ICT-offshoring: 'Banken gaan gewoon resoluut voor low cost'

ICT-offshoring: 'Banken gaan gewoon resoluut voor low cost'

ICT en het bankwezen: decennialang vormden ze een gouden huwelijk. Die tijd is voorbij. ING België wil haar ICT-divisie halveren, en ook bij andere banken sneuvelen informatici bij bosjes. Hun werk gaat naar India, Polen of andere lagelonenlanden met een boomende ICT-industrie.