Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?
171380769En hoe komt het dat West Vlamingen de 'g' niet uitspreken?2016-08-29 16:32:42Peter Laman1374203Waarom "smekken" de vlaamse TV- nieuwslezers (ankers) bij het oplezen van hun tekst, en als ze gewoon praten (met een tafelgast bvb) niet ?? Ook frank Raes is een echte smekker !2016-08-24 21:41:14freddy vervaet1372537De 'hot patato' is groter in de states dan bij de queen.2016-08-23 18:22:46albert melis1372393Amerikanen hebben een ander accent dan de Engelsen, omdat die laatsten met een stijve bovenlip praten, terwijl de Yankees wauwelen met kauwgum tussen de kiezen.2016-08-23 16:51:22Lena Vervoort1372349@Hilde: ja en neen. Door de bezetting van de Spanjaarden kwan het in 1581 tot een afsplitsing. De Noordelijke Nederlanden beleefden in de zeventiende eeuw hun Gouden Eeuw, wat hoofdzakelijk te danken was aan de grote influx van Zuid-Nederlandse intelligentia richting Noorden. Die waren op de vlucht voor de Spanjaarden die toen onze contreien bezetten. In het Noorden heerste meer vrijheid, o.a. inzake de interpretatie van de Bijbel (die protestantse bevrijding is cruciaal). Door het economisch/politiek/financieel overwicht van het Noorden, werd hun taal belangrijker dan die van het Zuiden - het huidige Vlaanderen, zeg maar. Veel bleef hier bij ons, na de vlucht naar het Noorden van onze beste mensen, niet over. UIteraard is dat verschil tot vandaag blijven doorwerken.2016-08-23 16:14:13Hubert Van Calenbergh1372289Jan van Horebeek Waarom hebben West-Vlamingen, Limburgers, Antwerpenaars en Brabanders allemaal een ander accent ?2016-08-23 15:34:00Jan van Horebeek1372235Volgens overlevering zou het verschil tussen Nederlands en Vlaams toegewezen worden aan de invloed van bijvoorbeeld Antwerpen en Amsterdam als belangrijke steden en havens...?2016-08-23 14:54:29Hilde Lobijn1372047Amerikaans Engels wordt, meer dan 'Brits' Engels, historisch door heel uiteenlopende groepen en nationaliteiten gesproken. De opeenvolgende golven inwijkelingen - Nederlanders, Engelsen, Italianen, etc. moesten zich allemaal van dezelfde taal bedienen. Die diende dus relatief eenvoudig te zijn en voor iedereen vlot bruikbaar, ook inzake de uitspraak van de voor de taal typische klanken. Ik had vroeger beroepshalve veel contact met Engelsen en mijn accent was toen eerder 'Brits'. Er was niet meer dan een verblijf van een drietal maanden in de VS nodig om dat accent ingrijpend en blijvend te wijzigen.2016-08-23 12:39:25Hubert Van Calenbergh1371969Een hypothese. Mogelijk had de Engelse koning een splaakgeblek en kon hij de 'r' niet uitspreken. Dan heeft men van de nood maar een deugd gemaakt. Uiteraard zal de drang van de 'elite' om zich te onderscheiden van het 'plebs' waaraan ze nochtans hun macht en rijkdom te danken hebben (kanonnenvoer, slavenarbeid, belastings-en, ...)een rol spelen. Zien we trouwens nu nog overal, ook op andere manieren (elitaire clubs, ...). Dat zogezegd B.E. (beschaafd Engels) komt inderdaad bekakt over, net zoals het B.H. (beschaafd Hollands) trouwens. Zelfde verhaal? Van dat B.H. heeft men in de jaren 60 het A.B.N. gemaakt (Algemeen Beschaafd Nederlands), want de Vlaamse (eigenlijk Zuid-Nederlandse of Belgische Nederlands dialect sprekende) boerekes moesten 'beschaafd' worden en het B.H. als Nederlandse cultuurtaal overnemen om beter te weerstaan aan het Frans als cultuurtaal. Ondertussen is dat taalpurisme wel afgezwakt en vinden de Hollanders dat 'Vlaams' ook best interessant of niet?2016-08-23 12:05:46Jozef Nagels1371947Mij valt het meest het verschil in intonatie op tussen Britten en Amerikanen. De intonatie klinkt bij de Amerikanen stoerder en daaraan herken ik in mijn functie op mijn werk ook of ik met een Brit of een Amerikaan praat.2016-08-23 11:54:00Marleen Brutyn1371833Taal is dikwijls een element van sociale distinctie, zich afgrenzen van anderen die men als sociaal lager beschouwt, het samenklitten met anderen rond een afgrenzend element, zoals taal en uitspraak. In de 18de eeuw begonnen de elites in Vlaanderen Frans te spreken, om zich af te grenzen van de volksklassen, die Vlaamse dialecten spraken. Eigenaardig is de r-klank dikwijls een afgrenzend element, zoals hier in het Engels, maar zeker in het Frans. De meeste Vlamingen, waaronder ik, kunnen de Franse keel-r niet uitspreken, en Aziaten kunnen helemaal niet de r-klank uitspreken.2016-08-23 10:51:32Bart Pluymers1371763En West-Vlamingen en Limburgers?2016-08-23 10:12:17Sam Klee1371753Wist ik niet en ook niet in hoeveel Engelse dialecten het "Rhotische accent", het niet uitspreken van de "R" is doorgedrongen. Wat ik wel ergens gelezen heb is dat bij de constitutie gekozen moest worden welke taal de Unie officieel zou worden. Het werd Engels met een stem meer dan het Duits.. (Niet nagetrokken). Stel je voor!!2016-08-23 10:07:57Gilbert Vermeersch1371723Is er een vergelijkbare verklaring voor het verschil tussen het Vlaams accent en het Nederlands of tussen het Portugees en het Braziliaans?2016-08-23 09:42:10Bert Schollaert1371697Als eens naar het Iers geluisterd?2016-08-23 09:34:13freddy vervaet1371653Over welk Brits Engels spreken we hier? Londens? Manchesters? Liverpools? Newcastles? Sheffields? Over welk Amerikaans spreken we hier? New Yorks? Houstons? New Orleans'? Duluths? Is Back to the Future geen serieuzere historische bron, wanneer ze de voorvader van Marty McFly gewoon Iers laten praten in 1855? De invloed van de Ieren op de taal in de XIXde eeuw moet enorm geweest zijn in de V.S. Evenals dat van de joden en de Italianen. Ik vermoed zelfs dat men in Bismarck (North Dakota) nog lange tijd Duits heeft gesproken en in Pierre (South Dakota) Frans...2016-08-23 09:04:40Rik Martens1371601Hoe kan men de uitspraak van de 18 de eeuw weten?2016-08-23 08:05:41rodolf van der miere7356672016-08-03 15:04:562016-08-19 09:25:27NonePas de parutionNormalarticleWetenschapKnack.be

Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?

Deze zomer viert Knack.be de mysteries van het leven. Elke dag kruipen we in de huid van een verwonderd kind en verbazen we ons over al dan niet alledaagse mysteries. Vandaag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?

yesTrui Engels2016-08-23 06:50:54http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/mysterie-van-de-dag-waarom-hebben-britten-en-amerikanen-een-ander-accent/article-normal-735667.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/wetenschap/mysterie-van-de-dag-waarom-hebben-britten-en-amerikanen-een-ander-accent/article-normal-735667.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/wetenschap/http://m.knack.be/nieuws/wetenschap/
Mysterie van de dag: waarom hebben Britten en Amerikanen een ander accent?

Of men nu in 1776 aanhanger was van een onafhankelijk Amerika of loyaliteit zwoer aan koning George III, de uitspraak van je Engels zou grotendeels hetzelfde geweest zijn. In die tijd was er, in tegenstelling tot wat er in heel wat Hollywood kostuumdrama's te zien is, nog geen verschil tussen Amerikaans en Brits Engels, Beide groepen spraken zelfs met accenten die veel dichter lagen bij het hedendaagse Amerikaans Engels dan bij het Queen's English.

Het is immers het standaard Brits Engels dat de voorbije twee eeuwen drastisch veranderd is, terwijl het typische Amerikaanse accent slechts subtiel gewijzigd is.

Het traditionele Engels, zowel gesproken in Groot-Brittannië als in de Amerikaanse kolonies, was hoofdzakelijk 'rhotish'. Rhotische sprekers spreken de 'r'-klank uit in woorden zoals 'hard' en 'winter', terwijl niet-rhotische sprekers dat niet doen. Vandaag is de niet-rhotische uitspraak gemeengoed in een groot deel van Groot-Brittannië. De meeste hedendaagse Britten zullen je bijvoorbeeld vertellen dat het een 'hahd wintuh' is geweest.

Nieuwe sociale status

Het was rond de tijd van de Amerikaanse Revolutie dat het niet-rhotische accent in gebruik raakte bij de hogere klassen in het zuiden van Engeland, in en rond Londen. Volgens John Algeo in "The Cambridge History of the English Language" (Cambridge University Press, 2001), gebeurde deze shift omdat mensen van een lagere afkomst, die hun rijkdom hadden vergaard tijdens de Industriële Revolutie, op zoek waren naar manieren om zich te onderscheiden van de gewone burgers. Ze wilden met hun non-rhotische uitspraak hun nieuwe sociale status aantonen.

'De Londense uitspraak werd het voorrecht van een nieuw soort specialisten, namelijk de logopedisten. Zij beslisten over de juiste uitspraak, stelden uitspraakwoordenboeken op en onderwezen de rijken voor veel geld', schrijft Algeo.

De pompeuze manier van spreken, die door deze taalexperts was ontwikkeld, werd langzaam de standaard en kreeg de naam 'Received Pronunciation'. Het nieuwe accent verspreidde zich over Groot-Brittannië, behalve in het noorden van Engeland, Schotland en Ierland, die grotendeels hun traditionele rhotische accenten behouden hebben.

Ook de meeste Amerikaanse accenten behielden hun rhotische accent, met enkele uitzonderingen. Zo is de uitspraak in New York en Boston iets meer non-rhotisch geworden. Deze steden stonden tijdens de Revolutie immers het meest onder invloed van de Britse elite. (TE)

LOWJohn AlgeoGroot-BrittanniëEngelandLondenCambridge University Press