Engels in Vlaanderen: 'It's five for twelve'

Engels in Vlaanderen: 'It's five for twelve'

Het Engels van de Vlamingen hinkt steeds meer achterop. Zelfs landen als Slovenië, Estland en Roemenië zijn ons al te slim af qua kennis van het Engels.

De schabouwelijke poëzie van het Euro-Engels

De schabouwelijke poëzie van het Euro-Engels

Op deze Gedichtendag vieren we het wonder van de taal. Al wordt de schoonheid van die taal maar al te vaak met de voeten getreden, niet in het minst op het politieke toneel.

Voortaan meer Engels in het Vlaams onderwijs

Voortaan meer Engels in het Vlaams onderwijs

Het Vlaamse Parlement heeft een decreet goedgekeurd om het Engels in het hoger onderwijs meer te gebruiken. Maar hoe gaat dat in zijn werk?