5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
101299791De anti tabak groep is wel heel selectief, enkel roken wordt verboden, maar al de andere kankerverwekkende, zoals auto's, industrie, plastic producten en ga zo voort, worden niet of nauwelijks aangevallen, nochtans zijn zij meer kankerverwekkend dan de rokers. maar ja men houdt eraan om enkel het individu aan te vallen.2016-07-01 14:42:17jeff verschaeken1299515Dat minister De Block geen grondige maatregelen wil nemen om het roken - dat werkelijk nergens goed voor is - drastisch in te perken is schuldig verzuim. Zij is hierdoor als minister indirect verantwoordelijk voor - op termijn - duizenden doden in België.2016-07-01 12:04:06Bart De Vogelaere1299077Gezever.Niet alle 3000 zouden gestorven zijn van het roken.Iedereen moet vrij gelaten worden.Is hier een echte dictatuur geworden.Er word gezwegen over 4000 à 5000 café's alleen die moesten sluiten door het rookverbod.Ouder mensen die een kaartje gingen leggen of biljart doen.Laat de mensen zelf kiezen zoals in Duitsland.Café voor roker of niet roker.Begint al met het eten ook.Als ik naar De Block kijk was ze beter op Asiel gebleven.Een "niet roker".Ik ga niet meer of minder op café omdat er niet meer gerookt wordt.Straks café zonder bier?2016-06-30 21:28:06georges brackx1299035Ik hoop dat binnen dit en enkele jaren de tabak consumptie zo goed als de wereld uit is. Vroeger zat je op de trein, in een horecazaak en of je het nu wilde of niet, je moest meeroken. Het is ongezond, het is vies, je krijgt er een lelijk gebit van en dan die bruine rokersvingers. Het leven kan best aangenaam zijn zonder tabak, zonder drugs. Alcohol, nog zo iets, zeker uit den boze wanneer u moet autorijden. Het komt hier op neer dat men wetens geen schade mag toebrengen aan anderen. Uw eigen gezondheid, die hebt u voor een deel zelf in handen.2016-06-30 20:28:59clement van den borre1298721Dat niet roken gezonder is dan wel roken is logisch maar ik krijg het zuur van die cijfers die altijd in het wilde weg worden bovengetoverd. Alsof die 3000 uitsluitend te danken zijn aan de rookverboden ? Betere medicatie, mensen die meer gaan bewegen enz... speelt duidelijk geen rol meer ?2016-06-30 15:30:43kris vlemings1298573Weer een tegenvaller voor de begroting: minder accijnzen en meer pensioenen.2016-06-30 13:26:53Smulders Walter1298533@Jan & AlfredWe zullen het wellicht niet eens geraken over hoe veel of hoe weinig meeroken schadelijk is, maar ik wil toch dit zeggen: Er bestaat niet zoiets als 'geen last van'. Er is altijd impact op de andere als je iets doet. Obese mensen zijn veel duurder voor de sociale zekerheid, elke werkende mens heeft daar last van. Zelfs dat we rechts rijden, heeft zijn impact op alle Engelsen of Ieren die hier rijden. Ook de controle ambtenaar wordt betaald door ieders belasting. De vraag is of de winst wel groot genoeg is om dingen te verbieden. De voor- en nadelen voor rechts rijden wettelijk te maken gaan in de balans naar een pro. Maar de voor/nadelen voor te vet eten? Mmmm... Dat vind ik niet. en hoewel ik al twintig jaar niet meer rook, en ook niemand in mijn gezinToch mag iedereen die op bezoek komt gerust roken in ons huis. Ik geloof echt niet dat mijn gezinsleden of ikzelf daar massaal van dood gaan vallen... Ik hoop het recht op die vrijheid van keuze te mogen houden.2016-06-30 13:08:06Jan Paulussen1298445Mijnheer Paulussen, het huidige rookverbod kan je beschouwen als verplicht rechts rijden. Het beschermd niet alleen jezelf, maar vooral ook anderen. Verder is nicotine een zeer verslavende drug. Mensen die te veel suikers en vetten eten, schaden anderen niet. Als men daar al verandering in wil brengen, moet men naar de voedingsindustrie, en daar andere regels gaan bepalen. Men gebruikt veel te veel sucrose en dat doet men overal zoveel mogelijk in, omdat het spotgoedkoop is. 50 gr van dat vergif per dag doet je lever al op hol slaan, het begin van obesitas.2016-06-30 12:22:18Jan Goossens1298407Paulussen, als jij rookt rook ik mee. Als jij je kapot vreet heb ik daar hoegenaamd geen last van. Voor iedereen toch een duidelijk onderscheid behalve dan blijkbaar voor een blinde ambtenarenhater. Trouwens, dat rookverbod en alle andere verboden die jij zo graag misbruikt om over ambtenaren te kankeren zijn politieke beslissingen. Schrijf een brief naar Maggie.2016-06-30 12:03:31Alfred Jodorowski1298121Ik wil niet leven in een staat met ambtenaren die voor mij beslist wat ik wel of niet mag doen, ook al is iets onverstandig. Volgens schattingen vallen er momenteel evenveel slachtoffers in België door obesitas als door roken. Gaan we dan ook iedereen verplicht vanuit de overheid op dieet zetten? Ik heb begrip en respect voor de anti-rokers, als ze niet willen roken. Maar ik heb er absoluut geen begrip voor dat ze dat alle andere mensen willen verbieden. Dat is een gebrek van hen aan de rest van de mensen. Als je vind dat euthanasie een absoluut recht is van iedereen, om levenskwaliteit ten koste te laten gaan van levenskwantiteit, dan lijkt me dat voor roken (of te vet eten) zeker zo. Ik hoef dan echt geen dominante liga die me verbied om te roken, te eten of ogenblikkelijk euthanasie te plegen. Het gaat over de fundamentele vrijheid van de mens. Er zullen altijd mensen zijn die alles willen verbieden. Ik geloof dat we net persoonlijke vrijheid zeer fanatiek dienen te verdedigen...2016-06-30 09:20:23Jan Paulussen7230512016-06-30 07:13:452016-06-30 07:14:08NonePas de parutionNormalarticleGezondheidKnack.be

