrecht Van den Bosch1272091Mijnheer Pironet, ik ben beschaamd Vlaming te zijn in dit land, Louis Tobback kon het niet beter verwoorden. Degenen die de frustratie van de Walen bij zoveel ondemocratisch onrecht niet begrijpen zijn gevoelloos, imperialistisch, zelfs het woord kolonialisme is nog een zachte benaming van de huidige situatie, alles georchestreerd door NVA en uitgedragen door Hubris Michel!2016-06-08 22:12:19Winfrid Goosen1271753In de zelfverklaarde kwaliteitskrant las ik een artikel dat de groei in Wallonië tussen 2000 en 2015 op 1,2% per jaar becijferde, tegenover 1,4% voor Vlaanderen en 1,3% voor België De journalist noemde dat mooie economische cijfers. Terwijl iedereen het erover eens is dat een aanhoudende groei van 2 % per jaar nodig is om duurzaam de werkloosheid te verminderen. Het is via daling van de werkloosheid dat Wallonië de armoede moet bestrijden. Opmerkelijk is dat dat cijfer van 1,2% groei helemaal geen rekening houdt met de transfers die Wallonië jaar na jaar ontvangt vanuit Vlaanderen van ca 5-6% van hun regionaal product. Als je dat van hun 1,2% per jaar groei aftrekt haalt Wallonië dus een desastreus cijfer. De PS als bepalende partij beneden de taalgrens is daar sterk voor verantwoordelijk. En desinformatie in de media (behoudens Knack) misleidt de burgers.2016-06-08 17:21:54luc de vriese1271681Vlaanderen moet de Walen een dienst bewijzen en de kraan dichtdraaien om een einde te maken aan het clientelisme van de PS. Geen geld, geen clientelisme.2016-06-08 16:23:41Jef Dubois1271671Men moet, net als men met Griekenland doet pas geld geven als één of andere voorwaarde voldaan is. Nu geeft men eigenlijk zomaar geld, om ongecontroleerd op te maken. Zie de ambtenaar die X aantal miljoen achterover kon drukken !2016-06-08 16:14:20Rudy Bertels1271571Vlaanderen moet de transferten naar het loser zuiden stoppen. Nog beter roep eenzijdig de republiek Groot Vlaanderen uit ter vervanging van Belgistan.2016-06-08 14:59:01jean luc gallet1271513Hoge tijd dat Wallonië het geweer van schouder verandert! Misschien een ietsiepietsie minder de nadruk leggen op verworven rechten en wat meer op verworven plichten? Als je niet in slaap valt, houden dromen vanzelf op!2016-06-08 14:17:53Jos Wegge1271319Als Vlaanderen in de Belgische constructie verder blijft aanmodderen tekent het zijn eigen ondergang ...samen met België en Wallonië regelrecht de afgrond in . Dit is in de eerste plaats niet meer een socio-cultureel probleem ,...maar een keihard economisch probleem .2016-06-08 11:37:39erik crombez1271173Vlaanderen moet zijn verstand gebruiken en Wallonie en Brussel zonder Vlaams geld verder laten knoeien.2016-06-08 10:07:59paul stuyck1271161Vlaanderen moet kiezen voor onafhankelijkheid of minstens voor het confederalisme. Wallonie & Brussel zijn nu reeds armlastig en kunnen door hun linkse beleid niet meer gered worden. Het geld da2016-06-08 10:06:18paul stuyck1271155Het wordt tijd dat Vlaanderen kiest voor onafhankelijkheid of minstens confederalisme. Wallonie & Brussel zijn al aan de bedelst2016-06-08 10:04:21paul stuyck1271141De achteruitgang van Wallonië mag niet teveel kenbaar gemaakt worden want het zou de lamme goedzak Vlamingen kunnen wakker schudden.Bjorn Soenens zal dat als niet constructief behandelen.2016-06-08 09:56:47filips bossuyt1271079Er is dus toch verandering met de NVA. Maar ook in Wallonië beginnen sommigen te begrijpen dat Wallonië verkeerd bezig is. Het was mij al opgevallen dat de werkloosheidscijfers uit het nieuws werden gehouden. Ze zijn té gunstig voor deze regering, volgens de media. Steeds maar leugens en halve waarheden vertellen over deze regering, de kiezer heeft het door. Alleen de afbrekers van onze samenleving, de communisten, zetten alle hens aan dek, opdat deze regering zou vallen.2016-06-08 09:19:07Gilbert Haelewyn1271037Men heeft de politiekers die men kiest en dus verdient.Het verstand zit op een klein plaatsje,ongelukkig genoeg zijn ze daar in Wallobrux nog niet achter.Confederalisme is onze enige redding anders worden we met zen allen mee de dieperik in gezogen.Het woord solidariteit werkt in deze enkel aan een kant,de ontvanger doet geen enkele moeite om dit onland overeind te houden,nee alles om het kapot te staken,praatjes hebben ze genoeg.2016-06-08 08:56:38Remi De Clercq7134692016-06-07 13:24:322016-06-08 11:16:36NonePas de parutionOpinionarticleEwald PironetPar Ewald PironetBelgiëKnack.be

