'We moeten dringend werk maken van sterkere schoolbesturen'

'We moeten dringend werk maken van sterkere schoolbesturen'

Jan Cornillie (SP.A) - 'Vlaanderen staat top in de internationale PISA-metingen van de OESO, maar de resultaten gaan in dalende lijn. Om dat bij te sturen, moeten we - naast de hervorming van het aanbod en de eindtermen - ook dringend werk maken van sterkere schoolbesturen', schrijft Jan Conillie (SP.A).