'Amateurtoneel is zo mooi omdat de band met het publiek zo echt is'

'Amateurtoneel is zo mooi omdat de band met het publiek zo echt is'

De Week van de Amateurkunsten eindigt met de première van Een zwaar klote feestje - Une sacrée putain de fête, een tekst die Arne Sierens (Compagnie Cecilia) schreef op verzoek van het amateurgezelschap Théâtre 2000 uit Charleroi.