De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
201389555België wordt diep geteisterd door de politieke hengelwedstrijd naar moslimstemmen. Die veroorzaakt een nefaste invloed op de besluitvorming. Partijen stellen hun electorale macht boven 's lands welzijn. Eindelijk wordt er een islampartij opgericht, die deze politieke hengelwedstrijd zonder vis zet. Weg de oorzaak van de nefaste besluitvorming. Die islampartij is daarbij totaal ongevaarlijk: ze geraakt nooit in een coalitie en sharia komt er nooit. 24.000 oenen hebben dat niet begrepen. Onder luid krakeel verwerpen ze de moslimpartij. Arme bevolking.2016-09-03 11:32:10Annemie Poppe1373013Dat is het begin om onze rechtstaat over te nemen, wanneer de moslims de meerderheid vormen in België, dank zij hun vruchtbare vrouwen en onze democratische instellingen, waarvan ,zij gretig gebruik zullen maken. Dus, totaal verbieden en ontmantelen, zij het op een versneld tempo!2016-08-24 10:34:23Sabin Schoofs1372659We hebben al "Sharia for Belgium" gehad, nu de "Parti Islam". Er zijn voldoende wettelijke gronden te vinden om dergelijke vereniging te verbieden. Maar er is wel haast bij deze keer!2016-08-23 20:46:38Eddy Lauwers1357463De ultieme nachtmerrie voor onze 'politiek correct' denkende trado partijen. Als er zoiets als een Islam partij komt, waar moeten zij dan nog hun stemmen gaan ronselen. Wat kan de wereld toch wreed zijn.2016-08-13 11:27:19Jaak-Henri Poortman1356579De sharia schrijft voor dat homo's geëxecuteerd dienen te worden door ze van grote hoogte naar beneden te smijten. Als die mannen ooit aan de macht komen zal het hier snel gedaan zijn met de homorechten vrees ik.2016-08-12 12:47:03Jan Hambaryan1356485Iedere Belg en iedereen die in België wil verblijven moet de Belgische grondwet respecteren of gestraft worden in verhouding van de overtreding, meer moet dat niet zijn. Dat zouden alle instanties moeten eisen en toepassen. Wie onwillig is in de cel of uit het land.2016-08-12 11:21:38Rudolf Leplae1356295Die rechts, zonder baard, is al niet in orde met de sharia. Maar dat terzijde. Een citaat van prof. Hans Jansen over de sharia: "Wie geen moslim is, heeft geen rechten onder het rechtssysteem dat bekend staat als de islamitische sharia: joden, christenen, religielozen... Het zou zo maar kunnen dat hierdoor de islam in de ogen van veel mensen onaantrekkelijk wordt, bijvoorbeeld omdat ze ervan overtuigd zijn dat voor de wet iedereen gelijk hoort te zijn. Daarom is er de beroepsmoslims veel aan gelegen dat deze rechteloosheid niet al te veel de publieke aandacht trekt. Wie de aandacht vestigt op hoe de sharia aan christenen, joden en religielozen alle rechten ontzegt, loopt het risico beschuldigd te worden van islamofobie, haatzaaien, belediging of zelfs discriminatie - terwijl natuurlijk het onderscheid tussen moslims en anderen zoals de sharia dat maakt, als vorm van discriminatie niet is te overtreffen". Het summum dus van zij tegen wij, van polarisatie anders gezegd.2016-08-12 09:41:33Marc Martens1356117We weten het al jaren en ondervinden nu ook aan den lijve dat de langzame maar gestadige infiltratie van de islamideologie dit land serieus aan het hertekenen is . Mensen worden opgeblazen en dieren worden de keel overgesneden . Ach wat! België, met dank aan een resem beleidsvoerders deels incompetent deels door opzettelijk 'de andere-kant op te kijken, daarin geruggesteund door de wereldvreemdheid van de Raad van State, vertoont ernstige neigingen tot zelf-destructie . Voor diegenen die kinderen en of kleinkinderen hebben, dreigt een 'lastige' toekomst . Hoog tijd, wellicht zelfs al veel te laat om daar eens in alle sereniteit en ernst over na te denken . De prijs die we voor onze grenzenloze democratie en voor Allah willen ophoesten, belooft pijn te zullen doen .2016-08-11 23:45:30chantal kerrebrouck1355995Gewoon verbieden op basis van incompatibel met onze normen en waarden.2016-08-11 21:42:16Anthelme Claeys1355947Het neutraliseert stemmen van de PS. Op zich is dat goed, maar de partijstandpunten moeten wel in orde zijn met de grondwet en daar vrees ik voor.2016-08-11 20:56:47Rene Van Eynde1355937Mijnheer Kanakaris,een van de grootste warhoofden van de 20 ste eeuw is ook in het klein begonnen maar was vrij vlug een van de gevaarlijkste "helden" uit de geschiedenis.Het gaat soms heel vlug en het is inderdaad verbluffend hoe zelfs mensen met 5 universitaire diplomas zo' verwarde geesten onvoorwaardelijk volgen.Toch maar oppassen.Verbieden is natuurlijk