'Dans mag niet bang zijn voor humor'

'Dans mag niet bang zijn voor humor'

Choreograaf Jeroen Verbruggen wil het portret van koningin Fabiola uit zijn toilet krijgen. Daarom heeft hij besloten om Ma Mère l'Oye te maken. Daarmee levert hij het middendeel voor Ravel van Ballet Vlaanderen, een trilogie rond de bekende Franse componist.

'De mythe van de hardwerkende prinsen is doorgeprikt'

'De mythe van de hardwerkende prinsen is doorgeprikt'

Hendrik Vuye & Veerle Wouters (N-VA) - Monarchie en fiscaliteit, het gaat niet goed samen. Royaal belastingen betalen, dat is niet aan de royals besteed. Kritische bedenkingen over vorst en vaderland van kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye.

Fabiola laat erfenis na aan 'Hulpfonds van de Koningin'

Fabiola laat erfenis na aan 'Hulpfonds van de Koningin'

Koningin Fabiola heeft beslist haar hele privépatrimonium na te laten aan de vzw Hulpfonds van de Koningin, dat 'hulp biedt aan behoeftige en in nood verkerende personen'. Dat schrijft Le Soir.

Koningin Fabiola vraagt ontbinding stichting Fons Pereos

Koningin Fabiola vraagt ontbinding stichting Fons Pereos

Koningin Fabiola heeft via haar advocaat de ontbinding gevraagd van de stichting Fons Pereos bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De stichting zou haar in staat stellen om erfenisrechten te omzeilen.