Eén gezin op vier dat kinderbijslag krijgt, komt moeilijk rond

Eén gezin op vier dat kinderbijslag krijgt, komt moeilijk rond

Uit een onderzoek van Famifed (het federaal agentschap voor de kinderbijslag) blijkt dat 23 procent van de gezinnen die kinderbijslag uitbetaald kregen, moeilijk kan rondkomen met het beschikbare gezinsinkomen. Ongeveer de helft beschikt niet over de mogelijkheid om een onverwachte uitgave van 900 euro te doen.