Identiteitskaart laten scannen bij thuiszorg: 'Wij worden als criminelen behandeld'

Identiteitskaart laten scannen bij thuiszorg: 'Wij worden als criminelen behandeld'

Dorien Meulenijzer - Dorien Meulenijzer, die dagelijks meerdere keren verzorging nodig heeft, stelt zich vragen bij een nieuw systeem waarbij telkens opnieuw de identiteitskaart van de zorgbehoevende gescand moet worden. 'Hier wordt tijd verspild die naar de zorg voor de patiënt zou moeten gaan.'

'Zorgen is geen bandwerk maar bindwerk'

'Zorgen is geen bandwerk maar bindwerk'

Bieke Verlinden (SP.A) - Zowel patiënten als zorgverleners trekken aan de alarmbel: de zorg is overgenomen door managers die zich bekommeren om kostenefficiëntie, en niet om mensen. Het hele systeem loopt ook vast in starre regels en procedures. Dat schrijven Dorien Meulenijzer, Leuvens OCMW-raadslid en persoon met een beperking, en Bieke Verlinden, Leuvens schepen van Sociale Zaken.

'De mantra dat zorg zoals we die nu kennen onbetaalbaar is, is quatsch'

'De mantra dat zorg zoals we die nu kennen onbetaalbaar is, is quatsch'

Vrije Tribune - 'Dat ethicus Peter Singer op de affiche van het Festival van de Gelijkheid staat, geeft de avond een grimmige sfeer. Hij ziet weinig graten in het euthanaseren van pasgeborenen met een beperking als dat tot 'groter algemeen geluk' kan leiden.'