Wanneer de bevalling als traumatisch ervaren wordt

Wanneer de bevalling als traumatisch ervaren wordt

Je kreeg er iets prachtigs voor terug, en toch houd je een naar of zelfs getraumatiseerd gevoel aan je bevalling over. Nee, je bent geen uitzondering. En ja, met de juiste aanpak kom je er weer bovenop.

Lachgas kan pijn verzachten tijdens bevalling

Lachgas kan pijn verzachten tijdens bevalling

De Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV) pleit voor lachgas als een alternatief voor een epidurale verdoving tijdens een bevalling.

'Thuis bevallen even veilig als in het ziekenhuis'

'Thuis bevallen even veilig als in het ziekenhuis'

Nederlandse gynaecologen en verloskundigen willen misverstanden voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. 'Thuis bevallen is net zo veilig als in het ziekenhuis.'

De Block pareert kritiek op korter ziekenhuisverblijf na bevalling

De Block pareert kritiek op korter ziekenhuisverblijf na bevalling

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is het oneens met de kritiek van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen op het plan van de regering om de duur van het ziekenhuisverblijf bij een bevalling te verkorten met één dag.

Vrouwen weldra halve dag vroeger naar huis na bevalling

Vrouwen weldra halve dag vroeger naar huis na bevalling

Na een bevalling zonder complicaties moeten vrouwen een halve dag sneller naar huis. Dat is een maatregel uit het begrotingsvoorstel voor de ziekteverzekering die door het RIZIV is goedgekeurd.

'Onderwaterbevalling houdt heel wat gevaren in'

'Onderwaterbevalling houdt heel wat gevaren in'

Amerikaanse artsen waarschuwen voor de gevaren van een onderwaterbevalling. 'Zo'n bevalling verzacht misschien de pijn voor de moeder, maar ze verhoogt de kans op infecties en ernstige bloedingen.'

Plastic zak vervangt binnenkort keizersnede

Plastic zak vervangt binnenkort keizersnede

Behoren verlostangen en keizersneden binnenkort tot het verleden? Als het van Jorge Odón afhangt, wel. Zijn uitvinding, het Odón-instrument, een eenvoudige plastic zak, moet moeilijke bevallingen tot een goed einde brengen.

Bevallen wordt steeds duurder

Bevallen wordt steeds duurder

Wordt bevallen binnenkort een luxe in België? Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat de kosten bij een bevalling steeds hoger uitvallen, zeker voor een keizersnede.