Herman Melville - Moby Dick

Herman Melville - Moby Dick

157 jaar na de eerste druk van Moby-Dick brengt uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep een schuimende vertaling uit van Herman Melvilles klassieker.