'Vlaanderen bouwt monumentenzorg beetje bij beetje af'

'Vlaanderen bouwt monumentenzorg beetje bij beetje af'

Bart Caron (Groen) - 'Iedereen vindt een historische stadskern wel mooi en aantrekkelijk, maar blijkbaar ervaren veel eigenaars de bescherming als een last in plaats van een lust', schrijft Bart Caron (Groen). 'Elk jaar worden er minder monumenten en landschappen beschermd.'

'Ons water is weer vuiler: over zachte heelmeesters en stinkende rivieren'

'Ons water is weer vuiler: over zachte heelmeesters en stinkende rivieren'

Bart Caron (Groen) - 'Als minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zelf communiceert over de waterkwaliteit van onze beken en rivieren, dan wekt ze de indruk dat er goed werk wordt geleverd', schrijft Bart Caron (Groen). 'Toch deugt dit verhaal van geen kanten. De minister brengt de toekomst van onze boeren in gevaar.'

'Blinde besparing'

'Blinde besparing'

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) heeft zo zijn vragen bij de toekomst van de Taaltelefoon.

'Politici zijn het niet eens over de definitie van 'het goede leven''

'Politici zijn het niet eens over de definitie van 'het goede leven''

Bart Caron - 'De randvoorwaarden garanderen zodat iedereen een 'goed leven' kan realiseren, daar ligt de centrale opdracht van de politiek', schrijft Bart Caron in een bijdrage waarin hij stelt dat 'het goede leven' niet voor alle politici hetzelfde betekent.

De slappe kost van Joke Schauvliege

Bart Caron - De aanpassing van het Participatiedecreet illustreert het totaal gebrek aan ambitie van Joke Schauvliege en de Vlaamse regering, schrijft Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen).

Taal: sleutel tot integratie en participatie

Vrije Tribune - Bart Caron (Groen) haalt stevig uit naar het inburgeringsbeleid van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). Caron slaat daarbij echter geregeld de bal mis, maar begrijpt gelukkig de regels van het spel: zonder kennis van het Nederlands, geen integratie, aldus Vlaams parlementslid Willy Segers.

'N-VA mag het Vlaams Belang danken' (Caron)

'N-VA mag het Vlaams Belang danken' (Caron)

Volgens Vlaams Parlementslid Bart Caron is het succes van N-VA deels te danken aan de overdreven onverdraagzame houding van het Vlaams Belang.

Kritiek op bonus voor VRT-ambtenaren

Kritiek op bonus voor VRT-ambtenaren

De openbare omroep wil zijn werknemers belonen voor hun bezuinigingen, dat zou maximaal 1,7 miljoen euro kosten. De Vlaamse oppositie vindt dit een 'vreemd signaal'.