Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel
06811832016-03-21 16:52:332016-03-21 16:52:34BelgaPas de parutionNormalarticleBelgiëKnack.be

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel

Natuurverenigingen zijn positief over de nieuwe sensibiliseringscampagne van de landbouwsector rond goede bemestingspraktijken, maar het blijft noodzakelijk om tegelijk het debat over de inkrimping van de veestapel te voeren. Dat melden Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu.

yesEva Kestemont2016-03-21 16:53:15http://www.knack.be/nieuws/belgie/natuurpunt-en-bond-beter-leefmilieu-willen-debat-over-inkrimping-veestapel/article-normal-681183.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/natuurpunt-en-bond-beter-leefmilieu-willen-debat-over-inkrimping-veestapel/article-normal-681183.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen debat over inkrimping veestapel

Maandag werd een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd om land- en tuinbouwers ertoe aan te zetten bewuster om te gaan met bemesting. Die is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en zo tegemoet te komen aan de normen.

"Er wordt in het kader van het laatste mestactieplan een extra inspanning aan de landbouwers gevraagd en men zet zwaar in op responsabilisering", zegt Freek Verdonckt (Natuurpunt). "Het is goed dat de landbouwsector die responsabilisering op zich neemt. Door zorgzamer de mest uit te rijden op het veld zal ook de kwaliteit van het water erop vooruitgaan."

Normen

Toch betwijfelen de organisaties of dit zal volstaan om de Europese waterkwaliteitsdoelen te halen. Tegelijk willen Natuurpunt en BBL de discussie voortzetten over een inkrimping van de veestapel, zoals die in Nederland gevoerd wordt. "Als na twintig jaar en vijf mestactieplannen de doelen buiten bereik dreigen te vallen, komt een moment dat het debat over oplossingen zoeken aan productiezijde geen taboe meer mag zijn", zegt Verdonckt.

"De mestproblematiek is gebonden aan de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt en dus ook het aantal dieren. En dat moet op een doordachte manier omlaag, om het probleem aan de bron aan te pakken." (Belga)

LOWeconomische sectoreconomie, business en financiënlandbouwmilieuFreek VerdoncktNederlandNatuurpuntBond Beter LeefmilieuBBLveemarktveeteeltvleesvleesindustriegrondwatermest