Recensie 'Let op je woorden': politieke taal en deskundigheid

Recensie 'Let op je woorden': politieke taal en deskundigheid

De Reactor - 'Let op je woorden' van Jam Blommaert is nadrukkelijk didactisch bedoeld. Het wil mensen meer greep geven op 'de woordenbrij die dagelijks op hen wordt afgevuurd' en het lijkt zich vooral te richten tot jongeren.

Joris Note - Tegen het einde

Joris Note - Tegen het einde

Eerherstel voor Robespierre en voor diens idee van revolutie als een nieuwe vorm van deugdzaamheid die de burger boven het eigen futiele zelf uittilt. Dat is de inzet van 'Tegen het einde', de nieuwe roman van Joris Note.