'Sociaal beleid en kortetermijndenken gaan niet samen'

'Sociaal beleid en kortetermijndenken gaan niet samen'

Ikrame Kastit (Groen) - 'Met het sociaal beleid dat Antwerpen nu voert, dreigen de allerzwaksten te verworden tot ongewenste ballast', vreest Ikrame Kastit (Groen).25 reacties