'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'

Ewald Pironet - 'De acties in het zuiden van het land doen vooral de Waalse samenleving zelf pijn', schrijft Ewald Pironet. 'Ondertussen wordt er in Vlaanderen gewerkt. Zo drijven noord en zuid nog verder uit elkaar. Op sociaal-financieel-economisch-sociaal vlak zijn we al een confederatie.'

yesrmgimport newsgate2016-06-07 13:23:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/zelfpijniging-wallonie-staat-er-slecht-voor/article-opinion-713469.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/zelfpijniging-wallonie-staat-er-slecht-voor/article-opinion-713469.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor'

Ewald Pironet - Het was vorige week wereldnieuws in België: in dierenpark Pairi Daiza in het Henegouwse Brugelette is een babypanda geboren. Het ontlokte Rik Torfs, rector van de KU Leuven, deze tweet: 'Eindelijk een teken van economisch herstel in Wallonië.' Een stroom van woedende reacties was zijn deel. De Waalse viceminister-president Jean-Claude Marcourt antwoordde: 'Vulgariteit kun je alleen maar met onverschilligheid beantwoorden.' Oh ja, het gaat goed met de babypanda: het is een jongetje, drinkt al zelfstandig en volgens de jongste berichten weegt hij al 181 gram, tien gram meer dan zijn geboortegewicht.

Ewald Pironet - De voorbije dagen viel er veel goed nieuws te rapen over onze economie. Sinds het aantreden van de regering-Michel is het aantal jobs met bijna 65.000 gestegen, vooral in de privésector want daar kwamen bijna 40.000 arbeidsplaatsen bij. Dat bevestigt een belangrijke trendbreuk die Knack in februari al signaleerde. Tussen nu en 2018 ziet de Nationale Bank het aantal jobs nog met 140.000 aangroeien. Bovendien zag de gemiddelde Belg voor de tweede jaar op rij zijn koopkracht toenemen met bijna 1 procent. En ook onze uitvoer zit in de lift.

Ewald Pironet - Zelfpijniging: Wallonië staat er slecht voor

Ewald Pironet - Al dat goede nieuws is te danken aan een combinatie van factoren, zoals de economische groei (ook al is die laag), de lage olieprijs, de lage rente, de lage euro en aan het beleid van de regering-Michel. Dat zorgde voor een matiging van de loonkosten met de indexsprong en voor een verlaging van de personenbelasting door de taxshift - de verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie, vervuiling en vermogen.