5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'

Vijf jaar algemeen rookverbod heeft meer dan 3.000 hartaanvallen vermeden, aldus Kom op tegen Kanker. De organisatie pleit dan ook voor nog strengere rookwetgeving.

yesSimon Demeulemeester2016-06-30 07:14:29http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/5-jaar-rookverbod-heeft-enorm-veel-mensenlevens-gered/article-normal-723051.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/gezondheid/5-jaar-rookverbod-heeft-enorm-veel-mensenlevens-gered/article-normal-723051.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/gezondheid/http://m.knack.be/nieuws/gezondheid/
5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'
Het algemeen rookverbod werd 5 jaar geleden ingevoerd en de positieve gevolgen ervan zijn nu al duidelijk merkbaar, zo meldt Kom op tegen Kanker. De organisatie liet de universiteit van Hasselt een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de rookverboden. Daaruit blijkt een flinke daling van het aantal dodelijke hartaanvallen bij elke nieuwe stap in strengere rookwetgeving.

Tussen 2006 en 2011 zouden in totaal 3.040 hartinfarcten vermeden zijn, zegt Bianca Cox, onderzoeker-epidemioloog aan het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt. 'De cijfers suggereren ook dat een striktere naleving van het algemeen rookverbod in de horeca nog extra levens kan redden,' aldus de Kom op tegen Kanker. De organisatie vraagt dan ook bijkomende maatregelen om mensen beter te beschermen tegen gedwongen meeroken.

