'Is de vervroegde re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers een goede zaak?'

'Is de vervroegde re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers een goede zaak?'

Philippe Vigneron - Philippe Vigneron van de studiedienst van de Algemene Centrale - ABVV en lid van de Think tank Tripalium, is onthutst over de plannen van de minister van Volksgezondheid om de restcapaciteiten van de arbeidsongeschikte werknemers te laten vaststellen door de geneesheren (van de mutualiteiten, de fondsen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten).

Liever ziek dan langer werken

Liever ziek dan langer werken

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte 50-plussers is op vijf jaar met 20 procent gestegen. Die toename doet de lichte daling van het aantal bruggepensioneerden ruimschoots teniet.