Duitstalig parlement vraagt opheffing TTIP-onderhandelingen

Duitstalig parlement vraagt opheffing TTIP-onderhandelingen

Het parlement van de Duitstalige gemeenschap in Eupen heeft een voorstel tot resolutie goedgekeurd waarin gevraagd wordt om de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, het zogenaamde TTIP, op te heffen.