wel drastisch.2016-08-11 20:37:34guido de raeymaecker1355921De bijbel, mr. Kanakaris? Wilt u het echt met mij over de bijbel hebben? Denkt u nu werkelijk dat ik iemand ben die mij wat gelegen laat aan de bijbel? Als u mijn standpunten onderuit wil halen, beste mr. Kanakaris, dan zult u toch naar meer zwaarwegende en ook serieuzere argumenten op zoek moeten gaan. Ik heb namelijk niets te maken met welke georganiseerde godsdienst of geloof in dondergoden of spagettimonsters dan ook. Zullen we het misschien even hebben over de oeroude Griekse mythen of over de heldendichten van Homeros? Dat zijn verre van producten van barbaarse holbewoners. Of denkt u daar anders over?2016-08-11 20:25:22kris pereira1355911Rekening houdend met het percentage moslims in Anderlecht en Molenbeek, bekent dit dat 13% van de moslims daar voor de Sharia partij stemt. Dat is bijna zoveel als het stempercentage van de SPa in Vlaanderen. De partij stelt met andere woorden nauwelijks iets voor ? Toen de Ayatollah Chomeini destijds naar Iran terugkeerde om er de meest bloedige shariaslachtbanken in te voeren, werd hij ontvangen door een uitzinnige miljoenenmassa die hem tot vandaag aanbidden. In moslimlanden waar vrije verkiezingen worden gehouden, zijn de islamisten zo goed als overal de grootse partij. Mettertijd zullen onze moslims zich afkeren van de Belgische lekenpartijen en hun eigen islamistische partijen oprichten die in de grote steden de macht zullen overnemen, zoals voorspeld in Soumission.2016-08-11 20:21:45Karel Lemmens1355875@Kris Pereirra, als we letterlijk alles zouden opvolgen wat er in de bijbel staat, dan zouden we ook al gauw in een terreurregime leven. Georganiseerde godsdiensten stammen af van holbewonersmentaliteit, geloof in dondergoden, lopen op water, mirakels, maagdelijke zwangerschappen, vliegende paarden etc etc. Mysticisme en religiositeit zullen altijd wel een behoefte zijn van en voor mensen, maar dan liefst zonder de nonsens en bizarre mythen.2016-08-11 19:43:44Stavros Kanakaris1355831Als het toch maar een randgeval is en een partijtje van niets, waarom wordt er dan in Knack zoveel aandacht aan besteed ? Toch niet als ruggensteuntje, en stoemelings ? Trouwens, nog andere partijen zijn klein begonnen, men doet er dus goed aan niet te veel ruchtbaarheid te schenken aan deze sharia-adepten.2016-08-11 19:14:19michiel michiels1355815België is een rechtsstaat, mr. Kanakaris. En misschien is een wet die haatzaaien los van de intentie tot het plegen van terreurdaden strafbaar stelt al in voege, dat weet ik niet, maar de sharia heeft daar niet zoveel mee te maken. De sharia is een ander chapiter in het dikke boek van de islam. En of het over fantasmen van een paar warhoofden gaat is nog lang niet zeker. Zo vergezocht zijn die fantasmen anders niet gezien het feit dat de sharia in nogal wat landen van kracht is, hoewel in het ene al wat meer dan in het andere. En het is al evenmin vergezocht om ervoor te vrezen dat een rechtsstaat, althans zoals wij die in een democratie kennen, misschien wel eens erg kwetsbaar zal blijken te zijn als ondemocratische elementen haar trachten te ondermijnen. Een voorbeeld daarvan hebben we al eens meegemaakt in een niet zo ver verleden.2016-08-11 19:02:57kris pereira1355795Tot daar aan toe waar blijft het cordon sanitair daar rond,te gevoelig voor de partijen groen en SPa en PS voor het Vlaams Blok heeft het zolang niet geduurd.2016-08-11 18:49:54patrick van belle1355595Een beetje een rommelig artikeltje. Lijkt wel of het door twee mensen los van elkaar werd geschreven. Maar afgezien daarvan kan het snel gaan met dit onooglijke partijtje. Dat hebben we al eens eerder meegemaakt met een ander minuscuul "groepje" rond de huidige Vlaamse minister-president in het jaar 2002 na onze tijdrekening. Minder dan tien jaar later was het de grootste partij in Vlaanderen.2016-08-11 16:12:28kris pereira1355575Wat moet die lachwekkende media-hype nu weer? Het zijn de media zélf die ijverig meewerken aan het ruchtbaarheid geven aan de fanstasmen van een paar warhoofden. België is een RECHTSTAAT, er zijn voldoende wetten die het preken van haat of aanzetten tot geweld strafbaar stellen. Pas de wet toe! En het zal rap gedaan zijn met dergelijke idiotieën.2016-08-11 16:04:59Stavros Kanakaris1355501Steekt die gasten eens gewoon in den bak.2016-08-11 15:17:14Kenneth Van Bladel7384212016-08-10 14:07:282016-08-10 14:37:09NewsgatePas de parutionNormalarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar

