Alle dieselwagens falen in Waalse emissietest - 'We worden bedrogen'

Alle dieselwagens falen in Waalse emissietest - 'We worden bedrogen'

Uit een onderzoek in opdracht van de Waalse regering blijkt dat courante dieselwagens drie tot vier keer meer stikstofoxide uitstoten dan toegelaten. Geen enkele van de onderzochte auto's voldeed aan de normen. Febiac twijfelt aan de meetmethode.