Hof van Justitie zet Europese aanhoudingsbevelen uit Polen op lossen schroeven

Hof van Justitie zet Europese aanhoudingsbevelen uit Polen op lossen schroeven

Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag beslist dat Europese lidstaten een uitzetting naar Polen in uitzonderlijke situaties kunnen weigeren omdat de rechtstaat in Polen in slechte staat verkeert. Een belangrijke uitspraak die de automatische erkenning van de Poolse rechtstaat opheft.

'Veel wetenschappers vinden dat overheid en parlement van hun nieuwe speeltjes af moeten blijven'

'Veel wetenschappers vinden dat overheid en parlement van hun nieuwe speeltjes af moeten blijven'

Bart Staes (Groen) - Vandaag blijkt dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie met medeweten van de Belgische regering al anderhalf jaar een veldproef uitvoert met genetisch gemodificeerde maïs gebaseerd op een techniek waarover het Europees Hof van Justitie woensdag pas uitspraak doet. Europees parlementslid voor Groen Bart Staes: 'Vanuit het voorzorgsprincipe moeten nieuwe risico's onderzocht worden vooraleer ze in het milieu mogen worden losgelaten.'

Orban profiteert van Europese pogingen om hem in de pas te doen lopen

Orban profiteert van Europese pogingen om hem in de pas te doen lopen

Kamiel Vermeylen - De Europese Commissie heeft donderdag beslist om Hongarije voor het Europees Hof van Justitie te dagen omwille van haar asiel- en migratiebeleid. Vraag is enkel of dit geen koren op de molen van Hongaars premier Orban is.

Oorlogsmisdadigers uit EU-landen mogen niet zomaar uitgezet worden

Oorlogsmisdadigers uit EU-landen mogen niet zomaar uitgezet worden

EU-inwoners of hun familieleden die verdacht worden van oorlogsmisdaden, mogen niet zomaar uit een ander EU-land worden gezet. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een arrest. De instanties moeten 'geval per geval' beoordelen, en onder meer rekening houden met het gedrag van de betrokkene, de ernst van de misdrijven en hoeveel tijd er sindsdien is verstreken, zegt het Hof.

Vijf klachten bij Grondwettelijk Hof tegen verbod op onverdoofd slachten

Vijf klachten bij Grondwettelijk Hof tegen verbod op onverdoofd slachten

Al 51 klagers hebben het Grondwettelijk Hof in vijf verschillende verzoekschriften gevraagd om het verbod op onverdoofd slachten ongedaan te maken. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil niet wijken en hoopt het verbod volgend jaar ook voor kalveren en runderen te kunnen invoeren.

Europese Commissie wil lidstaten tot meer actie tegen luchtvervuiling dwingen

Europese Commissie wil lidstaten tot meer actie tegen luchtvervuiling dwingen

De Europese Commissie voert de druk op om de lidstaten tot meer actie tegen luchtvervuiling te dwingen. Ze geeft negen slechte leerlingen nog tot eind volgende week tijd om bijkomende maatregelen voor een betere luchtkwaliteit op tafel te leggen. Zo niet, worden ze voor het Europees Hof van Justitie gedaagd.

N-VA wil opnieuw voorkeur voor wie in eigen streek wil blijven wonen, Open VLD niet overtuigd

N-VA wil opnieuw voorkeur voor wie in eigen streek wil blijven wonen, Open VLD niet overtuigd

In de 100 gemeenten met de duurste vastgoedprijzen of hoogste percentage inwijkelingen moet 20 tot 40 procent van de grote woonprojecten voorbehouden worden voor de eigen inwoners en hun kinderen. Zo wil de N-VA het 'Wonen in Eigen Streek' nieuw leven inblazen. Coalitiepartner Open VLD is alvast niet overtuigd van het voorstel.

Kocht de Europese Centrale Bank illegaal meer dan tweeduizend miljard euro aan staatsobligaties?

Kocht de Europese Centrale Bank illegaal meer dan tweeduizend miljard euro aan staatsobligaties?

Kamiel Vermeylen - Kocht de Europese Centrale Bank ten onrechte voor meer dan tweeduizend miljard euro aan staatsobligaties op? Enkele conservatieve Duitse economen vinden alvast van wel, en dienden klacht in bij het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe. Ook dat heeft enkele bedenkingen bij het programma, en gaat te rade bij het Europees Hof van Justitie.

Waarom wil Hongarije geen vluchtelingen opvangen?

Waarom wil Hongarije geen vluchtelingen opvangen?

Woensdag besloot het Europees Hof van Justitie dat het spreidingsplan voor vluchtelingen niet in strijd is met de Europese wetgeving. De reacties in Hongarije, dat geen vluchtelingen wil opvangen, waren niet mals.

Europese Commissie opent inbreukprocedure tegen Hongarije wegens controversiële ngo-wet

Europese Commissie opent inbreukprocedure tegen Hongarije wegens controversiële ngo-wet

Hongarije moet de Europese Commissie tekst en uitleg verschaffen bij de controversiële ngo-wet die vorige maand werd goedgekeurd. Ngo's die financiële steun uit het buitenland ontvangen, moeten zichzelf in al hun publicaties en op websites labelen als 'organisatie met buitenlandse steun', maar dat is volgens de Commissie in strijd met de Europese wetgeving.

'De brexit moet meer bieden aan inwoners van de Europese Unie, of wij stellen ons veto'

'De brexit moet meer bieden aan inwoners van de Europese Unie, of wij stellen ons veto'

Guy Verhofstadt (Open VLD) - Guy Verhofstad (Open VLD) is voorzitter van de stuurgroep over de brexit in het Europees Parlement. Hij heeft een duidelijke boodschap voor het Verenigd Koninkrijk: 'We zullen er nooit mee instemmen dat rechten van Europese burgers met terugwerkende kracht worden afgenomen.'

Keldert Magnette alsnog het CETA-akkoord?

Keldert Magnette alsnog het CETA-akkoord?

Kamiel Vermeylen - Onder impuls van het Waalse Gewest zal Belgische overheid nog voor het begin van de zomer een vraag indienen bij het Europees Hof van Justitie over het vrijhandelsverdrag met Canada. Dat moet oordelen over de rechtsgeldigheid van het akkoord. Indien dat niet het geval is, dreigt CETA in het water te vallen.