'Zijn knapenkoren gedoemd om te verdwijnen?'

'Zijn knapenkoren gedoemd om te verdwijnen?'

Louis Ide (N-VA) - In zijn column van deze week buigt Louis Ide (N-VA) zich over het verdwijnen van jongenskoren. 'Hoe rijm je het streven naar een culturele identiteit van een koor, in casu een jongenskoor met zijn typische stemtimbre binnen een eeuwenoude traditie, met gelijke rechten voor meisjes?'