'We moeten de oude breuklijnen overwinnen om België en Europa een nieuwe impuls te geven'

'We moeten de oude breuklijnen overwinnen om België en Europa een nieuwe impuls te geven'

Vrije Tribune - 'Samen op straat komen is voor ons een teken van het fundamentele respect dat we elkaar verschuldigd zijn en van de solidariteit die ons bindt', schrijven de vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen in ons land. 'Het is een daad waarmee we de andere in zijn levensbeschouwelijke overtuiging willen waarderen en beschermen.'