Europa maakt 1 miljard euro vrij tegen jeugdwerkloosheid

Europa maakt 1 miljard euro vrij tegen jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben ingestemd met het voorstel van eurocommissaris Marianne Thyssen om versneld één miljard euro vrij te maken voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid.

'De regering kiest voor uitsluiting in plaats van inschakeling'

'De regering kiest voor uitsluiting in plaats van inschakeling'

Lies Corneillie - 'Michel I kiest ervoor om jongeren die kansen vragen op werk, een verhoogde kans op armoede in de plaats geven', schrijft Lies Corneillie in deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be. Ze roept op om de regeling rond de inschakelingsuitkering te herzien.

'Is er nog geld voor pensioenen als onze generatie "uitgewerkt" is?'

'Is er nog geld voor pensioenen als onze generatie "uitgewerkt" is?'

Irina De Knop - 'De huidige torenhoge jeugdwerkloosheidscijfers tonen aan dat er iets fundamenteel fout zit in onze economie', meent Irina De Knop in haar bijdrage aan het Schaduwparlement. ' De lasten op arbeid moeten omlaag en dat hoeft niet haaks te staan op een pensioenhervorming.'

Helft Italiaanse jongeren is werkloos

Helft Italiaanse jongeren is werkloos

Het Italiaanse bureau voor de statistiek (ISTAT) luidt de alarmbel over het werkloosheidspercentage in het land. Van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar zit 46 procent thuis zonder werk.

Jongeren willen wél werken: zorg voor kansen in plaats van te bestraffen

Vrije Tribune - 'Wie niet bijdraagt, heeft geen recht op een uitkering', zei Bart De Wever onlangs. De Wever gaat hier voorbij aan de kern van de zaak en ontkent zijn taak als politicus om te werken aan een gezonde arbeidsmarkt, zeggen de Jong Groene Antwerpenaren Imade Annouri, Femke Meeusen en Nik Meeusen.

PS pakt uit met drastisch plan om jeugdwerkloosheid aan te pakken

PS pakt uit met drastisch plan om jeugdwerkloosheid aan te pakken

PS-voorzitter Paul Magnette onthult een van de belangrijkste maatregelen uit de verkiezingscampagne van zijn partij. Werkloze schoolverlaters moeten na 18 maanden uitzicht hebben op een voltijds arbeidscontract van ten minste een jaar, luidt het.

De dichtgeschroeide jungle die arbeidsmarkt heet

Bram Van Braeckvelt - Hoewel jongeren nood hebben aan ondersteuning in hun zoektocht naar werk, trekken de regeringen in ons land de tegenoveregstelde kaart, betoogt Jong Groen.

VDAB heeft een imagoprobleem

VDAB heeft een imagoprobleem

Zeven op de tien jongeren vindt dat de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB hen niet echt aan een job helpt.

'Instapstages jongeren wel degelijk stap in goede richting'

'Instapstages jongeren wel degelijk stap in goede richting'

Monica De Coninck - Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) weet dat aangaande jeugdwerkloosheid nog veel werk moet verzet worden. 'Maar de afgelopen twee jaar hebben we de juiste weg ingeslagen, met een coherent geheel van maatregelen dat een traject van structurele inschakeling tot doel heeft.'

'Schaf het wettelijk minimumloon af'

'Schaf het wettelijk minimumloon af'

Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Trends, vindt de aandacht van de Europese Unie voor de jeugdwerkloosheid positief, maar twijfelt aan de efficiëntie van het huidige beleid.

EU trekt 8 miljard uit voor strijd tegen jeugdwerkloosheid

EU trekt 8 miljard uit voor strijd tegen jeugdwerkloosheid

De Europese Unie zal de komende jaren minstens acht miljard euro spenderen aan de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Een deel van dat geld gaat naar zwakke Belgische regio's, zegt premier Di Rupo.

Geen toekomst voor jeugd in verdeeld Europa

Geen toekomst voor jeugd in verdeeld Europa

Terry Reintke, woordvoerder van de Federation of Young European Greens, countert de goednieuwsshow van Europees President Herman Van Rompuy.

Kan een stage ons redden?

Kan een stage ons redden?

Het is een leuze van alle tijden: schoolverlaters hebben te weinig ervaring. Een stage lijkt wel de manier om hier een oplossing aan te bieden. Al lijkt dat vaak een illusie. Ellen, Margit en Lander kunnen erover meespreken.

Jonge allochtonen hebben het moeilijk

Jonge allochtonen hebben het moeilijk

Volgens de VDAB in Antwerpen is de helft van de Antwerpse werklozen van allochtone afkomst. Onderzoek van UGent toont dat niet-Europese jongeren tussen de 15 en 24 jaar meer dan drie keer zo veel kans maken om werkloos te zijn dan hun Belgische tegenhangers. Hoe komt dit? En hoe denken allochtone jongeren daar zelf over?