Steeds meer waardevolle boeken en manuscripten verdwijnen naar het buitenland

Steeds meer waardevolle boeken en manuscripten verdwijnen naar het buitenland

Oude boeken en zeldzame manuscripten die soms als Belgisch erfgoed beschouwd kunnen worden, verhuizen steeds vaker naar het buitenland. In 2016 gingen naar schatting 5.000 van de 15.000 zeldzame boeken die in België geveild werden, naar buitenlandse verzamelaars.