Ewald Pironet - Het was lang geleden dat er nog zo veel goed nieuws over onze economie te horen was. Het is dan ook opmerkelijk dat er net nu zo veel sociale acties zijn. Die vinden vooral in Wallonië plaats. Terwijl de spoorstaking het treinverkeer in het zuiden van het land volledig lam legde, reden in het noorden de treinen zogoed als normaal - met een kleine vertraging, dus. Natuurlijk heeft het Franstalige verzet te maken met het feit dat in grote delen van Wallonië de steun voor de regering-Michel vrijwel onbestaande is. In sommige kantons behaalde de enige Franstalige regeringspartij, de MR, nog geen 15 procent van de stemmen.

Griekenland

Ewald Pironet - Daarnaast is er de sociaal-financieel-economische realiteit in het zuiden van het land. Vorig jaar bedroeg de werkloosheidsgraad in het Vlaams Gewest gemiddeld 5 procent, in Wallonië en Brussel had respectievelijk 12 en 17 procent van de beroepsbevolking tussen de 15 en de 64 jaar geen baan. En terwijl de vacatures die de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen in 2014 en 2015 in Vlaanderen en Brussel stegen, liepen ze in Wallonië terug. Er is bezuiden de taalgrens geen beterschap in zicht.

Ewald Pironet - De Waalse overheidsfinanciën zinken ook steeds verder weg. De Waalse begroting stevent dit jaar af op een tekort van 375 miljoen euro, de financiële gevolgen van de zesde staatshervorming dreigen de Walen te wurgen. Jules Gazon, emeritus hoogleraar economie aan de universiteit van Luik, berekende onlangs dat een autonoom Wallonië zonder solidariteit van Vlaanderen aankijkt tegen een begrotingstekort van meer dan 11 miljard, of een dikke 12 procent van het bbp. 'Een explosieve situatie', aldus Gazon. 'Het toeval wil dat het begrotingstekort van een onafhankelijk Wallonië vergelijkbaar zou zijn met dat van Griekenland bij het begin van de eurocrisis in 2009.'

'Walen zijn niet ambitieus'

Ewald Pironet - Wallonië staat er slecht voor. Er is te lang getalmd met hervormingen die voor meer welvaart zouden kunnen zorgen in een snel veranderde wereldeconomie. Dat mogen de Franstaligen hun politici aanrekenen. Voor hen was het eigen belang vaak belangrijker dan het algemeen belang. Een verpauperde samenleving bleek altijd al een goede voedingsbodem voor opstand en extremistische partijen. Dat is in Wallonië niet anders. Het straatprotest, gevoed door de politici die de Walen in de huidige penibele situatie hebben gebracht, strijdt merkwaardig genoeg niet voor meer werkgelegenheid. Het vecht liever voor het behoud van verworven rechten en tegen het beleid van de centrumrechtse regering-Michel, die van de Nationale Bank een schouderklopje krijgt omdat ze mee voor jobs zorgt.

Ewald Pironet - 'Het straatprotest strijdt merkwaardig genoeg niet voor meer jobs'

Ewald Pironet - 'De Walen zijn niet ambitieus genoeg', zei Eric Domb, eigenaar van Pairi Daiza, enkele weken geleden in Knack. Elke dag dat de acties in het zuiden van het land voortduren, wordt dat bewezen. Dat protest zal in de eerste plaats de Waalse samenleving zelf pijn doen: treinen die een week niet rijden, berokkenen het bedrijfsleven daar onherroepelijke schade. Ondertussen wordt er in Vlaanderen gewerkt. Zo drijven noord en zuid nog verder uit elkaar. Op sociaal-financieel-economisch-sociaal vlak zijn we al een confederatie.

Ewald Pironet -

MEDIUMPZ4pironet-ewaldSenior writer van KnackPironetEwald reporter-columnist/assets/5/avatar_2609.jpgEwald Pironet is senior writer van Knack.http://www.knack.be/nieuws/auteurs/ewald-pironet-4.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/ewald-pironet-4.htmlMichelJules GazonVlaanderenWalloniëGriekenlandBrussel