'Gerooide kastanjebomen Charlottalei: deze beslissing is niet lichtzinnig genomen'

'Gerooide kastanjebomen Charlottalei: deze beslissing is niet lichtzinnig genomen'

Paul Cordy (N-VA) - 'Het is grotesk om te veronderstellen dat een bestuur waar Groen deel van uitmaakt lichtzinnig zou beslissen om 54 oude kastanjebomen te vellen', schrijft Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). 'Hier is een jarenlang planningsproces aan voorafgegaan waar meerdere keren boomstudies zijn uitgevoerd om te kijken of het mogelijk was de bomen te behouden.'