Een aantal federale MR-volksvertegenwoordigers wil de Brusselse Parti Islam verbieden omdat die het gemunt zou hebben op onze democratische grondrechten. Maar de term 'partij' doet dit zootje ongeregeld wel erg veel eer aan.

yesrmgimport newsgate2016-08-10 14:07:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-eerste-belgische-shariapartij-houdt-kantoor-in-een-snackbar/article-normal-738421.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/de-eerste-belgische-shariapartij-houdt-kantoor-in-een-snackbar/article-normal-738421.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar

Al sinds de Parti Islam - een acroniem voor Intégrité Solidarité Liberté Authenticité Moralité - bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 twee verkozenen behaalde (Redouane Ahrouch in Anderlecht en Lhoucine Aït Jeddig in Sint-Jans-Molenbeek) gaan er stemmen op om de partij te verbieden. Een online petitie in die zin verzamelde 24.000 handtekeningen. De Parti Islam ijvert namelijk voor de invoering van de sharia in België, al stond dat niet met zoveel woorden in haar verkiezingsprogramma. Daarin ging het veeleer over praktische zaken zoals de beschikbaarheid van halalmaaltijden in schoolkantines. Een ander programmapunt was het afschaffen van de verplichting tot het betalen van alimentatie - dat een van de oprichters van de Parti Islam net een vechtscheiding achter de rug had, speelde daarin wellicht mee.

Eenmaal verkozen kwamen de Parti Islam-gemeenteraadsleden met de invoering van de sharia op de proppen. 'Dat hoeft niet meteen, hoor', zei Ahrouch in 2012, 'maar over een jaar of twintig. Vandaag is de Belgische samenleving daar nog niet klaar voor, we zouden te veel handen moeten afhakken.' Redouane Ahrouche kwam ook nog even in het nieuws toen hij voor een televisiedebat weigerde door een vrouw te worden geschminkt. Sinds hun verkiezing is van de Parti Islam-mandatarissen verder niets meer vernomen.

Ook de labiele Laurent Louis maakte na zijn ontslag bij de Parti Populaire even deel uit van de Parti Islam.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalde de Parti Islam 4,13 procent in Anderlecht, 2,9 procent in Brussel-stad en 4,12 procent in Molenbeek - de partij stelt met andere woorden nauwelijks iets voor. De meeste moslimkiezers hebben nu eenmaal veel meer vertrouwen in de gevestigde partijen, en bovendien zijn Ahrouche en Jeddig sjiieten die niet alleen morele maar volgens sommigen ook financiële steun krijgen uit Iran, terwijl de overgrote meerderheid van de Belgische moslims uit soennieten bestaat.

In 2013 voegde de labiele populist Laurent Louis, eerder actief bij de anti-islampartij Parti Populaire van advocaat Mischaël Modrikamen en vertrouweling van de Franse omstreden komiek Dieudonné, zich bij de Parti Islam. Na een maand ontstond een hevige ruzie en werd Louis weer aan de deur gezet.

Een paar weken geleden bood een andere nieuwkomer zijn diensten aan. Brahim Datoussaid, een sociaal assistent met Algerijnse roots uit Jette, stapte uit de PS na ruzie over zijn partijcontributie. Hij nam contact op met de Parti Islam, waarvan hij naar eigen zeggen 'alle leden' heeft ontmoet - 'vier in totaal'. Datoussaid zei in de Brusselse krant La Capitale dat de Parti Islam geen partij maar eerder 'een groep mensen' is. Hij was nog maar net bij de club of hij werd al tot regionaal secretaris gebombardeerd, en kreeg als taak de partij te structureren tegen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, alsook de kwalijke reputatie van de partij te keren door meer openheid en vrouwvriendelijkheid aan de dag te leggen. Om meer vrouwelijke kandidaten te kunnen rekruteren, houdt Datoussaid vanaf september kantoor in een snackbar in Jette.

De meeste moslimkiezers hebben nu eenmaal veel meer vertrouwen in de gevestigde partijen.

Op de website van de Parti Islam staat overigens een scherpe veroordeling van de aanslagen in Brussel, naast de boodschap dat de IS geen deel uitmaakt van de islam.

Ook de labiele Laurent Louis maakte na zijn ontslag bij de Parti Populaire even deel uit van de Parti Islam.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlislampolitiekRedouane AhrouchLaurent LouisBrahim DatoussaidAnderlechtJetteParti Islam