Hoge concentraties fijn stof in de lucht

Hoge concentraties fijn stof in de lucht

In Vlaanderen wordt vandaag de informatiedrempel van 50 microgram fijn stof (PM10) per kubieke meter overschreden. In het Brussels gewest was dat al het geval.