Sterk groeiende sterftecijfers bij witte Amerikanen tussen 45 en 54

Sterk groeiende sterftecijfers bij witte Amerikanen tussen 45 en 54

Terwijl de sterftecijfers in alle andere etnische groepen dalen, sterven witte Amerikanen in de middelbare leeftijd weer sneller. Volgens een statistisch overzicht is dat met name het geval bij de lager geschoolde groep, waar verslaving en zelfdoding hand over hand toenemen.