'Vrouw vecht wet dubbele familienaam aan als discriminerend'

'Vrouw vecht wet dubbele familienaam aan als discriminerend'

Een vrouw uit Chièvres heeft bij het Grondwettelijk Hof klacht ingediend tegen de wet over de dubbele familienaam. Dat bij onenigheid tussen de ouders het kind automatisch de naam van de vader krijgt, is volgens haar een vorm van discriminatie.

Het kind moet een naam hebben

Tom Lievens - Dames en heren verkozenen, uw kiezers zijn geen stom vee dat niet in staat is zijn of haar kind zijn of haar familienaam te geven.