Het algemeen rookverbod kwam er in vier stappen:

Sinds 1 januari 2006 is er het rookverbod op de werkvloer en in openbare ruimtes Op 1 januari 2007 volgde het rookverbod in restaurants Drie jaar later, januari 2010, werd het verbod in brasserieën en tavernes ingevoerd Sinds 1 juli 2011 is er ook een rookverbod in cafés, discotheken en casino's

Kom op tegen Kanker spreekt van een 'duidelijke gezondheidswinst' bij elke stap. 'Het rookverbod op de werkvloer heeft gezorgd voor een onmiddellijke daling in dodelijke hartaanvallen bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdscategorieën, maar de daling was het grootst bij vrouwen jonger dan 60 jaar (-30,5%).

De invoering van het rookverbod in restaurants zorgde voor een extra, geleidelijke daling, deze keer voornamelijk bij mannen ouder dan 59 jaar: jaarlijks bijkomend -3,6%.

Het rookverbod in brasserieën en tavernes deed het aantal dodelijke hartaanvallen dan weer vooral dalen bij vrouwen jonger dan 60 jaar (-21,3 %), maar ook bij mannen jonger dan 60 jaar (-11,2%).'

Cox: 'De stelselmatige uitbreiding van het rookverbod heeft dus enorm veel mensenlevens gered. Van de gezondheidswinst na de invoering van het rookverbod in cafés, discotheken en casino's zijn nog geen cijfers bekend, maar het is aannemelijk dat het positieve effect zich zal verderzetten. Ook buitenlandse studies tonen aan dat de gezondheidseffecten versterkt worden door bijkomende rookwetgevingen.'

'Naleving rookverbod in horeca moet strikter'

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker, wijst erop dat in dit onderzoek nog niet eens rekening is gehouden met andere ziektes die ook teruggedrongen worden door het rookverbod: bijvoorbeeld longkanker, diabetes en vaatziekten.

'Beter een dikke ex-roker dan een magere roker?'

'Voor ons zijn deze cijfers een signaal om verder in te zetten op een strengere naleving van het rookverbod in cafés en discotheken, want dat wordt nog te vaak met de voeten getreden. De positieve resultaten moeten beleidsmakers ook motiveren voor een verdere verstrenging van de rookwetgeving, want er is absoluut nog vooruitgang mogelijk. Denk maar aan een verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen. Het maatschappelijk draagvlak is er: 91% van de Belgen is nu al gewonnen voor dat idee.'Belga

Kom op tegen Kanker juicht het dan ook toe dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in haar antitabaksplan aangekondigd heeft te zullen investeren in extra controleurs om de naleving van het rookverbod in de horeca strikter te laten naleven. Kom op tegen Kanker vraagt ook dat de naleving van de rookwetgeving een prioriteit wordt voor alle parketten. 'Extra controles hebben immers alleen zin als de inbreuken niet worden geseponeerd.'

Kom op tegen Kanker wijst ook op een paar kwetsbare groepen op die 'op dit moment nog te vaak blootstaan aan de gevaren van meeroken'. Dat zijn onder meer verzorgende en huishoudhulpen en minderjarigen.

Als die verzorgenden werken bij mensen thuis, dan zijn zij niet beschermd door de wetgeving. Kom op tegen Kanker voert hierover gesprekken met de koepelorganisaties Federgon en de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg.

Om de minderjarigen te beschermen tegen de gevolgen van passief meeroken, drukt Kom op tegen Kanker op een snelle invoering van een rookverbod in de auto als minderjarigen meerijden. 'Kinderen zijn nog kwetsbaarder dan volwassenen en kunnen niet kiezen om niet mee te roken.' Een wetsvoorstel in die zin ligt momenteel voor in de Commissie voor Volksgezondheid.

Lees ook: Hoe gevaarlijk is roken in de auto voor kinderen?

(SD)

LOWverslavingeconomie, business en financiëngezondheidkankerziektenBianca CoxMarc MichilsMaggie De BlockKom op tegen Kankeruniversiteit van HasseltCentrum voor Milieukunde van de UHasseltOpen VLDFedergonVlaamse Vereniging voor Diensten GezinszorgCommissie voor Volksgezondheid