Brein werkt anders bij anorexia

Brein werkt anders bij anorexia

Vrouwen met anorexia gebruiken andere delen van hun hersenen wanneer ze over zichzelf spreken en denken. Misschien maakt dat de behandeling ervan extra moeilijk.