Het glazen plafond van God

Het glazen plafond van God

Michel Vandersmissen - Paus Franciscus laat een twaalfkoppige commissie onderzoeken of vrouwen gewijd kunnen worden tot diaken. Knack vroeg aan drie vrouwen die actief zijn in de Vlaamse kerk wat ze vinden van het pauselijke initiatief.